ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Kijkt u eens naar de prachtige stijgende trend in de kwartaalgrafiek van Unilever. Lijn a heeft een stijgingspercentage van ongeveer 10% per jaar, de lijn voorziet dus in een gemiddelde koersstijging van het aandeel met dat percentage per jaar. Het aandeel is dit jaar echter scherp gestegen ten opzichte van deze lijn. Een waardestijging van 10% per jaar was de markt dus absoluut niet genoeg. Je kunt je afvragen of beleggers zichzelf niet voorbijlopen met de realisatie van deze ontwikkeling, deze versnelling naar boven. De vraag is of Unilever zal kunnen blijven beantwoorden aan de verwachtingen die gekoppeld zijn aan deze beursontwikkeling. Versnellingen als deze betekenen om deze reden vaak het einde van de beweging.

  • Het hoogste punt 42,75 dat is bereikt lag vrijwel bij het 261,8% niveau van de correctie uit 2013. Het fonds lijkt opnieuw onderweg naar dat niveau. Wordt de top rond 42,75 uitgenomen dan kiest de markt voor een voortzetting naar boven.

  • Wordt 42,75 uitgenomen dan wordt het 161,8% niveau van de recente correctie uit de maand april - juli het doel. Dat ligt rond 46,65.

  • Een daling onder de bodems rond 36,45 daarentegen zou een gang naar lijn a inhouden.

  • U ziet twee gaps in de daggrafiek, gaps die open zijn gebleven. We moeten een mogelijke terugkeer naar die gaps in ons achterhoofd houden, om reden dat gaps meestal gesloten worden. Het fonds zou dientengevolge kunnen dalen naar 37,10, de onderkant van het eerste gap dat op 10 juli jongstleden ontstond.
  • De koers van het aandeel staat vandaag halverwege de middag echter boven de top die recent rond 41,95 ontstond. Op dit moment kiezen beleggers dus voor een stijging van dit fonds. Een terugkeer naar de gaps met een daling naar 37,10 of lager is pas aan de orde mocht het aandeel door het steunniveau rond 40 zakken.

Resumerend: 

Het aandeel Unilever bevindt zich ten opzichte van lijn a in de kwartaalgrafiek gezien in een versnelling naar boven. Lijn a staat voor een stijging van de koers met 10% per jaar, ik vraag me aan de hand hiervan af waar de markt mee bezig is. Het wordt straks erg moeilijk voor het bedrijf om te beantwoorden aan de verwachtingen die besloten zitten in de nog immer stijgende beurswaarde. De trend is evenwel naar boven gericht, beleggers kennen deze zorgen niet. Wordt de top rond 42,75 doorbroken dan volgt naar ik aanneem een stijging naar 46,65, het 161,8% niveau van de recente correctie van het aandeel. Waar we in ons achterhoofd nog rekening mee moeten houden zijn de twee gaps die onlangs zijn gevormd. We moeten de mogelijkheid meenemen dat deze gaps nog gesloten gaan worden met een daling naar 37,10 of lager, iets dat gebeurt mocht de beurskoers onder het steunniveau 40 geraken. Zou een eventuele beweging naar beneden resulteren in een daling onder 36,45 dan wordt lijn a het doel zoals we in de weekgrafiek zagen. Gezien de stijging van vandaag opteren beleggers op dit moment in ieder geval voor een vervolg naar boven, laten we dus volgen of dat wellicht resulteert in een doorbraak. -Ad Nooten-

 

Geplaatst woensdag 5 aug 2015, 15.51u.

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

130115: Een grote oplopende wig in de grafieken

110814: Hogere bodem en top nodig voor behoud trend

150414: Doorbraak toppen na steun bij 50% niveau

280214: De huidige situatie biedt ons geen houvast

241013: Trend intact zolang trendlijn stand houdt

080813: Fraaie trend, vanaf mei wel wat koersdruk

210313: Fonds presteert beter dan ik verwachtte

161012: Stijgende trend, boven oude tradingrange

120612: Twee grenzen bepalend voor het vervolg

020112: Omhoog uit 14 jaar lange zijwaartse trend

120911: Zijwaartse beweging tussen 21 en 24,10

110511: Grote zijwaartse beweging in weekgrafiek

040111: Terug bij voorgaande toppen rond 24,10

100810: Omlaag uit stijgend trendkanaal gebroken

Harde grenzen voor drie grootste fondsen (Beursplaza 040810)

260710: Boven 76,4%, maar bij bovenkant kanaal

310310: Weerstand rond 76,4% Fibonacci niveau

281009: De markt staat voor een cruciale keuze

200709: Door stijging momenteel in veilige haven

110309: In potentieel zeer gevaarlijke situatie

090908: Weerstand bij 38,2%, daling nog mogelijk

010808: Cijfers zorgen voor voortzetting daling

250608: Vorige week onder 61,8% niveau gekomen

170608: Vlakbij cruciale trendlijn en 61,8% niveau

290508: Kans op een daling is momenteel groot

250308: Steun kan hervatting stijging inhouden

040208: Teruggekeerd boven doorbroken lijn

220108: Doorbraak trendlijn geeft vervolg daling

140108: Doorbraak december is teruggedraaid

271207: Bedenkingen bij recente doorbraak

021107: Stijging na cijfers, maar zware weerstand nabij

030907: Mogelijke vlag maakt me terughoudend

 

Nieuwsoverzicht Unilever

 

 

Naar boven