ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

UNILEVER maandgrafiek  UNILEVER weekgrafiek  UNILEVER daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • Unilever is gisteren zoals u in de daggrafiek hierboven ziet naar beneden door lijn m gebroken, reden om naar het aandeel te kijken.
  • Het belang van lijn m blijkt uit de maandgrafiek. Het gaat om een trendlijn die de bodems van de voorgaande jaren verbond, de daling eronder is daarom negatief.
  • Het in de maandgrafiek meest in aanmerking komende doel is nu de stippellijn door oude toppen rond 19,85.
  • In de weekgrafiek zou er echter rond 20,70 al een bodem kunnen ontstaan, daar vinden we namelijk een vroegere bodem en moeten we dus opletten op eventuele steun.
  • Zouden de stippellijnen rond 20,70 en 19,85 geen steun bieden dan volgt een daling naar lijn k. 
  • Keer ik nogmaals terug naar de maandgrafiek dan zou de huidige beweging ook de start kunnen zijn van een beweging zoals we die al eerder in 1998 en 2002 zagen, namelijk terug naar de stippellijn net boven 15. Daar wil ik echter nog niet op vooruitlopen, dat zou immers een daling onder lijn k veronderstellen. De aanname dat een trendlijn gaat breken gaat me te ver, al is dat natuurlijk wel mogelijk. Ik ga met de stippellijnen op 20,70 en 19,85 en lijn k als mogelijke doelen in gedachten stap voor stap volgen hoever Unilever komt, dat lijkt me het beste. -Ad Nooten-

Naar boven