ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AKZO maandgrafiek  AKZO weekgrafiek  AKZO daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • AKZO is vorige week zowel door de lange termijn trendlijn a, als door de bodem uit november 2007 gebroken en dat is uiteraard een negatieve ontwikkeling. De bodem uit november lag onder die van augustus, met de daling onder de november bodem houdt het negatieve sentiment aan.
  • De daling houdt in deze maandgrafiek het eind van de stijgende trend in, daarom plaatste ik Fibonacci lijnen over de stijging €16 - €65,56. De drie uit deze methode voortvloeiende potentiële steunniveaus zijn het 38,2% niveau rond €46,60, het 50% niveau rond €40,80 en het 61,8% niveau rond €34,95.
  • De weekgrafiek biedt ons een interessant patroon waaruit blijkt dat de daling echter niet noodzakelijkerwijs hoeft aan te houden, namelijk de grote dalende wig s-s'. Daar ik de gewoonte heb niet bij voorbaat van een daling onder een trendlijn uit te gaan houd ik het voorlopig op dat lijn s' waar de candle van vorige week precies op staat stand zal houden. De koers van AKZO zou vanaf lijn s' dan op een zeker moment weer op moeten gaan lopen.
  • Wellicht volgt binnen de wig s-s' de komende tijd nog wel een daling naar het 38,2% niveau rond €46,60 en vormen lijn s' en dat 38,2% niveau samen steun, dat is ook nog een mogelijkheid.
  • Of het werkelijk van een stijging naar de bovenkant van de wig s-s' gaat komen hangt bij een opwaartse beweging geheel af van het koersverloop ten opzichte van lijn a. Deze net doorbroken lijn kan zoals we in de daggrafiek zien weerstand vormen en de vervolmaking van de wig voorkomen. Zolang AKZO onder lijn a noteert is er gevaar op een voortzetting van de daling, ook al staat er momenteel een wig die naar boven wijst.
  • Daar het huidige beurssentiment erg negatief is kan ik bovendien niet zonder meer stellen dat AKZO op zal veren vanaf lijn s', het aandeel zal dat nog moeten bewijzen. Een daling onder lijn s' en het 38,2% niveau rond €46,60 zou resulteren in een daling naar het 50% niveau rond €40,80 in de maandgrafiek, dat wil ik er nog wel aan toevoegen.
  • Ik stel me zolang het fonds zich in de daggrafiek tussen lijn a en lijn s' bevindt neutraal op, duidelijkheid moet ofwel komen van een daling onder lijn s' en €46,60 ofwel van een terugkeer boven lijn a. -Ad Nooten-

Naar boven