ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

UNILEVER maandgrafiek  UNILEVER weekgrafiek  UNILEVER daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • Unilever is een fonds dat me momenteel hoofdbrekens kost. Het aandeel blijkt allereerst een bodem te hebben gevormd rond het 76,4% Fibonacci niveau in de maandgrafiek en is vervolgens naar boven door lijn s gebroken. Ik ging er in mijn analyse van 1 augustus jongstleden van uit dat het 76,4% niveau geen stand zou houden, dat is namelijk een ongebruikelijk steunniveau. Daarnaast verwachtte ik de stijging die we de laatste tijd hebben gezien niet, een verwachting waarmee ik er zoals u ziet naast zat. Het is niet alleen van een stijging gekomen, maar lijn s is zelfs doorbroken. De vraag is welke implicaties dit heeft voor mijn analyse.
  • Daartoe beoordeel ik de stijging allereerst met behulp van Fibonacci lijnen over de daling €25,72 - €17,10 in de weekgrafiek. Mogelijke weerstandsniveaus die hieruit voortvloeien zijn de magenta stippellijnen rond €20,40, €21,40 en €22,40. We kunnen pas boven deze drie grenzen zeker zijn van een opwaarts vervolg, zolang we niet boven €22,40 staan kan er in de buurt van elk van deze niveaus eventueel topvorming optreden. Dit gegeven neem ik mee naar de daggrafiek.
  • Daar waagde Unilever gisteren een poging om het 38,2% niveau te doorbreken, daarbij werd echter een zogenaamde dark cloud cover gevormd. Dat is een potentieel toppatroon, wat inhoudt dat de mogelijkheid bestaat dat er hier een top gaat ontstaan.
  • De feitelijke doorbraak door lijn s is tot stand gekomen doordat Unilever bekend maakte dat het bedrijf in december een nieuwe topman krijgt. Dit bericht kwam op het punt dat de doorbraakpoging door lijn s dreigde te mislukken, dus precies op het juiste moment. Dit is me te toevallig, vandaar dat ik de huidige stijging boven lijn s met de nodige scepsis bezie.
  • De bekendmaking heeft een gap doen ontstaan dat wellicht nog gesloten gaat worden. Zekerheid daaromtrent heb ik echter niet, want het gaat doordat lijn s ermee doorbroken werd om een breakaway gap. Dat type gap wordt niet altijd gesloten. Laat ik er desondanks toch maar van uit gaan.
  • Ik heb op grond van mijn scepsis en de mogelijke top rond het 38,2% Fibonacci niveau besloten mijn vorige verwachting van een daling naar het 100% niveau rond €14,70 in de maandgrafiek te handhaven. Wil dit uitkomen dan zal Unilever zich om te beginnen naar beneden moeten begeven en achtereenvolgens onder lijn s en de laatste bodem rond €18,60 moeten geraken. Dat ga ik uiteraard verifiëren, want het is om eerlijk te zijn gezien de winst van 1,7% die Unilever vandaag 9 september met een koers van €20,34 rond 13.45u boekt nog allerminst zeker dat het zich op die manier gaat ontwikkelen. -Ad Nooten-

Naar boven