ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AKZO NOBEL

Update vrijdag 14 dec 2018: Deze week naar beneden uit een rechthoek
 
 • AKZO breekt deze week naar beneden uit de rechthoek € 71,80 - € 83,10, daar ziet het vandaag aan het einde van de ochtend althans naar uit. De onderkant is de afgelopen dagen getest en weerstand gebleken, dat zien we in de daggrafiek rechts. De rechthoek is dit keer een toppatroon geworden. Bereken ik een koersdoel dan kom ik uit rond € 60,50.
 • In de weekgrafiek links ziet u potenti๋le steunniveaus rond € 65 en € 61,40. Ik richt me eerst maar op het eerste niveau van deze twee, de stippellijn rond € 65. Die lijn wordt mijn doel voor de komende maanden. Als stoploss gebruik ik de bovenkant van de candle van vorige week vrijdag in de daggrafiek rond € 73,15. Ik neem hiermee wat speelruimte ten opzichte van de stippellijn rond € 71,80 die ik daar formeel voor zou moeten gebruiken. Zolang € 73,15 niet doorbroken wordt blijft mijn doel € 65. Ik kijk op de weg omlaag uiteraard wel van dag tot dag naar de vorming van een eventueel candlepatroon dat op een bodem duidt, zoals bijvoorbeeld een hammer of een morning star. Zo zijn er nog meer patronen. Zolang zich niets van dien aard voordoet ga ik uit van een vervolg omlaag. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 20 jul 2018: Na cijfers omhoog binnen zijwaarts verloop
 
 • Het aandeel AKZO wist na de vorige keer dat ik over dit fonds schreef niet door € 83,10 te breken. Er ontstond een top op € 81,80 en vervolgens kwam het van een maandenlange daling. Aan die daling kwam deze week een eind, op de bekendmaking van kwartaalcijfers volgde afgelopen woensdag een stijging van 4,4% waarmee de dalende fase werd afgebroken..Over het vervolg zegt dit helaas niets. Er wacht potenti๋le weerstand op € 79,15, € 81,80 en € 83,10. Het is aan beleggers om het aandeel voor de verwezenlijking van een voortzetting naar boven door deze drie niveaus te brengen. Zolang die stappen niet zijn gezet bevindt het aandeel zich zoals u in de weekgrafiek links ziet in een groot zijwaarts verloop, met daarbinnen op- en neergaande bewegingen. Bij dit verloop is niets te zeggen over de toekomstige ontwikkeling, daarvoor is een uitbraak naar boven of beneden nodig. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 9 mrt 2018: Nog ้้n niveau te gaan voor vervolg omhoog
 
 • Na een beweging omlaag waarbij steun werd gevonden bij toppen rond € 76,15 zette het aandeel gisteren een belangrijke stap, de recent rond € 80,45 gevormde top werd namelijk doorbroken. U ziet dit in de daggrafiek rechts. In de weekgrafiek links ziet u dat er nog ้้n niveau is dat voor de realisatie van een voortzetting naar boven dient te worden doorbroken, dat is de stippellijn rond € 83,10 door de top uit april 2017. Laten we de komende tijd dus letten op de ontwikkeling ten opzichte van die top. De koers van het fonds mag vanzelfsprekend niet meer terugvallen onder de stippellijn rond € 79,15, dat niveau dient een steunniveau te worden. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 27 feb 2018: Naar boven uit dalende rechthoekige driehoek
 
 • Het koersverloop van AKZO Nobel is verrassend, het aandeel is namelijk naar boven uit de dalende rechthoekige driehoek gebroken die ik begin deze maand besprak. Het is een sterke ontwikkeling, want dit patroon fungeert meestal als toppatroon. Dit is dus een uitzondering. Het maakt een terugkeer naar de top rond € 83 mogelijk.
 • De koers van het fonds zal nu boven de stippellijn rond € 79,15 door toppen van dit jaar en lijn o moeten blijven om dat vervolg naar € 83 mogelijk te houden. Daar kunnen we het koersverloop de komende tijd op beoordelen. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 2 feb 2018: Grote dalende rechthoekige driehoek in wording
 
 • Kijken we naar de huidige situatie in de weekgrafiek links dat zien we een grote dalende rechthoekige driehoek, gevormd door lijn o en de stippellijn rond € 71,80. Het is een potentieel toppatroon, dat over het algemeen afgerond wordt met een uitbraak naar beneden. We moeten daarom rekening houden met een eventuele daling naar en onder de stippellijn rond € 71,80.
 • Een uitbraak naar boven zou in tegenstelling hiermee een sterke ontwikkeling zijn, de markt zou met een doorbraak door lijn o inzetten op een voortzetting naar boven.
 • Uit de daggrafiek rechts blijkt dat we onder lijn o twee potenti๋le weerstandsniveaus hebben, de stippellijn rond € 76,15 en het 61,8% Fibonacci niveau rond € 76,75. Worden beide grenzen doorbroken dan volgt een terugkeer naar lijn o en een uitbraakpoging aan de bovenkant van de driehoek. Ontstaat daarentegen een top bij een van de twee niveaus en volgt een daling dan neemt de kans op een uitbraak naar beneden uit de dalende rechthoekige driehoek toe. Het wordt dan scherp letten op het koersverloop ten opzichte van de stippellijn rond € 71,80 en de bodems daar vlak onder in de daggrafiek. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 19 okt 2017:  Een gap naar beneden na kwartaalcijfers
 
 • De koers van AKZO heeft lange tijd tegen het weerstandsniveau € 79 gelegen, maar dat werd niet doorbroken. Kwartaalcijfers zorgden gisteren voor een daling met een gap naar beneden. De mogelijkheid is aanwezig dat dit gesloten wordt met een stijging naar € 78,10. De koers van het aandeel zou dan in de buurt blijven van € 79, waardoor de kans op een doorbraak nog niet verkeken zou zijn.
 • Een daling onder de septemberbodem € 75,55 zou daarentegen negatief zijn, want het zou de kans op een terugkeer naar het grote gap doen toenemen dat op 9 maart jongstleden naar aanleiding van een bod van PPG tot stand kwam. 
 • Ik houd nog steeds rekening met een scenario waarin dit gap met een daling naar € 65,10 gesloten wordt. Dat zou veranderen bij een doorbraak door € 79, want dat zou een stijging naar € 83 geven. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 25 aug 2017:  Door dalende lijn en toppen van vorige week
 
 • Er is tot dusverre geen enkel teken dat het gap van 9 maart jongstleden tussen € 65,10 en € 72,10 nog gesloten gaat worden. Dit heeft met het toegeven van AKZO aan wensen van de activistische aandeelhouder Elliott te maken, alsmede met de aanstaande verkoop van de chemische tak waarvan beleggers veel verwachten. 
 • Het aandeel is door lijn n en toppen van vorige week gebroken en bij die toppen rond € 77,90 ligt nu steun. 
 • De nog te nemen grens voor een voortzetting naar boven is de stippellijn rond € 79. Wordt die met een slotstand doorbroken dan zou de koers van het fonds in theorie terug kunnen keren naar de top rond € 83,10. De kans dat het gap daarna nog gesloten wordt zou er kleiner op worden. 
 • Doet er zich nu de doorbraak door lijn n is  gerealiseerd toch weer een daling voor dan blijft het sluiten van het gap echter op de agenda staan. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 25 juli 2017: Aannemelijk dat gap 9 mrt nog gesloten wordt
 
 • Het eerste dat opvalt aan de daggrafiek van AKZO is het nog te sluiten gap van 9 maart jongstleden. Het gap was veroorzaakt door het overnamebod van PPG. Dat bod werd afgewezen en PPG heeft de overnamepoging voor dit moment gestaakt. Dit wil zeggen dat normale marktmechanismen weer opgeld zouden moeten gaan doen en het gap op een gegeven moment dus gesloten zal gaan worden, zo veronderstel ik. 
 • In de grafiek staat een rechthoekige driehoek, gevormd door lijn n en de stippellijn rond € 72,10. Dit is een potentieel toppatroon, dat afgemaakt wordt zodra zich een daling onder € 72,10 voordoet. De kans op een daling is groot, iets dat zo blijft zolang het fonds onder lijn n koerst.
 • Een daling onder € 72,10 zou inhouden dat het gap gesloten wordt met een daling naar de onderkant ervan rond € 65,10 of lager. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

010317: Tot nog toe fraaie koerswinst en stijgende trend

311016: Naar beneden uit zijwaartse beweging gebroken

250816: Stijgende wig net onder dalende trendlijn

200716: Fonds op steeds lagere niveaus verkocht

050416: Lagere top en lagere bodem geven omslag aan

160615: Er tekent zich geleidelijk een toppatroon af

221014: Poging om daling uit kanaal terug te draaien

240714: Eerder gevormd toppatroon na cijfers ongeldig

270614: Potentieel toppatroon in de weekgrafiek

160114: Fonds brak in vierde kwartaal door top 2011

270813: In stijgend kanaal, dus nog in stijgende trend

230413: Valse uitbraak, maar nog wel stijgende trend

271112: Stijgend trendkanaal binnen grote driehoek

080812: Geduldig wachten op uitbraak uit driehoek

200212: Na hogere bodem gestegen naar 61,8%

071111: Lagere top, poging tot vorming hogere bodem

300511: Boven 61,8% grens, wel in de gaten houden

270910: Al maanden zijwaarts binnen stijgende trend

300410: Ruim boven stijgende lange termijn trendlijn

221209: Laatste maanden door aantal barri่res heen

030809: De nodige twijfels bij mijn lange termijn doel

190609: Lange termijn doel nog altijd hetzelfde

070409: Wisselend sentiment, koersdoel ongewijzigd

161208: Stijging doet nog niets af aan het koersdoel

241108: Recente doorbraak betekent vervolg daling

300908: Onder 61,8% niveau, fonds vervolgt daling

270808: Poging om terug te keren boven neklijn

300708: Op weg naar het volgende Fibonacci niveau

190608: Lagere top, dus verdere daling aannemelijk

080508: Valse uitbraak domineert het beeld

100408: Onverwachte opwaartse uitbraak uit wig

190308: Dalende weerstandslijn en stijgende wig

010208: Omhoog voor test voormalige steunlijn

230108: Naar beneden uit dalende wig gebroken

210108: Doorbroken trendlijn, maar dalende wig

070108: Vlag onklaar gemaakt, twijfel blijft echter

291107: Twijfels omtrent toekomstig koersverloop

211107: Bij doel aangekomen en bijna bij trendlijn

241007: Kwartaalcijfers zorgen voor lagere top

310807: Steun en doorbraak dalende lijn positief

 

Nieuwsoverzicht AKZO

 

Naar boven