ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AKZO maandgrafiek  AKZO weekgrafiek  AKZO daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • AKZO is in de maandgrafiek onder het 61,8% Fibonacci niveau rond 34,95 gekomen, wat in principe een terugkeer naar de bodem rond 16 mogelijk maakt. Rond voorgaande bodems in het gebied 24,85 - 25,85 kan eventueel steun liggen omdat het aandeel daar al eerder steun vond. De vraag is echter of deze mogelijke steun een daling naar 16 kan verhinderen.
  • Die vraag moet ik op grond van de weekgrafiek in eerste instantie ontkennend beantwoorden. Daar ziet u namelijk het hoofd en schouders patroon waar ik al eerder over schreef. Het fonds heeft gedurende enkele weken geprobeerd de neklijn terug te breken, maar dat is niet blijvend gelukt. Ik beschouw het hoofd en schouders patroon daarom als intact. De formatie heeft gebaseerd op de hoogte van het hoofd een koersdoel van 16. Dit lijkt in combinatie met de Fibonacci lijnen in de maandgrafiek daarom een goed doel, dat ik desalniettemin (nog) niet wil gaan gebruiken.
  • In de daggrafiek is in de maand augustus namelijk een stijgende wig ontstaan. Het gegeven dat op een wig over het algemeen een daling volgt die even groot is als de daling die eraan vooraf ging geeft hier een doel van ongeveer 25. Dat ligt in het gebied 24,85 - 25,85 in het eerst punt noemde. Dit noopt me om uit voorzichtigheid de waarde 25,85 voorlopig als koersdoel te nemen. 
  • Het kan goed zijn dat AKZO daarna toch naar 16 gaat, maar dan alleen als de koers onder het gebied 24,85 - 25,85 komt. Daar wil ik niet op vooruitlopen, laten we om te beginnen maar eens gaan zien of er inderdaad een daling naar 25,85 volgt. -Ad Nooten-

Naar boven