ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AKZO maandgrafiek  AKZO weekgrafiek  AKZO daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • AKZO is zoals u in de maandgrafiek ziet aan het proberen terug te keren boven de in januari doorbroken lijn a. Het aandeel staat er momenteel licht boven, dat lijkt dus te lukken.
  • Bij deze poging zit de dalende lijn s in de weekgrafiek het fonds echter dwars, de lijn heeft tot dusverre als weerstandslijn gediend. We dienen zolang het aandeel zich onder deze lijn bevindt van een neerwaarts vervolg uitgaan.
  • In de weekgrafiek is bovendien de stijgende wig u-u' ontstaan, ook dat patroon geeft aan dat een daling waarschijnlijk is. Een waarschuwing is daarbij wel op zijn plaats, deze daling start pas echt bij een beweging onder lijn u.
  • U ziet in de daggrafiek dat AKZO hier nog een stukje boven staat, waardoor het nog niet zeker is dat de aanname dat er op grond van de weerstand van lijn s en de wig u-u' een daling komt ook werkelijkheid wordt.
  • De kans daarop is zolang de lijnen s en u' niet naar boven doorbroken worden echter wel groter dan de kans op een stijging, dat is de reden dat ik voorlopig uit wil gaan van een daling. Een koersdoel wil ik daar nog niet aan koppelen, dat doe ik pas zodra er een daling onder lijn u staat op grond waarvan ik wat meer zekerheid heb. -Ad Nooten-

Naar boven