ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AKZO maandgrafiek  AKZO weekgrafiek  AKZO daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • Het koersverloop van AKZO brengt me aan het twijfelen en dat wil ik omdat ik van mijn hart geen moordkuil wil maken en een zo eerlijk mogelijke analyse neer wil zetten met u delen. Mijn twijfel ligt in de vraag of er nu al dan niet een bodem bereikt is. In de maandgrafiek zou je zeggen van wel, daar heeft het aandeel namelijk zowel de stippellijn rond €49,40 als lijn a bereikt. In de beide andere grafieken was dat oorspronkelijk niet het geval, daar tekende ik de lijn vorige keer iets lager. Ik heb nu besloten lijn a in die grafieken in overeenstemming met die in de maandgrafiek te tekenen, zodat ik ervan uit ga dat de lijn bereikt is. De conclusie is dat een stijging nu het meest waarschijnlijke toekomstige verloop is.
  • In de weekgrafiek ziet u dat nog eens goed, neem ik de bodem van december vorig jaar zo goed mogelijk mee bij het tekenen van de lijn dan is deze nu bereikt en zou het fonds weer naar boven kunnen sturen.
  • Ik volg dat in de daggrafiek met Fibonacci lijnen over de daling van de afgelopen maanden. Er kan weerstand liggen op de magenta stippellijnen rond € 51,65 waar AKZO nu staat en verder op €53,50, €55 en €56,50. Op ieder van deze niveaus kan eventueel een top ontstaan.
  • Normaal gesproken zou ik nu de stelling poneren dat een stijging voor de hand ligt en bij voornoemde niveaus verifiëren dat deze ook werkelijk stand houdt. Vandaag is dat echter anders. In de daggrafiek is namelijk de vlag r-r' ontstaan en dat patroon wijst op een daling. Een daling onder lijn r zou onmiddellijk druk op lijn a betekenen en alsnog het breken van de stijgende trend in de maandgrafiek mogelijk maken. Ik slik mijn stelling in dit geval dus in en wacht af wat er met de vlag gebeurt. Ik kom bij u terug wanneer mijn twijfel weg is, wat ofwel is als de vlag door een stijging naar boven waardeloos geworden is ofwel als we achtereenvolgens onder lijn r en a terecht gekomen zijn. -Ad Nooten-

Naar boven