ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AKZO NOBEL

Update vrijdag 9 jun 2023: Een grote vlag in wording
 
 • Het is verstandig om bij het bestuderen van grafieken af en toe eens uit te zoomen, zodat je het grotere beeld ziet. Dat doe ik vandaag bij AKZO. We kijken naar de weekgrafiek van het aandeel. Wat we in deze grafiek zien is een grote vlag in wording, het patroon t-t'. Omdat een uitbraak aan de onderkant gebruikelijk is bij dit patroon doen we er goed aan rekening te houden met een daling. Breekt AKZO ergens in de komende weken naar beneden uit de vlag dan houdt dat een voortzetting naar beneden in. Het is voor bezitters van de stukken dus zaak  op hun qui-vive zijn. Zij hebben een uitbraak naar boven uit de vlag nodig, wil het voor hen toch nog goed aflopen. Bij een uitbraak aan de bovenkant van het patroon zou de vlag namelijk ongeldig worden, wat een forse verbetering van het technische beeld zou zijn. Het is mogelijk dat dit gebeurt, maar ik zou er niet te vast op rekenen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 9 jun 2023: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 26 apr 2023: Optimisme was niet terecht
 
 • Vooruitlopend op cijfers die gisteren bekend werden gemaakt brak AKZO afgelopen vrijdag naar boven uit een wig. Het was een teken van optimisme, want bij dit patroon is een uitbraak naar beneden wat je van oudsher ziet. Na de cijfers volgde gisteren een daling, het optimisme van vrijdag was dus niet op zijn plaats. 

 • De candle van gisteren laat echter ook zien dat beleggers het niet met elkaar eens zijn. Het is een lange candle met een klein lichaam in het midden. Dit laatste wil zeggen dat de opening en het slot dicht bij elkaar lagen. Bewegingen omhoog en omlaag haalden dus niets uit voor het uiteindelijke dagresultaat.

 • Omdat ik toch rekening houd met een correctie plaatste ik Fibonacci lijnen. Potenti๋le doelen/steunniveaus zijn € 72,25 (38,2%), € 70,85 (50%) of € 69,50 (61,8%), aangevuld met de stippellijn rond € 68,20. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 26 apr 2023: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 16 mrt 2023: Driehoek af als toppatroon
 
 • Het koersverloop van AKZO wordt vandaag interessant. Gisteren is namelijk een dalende rechthoekige driehoek afgerond in de daggrafiek van het aandeel. Het patroon bestaat uit lijn s en de stippellijn rond € 68,20. De daling onder deze stippellijn betekende de afronding van de driehoek als toppatroon. Het slot lag net onder het 61,8% Fibonacci niveau. Dat was echter maar een kleine doorbraak, het kan om een overshoot gaan. Er kan dus nog een bodem worden gevormd.

 • AKZO is de dag vanmorgen begonnen met een stijging en koerst om kwart over negen rond € 68,10. De onderkant van de driehoek wordt dus getest. Het hangt van het resultaat van deze test af of het patroon geldig blijft en dus of een daling volgt. Ontstaat er in de buurt van de onderkant van de driehoek een top dan kan AKZO naar de bodem rond € 61,75, bij een terugkeer in de driehoek moet er een vraagteken worden geplaatst bij het vervolg. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 16 mrt 2023: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 9 dec 2022: Terug bij startpunt uitbraak
 
 • Op 10 nov jl brak AKZO naar boven uit de vlag r-r', een bijzondere beweging. Gebruikelijk is een uitbraak naar beneden. Gisteren is de koers teruggekeerd bij het startpunt van 10 nov en staat nu ook onder lijn r. De kans op een vervolg naar beneden is aanwezig. Partijen die voor de uitbraak naar boven zorgden zullen wellicht nog proberen te redden wat er te redden valt, door opnieuw te kopen en voor een hogere bodem te zorgen. Dan zouden er toch nog stijgingskansen zijn. Het aandeel staat bij een potentieel steunniveau, het 61,8% niveau van het laatste deel van de voorafgaande stijging. Daalt het verder dan kan steun aanwezig zijn rond € 63,40 of € 61,40, twee Fibonacci niveaus van de hele voorgaande stijging. Eenmaal daaronder zou een terugkeer naar € 55,10 of lager aannemelijk worden. Dat zou overigens de stap zijn die normaliter direct op de vlag zou zijn gevolgd, was er geen uitbraak naar boven geweest. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 9 dec 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 11 nov 2022: Aan de bovenkant uit vlag
 
 • Nu de Amerikaanse inflatie geen 8% bedraagt zoals verondersteld, maar 'slechts' 7,7% zal AKZO Nobel vast meer verf gaan verkopen. Dit is natuurlijk een onzinnige opmerking, maar eigenlijk wel wat kopers van de stukken van dit bedrijf met de uitbraak naar boven uit de vlag r-r' zeggen. De vlag zou normaal gesproken zijn gecompleteerd met een uitbraak naar beneden. In plaats daarvan brak het aandeel naar boven uit, wat het patroon onbruikbaar heeft gemaakt. Mijn aandacht gaat nu uit naar het verloop ten opzichte van de top € 71,10. Een doorbraak met een slotstand boven dat niveau zou een verdere verbetering zijn van het beeld. De koers zou naar weerstand rond € 75,80 of hoger gaan. 

 • De beurskoers mag vanzelfsprekend niet meer onder het laagste punt van gisteren rond € 64,10 geraken. Dan zou namelijk alsnog de daling kunnen volgen die nu met de uitbraak naar boven lijkt te zijn voorkomen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 11 nov 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 21 okt 2022: Gedraaid na waarschuwing
 
 • Beleggers leefden deze week met positieve verwachtingen naar het kwartaalbericht van AKZO van gisteren. In de daggrafiek werd vorige week vrijdag de vlag q-q' afgemaakt en vervolgens liep de aandelenkoers van het bedrijf op, voorafgaand aan het bericht van gisteren. Men verwachtte kennelijk positief nieuws. AKZO kwam echter met een winstwaarschuwing. Dit zorgde gisteren voor een daling, waardoor de technische situatie veranderde. In de grafiek werd namelijk de vlag r-r' ontwikkeld. Een uitbraak aan de onderzijde met een slotstand betekent een voortzetting naar beneden. Dat is voor de komende tijd de meest waarschijnlijke koersontwikkeling. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 21 okt 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 23 aug 2022: Beleggers maakten draai
 
 • In de daggrafiek van AKZO ziet u dat de markt in haar mening over dit aandeel een draai heeft gemaakt. In de tweede week van augustus waren beleggers dusdanig optimistisch gestemd dat zij een uitbraak naar boven uit de vlag in de grafiek realiseerden. Het was een ongewone stap, bij deze vlag komt het van oudsher namelijk van een uitbraak aan de onderkant. Op 17 augustus veranderde de markt van mening. Het aandeel keerde terug in de vlag. Gisteren werd de draai gecompleteerd met een uitbraak naar beneden uit de vlag. Het patroon heeft alsnog haar functie van voortzettingspatroon verkregen. Een daling onder de junibodem rond € 60,15 zou een volgende negatieve stap zijn. We kunnen nu gaan kijken of vanuit de markt eventueel nog een poging wordt gedaan om deze negatieve ontwikkeling af te wenden door middel van de vorming van een hogere bodem. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 23 aug 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 4 mei 2022: Een grote vlag ontwikkeld
 
 • Bij de bijzondere daling van de beursindices van afgelopen maandag en het daaropvolgende herstel ontstond in de daggrafiek van AKZO een grote hammer. Gisteren volgde een magere bevestiging, want het aandeel steeg maar in beperkte mate. Zou een daling volgen onder het laagste punt van afgelopen maandag rond € 75,75 dan zou dat na het herstel van die dag een slechte stap zijn.

 • Een daling is gezien het beeld in de grafiek zeker mogelijk. In de daggrafiek zien we namelijk de vlag p-p'. De gewone stap bij dit patroon is een uitbraak aan de onderkant en dat is dan de start van een voortzetting naar beneden. De kou zou uit de lucht zijn bij een uitbraak naar boven uit de vlag. Dan zouden het patroon en de bijbehorend dalingsvoorspelling ongeldig worden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 4 mei 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 24 mrt 2022: Uitbraak uit stijgende wig
 
 • Een grafiek waarin een uitbraak aan de onderzijde van een stijgende wig is gerealiseerd is de daggrafiek van AKZO. Het koersdoel dat het patroon geeft is plusminus € 62,60. De hellingshoek van de daling die volgt op de wig moet ongeveer gelijk zijn aan die van de daling die voorafging aan het patroon. Dat is het controlemechanisme dat we tot onze beschikking hebben.

 • Een stijging boven de top op € 82 zou ongeldigheid van de wig inhouden. De vermeende daling zou dan afgeblazen worden en het herstel zou groter worden. Dat is het positieve scenario, mocht het daar van komen. Het is de minder waarschijnlijke, maar geen onmogelijke optie. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 24 mrt 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 10 feb 2022: Tevredenheid na resultaten
 
 • Cijfers die AKZO gisteren bekend maakte stemden beleggers tevreden. Zij beloonden het bedrijf met een mooie groene candle in de daggrafiek van het aandeel. In de grafiek ziet u boven de candle van gisteren een rij stippellijnen en twee ononderbroken lijnen. Dit zijn allemaal potenti๋le weerstandsniveaus, dus grenzen waar een top kan ontstaan. Met de groene candle van gisteren is de dalende trend waarin het aandeel zich sinds juli vorig jaar bevindt dus nog niet gekeerd. De komende tijd zal het verloop ten opzichte van deze lijnen aangeven in hoeverre de aantrekkingskracht van de stukken voor beleggers verbetert.  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 10 feb 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 25 okt 2021: Bodem snel na afronding vlag
 
 • Een afgeronde vlag is niet altijd een garantie voor een bepaalde vervolgbeweging, dat blijkt uit de daggrafiek van AKZO. Dat heeft te maken met andere technische factoren waar je ook na de afronding van een patroon op moet blijven letten. Het aandeel brak na kwartaalcijfers naar beneden uit de vlag in de grafiek. Er waren echter nog twee potenti๋le steunniveaus om rekening mee te houden, namelijk het Fibonacci niveau rond € 92,60 en de stippellijn rond € 92,05. Het eerste van de twee bleek daadwerkelijk als steunniveau te fungeren. Daar ontstond een bodem en vervolgens keerde het aandeel terug in de vlag. Breekt het een van de komende dagen ook nog naar boven uit dan is dat een volgende positieve stap. Ontstaat ergens tussen de candle van vrijdag en de top uit juli overigens een lagere top, dan kan alsnog een daling volgen. In veiligheid is het aandeel ondanks de vorming van een bodem dus nog niet. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 25 okt 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 14 okt 2021: Poging om bodem te vormen
 
 • In de weekgrafiek van AKZO zien we een poging tot bodemvorming. Het fonds bereikte vorige week de stippellijn rond € 92,10, zoals u aan drie voorgaande toppen ziet een voormalig weerstandsniveau. Dit kan een steunniveau worden, namelijk als het aandeel vanaf deze lijn een stijging inzet. Het begin daarvan is gemaakt. De candle van vorige week is een hammer en dus in theorie een bodem. Deze week moet de bevestiging volgen, de markt is al een eind op weg om die te realiseren. De stap naar boven was tot dusverre echter klein en moet nog wel groter worden om me van bodemvorming en de start van een nieuwe stijgingsfase te overtuigen. Daarop is het wachten.

 • Het laagste punt van de hammer vinden we rond € 89,70. Wordt dat doorbroken dan is de poging om een bodem te ontwikkelen mislukt en gaat het aandeel naar de stippellijn rond € 83,10 of eventueel lager.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 14 okt 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 22 jul 2021: Een negatieve reactie op cijfers
 
 • In de daggrafiek van AKZO ontstond door de daling van afgelopen maandag een top en vervolgens kwamen de bodems rond € 102,25 op dinsdag onder druk. Beleggers toonden vooraf niet veel vertrouwen in de kwartaalcijfers van gisteren. Dat bleek terecht, de reactie van de markt op de cijfers die gisteren naar buiten kwamen was negatief. Klap ik het koersverloop boven € 102,25 om dan geeft dat een koersdoel van € 96,05. Het 38,2% Fibonacci niveau rond € 98,65 is echter een potentieel steunniveau. Steun daar kan een daling naar € 96,05 dus eventueel nog voorkomen. Andere potenti๋le steunniveaus zijn de Fibonacci niveaus € 95,60 en € 92,55, verder kan ook de stippellijn rond € 92 steunniveau zijn. In de buurt van de stippellijn rond € 102,25 zal normaal gesproken weerstand komen te liggen. Dit zijn de waardes die relevant zijn voor het komend verloop. Het eerste dat telt is het verloop ten opzichte van € 98,65, want dat bepaalt of de koers van AKZO naar het koersdoel of lager gaat. -Ad Nooten-

Overgenomen uit Do 22 jul 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 13 jul 2021: Het toppatroon werd ongeldig
 
 • Op donderdag 1 juli jongstleden vertelde ik u over het hoofd en schouders patroon in de daggrafiek van AKZO en de onbetrouwbaarheid die toppatronen momenteel kenmerkt. Ik schreef benieuwd te zijn of het patroon geldig zou blijven. Gisteren kregen we het antwoord. De koers keerde terug boven de neklijn en het niveau € 105,40 dat ik als aanvullend criterium noemde, waardoor het patroon onbruikbaar werd. Het koersdoel is overigens wel bijna bereikt. Wat in de praktijk in dit soort gevallen regelmatig gebeurt is dat vervolgens een groter hoofd en schouders patroon ontstaat. Dat zou hier worden ontwikkeld indien het aandeel opnieuw zou dalen en door de stippellijn rond € 102,25 zou zakken. Wordt de top op € 108,05 doorbroken dan zal het patroon daarentegen niet meer ontstaan. Ik ben benieuwd of zich daadwerkelijk een groter toppatroon ontwikkelt uit dit verloop. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 13 jul 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 1 jul 2021: Een hoofd schouders patroon
 
 • Toppatronen zijn de laatste tijd niet erg betrouwbaar meer. Komt een patroon tot stand dat op eventuele topvorming wijst dan leidt dat meestal al snel tot actie door kopers in de markt. Dat maakt de grafiek links interessant, want is een grafiek met een toppatroon. Het is de daggrafiek van AKZO en het gaat om een klein hoofd en schouders patroon. De stippellijn op € 104,85 is de neklijn van het patroon. Het toppatroon blijft geldig zolang het aandeel onder deze neklijn sluit. Het aanhouden van een kleine marge is verstandig bij neklijnen, laat ik het dus op € 105,40 houden in plaats van € 104,85. Ik ben erg benieuwd of dit patroon heel blijft. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 1 jul 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 19 apr 2020: Aandeel bij potenti๋le weerstand
 • AKZO bereikte bij een stevige stijging afgelopen vrijdag het 200% Fibonacci niveau dat u in de weekgrafiek hiernaast ziet. Het is een potentieel weerstandsniveau, waar in theorie een top tot ontwikkeling kan komen. Zou het niveau doorbroken worden dan krijgen we waarschijnlijk een vervolg naar het 261,8% niveau rond € 107,25. Het lijkt me als u ge๏nteresseerd bent in het verloop van dit fonds een goede reden om de ontwikkeling ten opzichte van het vrijdag bereikte niveau te volgen. Het aandeel staat even na half tien in de buurt van het slot van die dag, een beslissing is in het eerste half uur van de handel in ieder geval dus nog niet gevallen -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 19 apr 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 11 mrt 2021: Meerdere toppen gepasseerd
 
 • AKZO brak gisteren door toppen die in december 2019, oktober 2020 en januari 2021 waren ontstaan. Het is een memorabele ontwikkeling, want het betekende een hoogste stand ooit voor het aandeel. Beleggers zien de toekomst voor het bedrijf met veel vertrouwen tegemoet. Bepaal ik een koersdoel dan kom ik in eerste instantie bij het 161,8% Fibonacci niveau van de correctie € 92 - € 82,42 dat rond € 97,90 ligt. Stijgt het aandeel na de doorbraak van gisteren daadwerkelijk door dan is dit het eerste doel. Een potentieel tweede doel is € 101,50, dat ik heb bepaald door het laatste deel van het koersverloop om te klappen naar boven. Eis is dat de koers boven het doorbroken niveau € 92 blijft. Laten we echter een marge houden en zeggen dat het aandeel voor behoud van het sterke beedl boven € 91 moet blijven sluiten. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 11 mrt 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 2 okt 2020: Naar boven door septembertop
 
 • Het aandeel AKZO brak gisteren door een top die in september was ontstaan. Het is een sterke stap. Het belangrijkste weerstandsniveau, de grens waar het fonds nu op afstevent, is de top rond € 92,10 uit december 2019. Het betrof de hoogste stand ooit. Het hoeft geen betoog dat het bij de huidige economisch situatie positief zou zijn indien deze top bereikt zou worden, laat staan doorbroken. Afijn, laten we eerst kijken of die top daadwerkelijk wordt bereikt. 

 • De stippellijn rond € 86 zou na de stap van gisteren steun moeten gaan vormen. Bij een eventuele terugkeer onder het niveau zou ik in verband met eventuele topvorming op mijn hoede zijn. Het aandeel zou na de stap van gisteren verder moeten oplopen, een doorbraak wordt door velen gebruikelijk immers gezien als koopsignaal. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 2 okt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 11 sep 2020: Sprong na positief kwartaalbericht
 
 • Een positief kwartaalbericht van AKZO bracht beleggers er gisteren toe het aandeel wat hoger te zetten. Het steeg met 2,9% en brak door de in juli rond gevormde top. De winst was op een zeker moment groter, maar een deel ervan werd verspeeld. De candle die werd gevormd is een inverted hammer en dat is een potentieel toppatroon. Laten we in ieder geval volgen of de candle eventueel inderdaad een top wordt en vervolgens het breakaway gap dat gepaard ging met de sprong van gisteren wellicht gesloten wordt.

 • U ziet aan de laatste candle, van het eerste kwartier handel van vanmorgen, dat het aandeel vanmorgen stijgt. Het is dus niet zeker dat de inverted hammer een top wordt. Gaat het fonds verder omhoog dan is er potenti๋le weerstand bij de februaritop rond € 91,20 of de top uit december 2019 rond € 92,10. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 11 sep 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 13 jul 2020: Stijging na een winstwaarschuwing
 
 • AKZO kwam voorafgaand aan de kwartaalcijfers van 22 juli aanstaande vanmorgen met een handelsupdate. Het bedrijf heeft de vraag naar verf door consumenten flink zien toenemen. De omzet is in het afgelopen kwartaal desondanks echter met twintig procent afgenomen. De update is dus een verkapte winstwaarschuwing. Het bericht viel beleggers echter mee, wat te maken kan hebben met de opmerking van AKZO dat herstel in zicht is. Het aandeel brak vanmorgen door weerstand rond € 83,10 en stond om elf uur op 3,8% winst. Er is sprake van een stijgende trend, wat sowieso het geval blijft zolang het fonds boven de trendlijn koerst die u ziet onder het koersverloop vanaf maart. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 13 jul 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 2 apr 2020: Vlag afgerond in daggrafiek aandeel
 
 • In de daggrafiek van AKZO is gisteren een vlag afgemaakt die zich de afgelopen tijd geleidelijke ontwikkelde. De uitbraak naar beneden betekende de afronding ervan. Ik kijk er met de nodige zorg naar. Een vlag ontwikkelt zich namelijk over het algemeen halverwege een daling. Het zou een doemscenario zijn voor het fonds zou de bij de vlag behorende daling daadwerkelijk volgen. Je zou dan een koers van € 28 of lager op de borden kunnen gaan zien. De eerste stap zal normaal gesproken die onder de laatste bodem zijn. We kunnen de komende tijd gaan kijken of de bodem rond € 45,75 inderdaad doorbroken wordt.

 • Een stijging met een doorbraak door de top op € 62,60 zou de vlag daarentegen ongeldig maken, dat zou een verbetering zijn van het nu door de uitbraak negatief geworden beeld en dus nog de beste ontwikkeling zijn. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 2 apr 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 5 mrt 2020: Vorige week bij steunniveau gekomen
 
 • Het aandeel AKZO bereikte vorige week een belangrijk potentieel steunniveau. Het gaat om de stippellijn rond € 71,80 door bodems uit mei en december 2017, alsmede bodems uit januari, oktober en november 2018. Hier kan in theorie een bodem tot ontwikkeling komen. 

 • Een voortzetting naar beneden zou slecht nieuws zijn. Alleen bij de bodem rond € 68 zou dan namelijk nog kunnen worden voorkomen dat het aandeel enorm onderuit zou gaan, de volgende potenti๋le steunniveaus vinden we ver onder die bodem. Het zou het beste zijn zou de stippellijn rond € 71,80 het beginpunt zijn van een nieuwe opwaartse koersbeweging. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 5 mrt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 18 dec 2019: Inverted hammer bevestigd als top
 
 • In de daggrafiek van AKZO kwam afgelopen maandag een inverted hammer tot ontwikkeling. Deze candle werd gisteren met een lange rode candle bevestigd als top. Het is mogelijk dat de opmars van het fonds hiermee voor dit moment be๋indigd is, maar meer kan op dit moment nog niet worden gezegd. De stippellijn rond € 89,30 is namelijk nog een potentieel steunniveau. In theorie kan het aandeel vanaf dat niveau weer oplopen. Een daling onder deze stippellijn en de bodem rond € 87,75 zou een zwakke ontwikkeling zijn, een eventuele daling onder € 85,35 een kentering. Uit de koersontwikkeling ten opzichte van deze drie grenzen € 89,30, € 87,75 en € 85,35 gaat blijken of het beeld positief blijft. Op dit punt in de ontwikkeling is een nieuwe stijging in ieder geval ondanks de bevestigde top nog een mogelijkheid.

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 18 dec 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 22 nov 2019: Terug onder doorbroken top uit juli
 
 • AKZO keerde gisteren terug onder de eerder doorbroken top uit juli van dit jaar. Dit was een negatieve ontwikkeling, want de voorlaatste candle gaf als hammer een mogelijke bodem aan ter hoogte van die top. Nu moet er nieuwe steun gevonden worden in het fonds. Gelukkig zijn er nogal wat niveaus waar steun kan liggen. Ik heb twee sets Fibonacci lijnen in de grafiek gezet, magenta en grijs. Bij elk van de stippellijnen met deze kleuren kan eventueel een volgende bodem worden ontwikkeld en dus een nieuwe beweging omhoog starten. Onder het 61,8% niveau € 83,35 mag het aandeel uiteraard niet meer komen, wil er een hogere bodem kunnen ontstaan in de grafiek die als basis dient voor een hervatting naar boven. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 22 nov 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 7 nov 2019: Aandeel door het 61,8% niveau gebroken
 
 • In de daggrafiek van AKZO is eerst een hogere bodem tot ontwikkeling gekomen en vervolgens brak het aandeel gisteren door het 61,8% Fibonacci niveau. Het fonds moet op grond hiervan naar de top rond € 87,40 of eventueel hoger kunnen gaan. Een gang naar het 100% niveau of hoger is namelijk wat over het algemeen volgt op een doorbraak van een 61,8% niveau, al is dat natuurlijk geen garantie dat het altijd gebeurt. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 7 nov 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 22 okt 2019: Top gevormd bij 61,8% Fibonacci niveau
 
 • In de daggrafiek van AKZO heeft een daling gisteren gezorgd voor een afgetekende top bij het 61,8% Fibonacci niveau in de grafiek. Het heeft even geduurd voordat deze duidelijkheid er was. Het fonds stond vorige week namelijk al vanaf dinsdag bij het niveau. Nu hier een top is ontwikkeld is een vervolg omlaag de meest waarschijnlijke ontwikkeling. We kunnen dus gaan kijken of de bodems rond € 79.70 eventueel doorbroken worden. Het is uiteraard nog mogelijk dat een hogere bodem boven die bodems rond € 79,70 volgt, die optie moeten we wel openhouden.  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 22 okt 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 16 aug 2019: Een afgerond hoofd en schouders patroon
 
 • Net als in de daggrafiek van Aalberts is ook in de daggrafiek van AKZO een hoofd en schouders patroon afgemaakt. Het patroon behoudt zijn geldigheid zolang de slotstanden onder de neklijn rond € 81 liggen. U kunt overwegen een kleine marge aan te houden en in plaats van € 81 de bovenkant van de laatste candle rond € 82 te gebruiken.
 • Als koersdoel van de formatie is € 75,60 te berekenen. Steun is mogelijk bij het 50% niveau rond € 80,30 dat nog niet op een overtuigende wijze doorbroken is en rond het 61,8% niveau € 78,60. Zou het fonds de stap naar het koersdoel € 75,60 overigens maken dan is de kans op een voortzetting naar de bodem rond € 73,15 groot. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 16 aug 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 25 jul 2019: Na cijfers door voorgaande toppen gebroken
 
 • Het aandeel AKZO brak gisteren na kwartaalcijfers door de top die eerder deze maand rond € 84,85 tot stand was gekomen. In de weekgrafiek hiernaast ziet u dat het tevens een doorbraak door de stippellijn rond € 83,10 inhield. Het is een belangrijke stap omdat het leidde tot de afronding van een omgekeerd hoofd en schouders patroon met een koersdoel in de buurt van € 103. Het patroon en het doel zijn formeel geldig zolang het fonds boven de neklijn € 83,10 blijft, maar ik neem wat marge en gebruik hier het laagste punt van de tweede week van juli rond € 81 voor. Daar moet het fonds in ieder geval boven blijven, wil het op termijn naar € 103 kunnen gaan.
 • Het 161,8% Fibonacci niveau van de laatste correctie rond € 90,65 is zolang het fonds niet terugvalt onder de genoemde grenzen echter mijn eerste richtpunt. Dat is namelijk een potentieel weerstandsniveau.. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 25 jul 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 25 apr 2019: Een dalende rechthoekige driehoek afgerond
 
 • AKZO kwam gisteren met cijfers en dat veroorzaakte een daling. Klap ik de dalende rechthoekige driehoek boven de stippellijn rond €  78,65 om naar beneden dan geeft dat een koersdoel van ongeveer € 73,20. Het is geldig zolang het fonds onder de driehoek sluit. Ik neem echter een kleine marge en gebruik hier het laagste punt van de voorlaatste candle rond € 79 voor.
 • Het koersdoel ligt iets onder het 61,8% Fibonacci niveau rond € 74,20. Het lijkt me daarom goed om dat niveau € 74,20 als doel te nemen in plaats van € 73,20.
 • Het is goed te controleren of het 50% niveau rond € 76,05 dat is bereikt naar beneden doorbroken wordt, want dat is nog een potentieel steunniveau waar een bodem kan ontstaan.
 • Het gap dat is ontstaan is een breakaway gap en daar doe ik daarom niets mee. Het gap wordt niet noodzakelijkerwijs gesloten. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 25 apr 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 14 dec 2018: Deze week naar beneden uit een rechthoek
 
 • AKZO breekt deze week naar beneden uit de rechthoek € 71,80 - € 83,10, daar ziet het vandaag aan het einde van de ochtend althans naar uit. De onderkant is de afgelopen dagen getest en weerstand gebleken, dat zien we in de daggrafiek rechts. De rechthoek is dit keer een toppatroon geworden. Bereken ik een koersdoel dan kom ik uit rond € 60,50.
 • In de weekgrafiek links ziet u potenti๋le steunniveaus rond € 65 en € 61,40. Ik richt me eerst maar op het eerste niveau van deze twee, de stippellijn rond € 65. Die lijn wordt mijn doel voor de komende maanden. Als stoploss gebruik ik de bovenkant van de candle van vorige week vrijdag in de daggrafiek rond € 73,15. Ik neem hiermee wat speelruimte ten opzichte van de stippellijn rond € 71,80 die ik daar formeel voor zou moeten gebruiken. Zolang € 73,15 niet doorbroken wordt blijft mijn doel € 65. Ik kijk op de weg omlaag uiteraard wel van dag tot dag naar de vorming van een eventueel candlepatroon dat op een bodem duidt, zoals bijvoorbeeld een hammer of een morning star. Zo zijn er nog meer patronen. Zolang zich niets van dien aard voordoet ga ik uit van een vervolg omlaag. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 20 jul 2018: Na cijfers omhoog binnen zijwaarts verloop
 
 • Het aandeel AKZO wist na de vorige keer dat ik over dit fonds schreef niet door € 83,10 te breken. Er ontstond een top op € 81,80 en vervolgens kwam het van een maandenlange daling. Aan die daling kwam deze week een eind, op de bekendmaking van kwartaalcijfers volgde afgelopen woensdag een stijging van 4,4% waarmee de dalende fase werd afgebroken..Over het vervolg zegt dit helaas niets. Er wacht potenti๋le weerstand op € 79,15, € 81,80 en € 83,10. Het is aan beleggers om het aandeel voor de verwezenlijking van een voortzetting naar boven door deze drie niveaus te brengen. Zolang die stappen niet zijn gezet bevindt het aandeel zich zoals u in de weekgrafiek links ziet in een groot zijwaarts verloop, met daarbinnen op- en neergaande bewegingen. Bij dit verloop is niets te zeggen over de toekomstige ontwikkeling, daarvoor is een uitbraak naar boven of beneden nodig. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 9 mrt 2018: Nog ้้n niveau te gaan voor vervolg omhoog
 
 • Na een beweging omlaag waarbij steun werd gevonden bij toppen rond € 76,15 zette het aandeel gisteren een belangrijke stap, de recent rond € 80,45 gevormde top werd namelijk doorbroken. U ziet dit in de daggrafiek rechts. In de weekgrafiek links ziet u dat er nog ้้n niveau is dat voor de realisatie van een voortzetting naar boven dient te worden doorbroken, dat is de stippellijn rond € 83,10 door de top uit april 2017. Laten we de komende tijd dus letten op de ontwikkeling ten opzichte van die top. De koers van het fonds mag vanzelfsprekend niet meer terugvallen onder de stippellijn rond € 79,15, dat niveau dient een steunniveau te worden. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 27 feb 2018: Naar boven uit dalende rechthoekige driehoek
 
 • Het koersverloop van AKZO Nobel is verrassend, het aandeel is namelijk naar boven uit de dalende rechthoekige driehoek gebroken die ik begin deze maand besprak. Het is een sterke ontwikkeling, want dit patroon fungeert meestal als toppatroon. Dit is dus een uitzondering. Het maakt een terugkeer naar de top rond € 83 mogelijk.
 • De koers van het fonds zal nu boven de stippellijn rond € 79,15 door toppen van dit jaar en lijn o moeten blijven om dat vervolg naar € 83 mogelijk te houden. Daar kunnen we het koersverloop de komende tijd op beoordelen. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 2 feb 2018: Grote dalende rechthoekige driehoek in wording
 
 • Kijken we naar de huidige situatie in de weekgrafiek links dat zien we een grote dalende rechthoekige driehoek, gevormd door lijn o en de stippellijn rond € 71,80. Het is een potentieel toppatroon, dat over het algemeen afgerond wordt met een uitbraak naar beneden. We moeten daarom rekening houden met een eventuele daling naar en onder de stippellijn rond € 71,80.
 • Een uitbraak naar boven zou in tegenstelling hiermee een sterke ontwikkeling zijn, de markt zou met een doorbraak door lijn o inzetten op een voortzetting naar boven.
 • Uit de daggrafiek rechts blijkt dat we onder lijn o twee potenti๋le weerstandsniveaus hebben, de stippellijn rond € 76,15 en het 61,8% Fibonacci niveau rond € 76,75. Worden beide grenzen doorbroken dan volgt een terugkeer naar lijn o en een uitbraakpoging aan de bovenkant van de driehoek. Ontstaat daarentegen een top bij een van de twee niveaus en volgt een daling dan neemt de kans op een uitbraak naar beneden uit de dalende rechthoekige driehoek toe. Het wordt dan scherp letten op het koersverloop ten opzichte van de stippellijn rond € 71,80 en de bodems daar vlak onder in de daggrafiek. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 19 okt 2017:  Een gap naar beneden na kwartaalcijfers
 
 • De koers van AKZO heeft lange tijd tegen het weerstandsniveau € 79 gelegen, maar dat werd niet doorbroken. Kwartaalcijfers zorgden gisteren voor een daling met een gap naar beneden. De mogelijkheid is aanwezig dat dit gesloten wordt met een stijging naar € 78,10. De koers van het aandeel zou dan in de buurt blijven van € 79, waardoor de kans op een doorbraak nog niet verkeken zou zijn.
 • Een daling onder de septemberbodem € 75,55 zou daarentegen negatief zijn, want het zou de kans op een terugkeer naar het grote gap doen toenemen dat op 9 maart jongstleden naar aanleiding van een bod van PPG tot stand kwam. 
 • Ik houd nog steeds rekening met een scenario waarin dit gap met een daling naar € 65,10 gesloten wordt. Dat zou veranderen bij een doorbraak door € 79, want dat zou een stijging naar € 83 geven. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 25 aug 2017:  Door dalende lijn en toppen van vorige week
 
 • Er is tot dusverre geen enkel teken dat het gap van 9 maart jongstleden tussen € 65,10 en € 72,10 nog gesloten gaat worden. Dit heeft met het toegeven van AKZO aan wensen van de activistische aandeelhouder Elliott te maken, alsmede met de aanstaande verkoop van de chemische tak waarvan beleggers veel verwachten. 
 • Het aandeel is door lijn n en toppen van vorige week gebroken en bij die toppen rond € 77,90 ligt nu steun. 
 • De nog te nemen grens voor een voortzetting naar boven is de stippellijn rond € 79. Wordt die met een slotstand doorbroken dan zou de koers van het fonds in theorie terug kunnen keren naar de top rond € 83,10. De kans dat het gap daarna nog gesloten wordt zou er kleiner op worden. 
 • Doet er zich nu de doorbraak door lijn n is  gerealiseerd toch weer een daling voor dan blijft het sluiten van het gap echter op de agenda staan. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 25 juli 2017: Aannemelijk dat gap 9 mrt nog gesloten wordt
 
 • Het eerste dat opvalt aan de daggrafiek van AKZO is het nog te sluiten gap van 9 maart jongstleden. Het gap was veroorzaakt door het overnamebod van PPG. Dat bod werd afgewezen en PPG heeft de overnamepoging voor dit moment gestaakt. Dit wil zeggen dat normale marktmechanismen weer opgeld zouden moeten gaan doen en het gap op een gegeven moment dus gesloten zal gaan worden, zo veronderstel ik. 
 • In de grafiek staat een rechthoekige driehoek, gevormd door lijn n en de stippellijn rond € 72,10. Dit is een potentieel toppatroon, dat afgemaakt wordt zodra zich een daling onder € 72,10 voordoet. De kans op een daling is groot, iets dat zo blijft zolang het fonds onder lijn n koerst.
 • Een daling onder € 72,10 zou inhouden dat het gap gesloten wordt met een daling naar de onderkant ervan rond € 65,10 of lager. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

010317: Tot nog toe fraaie koerswinst en stijgende trend

311016: Naar beneden uit zijwaartse beweging gebroken

250816: Stijgende wig net onder dalende trendlijn

200716: Fonds op steeds lagere niveaus verkocht

050416: Lagere top en lagere bodem geven omslag aan

160615: Er tekent zich geleidelijk een toppatroon af

221014: Poging om daling uit kanaal terug te draaien

240714: Eerder gevormd toppatroon na cijfers ongeldig

270614: Potentieel toppatroon in de weekgrafiek

160114: Fonds brak in vierde kwartaal door top 2011

270813: In stijgend kanaal, dus nog in stijgende trend

230413: Valse uitbraak, maar nog wel stijgende trend

271112: Stijgend trendkanaal binnen grote driehoek

080812: Geduldig wachten op uitbraak uit driehoek

200212: Na hogere bodem gestegen naar 61,8%

071111: Lagere top, poging tot vorming hogere bodem

300511: Boven 61,8% grens, wel in de gaten houden

270910: Al maanden zijwaarts binnen stijgende trend

300410: Ruim boven stijgende lange termijn trendlijn

221209: Laatste maanden door aantal barri่res heen

030809: De nodige twijfels bij mijn lange termijn doel

190609: Lange termijn doel nog altijd hetzelfde

070409: Wisselend sentiment, koersdoel ongewijzigd

161208: Stijging doet nog niets af aan het koersdoel

241108: Recente doorbraak betekent vervolg daling

300908: Onder 61,8% niveau, fonds vervolgt daling

270808: Poging om terug te keren boven neklijn

300708: Op weg naar het volgende Fibonacci niveau

190608: Lagere top, dus verdere daling aannemelijk

080508: Valse uitbraak domineert het beeld

100408: Onverwachte opwaartse uitbraak uit wig

190308: Dalende weerstandslijn en stijgende wig

010208: Omhoog voor test voormalige steunlijn

230108: Naar beneden uit dalende wig gebroken

210108: Doorbroken trendlijn, maar dalende wig

070108: Vlag onklaar gemaakt, twijfel blijft echter

291107: Twijfels omtrent toekomstig koersverloop

211107: Bij doel aangekomen en bijna bij trendlijn

241007: Kwartaalcijfers zorgen voor lagere top

310807: Steun en doorbraak dalende lijn positief

 

Nieuwsoverzicht AKZO

 

Naar boven