ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AKZO maandgrafiek  AKZO weekgrafiek  AKZO daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • AKZO kwam gisteren met tegenvallende kwartaalcijfers, dat is aanleiding om de analyse van het fonds te herzien. Ik start zoals gewoonlijk met de maandgrafiek waarin het aandeel in mei door de stippellijn rond 59,15 brak, maar later terugkeerde onder deze lijn. Dit maakte de uitbraak tot een valse uitbraak, wat me toen de opmerking ontlokte dat we vanwege het gegeven dat een valse uitbraak vaak gevolgd wordt door een beweging in de tegenovergestelde richting alert moeten zijn.
  • Het aandeel probeerde zoals uit de weekgrafiek blijkt nogmaals om door 59,15 te breken, maar vormde een top rond het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 65,56 - 51,16 rond 60. Deze lagere top en de daling die daarop volgde wijst op een neerwaarts vervolg.
  • Dat vervolg kunnen we gaan beoordelen aan de hand van Fibonacci lijnen die ik in de daggrafiek over de stijging 51,16 - 61,28 heb geplaatst. Er kan eventueel steun liggen rond de niveaus 57,40, 56,20 en 55. Daar AKZO vanmiddag 24 oktober rond 13.45u 55,87 noteert kunnen we de eerste twee niveaus direct doorstrepen en resteert dat rond 55 als punt waar eventueel nog een bodem zou kunnen ontstaan.
  • Net daaronder ligt rond 54,40 de laatste bodem en dat is eigenlijk de belangrijkste waarde. Komt AKZO achtereenvolgens onder het 61,8% niveau en 54,40 dan betekent dat een hervatting van de daling. Mijn koersdoel zou dan 49,75 worden, waar we in de weekgrafiek een stippellijn door twee toppen vinden waar steun gevonden kan worden. Eventueel zou de koers ook nog door kunnen schieten naar lijn a.
  • Weet het aandeel daarentegen op of boven 54,40 een bodem te vormen dan kan het opnieuw een stijgingspoging gaan doen, de stippellijn rond 59,05 kan daarbij dan weerstand worden.
  • Ik ga gezien de top rond het 61,8% niveau in de weekgrafiek echter vooralsnog uit van een daling naar 49,75 of eventueel lijn a en wacht op bevestiging in de vorm van een daling onder 54,40. Zolang die er nog niet staat kan ik verkeerd zitten. -Ad Nooten-

Naar boven