ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AKZO maandgrafiek  AKZO weekgrafiek  AKZO daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • Eind november bepaalde ik een koersdoel van 16 voor AKZO, gebaseerd op de combinatie van een daling onder het 61,8% Fibonacci en mogelijke steun in de maandgrafiek en een afgerond hoofd en schouders patroon in de weekgrafiek. Ik voegde daaraan toe op lijn z in de bovenstaande daggrafiek te letten om te controleren of de dalende trend intact zou blijven. AKZO noteert inmiddels boven die lijn, die nog lichtgrijs in de grafiek te zien is, en dat vraagt om een nadere blik op het koersverloop.
  • Ik richt me daarvoor op lijn a die u zowel in de week- als in de daggrafiek ziet. Zolang AKZO onder die lijn blijft houd ik vast aan het koersdoel 16.
  • Verder let ik op de Fibonacci lijnen over de daling 43,68 - 22,39, hetgeen weerstand op kan leveren rond 30,50 (38,2%), 33 (50%) en 35,50 (61,8%). In principe kan AKZO de daling nog hervatten in de richting van 16 zolang de koers niet boven 35,50 gekomen is. 
  • Het 38,2% niveau 30,50 is het belangrijkst, dat valt binnenkort immers vrijwel samen met lijn a. Het kan gezien de zojuist gevormde top de stijging mogelijkerwijs al gekeerd hebben. Het 50% niveau ligt op gelijke hoogte met toppen uit begin november en is dientengevolge eveneens belangrijker dan normaal gesproken het geval is. Ik ga er vooralsnog van uit dat de stijging ofwel op een van deze beide niveaus of bij lijn a zal stoppen ofwel al gestopt is door de recente top bij het 38,2% niveau.
  • Ter bevestiging dat ik 16 aan kan houden zou het binnenkort van een daling onder de laatste bodem rond 22,40 moeten komen. -Ad Nooten-

Naar boven