ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

UNILEVER kwartaalgrafiek  UNILEVER maandgrafiek  UNILEVER weekgrafiek  UNILEVER daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • Unilever brak in het vierde kwartaal van 2011 naar boven door toppen rond 24,10 en 25,75, waarmee een einde leek te komen aan een 14 jaar durende zijwaartse ontwikkeling. Ik schreef in een analyse op 2 januari van dit jaar overigens terughoudend te zijn aangaande deze ontwikkeling. De doorbraak kwam immers tot stand in de laatste twee weken van december, weken met een laag volume. Het had er veel van weg dat kopers met de keuze voor dat moment tot doel hadden te profiteren van de lichte handel in die weken, om zo de doorbraak te kunnen realiseren die voorheen niet gerealiseerd kon worden. Er kon ook sprake zijn van window dressing waarbij beleggers aan het eind van het jaar slecht renderende aandelen omruilden- voor stukken die het goed hadden gedaan dat jaar. Mijn terughoudendheid bleek terecht, want het aandeel viel in het eerste kwartaal van dit jaar terug onder de doorbroken toppen. Het opzetje was mislukt.
  • In de maandgrafiek ziet u overigens dat kopers in april nogmaals een poging hebben gedaan om het fonds naar boven te krijgen, ook die poging is niet geslaagd.
  • In die grafiek heb ik daarom Fibonacci lijnen getekend over de stijging 21 - 27,16, lijnen die uitwijzen dat er steun kan liggen rond 24,10 (50%) en 23,30 (61,8%). Een eventuele daling onder 23,30 zou een terugkeer naar 21 inhouden.
  • Uit de weekgrafiek blijkt dat er rond 24,55 veel steun ligt. Er kan doordat er eerder rond 27 een dubbele top ontstond gesproken worden over een rechthoek. Dit is een potentieel voortzettingspatroon, wat wil zeggen dat we zolang de koers niet door 24,55 zakt nog niet mogen uitsluiten dat er toch nog een stijging komt. 
  • Een rechthoek wordt een enkele keer echter wel eens een toppatroon, wat hier het geval zou zijn bij een daling onder 24,55. Het patroon zou in dat geval een koersdoel van 22,10 krijgen, bepaald door het om te klappen naar beneden. De grenzen 24,10 en 23,30 zouden dan geen rol meer spelen als steunniveau en Unilever zou dientengevolge teruggaan naar 21. Het lijkt me wel goed om in dat geval te controleren dat de beide grenzen 24,10 en 23,30 daadwerkelijk met een daling doorbroken worden. 
  • In de daggrafiek staan Fibonacci lijnen over de daling 27 - 24,55. Deze lijnen leren ons dat het fonds boven de grenzen 25,50, 25,80 en 26,10 moet stijgen wil er een terugkeer naar 27 of eventueel hoger komen.
  • Het voorgaande samenvattend stel ik vast dat voor de korte termijn het verloop ten opzichte van de grenzen 26,10 en 24,55 bepalend is voor het vervolg. Boven 26,10 volgt een terugkeer naar 27 of eventueel hoger, onder 24,55 een daling naar 21. In dat laatste geval moet vervolgens wel worden nagegaan worden of het fonds door de grenzen 24,10 en 23,30 zakt. -Ad Nooten-

Geplaatst dinsdag 12 jun 2012 15.17u.

Naar boven