ADN Beursanalyse begrippen

| home | overzicht | candles | diamant | driehoek | fibonacci | hoofd en schouders | opties | opvolgende trendlijn | rechthoek | schotel | korte breuk | vlag | wig |

De diamant is een patroon dat niet vaak voorkomt. Het is meestal een omkeerpatroon en wordt soms wel eens omschreven als een omgekeerd hoofd- en schouderpatroon met een neklijn in de vorm van een omgekeerde v (a) ofwel een gewoon hoofd- en schouderpatroon met de neklijn in de vorm van een v (b). Het patroon bestaat uit twee aan elkaar gekoppelde driehoeken. Het eerste is een wijder wordende driehoek, een teken van een groter wordende beweeglijkheid. Op een gegeven moment wordt dan een lagere top (a) respectievelijk hogere bodem (b) neergezet en de beweging dempt als het ware uit waardoor de tweede driehoek ontstaat. Het patroon wordt afgerond met een uitbraak, meestal in de richting tegenovergesteld aan de oorspronkelijke beweging. Het koersdoel wordt bepaald door de hoogste verticale afstand tussen de lijnen van het patroon te meten en die af te trekken van (a) respectievelijk op te tellen bij (b) het uitbraakpunt. Meestal is de beweging die volgt op de diamant echter tegenovergesteld aan de beweging die eraan voorafging en even lang.