ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

UNILEVER kwartaalgrafiek  UNILEVER maandgrafiek  UNILEVER weekgrafiek  UNILEVER daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • Het aandeel Unilever is gedaald, maar vond steun in de buurt van lijn a in de kwartaalgrafiek. De opwaartse trend bleef hierdoor gehandhaafd. We moeten zolang het fonds boven de lijn staat in principe uitgaan van een vervolg naar boven.
  • Een eventuele daling onder lijn a daarentegen zou inhouden dat het aandeel de grens 25,75 gaat testen. Het is belangrijk dat de koers dan boven die lijn blijft, bij een daling eronder zou hij namelijk weerstandslijn kunnen worden zoals de lijn dat voor 2011 was. 
  • Het niveau 24,10 speelt als niveau waar in 200/2002 en 2010 toppen ontstonden ook een stevige rol. Het hoeft geen betoog dat een eventuele daling onder beide grenzen 25,75 en 24,10 een slechte ontwikkeling zou zijn.
  • In de maandgrafiek staan Fibonacci lijnen over de stijging van 2009 tot dit jaar, lijnen waaruit blijkt dat er bij een daling onder 24,10 nog steun zou kunnen liggen rond 23,25 of 20,95. De koers zou vanaf die grenzen weer op kunnen lopen. Het probleem dat ik daarbij echter heb is dat de niveaus 24,10 en 25.75 daarna opnieuw weerstandsgrenzen zouden kunnen worden. Ik laat het daarom liever niet aankomen op een daling onder die grenzen.
  • We gaan van de maandgrafiek naar de daggrafiek, want de weekgrafiek geeft geen extra informatie ten opzichte van de maandgrafiek. In die daggrafiek heb ik lijn c getekend, alsmede Fibonacci niveaus over de daling 33,09 - 27,24. Met behulp van deze gereedschappen stel ik vast dat het technische beeld van Unilever goed zou blijven bij een achtereenvolgende stijging boven lijn c, het 50% niveau 30,15 en het 61,8% niveau 30,85. 
  • Hiermee hebben we de benodigde gegevens verzameld aan de hand waarvan we kunnen beoordelen of de opwaartse trend gehandhaafd blijft of omgezet wordt in een correctie. De trend blijft goed boven lijn a, wel er moet dan een stijging boven 30,85 tot stand worden gebracht. Het wordt een correctie bij een achtereenvolgende daling onder 25,75 en 24,10. Er kan dan nog wel steun zijn rond 23,25 of 20,95, maar het is twijfelachtig of het fonds daarna nog boven 24,10 en 25,75 zou komen. Een daling onder die grenzen zou daarom een minder goede ontwikkeling zijn. -Ad Nooten-

Geplaatst donderdag 24 okt 2013 16.43u.

Naar boven