ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Deze site is gewijd aan de AEX-index en aandelen die deel uitmaken van deze index, door het analyseren van grafieken wordt voor deze index en aandelen de meest waarschijnlijke richting bepaald. De conclusies vormen geen advies, het betreft slechts de persoonlijke mening van de schrijver. De informatie en analyses op deze website worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar het kan desondanks voorkomen dat er onvolkomenheden in zitten. ADN Beursanalyse kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de website en/of de gevolgen van het gebruik ervan, noch is het aansprakelijk voor de inhoud van de getoonde advertenties. Aan de gegevens die op deze site worden gepresenteerd kunnen geen rechten worden ontleend. AEX en AEX-index zijn geregistreerde merknamen van NYSE Euronext Indices B.V. Deze organisatie of aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet betrokken bij de totstandkoming van deze site en het gebruik van deze merknamen houdt geen waardeoordeel van hen in.

De analyse van de AEX-index komt tot stand in onderstaande volgorde:

Maandgrafiek : Deze grafiek waarin één candle één maand vertegenwoordigt vormt de basis van de analyse. Hoe langer namelijk het tijdsvenster van een grafiek, hoe belangrijker hij is. We zoeken naar de trend op lange termijn, een tijdsduur van enkele maanden tot jaren. Nadat we deze trend en andere belangrijke elementen uit deze grafiek hebben bepaald gaan we naar de weekgrafiek om de bewegingen nader te bestuderen.

Weekgrafiek : In de weekgrafiek wordt een week koersverloop weergegeven door één candle, de grafiek geeft ten opzichte van de maandgrafiek dus meer detail. De grafiek stelt ons in staat de gegevens uit de maandgrafiek uit te diepen, maakt het mogelijk de lange termijn beweging uit de maandgrafiek van week tot week te volgen en helpt ons een prognose voor een tijdsbestek variërend van enkele weken tot vele maanden te maken.

Daggrafiek : We bepalen vervolgens in de daggrafiek waarin we één candle per dag hebben de trend op middellange termijn, dat wil zeggen de richting die de index de komende dagen tot weken zou kunnen nemen. De beweging die we zien kan mogelijk tegen de trend van de weekgrafiek ingaan.

Uurgrafiek : Doordat iedere candle overeenkomt met een uur kunnen we de koersontwikkeling uit de daggrafiek verder ontleden en op die manier de trend op korte termijn bepalen. De uurgrafiek is van groot belang voor het bepalen van in- en uitstapmomenten doordat hij een goed beeld geeft van de beweging die we de volgende uren tot dagen kunnen verwachten.

Kwartiergrafiek : Deze grafiek waarin een candle een kwartier koersverloop weergeeft wordt gebruikt om de analyse van de uurgrafiek te verfijnen en de trend voor enkele uren te bepalen. In deze grafiek kondigen omkeerpunten in de korte termijn trend zich aan voordat ze in de uurgrafiek zichtbaar worden, zoals omkeerpunten in de uurgrafiek zich op hun beurt weer eerder voordoen dan in de daggrafiek. In een kwartiergrafiek kan het sentiment snel omslaan, de grafiek is daarom alleen interessant voor hen die op de korte termijn handelen.

Resumé : De analyses van de diverse grafieken worden samengevoegd en dit alles leidt tot een conclusie.

Ad Nooten is zelfstandig technisch analist en maakt analyses voor de eigen site en in opdracht voor derden. Technische analyse betreft het analyseren van koersgrafieken. Ad verzorgt meerdere keren per jaar dagcursussen technische analyse, aangekondigd op adnbeursanalyse.nl en twitter. Op verzoek geeft hij ook besloten cursussen en seminars. Op de site van ADN Beursanalyse plaatst hij elke twee uur een analyse betreffende de AEX, aandelenanalyses, actuele grafieken, een beursagenda en elke avond een slotanalyse. Op twitter verschijnen aanvullende boodschappen. Ad heeft lange tijd artikelen geschreven voor het blad Technische en Kwantitatieve Analyse dat helaas niet meer wordt uitgegeven.