ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Unilever

Update donderdag 26 jul 2022: Een koerssprong van 5,4%
 
 • Kwartaalcijfers waarmee Unilever gisteren naar buiten kwam zorgden voor een goede stemming in het aandeel. Het sloot 5,4% hoger. Ik kijk nu waar eventueel weerstand kan liggen. Potenti๋le weerstand kan er zijn ter hoogte van de stippellijn rond € 48,80 en het 61,8% Fibonacci niveau rond € 49. In de buurt van de huidige koers kan in theorie een top ontstaan. Verder is er bij het 76,4% niveau rond € 49,70 nog een kleine kans op weerstand. Dit heb ik toegevoegd omdat het aandeel in lange termijn perspectief in een zijwaarts verloop zit. Zou dit niveau doorbroken worden dan keert het aandeel terug naar de top rond € 50,95. 

 • Voor alle zekerheid houd ik rekening met een terugkeer naar € 47,35, want het gap dat gisteren werd ontwikkeld zou nog gesloten kunnen worden. Dat doe ik met name zolang een lagere top kan ontstaan onder die rond € 50,95, dus zolang het 76,4% niveau niet met een slotstand doorbroken is.  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 26 jul 2023: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 14 feb 2023: Zonder reden plots omhoog
 
 • De candle van gisteren in de daggrafiek van Unilever sprong eruit in de aandelengrafieken van gisteren. Unilever steeg gisteren plots met 3,2%, zonder enige aanleiding overigens. In de daggrafiek van het aandeel is een W-vormige bodem gevormd, met de onderkant in de buurt van het 61,8% Fibonacci niveau. Het is een aanzet voor een voortzetting naar boven. Voor de verwezenlijking hiervan is een doorbraak door toppen rond € 48,80 (jul '22) en € 49,10 (dec'22) nodig. Ik ben benieuwd of beleggers binnenkort bereid zijn deze stukken boven deze prijsniveaus te kopen, want daar hangt het vervolg van af. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 14 feb 2023: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 23 nov 2022: Een bodempatroon gevormd
 
 • In de daggrafiek van Unilever is een omgekeerd hoofd en schouders patroon afgemaakt. Dit gebeurde al eergisteren met de doorbraak door de stippellijn rond € 46,80. Het koersdoel dat het bodempatroon ons geeft ligt rond € 49,65  De top rond € 48,80 is echter een belangrijk potentieel weerstandsniveau, laten we ons dus eerst op een gang naar dat niveau richten.

 • De stijging stopte gisteren ter hoogte van het 76,4% Fibonacci niveau in de grafiek. Dat moet alsnog doorbroken worden wil een vervolg naar € 48,80 mogelijk worden. Valt de koers terug vanaf dit niveau dan kunnen we gaan beoordelen of het bodempatroon geldig blijft. Dat kunnen we dan doen aan de hand van het verloop ten opzichte van de neklijn rond € 46,80, met een kleine marge in verband met een eventuele tijdelijke stap onder de lijn. U kunt bijvoorbeeld denken aan het gebruik van de onderkant van de candle van maandag rond € 46,50 als grens waaronder het patroon ongeldig zou worden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 23 nov 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 27 jul 2022: Vertrouwen in prijsverhoging
 
 • Unilever heeft de prijzen van haar producten net 11% verhoogd en daardoor de resultaten op peil gehouden. Het gegeven dat het bedrijf de gestegen kosten kan doorberekenen stemde beleggers goed. Het aandeel steeg met 3,9% en ging daardoor op een overtuigende manier verder omhoog. Het is overigens de vraag of Unilever niet alsnog zal lijden onder de prijsverhoging die is doorgevoerd. De portemonnee van consumenten is immers niet dikker geworden en letterlijk alles wordt duurder. De toekomst zal het ons leren. Op dit moment hebben beleggers echter het volste vertrouwen in het vermogen van Unilever om kostenverhogingen door te spelen naar hun klanten.

 • Het aandeel bereikte gisteren het potentieel weerstandsniveau € 47,95. Het 61,8% niveau rond € 48,20 is de volgende barri่re. Wordt die met een slotstand (in deze grafiek een weekslot) genomen dan kan het verder omhoog. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 27 jul 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 2 jun 2022: Activist in bestuur Unilever 
 • De activistische aandeelhouder Peltz krijgt een plaats in het bestuur van Unilever. Het bericht zorgde eergisteren voor een koerssprong. In de grafiek ontstond een gap naar boven, tegenover een gap dat op 18 mei jongstleden ontstond. De candles van 18 tot en met 30 mei zijn hierdoor een afgescheiden groep candles geworden. Dit heet een island reversal patroon, in dit geval een bodempatroon. Het blijft geldig zolang het gap van dinsdag open blijft. 

 • De candle van gisteren is een potenti๋le top, de markt heeft opmerkelijk snel een draai gemaakt. We kunnen gaan kijken of een daling volgt vanaf deze candle.

 • Voor een sterker beeld is een doorbraak door toppen linksboven in de grafiek noodzakelijk. Die rond € 47,95 is het belangrijkst. Het verloop ten opzichte van die toppen gaat ons leren of het sentiment rond Unilever door het bericht over Peltz blijvend verbeterd is. 
  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 2 jun 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 29 apr 2022: Een sterk verloop na de wig
 
 • Het aandeel Unilever heeft het beter gedaan dan het koersverloop nog niet zo lang geleden aankondigde. Op 19 april jongstleden brak de koers namelijk naar beneden uit de stijgende wig m-m'. Dat was negatief. Al snel volgde echter een terugkeer in het patroon en gisteren eindigden de stukken na kwartaalcijfers boven de wig. De angel lijkt eruit. Er zijn nog wel een aantal hindernissen die genomen moeten worden voor een echte verbetering van het beeld. Het gaat om het 61,8% Fibonacci niveau rond € 43,80, de stippellijn rond € 44,90 en de toppen tussen € 45,60 en € 47,95. Wat de koersontwikkeling ons moet leren is of de interesse voor dit aandeel groot genoeg is om het deze hindernissen te doen nemen. Volgt de ontwikkeling van een lagere top in de grafiek dan zou het toekomstig verloop in theorie toch nog negatief kunnen uitpakken, dat zou dus jammer zijn. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 29 apr 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 20 apr 2022: Stijgende wig, toch twijfel
 
 • Unilever brak gisteren naar beneden uit de stijgende wig m-m'. Het aandeel sloot de beursdag daarna af op de onderkant van het patroon. Dit zorgt voor een spannende situatie. Als een stijgende wig wordt afgemaakt volgt over het algemeen een voortzetting naar beneden. Het slot bij de onderkant van het patroon laat echter nog enige ruimte voor twijfel. Je kunt op grond hiervan een vraagteken zetten bij de veronderstelde daling. Volgt evenwel een slot onder het laagste punt van gisteren rond € 40,50 dan is de twijfel weg. In dat geval wordt een voortzetting naar beneden namelijk alsnog de waarschijnlijke ontwikkeling.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 20 apr 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 30 mrt 2022: Gisteren teruggekeerd in wig
 
 • Vorige week donderdag werd in de daggrafiek van dit aandeel een stijgende wig afgemaakt. Het aandeel vond vervolgens echter al snel steun rond € 40,10 en keerde gisteren terug in de wig. Dat patroon kunnen we daardoor niet meer gebruiken. Het wordt volgen wat het koersverloop wordt ten opzichte van de potenti๋le weerstandsgrenzen € 42,10 (38,2%), € 42,95 (50%), € 43,80 (61,8%) en € 44,85. Het zijn niveaus waar een top tot ontwikkeling kan komen. 

 • Een daling onder de bodem rond € 40,10 (met een slotstand uiteraard) zou een negatieve ontwikkeling zijn. Het zou dan toch nog komen van een voortzetting naar beneden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 30 mrt 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 24 jan 2022: Speculatie op veranderingen
 
 • Het activistisch hedgefonds Trian Partners heeft een belang opgebouwd in Unilever.  Het bericht volgde op een mislukte overnamepoging door Unilever van een divisie van GFK. Het zorgde vanmorgen voor een stijging van de koers van Unilever, want het fonds staat erom bekend veranderingen teweeg te brengen in bedrijven waarin zij geld steken. Het aandeel stond om half tien op 5% winst. Het betekende de vorming van een gap, dat deels tegenover het gap is komen te staan dat op 17 januari j.l. werd ontwikkeld. Het wil zeggen dat we een potenti๋le bodem hebben in de grafiek, namelijk als het deel van het gap dat nu nog open is open zou blijven. Voor de verwezenlijking van een voortzetting naar boven is meer nodig, namelijk een doorbraak door toppen rond € 47,35 en € 47,95. Of deze toppen gaan worden uitgenomen zal afhangen van de wensen/eisen waar het hedgefonds binnenkort ongetwijfeld zal komen. Dat is nog speculeren. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 24 jan 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 18 jan 2022: Daling op overnameplannen
 
 • Unilever heeft overnameplannen die door beleggers niet op prijs worden gesteld, dat bleek gisteren. Het aandeel daalde met 6,75%. Bij de daling ontstond een gap, dat wordt de komende tijd volgen of eventueel een poging wordt gedaan om dit te sluiten. Ik vermoed dat dit alleen gebeurt indien de overnameplannen om welke reden dan ook worden ingetrokken.

 • Vanochtend is het aandeel de dag in ieder geval met een daling begonnen. We kunnen gaan letten op het koersverloop ten opzichte van twee belangrijke potenti๋le steunniveaus, zijnde de twee grenzen € 43 en € 42,10. Het zijn niveaus waar eerder steun lag en dus opnieuw een bodem zou kunnen ontstaan. 

 • Zouden beide grenzen doorbroken worden dan volgt een daling naar de stippellijn rond € 38,40 of lager. Het verloop ten opzichte van de niveaus € 43 en € 42,10 is dus belangrijk.. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 18 jan 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 5 jan 2022: Een bodempatroon gevormd
 
 • In de daggrafiek van het aandeel is gisteren een omgekeerd hoofd en schouders patroon afgemaakt. Het koersdoel dat op grond hiervan is te berekenen is € 49,85. Het aandeel mag niet meer terugvallen onder de neklijn rond € 47,35 van het bodempatroon. Een marge is evenwel op zijn plaats, soms zie je namelijk overshoots bij neklijnen. Ik stel daarom voor de bodem rond € 46,75 te gebruiken om de geldigheid van het patroon te beoordelen. Een slot daaronder zou het omgekeerd hoofd en schouders patroon ongeldig maken. 

 • De eerste vervolgstap naar boven die zou moeten volgen als het loopt zoals het patroon dat nu aangeeft is de stap boven het weerstandsniveau € 48,70, waar in het verleden steun heeft gelegen, en de top daarboven rond € 49,15. Laten we gaan controleren of die stap daadwerkelijk volgt. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 5 jan 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 23 jul 2021: 
 
 • Het ging Unilever gisteren niet goed. Na de bekendmaking van kwartaalcijfers verloor het aandeel vijf procent van haar waarde. Bij de daling ontstond een gap. De komende tijd kijk ik of dit eventueel gesloten wordt met een stijging naar € 49,85. Daar kan bij een aandeel overigens wel even tijd overheen gaan en het blijft altijd onzeker of een gap inderdaad gesloten wordt.

 • Potenti๋le steunniveaus waar een bodem kan worden gevormd zijn het 50% Fibonacci niveau rond € 47 en het 61,8% niveau rond € 46. Zouden die doorbroken worden dan zou dat een terugkeer naar de bodem rond € 43 aannemelijk maken. Nu maar zien waar beleggers bereid zijn om deze stukken op te pakken. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 23 jul 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 5 mei 2021: Toppen bij € 48,20 uitgenomen
 
 • In de daggrafiek van Unilever kwam afgelopen donderdag een doorbraak tot stand. Drie toppen die rond € 48,20 waren ontwikkeld werden uitgenomen en ook het 50% Fibonacci niveau in de grafiek werd gepasseerd. Het 61,8% niveau rond € 49,60 en de top rond € 50,50 uit januari zijn nu de niveaus om naar te kijken. Zou het fonds door die grenzen breken dan keert het naar ik aanneem terug naar de toppen rond € 53,50. Bij beide niveaus kan echter nog een top worden ontwikkeld.

 • De candle van gisteren is echter al een potenti๋le top, die op een vreemde plek is ontstaan. Het hoogste punt ervan ligt rond € 49,25. Zou die doorbroken worden dan kunnen we alsnog gaan kijken naar het verloop ten opzichte van de besproken grenzen € 49,60 en € 50,50. Bij de doorbroken stippellijn rond € 48,20 zou steun moeten komen te liggen. Een terugkeer eronder met een slotstand zou zwak zijn, mocht die stap volgen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 5 mei 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 5 feb 2021: Door decemberbodem gebroken
 
 • Na de bekendmaking van kwartaalcijfers brak Unilever gisteren naar beneden door de bodem die in december van het afgelopen jaar rond € 46,70 was ontstaan. Dit is vanzelfsprekend een zwakke ontwikkeling. Naar aanleiding hiervan gaan we in de weekgrafiek kijken waar het aandeel eventueel steun kan vinden. Dat zijn een aantal niveaus. De blauwe stippellijn rond € 45,65 is een punt waar eventueel een bodem kan ontstaan. Andere punten waar dat kan gebeuren zijn de Fibonacci niveaus rond € 46,05 en € 44,25. Hoe sneller het aandeel steun vindt, hoe beter dat dit is. De toekomstige schade zou dan nog kunnen meevallen. Goed is de ontwikkeling echter niet.. -Ad Nooten-

PS Klikt op de grafiek an krijgt u een grotere grafiek op uw scherm.

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 5 feb 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 4 jan 2021: Het toppatroon werd ongeldig
 
 • In de laatste week van het afgelopen jaar is de beurskoers van Unilever opgelopen en teruggekeerd boven de neklijn van het begin december afgeronde hoofd en schouders patroon. Dat toppatroon is hierdoor ongeldig geworden. Dat is een verbetering van het technische beeld.

 • Het aandeel is echter nog niet in veiligheid. Dat is het pas indien een uitbraak naar boven uit de gevormde stijgende wig l-l' wordt gerealiseerd en vervolgens de Fibonacci niveaus rond € 50,20 en € 51 worden doorbroken.

 • Volgt echter een uitbraak naar beneden uit de stijgende wig, de gebruikelijke ontwikkeling bij het patroon, dat houdt dat in dat toch weer wordt afgestevend op een vervolg naar beneden.

 • Er zijn dus nog twee opties. Hoe de markt nu naar dit aandeel kijkt zal blijken uit de richting waaruit het eerdaags uit de wig breekt.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 4 jan 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 4 dec 2020: Hoofd schouders patroon gevormd
 
 • In de grafiek van Unilever ziet u een doorbraak door drie bodems die de afgelopen maanden rond € 48,20 zijn ontstaan. Boven de stippellijn op dat niveau staat een hoofd en schouders patroon, dat afgerond is door de daling onder deze lijn. Het koersdoel van het patroon is ongeveer € 42,85. Patroon en doel zijn geldig zolang het aandeel onder de neklijn blijft, waarbij het goed is een kleine marge te nemen. Het is uiteraard belangrijk dag na dag de geldigheid van het patroon te controleren.

 • Rond € 45,75 vinden we een belangrijk potentieel steunniveau. Het is verstandig om ons eerst op dat niveau te focussen. Het daaropvolgend potentieel steunniveau is € 43,60, daar zouden we ons op kunnen richten indien € 45,75 doorbroken zou worden.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 4 dec 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 19 okt 2020: Nu steun bij doorbroken niveau
 
 • Op 5 oktober jongstleden ontstond een potenti๋le top in de daggrafiek van Unilever. Kopers van de stukken hielden echter vol, zorgden voor een hogere bodem en een doorbraak naar boven. Bij een daling naar het doorbroken niveau € 52,30 is afgelopen vrijdag een bullish harami ontwikkeld. Dit is een potentieel bodempatroon en het ziet er op dit moment dus naar uit dat de markt gaat proberen het voormalig weerstandsniveau nu tot een steunniveau te maken. Als dat lukt kan het aandeel verder naar boven, naar € 55,40, de top uit februari van dit jaar. Zou het aandelenfonds toch weer dalen en onder lijn k belanden dan zou de opgaande beweging daarentegen be๋indigd worden, dat zou dus minder goed zijn. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 19 okt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 6 okt 2020: Potentieel toppatroon na doorbraak
 
 • De koers van Unilever brak gisteren naar boven door toppen die in juli en september rond € 52,30 waren gevormd. Het slot van de dag lag echter ter hoogte van het slot van afgelopen vrijdag en dat was minder sterk. Het betekende de ontwikkeling van een bearish counterattack line, een potenti๋le top. Vandaag zal blijken of het inderdaad een top wordt. Dat is nog onzeker. Elk candlestick toppatroon heeft bevestiging nodig, ook deze.

 • Topvorming zou jammer zijn. Stijgt het aandeel namelijk alsnog verder dan zou dat op grond van het voorgaande koersverloop een koersdoel van € 56,40 of hoger geven. Verder zou het stijgend kanaal zich verder kunnen ontwikkelen dat u in de grafiek ziet. Wordt het daarentegen echt een top dan bepaalt het verloop ten opzichte van lijn k het toekomstige verloop. De trend is naar boven gericht zolang het aandeel boven deze lijn noteert.
  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 6 okt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 23 jul 2020: Een koerssprong na kwartaalcijfers
 
 • Unilever bracht vanmorgen kwartaalcijfers naar buiten waar beleggers uitermate tevreden over zijn. Het aandeel maakte een koerssprong en stond om elf uur vanmorgen op een winst van 7,2%. De stijging is vooralsnog stukgelopen op de top die vorige maand rond € 50,60 ontstond. Hier kan eventueel opnieuw een top worden ontwikkeld. Stijgt het aandeel verder dan is er bij het 76,4% niveau rond € 51,40 een kleine kans op weerstand, daarboven zou een terugkeer naar toppen rond € 55,35 aannemelijk worden.

 • Een punt dat ik tot slot wil aandragen is dat we er in ons achterhoofd nog rekening mee moeten houden dat het gap van vandaag eventueel nog gesloten zou kunnen worden, een mogelijke ontwikkeling waar in aandelengrafieken overigens wel tijd overheen kan gaan. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 23 jul 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 18 jun 2020: Door 61,8% niveau doorbroken
 
 • Unilever brak gisteren naar boven door het 61,8% Fibonacci niveau in de grafiek links. Een doorbraak door een 61,8% niveau betekent veelal dat de voorgaande daling geheel wordt gecorrigeerd. Het aandeel Unilever zou terugkeren naar de top op € 55,35. In de buurt van het voormalig steunniveau € 50,10 kan eventueel nog een top volgen. Neem dit wat ruim. Een daling onder de bodem rond € 45,75 mag zich niet meer voordoen, dat zou het technische beeld verzwakken. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 18 jun 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 25 mei 2020: Na afronding wig volgde een daling
 
 • In de daggrafiek van Unilever werd half mei de dalende wig j-j' afgemaakt met een uitbraak naar boven. De markt, of in ieder geval een deel daarvan, stuurde aan op een voortzetting naar boven. Die kwam er niet, het fonds daalde. Het bereikte afgelopen vrijdag de bodem rond € 43,60. Hier kan eventueel een dubbele bodem tot stand komen, waarop de koers van het aandeel toch nog zou kunnen oplopen. Wordt de bodem rond € 43,60 echter met een slotstand doorbroken dan gaat de wig definitief verloren en dat zou een vervolg omlaag kunnen inhouden, in plaats van de voortzetting naar boven die het patroon aangaf.. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 25 mei 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 7 mei 2020: Er is een dalende wig in ontwikkeling
 
 • In de daggrafiek van Unilever is de dalende wig j-j' in ontwikkeling. Dit is bijzonder in het licht van de stijgende wig die op 23 april jongstleden werd afgemaakt. Die wig was namelijk een aanwijzing voor een voortzetting naar beneden. De dalende wig die nu in wording is geeft echter aan dat beleggers toch nog aan een vervolg naar boven denken. Dat vervolg wordt daadwerkelijk opgestart indien een uitbraak naar boven uit het patroon volgt. Vervolgens dient dan nog wel de top rond € 47,20 te worden doorbroken. Breekt Unilever naar beneden uit de dalende wig j-j' dan wordt een voortzetting naar beneden alsnog de meest waarschijnlijke ontwikkeling. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 7 mei 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 3 mrt 2020: Hoofd schouders patroon in weekgrafiek
 
 • In de weekgrafiek van Unilever is vorige week een hoofd en schouders patroon afgemaakt. Het koersdoel ligt in de buurt van de stippellijn op € 42,10, daar zou het aandeel de komende maanden dus naar toe gaan. Voorwaarde is dat het fonds onder de neklijn rond € 50,10 blijft, waarbij het goed is om een kleine marge aan te houden. Gaat het fonds inderdaad verder omlaag dan kan eventueel steun gevonden worden in de buurt van bodems bij € 45,30 of bij lijn a, een oude trendlijn. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 3 mrt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 24 jan 2020: Vanmorgen naar boven uit een vlag
 
 • Nu het sentiment ten opzichte van de voorgaande dagen zo plotseling compleet is omgeslagen is het interessant om eens te kijken wat dit op fondsniveau doet. Mijn oog viel op Unilever. In dit fonds was een vlag in ontwikkeling. Op dit patroon zou normaliter een daling zijn gevolgd, in plaats daarvan kwam vandaag een uitbraak naar boven tot stand uit dit patroon. U ziet dat in de daggrafiek van 11.00 uur vanochtend. De vlag werd dus onbruikbaar. Het is koffiedik kijken, maar dit kan een aanzet zijn voor een beweging waarmee het op 17 december jongstleden gevormde gap wordt gedicht. Een ding is zeker, het is een opmerkelijke verbetering in het verloop van dit aandeel. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 24 jan 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 9 jan 2020: Daling onder bodem en 61,8% niveau
 
 • Unilever brak gisteren naar beneden door de bodem op €50,10 van augustus 2019. Het betekende tevens een daling onder het 61,8% Fibonacci niveau in de grafiek. Op grond hiervan is op dit moment een terugkeer naar de bodem op € 45,60 de meest waarschijnlijke ontwikkeling. Ik moet een kleine slag om de arm te houden, vandaag is het aandeel tot nog toe licht gestegen en dat wil zeggen dat het doorbroken niveau € 50,10 wordt getest. Het hangt van het resultaat van deze test af of we van een vervolg naar € 45,60 uit mogen blijven gaan. Een terugkeer erboven zou de technische situatie immers in positieve zin be๏nvloeden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 9 jan 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 17 dec 2019: Forse daling na een winstwaarschuwing
 
 • Unilever kwam vanmorgen met een winstwaarschuwing. Dat zet zoals u zult begrijpen de koers van het aandeel vanmorgen nogal onder druk. Hiernaast ziet u de grafiek van elf uur vanochtend. Er is een gap ontstaan en vervolgens is het aandeel naar beneden door de bodem gebroken die eerder rond € 51,90 was ontstaan. Ik ben nu benieuwd of de markt de komende tijd een poging om het gap te sluiten aandurft. Het hangt in eerste instantie van de slotstand af. Valt die onder € 51,90 dan ligt een daling naar € 50,10 in eerste instantie het meest voor de hand. Het is echter niet uit te sluiten dat een beweging naar het gap volgt, ik kan dat niet zeggen. Wat Amerikaanse handen met het aandeel doen wordt vanmiddag in ieder geval belangrijk. De Europese reactie was gezien het verlies van om elf uur van bijna zes procent erg negatief. De Amerikaanse reactie zal daar vast niet voor onder doen, dat belooft vooralsnog dus niet veel goeds.

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 17 dec 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 7 nov 2019: Bodem bij het 76,4% Fibonacci niveau
 
 • Een stijging die zich gisteren voordeed in het aandeel Unilever maakte van de bodem die eind vorige maand ontstond een blijvende bodem. Bijzonder is dat deze bodem bij het 76,4% Fibonacci van de voorgaande stijging ligt en dat zie je niet erg vaak. Kopers van deze stukken zien gezien deze bodem kansen voor de verwezenlijking van een vervolg omhoog. We kunnen gaan kijken of de toppen van de voorgaande maanden eventueel doorbroken worden. De koers mag vanzelfsprekend niet meer onder 76,4% komen, want dan gaat deze positieve opzet verloren. 
  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 7 nov 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 9 sep 2019: Mogelijk top gevormd op donderdag
 
 • De candle van Unilever van afgelopen donderdag was een engulfing bearish line en markeert als zodanig een potenti๋le top. De candle van afgelopen vrijdag vormde echter geen duidelijke bevestiging, want de daling van die dag was beperkt. Op dit moment moet ik me dus beperken tot de constatering dat mogelijk een top is gezet. Het leek me bij de opmars van het fonds die volgde op de vlag desalniettemin belangrijk genoeg om het al te melden, dan kunt u in de gaten houden of het inderdaad een top blijft.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 9 sep 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 30 aug 2019: Door toppen uit juni en juli gebroken
 
 • In de daggrafiek van Unilever werd gisteren een doorbraak door de toppen uit juni en juli van dit jaar tot stand gebracht. Eerder was al een vlag afgerond, waaraan een koersdoel van plusminus € 58,85 is te koppelen. Gebruik ik het 161,8% Fibonacci niveau van de laatste correctie dan kom ik rond € 58,65 uit. Dat is daarom het niveau dat ik als doel wil gebruiken. Voorwaarde is dat Unilever boven € 55,35 blijft en al helemaal niet meer terugvalt onder de bodem rond € 53,85. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 30 aug 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 15 aug 2019: Naar boven uit een vlag gebroken
 
 • Unilever brak gisteren naar boven uit een vlag. Het betreft een patroon waarbij je gewoonlijk een uitbraak naar beneden ziet, dat maakte de ontwikkeling bijzonder. Het patroon werd onbruikbaar. Het wordt nu zien of er eventueel een top ontstaat bij de stippellijn rond € 52,30 of de Fibonacci niveaus € 52,75 of € 53,35, want dat zijn potenti๋le weerstandsniveaus. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 15 aug 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 29 jul 2019: Vrijdag door voorgaande bodems gebroken
 
 • Unilever brak afgelopen vrijdag met een slotstand naar beneden door voorgaande bodems. Het was een negatieve ontwikkeling, maar niet zo negatief als je zou veronderstellen. Het fonds had op donderdag namelijk al steun gevonden op de stippellijn rond € 52,30 door de top van oktober 2017 en vond daar vrijdag nogmaals steun. De koers van Unilever staat vandaag rond 14.30 uur op 1,5% winst. Er wordt dus aan een bodem gewerkt ter hoogte van die voorgaande top uit 2017. Oude weerstand wordt nieuwe steun. Nu komt het er voor partijen die graag een vervolg naar boven zien op aan dat de toppen rond € 55,35 doorbroken worden. Daar kunnen we het koersverloop de komende tijd dus op beoordelen. Het zal eerst bereikt en daarna uitgenomen moeten worden. Zou de grens € 52,30 daarentegen alsnog naar beneden doorbroken worden dan ontstaat een nieuwe situatie. Het fonds kan dan naar de bodem rond € 50 of lager. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 29 jul 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 23 apr 2019: Top uit oktober 2017 is vorige week bereikt
 
 • In de weekgrafiek van Unilever links ziet u dat het fonds afgelopen donderdag, de laatste beursdag van vorige week, de top rond € 52,30 van oktober 2017 heeft bereikt. Er was sprake van een doorbraakpoging, want de koers kwam boven het niveau. Aan het einde van de week werd echter een slot ter hoogte van die oude top neergezet. Die top mogen we dus niet als doorbroken beschouwen. Het koersverloop van deze week moet ons leren of dit uitloopt op de vorming van een nieuwe top rond € 52,30 of toch nog in een doorbraak met een voortzetting naar boven. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 23 apr 2019: Wat is me opgevallen?

 

 

Update maandag 15 apr 2019: Naar beneden uit vlag in wording gebroken
 
 • In de daggrafiek van Unilever deed zich afgelopen vrijdag een uitbraak naar beneden uit een vlag voor. Het patroon werd ongeldig en dat is een zwakke ontwikkeling.
 • Unilever naderde begin deze maand de hoogste koers ooit van € 52,31 van oktober vorig jaar. Het is daarom jammer dat de vlag ongeldig werd. Was het patroon met een uitbraak naar boven afgerond dan had dat kunnen resulteren in een doorbraak. Nu zal de markt eerst weer een nieuwe bodem neer moeten zetten voordat eventueel alsnog een poging kan worden gewaagd. Volgt een bodem boven die uit maart, bijvoorbeeld bij € 49,80, dan blijft het algehele verloop echter positief. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 15 apr 2019: Wat is me opgevallen?

Klikt u op de grafiek voor een grotere versie.

 

Update donderdag 21 feb 2019: Een nieuwe aanloop naar het 76,4% niveau
 
 • Vorig jaar juli bereikte het aandeel Unilever het 76,4% Fibonacci niveau rond € 49,90 in de weekgrafiek. Na een paar doorbraakpogingen in augustus van het jaar volgde uiteindelijk een daling. Daarbij ontstond rond € 45,10 een bodem, waarna het fonds in december terugkeerde bij het 76,4% niveau. Dat werd ook deze tweede keer niet blijvend doorbroken. De markt heeft na een daling in januari deze maand vervolgens voor een nieuwe aanloop naar boven gezorgd. De koers nadert het Fibonacci niveau € 49,90 opnieuw. Worden dit niveau en de toppen rond € 50,15 dit keer wel doorbroken dan keert het aandeel terug naar de top rond € 52,30. De kans is uiteraard ook aanwezig dat een derde top wordt neergezet bij de 76,4% grens en dat daarop wederom een daling volgt. -Ad Nooten-

 

 

Update vrijdag 31 aug 2018: Aandeel worstelt met weerstand 76,4%
 
 • Er is veel gebeurd sinds ik de vorige keer over Unilever schreef. In juni brak het aandeel naar beneden uit de stijgende wig h-h' en leek daarmee de daling te hebben hervat. Het aandeel steeg vervolgens echter en brak in juli door het 61,8% Fibonacci niveau rond € 48,45 en de top van de wig. Het was een ongewone stap en een overwinning voor kopers van het aandeel. U ziet dit alles in de weekgrafiek links.
 • De overwinning blijkt echter niet helemaal compleet te zijn, dat ziet u in de daggrafiek rechts. Het aandeel ondervindt sinds 20 juli jongstleden weerstand ter hoogte van het 76,4% Fibonacci niveau rond € 49,90. Wordt dit doorbroken dan gaat de koers naar de top rond € 52,30, dat leert de weekgrafiek ons. Ter hoogte van de top rond € 51,30 uit mei 2017 kan dan eventueel nog weerstand gevonden worden.
 • Breekt het aandeel daarentegen succievelijk naar beneden door lijn i, de laatste bodems rond € 48,90 en € 48,60 en het doorbroken niveau € 48,45 dan verzwakt het nu sterke beeld. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 1 jun 2018: Stijgende wig, maar ook een bodempatroon
 
 • De huidige situatie in de grafieken van Unilever is zeer interessant. In de weekgrafiek links ziet u dat zich de afgelopen maanden een stijging naar het 61,8% Fibonacci niveau rond € 48,45 heeft voorgedaan. Hier lijkt deze week een top te gaan ontstaan, al moet ik omdat de week nog niet afgelopen is en het beurssentiment vanmorgen opmerkelijk goed blijkt nog wel een slag om de arm houden. Een top bij een 61,8% niveau kan resulteren in een hervatting van de daling. 
 • In de weekgrafiek ziet u de stijgende wig h-h'. Op een stijgende wig volgt meestal een vervolg naar beneden, een vervolg dat wordt gestart met een uitbraak aan de onderkant uit de wig. Het is volgende week daarom zaak te kijken of zich inderdaad een uitbraak naar beneden uit dit patroon voordoet.
 • Het beeld in de daggrafiek is daarentegen positiever. Hier staat namelijk een afgerond omgekeerd hoofd en schouders patroon in de grafiek, een patroon met een koersdoel van ongeveer € 52,70. Unilever zou volgens dit bodempatroon naar de top rond € 52,30 van oktober vorig jaar gaan. Het patroon en dat doel blijven geldig zolang het fonds boven de neklijn blijft. Ik neem een kleine marge en gebruik de laatste bodem rond € 46,90 in de daggrafiek voor het oordeel over de geldigheid van de formatie.
 • Het toekomstig verloop hangt nu geheel af van de richting waarin het aandelenfonds uit de wig breekt. Is dat een uitbraak naar boven dan wordt de wig ongeldig en volgt een terugkeer naar de top rond € 52,30. Bij een uitbraak naar beneden in combinatie met een blijvende daling onder de bodem rond € 46,90 wordt het omgekeerd hoofd en schouders patroon ongeldig en volgt een hervatting van de daling. De bodem rond € 42,15 is dan het doel. De beslissing is aan de markt. -Ad Nooten-

 

Update maandag 12 mrt 2018: Potentieel bodempatroon bij 61,8% niveau
 
 • Bij het 61,8% Fibonacci niveau rond € 42,40 in de weekgrafiek links is een potentieel bodempatroon gevormd, namelijk een engulfing bullish line. De candle van de afgelopen week omvat drie voorgaande candles en dat is een belangrijk signaal. Deze week moet blijken of de candle wordt bevestigd als bodem, daarvoor is een stijging nodig.
 • Vooruitlopend daarop heb ik de daggrafiek rechts voorzien van Fibonacci lijnen over de daling € 52,31 - € 42,13. Potenti๋le weerstandsniveaus als Unilever inderdaad verder oploopt zijn de grenzen € 46 (38,2%), € 47,20 (50%) in combinatie met de stippellijn rond € 47,40 en € 48,40 (61,8%). Dit zijn de richtpunten waar eventueel een top kan ontstaan.
 • Het aandeel mag niet meer door de bodem rond € 42,15 zakken, want dan krijgen we alsnog een negatieve ontwikkeling. -Ad Nooten-

 

Update maandag 26 feb 2018: Koersdoel is afgelopen donderdag bereikt
 
 • Mijn koersdoel € 42,75 voor Unilever is afgelopen donderdag bereikt en dat maakt het tijd om verder te kijken. Dat doe ik aan de hand van de maandgrafiek. In theorie kan bij de nu bereikte stippellijn rond € 42,75 een bodem gevormd worden. Bodemvorming is ook mogelijk bij het 61,8% Fibonacci niveau rond € 42,40. Het aandeel staat tijdens het schrijven van deze update, halverwege de middag ma 26 feb, op 2,1% winst. Er gaat dus wellicht een bodem ontstaan. 
 • Zou het aandeel daarentegen toch nog verder dalen en daarbij blijvend door het 61,8% niveau rond € 42,40 breken dan wordt lijn a het volgende doel. Het is nu aan de markt. -Ad Nooten-

 

 

Update woensdag 3 jan 2018: Naar beneden door voorgaande bodems
 
 • Het aandeel Unilever is door eerder gevormde bodems bodems gebroken en dat is een negatieve ontwikkeling. In de weekgrafiek rechts is te zien dat dit heeft gezorgd voor de afronding van een hoofd en schouders patroon. Het koersdoel van het patroon ligt bij de stippellijn rond € 42,75, een belangrijk potentieel steunniveau. Ik neem vooralsnog aan dat het fonds terug gaat keren naar dit niveau. 
 • Het hoofd en schouders patroon is geldig zolang het aandeel onder de neklijn rond € 47,45 blijft. Ik neem wat marge en gebruik de bovenkant van de candle van 22 december jongstleden €47,80  in de daggrafiek links als stoploss niveau.
 • Potenti๋le steunniveaus op de weg naar € 42,75 zijn het 38,2% niveau rond 46,15 en 50% niveau rond € 44,25. Bij deze grenzen is het zaak te volgen of daar zich eventueel een bodem ontwikkelt. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 20 okt 2017: Bijzonder toppatroon ontstaan na cijfers
 
 • Unilever heeft de markt gisteren verrast met tegenvallende kwartaalcijfers. Het aandeel was ondanks het potentieel toppatroon waar ik vorige keer over schreef gestegen en vorige week zelfs met een gap door de top rond € 51,30 gebroken. Kopers van de stukken hebben zichzelf hiermee in de voet geschoten, gisteren is er een gap naar beneden tegenover gezet. Dit heeft gezorgd voor een toppatroon dat je niet vaak ziet, een island reversal patroon. Ik volg uiteraard of het gap van gisteren eventueel nog gesloten wordt. 
 • Helaas is over het komende koersverloop niet veel te zeggen. Belangrijke steunniveaus zijn € 48,90 en € 47,40, weerstand vinden we rond € 51,30. Eigenlijk is pas onder € 47,40 of boven € 51,30 iets te zeggen over het vervolg. Onder € 47,40 wordt dat een negatieve ontwikkeling, terwijl een stijging boven € 51,30 zou inhouden dat beleggers de cijfers naast zich neerleggen en toch weer voor een stijging gaan. Het wordt wachten op het moment dat een van beide ontwikkelingen zich voordoet. -Ad Nooten-

 

 

Update woensdag 13 sep 2017: Doorbraak, maar meteen potenti๋le top
 
 • Het zag er eergisteren naar uit dat beleggers voor het aandeel Unilever kozen voor een vervolg naar boven. De koers brak namelijk overtuigend door het 76,4% Fibonacci rond € 50,40. 
 • Gisteren echter ontstond een engulfing bearish line en dat is een potentieel toppatroon. We zullen moeten gaan kijken of hier eventueel daadwerkelijk een top uit voortkomt. 
 • Het hoogste punt van de candle van gisteren rond € 50,90 en de top rond € 51,30 moeten worden doorbroken voor de verwezenlijking van een voortzetting naar boven. Zou het aandeel echter dalen dan blijft het afwachten hoe het toekomstig verloop van dit fonds er uit gaat zien. -Ad Nooten-

 

 

Update dinsdag 15 aug 2017: Momenteel niet veel leven in dit aandeel
 
 • Er zit niet veel schot in het koersverloop van Unilever. Halverwege vorige maand is een top gevormd bij het 76,4% Fibonacci rond € 50,40 en dat is het enige wapenfeit. Het is een teken dat de markt twijfelt over het vervolg. Dat 76,4% niveau en de top rond € 51,25 moeten doorbroken worden willen beleggers de ontwikkeling van het potenti๋le hoofd en schouders patroon waar ik vorige maand over schreef stoppen en tekenen voor een voortzetting naar boven. 
 • Zou de koers van het aandeel onder de recente bodem op € 48,60 komen dan neemt de kans op de afronding van dat patroon daarentegen toe. -Ad Nooten-

PS Klikt u op de grafiek voor een grotere weergave ervan.

 

 

Update woensdag 19 jul 2017: Toppatroon vorige week ongeldig geworden
 
 • Het hoofd en schouders patroon waarover ik op 6 juli jongstleden schreef is vorige week ongeldig geworden, want de koers van het aandeel is boven de neklijn gekomen. Met dat patroon kunnen we dus niets meer doen, we moeten op zoek naar nieuwe aanwijzingen.
 • Daarvoor heb ik Fibonacci lijnen over de daling vanaf de top van begin juni geplaatst. Rond € 49,85 vinden we het 61,8% niveau en dat is een grens waar in theorie een top kan ontstaan.
 • Doet zich een lagere top voor onder die van begin juni dan wordt het letten op de ontwikkeling ten opzichte van de bodem rond € 47,40. Bij een daling daaronder zou namelijk opnieuw een hoofd en schouders patroon worden gevormd, maar dan een groter patroon dan het eerste. 
 • De markt zal de koers achtereenvolgens boven € 49,85 en de top rond € 51,25 moeten brengen wil zij voorkomen dat dit nieuwe toppatroon kan ontstaan.  -Ad Nooten-

 

Update donderdag 6 jul 2017: Hoofd schouders patroon, gevolgd door test
 
 • Onlangs testte ik een pagina met een nieuwe vormgeving voor de aandelenanalyses. De test is wat mij betreft geslaagd, daarom voer ik deze vorm geleidelijk voor alle aandelen in. De basis is het gebruik van kleinere grafieken (waarop u kunt klikken voor een groter exemplaar) en korte analyses die in de vorm van een blog aan elkaar worden geplakt.
 • In de daggrafiek van het aandeel Unilever ontstond vorige week donderdag een hoofd en schouders patroon met koersdoel € 46,50. De neklijn is vervolgens getest, waarbij het patroon geldig is gebleven. Een daling naar het koersdoel € 46,50 of de stippellijn rond € 46,10 daar net onder is op dit moment dan ook de meest waarschijnlijke ontwikkeling.
 • Een eventuele terugkeer boven de neklijn rond € 48,90 zou het patroon en het bijbehorende doel ongeldig maken, een stoploss iets daarboven is dus op zijn plaats.  -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

210217: Grote stijging na bod, daling na intrekking ervan

250117: Opgaande beweging vanaf de november bodem

141016: Afgerond hoofd en schouders patroon daggrafiek

050916: Doorbraak door reeks toppen tot stand gekomen

100816: Bij dalingen op steeds hogere niveaus gekocht

050516: Mooie stijgende trend, wel met dubbele top

060915: Ongeldig geworden hoofd en schouders

050815: Sterke trend, met een versnelling omhoog

130115: Een grote oplopende wig in de grafieken

110814: Hogere bodem en top nodig voor behoud trend

150414: Doorbraak toppen na steun bij 50% niveau

280214: De huidige situatie biedt ons geen houvast

241013: Trend intact zolang trendlijn stand houdt

080813: Fraaie trend, vanaf mei wel wat koersdruk

210313: Fonds presteert beter dan ik verwachtte

161012: Stijgende trend, boven oude tradingrange

120612: Twee grenzen bepalend voor het vervolg

020112: Omhoog uit 14 jaar lange zijwaartse trend

120911: Zijwaartse beweging tussen €21 en €24,10

110511: Grote zijwaartse beweging in weekgrafiek

040111: Terug bij voorgaande toppen rond €24,10

100810: Omlaag uit stijgend trendkanaal gebroken

260710: Boven 76,4%, maar bij bovenkant kanaal

310310: Weerstand rond 76,4% Fibonacci niveau

281009: De markt staat voor een cruciale keuze

200709: Door stijging momenteel in veilige haven

110309: In potentieel zeer gevaarlijke situatie

090908: Weerstand bij 38,2%, daling nog mogelijk

010808: Cijfers zorgen voor voortzetting daling

250608: Vorige week onder 61,8% niveau gekomen

170608: Vlakbij cruciale trendlijn en 61,8% niveau

290508: Kans op een daling is momenteel groot

250308: Steun kan hervatting stijging inhouden

040208: Teruggekeerd boven doorbroken lijn

220108: Doorbraak trendlijn geeft vervolg daling

140108: Doorbraak december is teruggedraaid

271207: Bedenkingen bij recente doorbraak

021107: Stijging na cijfers, maar zware weerstand nabij

030907: Mogelijke vlag maakt me terughoudend

 

Nieuwsoverzicht Unilever

 

Naar boven