ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

UNILEVER maandgrafiek  UNILEVER weekgrafiek  UNILEVER daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • Unilever bereikte in juli de stippellijn door oude toppen rond €24,15 bereikt en vormde daar een top. Het fonds is hierdoor in de grote zijwaartse beweging tussen €15,20 en €24,20 gebleven die we al vanaf 1998 zien, de kans bestaat op een daling naar de onderkant ervan.
  • Het aandeel heeft bij de recente daling echter ruim boven lijn m steun gevonden, vooralsnog is de neerwaartse beweging dus nog niet van dien aard dat we al met een beweging naar €24,20 rekening moeten gaan houden. Daarvoor zou het fonds toch eerst onder lijn m en de stippellijn rond €19,80 moeten komen. 
  • Nu is er nog alle gelegenheid om de stijging weer in te zetten, wat voortvloeit uit het gegeven dat Unilever in de weekgrafiek steun heeft gevonden rond het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging €18,98 - €24,64. Door die bodem op dat punt moeten we van een voortzetting naar boven uit gaan.
  • Die voortzetting naar boven moet het aandeel vervolgens in de daggrafiek boven het 61,8% niveau rond €23,15 van de daling €24,64 - €20,70 brengen, dat moeten we dus gaan controleren. Ontstaat er namelijk op dat niveau of het 50% niveau rond €22,80 een top dan kan de correctie die in de weekgrafiek rond het 61,8% niveau afgerond leek eventueel toch nog worden voortgezet.
  • In dit kader is het kanaal p-p' eveneens van belang. Het kan zich mocht de koers van het aandelenfonds onder lijn p komen ontwikkelen tot een grote vlag waarop een daling zou kunnen volgen die even groot is als de daling die aan dit patroon vooraf ging. Dit zou het fonds alsnog onder lijn m en de stippellijn rond €19,80 kunnen brengen.
  • Zolang Unilever zich dus nog in het kanaal p-p' bevindt stel ik me aangaande een verdere stijging terughoudend op en houd ik voorlopig lijn m als koersdoel aan, dat is immers de eerste potentiλle steunlijn en ik wil niet bij voorbaat van het doorbreken van een trendlijn uit gaan. Pas zodra het aandeel afrekent met het 61,8% niveau rond €23,15 in de daggrafiek laat ik deze dalingsverwachting los, dan zet het aandeel namelijk de stijging voort. -Ad Nooten-

Naar boven