van

naar    
         
     
         
 

0%: 

   
 

23,6%: 

   
 

38,2%: 

   
 

50,0%: 

   
 

61,8%: 

   
 

76,4%: 

 

 

 

100%: 

   

161,8%: 

 

 

     

 

Links ziet u een 'rekenapparaat' waarmee u bij een correctie op een stijging of een daling de op die beweging van toepassing zijnde Fibonacci correctieniveaus kunt berekenen. 

Vult u in de vakken 'van' en 'naar' respectievelijk het start- en het eindpunt in van de voorgaande beweging en drukt u vervolgens op de toets 'Bereken' dan verschijnen de Fibonacci niveaus in de vakken daaronder.

Invoer van getallen geschiedt op Amerikaanse wijze. Wilt u bijvoorbeeld de Fibonacci niveaus van de stijging 217,80 - 563,98 berekenen dan vult u in de vakken 'van' en 'naar' respectievelijk 217.8 en 563.98 in, dus met een punt in plaats van een komma.

Hieronder vindt u een uitleg van de Fibonacci methode.

 

Om na een stijging of daling het koersdoel van een correctie te bepalen gebruiken we Fibonacci niveaus. Op basis van de Fibonacci cijferreeks is ontdekt dat correcties oftewel retracements vaak 38,2%, 50% of 61,8% van de voorgaande beweging bedragen. Behalve die percentages kunnen ook het 23,6% en het 76,4% niveau een rol spelen. Tijdens een sterke trendmatige stijging kan er soms een retracement van slechts 23,6% zijn, de markt is dan erg sterk. In een periode van zijwaartse bewegingen daarentegen zult u wel eens een 76,4% correctie zien. Een van beide niveaus is altijd in de grafiek aangegeven.
In een sterke trend is de retracement gewoonlijk 38,2%. In een zwakkere markt ligt de maximale procentuele correctie bij 61,8%. Wordt de correctie groter dan 61,8% dan vindt vrijwel altijd een 100% retracement plaats, de koers loopt dan terug naar het niveau waar de voorgaande beweging begon. In een enkel geval stopt zo'n beweging echter alsnog op 76,4%, dit kan met name het geval zijn in een zijwaarts bewegende markt.