ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

UNILEVER kwartaalgrafiek  UNILEVER maandgrafiek  UNILEVER weekgrafiek  UNILEVER daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • Het aandeel Unilever brak in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw door de stippellijn door toppen op €25,75 en bleef daar in tegenstelling tot begin dit jaar boven. Dit is een uitermate positieve ontwikkeling, want er is hiermee een einde gekomen aan de grote zijwaartse beweging (een 'tradingrange') die het koersverloop van het fonds sinds 1998 kenmerkte.
  • Waar ik nog rekening mee houd is dat er nog een test komt van de stippellijn rond €25,75. Ik veronderstel dat het aandeel op een zeker moment terug zal keren naar dit niveau, want dat is de gebruikelijke ontwikkeling bij een doorbraak van deze orde. Blijft het fonds in dat geval boven de grens dan wordt de uitbraak van het tweede kwartaal bevestigd en is er daarna alle ruimte voor een vervolg van de stijging.
  • Op dit moment is er echter nog geen ontwikkeling die wijst op een terugkeer naar €25,75. Er is namelijk sprake van een opwaartse trend, zoals lijn a ons leert. Deze trend blijft in ieder geval gehandhaafd zolang het fonds boven deze lijn noteert.
  • Ik wil uiteraard weten welk koersdoel we kunnen gebruiken zolang deze opmars naar boven voortduurt. In de weekgrafiek ziet u Fibonacci lijnen over de recente daling €28,83 - €26,96. Het 161,8% niveau rond €30 is het koersdoel dat voortvloeit uit deze lijnen. Voorwaarde is dat het fonds verder beweegt naar de top €28,83 uit augustus en hier doorheen breekt. Dit zullen we in verband met de veronderstelde teruggang naar €25,75 moeten verifiλren. Een doorbraak door €28,83 zou een stijging naar €30 opleveren.
  • In de daggrafiek ziet u dat het fonds vorige maand steun vond rond een top van eind april op €27 en vanaf die grens iets is opgelopen. Die beweging naar boven moet in gang blijven wil het aandelenfonds naar de genoemde grenzen €28,83 en €30 kunnen gaan.
  • Een daling onder €27 daarentegen zou een gang naar lijn a veroorzaken. Het aandeel zou in verband met de mogelijke test van het niveau €25,75 dan eventueel ook door deze lijn kunnen zakken, maar dat is speculeren. Vooralsnog is deze ontwikkeling evenwel nog niet aan de orde, want het aandelenfonds beweegt ook vandaag nog steeds in de richting van de top rond €28,83. -Ad Nooten-

Geplaatst dinsdag 16 okt 2012 14.26u.

Naar boven