ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

UNILEVER kwartaalgrafiek  UNILEVER weekgrafiek  UNILEVER daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • Het aandeel Unilever bevond zich de vorige keer dat ik over het aandeel schreef in een potentieel gevaarlijke fase, namelijk in de buurt van het 61,8% Fibonacci niveau rond 14 en voorgaande bodems in de kwartaalgrafiek. Het fonds heeft een bodem weten te vormen en is zo in veilige haven geraakt.
  • In de weekgrafiek tekende ik Fibonacci lijnen over de daling 25,72 - 13,46. Het aandeel is afgelopen vrijdag door het 38,2% niveau rond 18,15 gebroken, wat het 50% niveau rond 19,60 of eventueel het 61,8% niveau rond 21 tot de volgende doelen maakt.
  • Er ligt evenwel weerstand rond 18,45 waar ik nog terdege rekening mee wil houden. De stippellijn door de oude top uit januari van dit jaar op dit niveau kan eventueel nog een blokkade vormen voor een verdere opmars van het aandelenfonds.
  • Het gegeven dat de koers in de daggrafiek naar boven uit een rechthoek gebroken is die eerder tussen 16,95 en 18,05 was ontstaan betekent dat er een gerede kans is op een doorbraak door 18,45. Een rechthoek is namelijk een voortzettingspatroon. Zou dat zoals dat bij zo'n patroon vaak voorkomt halverwege de beweging staan dan geeft dat een koersdoel van 21,50, iets boven het 61,8% uit de weekgrafiek dat zoals we zagen rond 21 ligt. De waarde 21 lijkt dus een plausibel koersdoel. 
  • Een garantie voor een doorbraak door de oude top rond 18,45 vormt het echter niet. Ik wil me daarom pas op het moment dat er een dagslot boven 18,45 staat op een stijging naar 19,60 en 21 en stel me nu neutraal op.
  • De stippellijn rond 18,05 moet vanaf nu steun vormen, zou Unilever namelijk terugkeren in de rechthoek dan wordt de uitbraak uit dat patroon een valse uitbraak en is er toch nog een grote kans op daling. Deze zou overigens pas onder 16,95 zijn beslag krijgen. 
  • Tot slot wil ik het gap nog ter spraken brengen dat tussen 15,77 en 16,12 is ontstaan. Normaliter zou ik ervan uitgegaan zijn dat het nog gesloten zou worden, maar hier niet. Het gaat om een gap dat ontstond bij een candle waarmee een lijn doorbroken werd en het is daardoor een breakaway gap. Dit is een type gap dat niet altijd gesloten wordt, je kunt er althans geen staat op maken. Wat telt zijn de waardes 18,45 en 18,05/16,95.  Een slot boven 18,45 zou een vervolg naar boven betekenen, namelijk naar 19,60 en waarschijnlijk ook 21. Een daling onder 18,05 en 16,95 zou Unilever alsnog in de richting van het gap doen gaan. -Ad Nooten-

Geplaatst maandag 20 juli 2009 16.33u.

Naar boven