ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

SBM Offshore

Update woensdag 15 apr 2020: Een vlag afgemaakt in de daggrafiek
 
 • In de daggrafiek van SBM Offshore is gisteren een vlag afgemaakt. Het koersdoel van het patroon wil ik niet gebruiken, want dat ligt onder een aantal potenti๋le steunniveaus. Die niveaus vinden we  rond € 9,25, € 8,80 en € 8,10, waar in de jaren 2012 en 2015 bodems zijn gevormd. Dat zijn grenzen waar opnieuw steun gevonden kan worden en waar ik mijn aandacht dus eerst op wil richten. Krijg de vlag het vervolg dat bij dit patroon hoort dan doet zich allereerst een daling naar de bodem rond € 9,25 voor en daarna een vervolgstap onder dit punt. Daar kunnen we het koersverloop de komende tijd op gaan controleren. De negatieve situatie zou veranderen zou de top rond € 13,45 doorbroken worden, dat zou het verloop namelijk gunstiger maken. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 15 apr 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 14 feb 2020: Stijging op bekendmaking van cijfers
 
 • Op de bekendmaking van cijfers door SBM Offshore kwam gisteren een stijging tot stand waarbij de recente top rond € 17,20 werd doorbroken. Het schept mogelijkheden voor een vervolg naar boven. Het aandeel zou naar het gebied € 18 - € 18,40 kunnen gaan, een zone waar in juli en augustus van het afgelopen jaar toppen ontstonden.

 • Het aandeel is zoals u in de grafiek kunt zien echter tot dusverre na elke doorbraak door een voorgaande top teruggevallen. Het laat zich dus niet uitsluiten dat het fonds terugkeert in het gebied € 15,30 - € 17,20. Een voortzetting naar de zone € 18 - € 18,40 mag dan mogelijk zijn, het is geen vanzelfsprekendheid dat het aandelenfonds daar daadwerkelijk heen gaat. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 14 feb 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 24 jan 2020: Gisteren hoofd schouders afgemaakt
 
 • In de daggrafiek van SBM Offshore werd gisteren een hoofd en schouders patroon afgemaakt. Het fonds staat echter op winst, dat blijkt uit de daggrafiek van elf uur hiernaast.  Het is dus de vraag of het toppatroon zijn geldigheid behoudt. De neklijn is de stippellijn op € 16,17, het verloop ten opzichte van die lijn is relevant voor de geldigheid van de formatie. Ik houd echter graag wat marge aan bij neklijnen, een slot boven € 16,40 zou wat mij betreft aangeven dat we niets meer met het patroon kunnen doen en het technische beeld dus verbetert. Het is een spannende situatie. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 24 jan 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 20 nov 2019: Bodempatroon is ongeldig geworden
 
 • Het aandeel SBM Offshore lijdt onder het beurssentiment dat wat afkalft en een gedaalde olieprijs. Hierdoor is het omgekeerd hoofd en schouders patroon dat in de daggrafiek van het fonds stond ongeldig geworden, want de koers van het aandeel keerde terug onder de neklijn van de formatie. Wordt de komende tijd een hogere bodem neergezet boven € 14,20 dan kan het eventueel toch nog goed komen met het fonds. Nu de uitbraak van vorige week echter een valse beweging is geworden kan niet uitgesloten worden dat de koers van het aandeel in de komende maanden naar die bodem of lager gaat. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 20 nov 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 12 nov 2019: Omgekeerd hoofd en schouders patroon
 
 • In de daggrafiek van SBM Offshore is gisteren een omgekeerd hoofd en schouders patroon afgemaakt. De stippellijn rond € 16,30 is de neklijn van het patroon. Het aandeel moet op grond van de formatie kunnen terugkeren naar de top rond € 18,35. Vereist is dat de koers boven de neklijn blijft, waarbij u wel een kleine marge kunt hanteren. Bij neklijnen doen zich namelijk nog wel eens overshoots voor. Laten we zeggen dat het fonds boven € 16,10 moet blijven om het bodempatroon met het koersdoel geldig te houden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 12 nov 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 16 okt 2019: Vlag ongeldig door uitbraak naar boven
 
 • In de daggrafiek van SBM Offshore zien we een opvallende ontwikkeling in relatie tot een vlag in de grafiek. Een uitbraak naar boven afgelopen vrijdag bracht slechts tijdelijk verbetering, want het aandeel keerde maandag terug in het patroon. Gisteren kwam echter opnieuw een uitbraak naar boven tot stand, dit keer met een overtuigender stijging. De kopers hadden hun les geleerd. De vlag is ongeldig en het beeld dus verbeterd. De verbetering is echter nog niet dermate groot dat het structureel kan zijn. Daarvoor zal eerst moeten worden afgerekend met weerstand rond € 15,40 en € 16,20, alsmede met de top rond € 16,50. Het mag een aardige stap zijn die men gisteren heeft gecre๋erd, verbetering is het pas als kopers ook voor een doorbraak door deze drie grenzen zorgen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 16 okt 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 16 aug 2019: Door de bodem van begin juni gebroken
 
 • SBM Offshore brak naar beneden door de bodem van begin juni, dat was een negatieve ontwikkeling. Potentieel steunniveau is nu nog het 61,8% Fibonacci niveau rond € 14,20, daar kan nog een bodem tot ontwikkeling komen. Bij een blijvende daling onder dat niveau zouden we daarentegen toch echt rekening moeten gaan houden met een terugkeer naar de stippellijn rond € 12,95 of wellicht lager. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 16 aug 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 9 aug 2019: Vreemd koersverloop volgend op cijfers
 
 • SBM Offshore publiceerde gisteren kwartaalcijfers. In eerste instantie waren beleggers enthousiast, want het aandeel opende 9,7% hoger. Vervolgens daalde het aandeel echter en aan het einde van de dag was nog maar 2,3% over van de winst. Het zorgde voor een opvallende candle die ik u vandaag natuurlijk moest laten zien. Het koersverloop is nu in eerste aanleg afhankelijk van de stappen die het fonds zet ten opzichte van de stippellijn rond € 16,15. Dat is een potentieel steunniveau. Belangrijker is nog de bodem rond € 15,40, zou het fonds daaronder komen dan zou dat een slechte ontwikkeling zijn. Laten we het aandeel echter het voordeel van de twijfel geven en eerst volgen of er rond € 16,15 eventueel koopbereidheid  is. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 9 aug 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 5 aug 2019: Naar beneden uit een vlag gebroken
 
 • In de daggrafiek van SBM Offshore was tot afgelopen vrijdag een vlag in ontwikkeling. Die dag ontstond echter een gap naar beneden waarmee het aandeel naar beneden uit de vlag brak. Dat patroon werd hierdoor onbruikbaar. Beleggers zijn met de vorming van dit patroon, dat normaliter in een vervolg omhoog resulteert, te optimistisch geweest.
 • Het is zaak te kijken waar steun gevonden kan worden. Mogelijke steunniveaus zijn het 50% Fibonacci niveau rond € 16,90 (waar het fonds rond half drie vandaag iets onder staat), het 61,8% niveau rond € 16,55 of de stippellijn door een top uit 2017 rond € 16,20 die eerder steun vormde. Hoe hoger de volgende bodem tot stand komt, hoe beter dat dit is. Een daling onder € 16,20 zou geen beste zaak zijn, een daling onder de bodem rond € 15,40 ronduit negatief. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 5 aug 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 7 mei 2019: Hoofd en schouders patroon werd ongeldig
 
 • Het hoofd en schouders patroon dat vorige week ontstond in de daggrafiek van SBM Offshore is gisteren ongeldig geworden. De koers van het aandeel is namelijk op een overtuigende wijze teruggekeerd boven de neklijn van het patroon. Of met deze groene candle de daling definitief is afgewend moet de komende tijd blijken uit de koersontwikkeling. E้n zwaluw maakt de lente niet. De toppen van de voorgaande maanden moeten nu doorbroken worden, met name die rond € 17,85.
 • Zou de koers van het fonds terugvallen onder het laagste punt van gisteren rond € 16,10 dan houdt dat alsnog topvorming en een correctie in. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 7 mei 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 1 mei 2019: Doorbraak, maar toppatroon in wording
 
 • Het fonds brak in de maandgrafiek links in januari alsnog door het weerstandsniveau rond € 16,15 en kan dus in principe door naar de stippellijn rond € 21 door de top uit 2011. Dat is de eerstvolgende potenti๋le weerstandsgrens. Voorwaarde is dat het aandeel boven de stippellijn rond € 16,15 blijft, dat is essentieel.
 • In de daggrafiek is echter een hoofd en schouders patroon in ontwikkeling. Zou dat afgerond worden met een uitbraak naar beneden dan betekent dat vervolgens waarschijnlijk ook een terugkeer onder € 16,15. Zo'n terugkeer zou inhouden dat een vraagteken zou moeten worden gezet bij het vermeende vervolg naar € 21. Dit is dus een spannende fase in het koersverloop.
 • Zolang het hoofd en schouders patroon niet is afgemaakt kan de afronding ervan nog afgewend worden. Dat zou gebeuren bij een stijging boven de top rond € 17,85 en zou de voorzetting naar € 21 juist aannemelijk maken. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 13 nov 2018: Doorbraak afgelopen maand mislukte
 
 • Vorige maand zagen we een poging van beleggers om het aandeel naar boven uit het gebied € 16,15 - € 12,95 te brengen. De koers lag er twee dagen boven, daarna volgde een terugkeer in het gebied. Het kwam niet van een voortzetting naar € 21, daarvoor had het fonds boven de stippellijn rond € 16,15 moeten blijven. Deze valse uitbraak is een gemiste kans.
 • De huidige situatie is dat het aandeel daalt, daarom plaatste ik Fibonacci lijnen in de daggrafiek rechts. Bij een voortzetting onder de recente bodem rond € 14,10 zijn € 13,60 en € 12,80 potenti๋le steunniveaus waar eventueel een bodem kan ontstaan, daaronder zou een terugkeer naar €10,15 aannemelijk worden. 
 • Afgelopen vrijdag is een driehoek afgemaakt, een voortzettingspatroon dat een aanwijzing vormt voor een gang naar € 12,80. Daar ligt het koersdoel van het patroon namelijk vlak boven. Op dit moment is het verloop dus zwak.
 • Een beweging omhoog dwars door de driehoek en door de top rond € 15,45 zou het patroon met terugwerkende kracht onbruikbaar maken. Het beeld zou dan sterker worden. Beleggers zouden vervolgens namelijk opnieuw gaan proberen het aandelenfonds naar en door € 16,15 te brengen.
 • Het wachten is al met al op een blijvende -niet teruggedraaide- stijging boven € 16,15 of een blijvende daling onder € 12,80. Het eerste zou een stijging naar € 21 geven, het tweede een daling naar € 10,15. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 13 mrt 2018: Zijwaarts in de lange termijn grafiek
 
 • SBM Offshore gaat op en neer tussen weerstand rond € 16,15 en steun rond € 12,95, het fonds bevindt zich zoals uit de maandgrafiek links blijkt in een zijwaartse beweging. Breekt het aandeel in de toekomst naar boven uit dan is dat positief, een vervolg naar € 21 ligt dan voor de hand. Een uitbraak naar beneden zou een daling naar € 9,85 geven, bepaald door de zijwaartse beweging om te klappen naar beneden.
 • Naar boven heeft de markt zoals u in de daggrafiek rechts ziet te maken met potenti๋le weerstand rond € 14,30 (recente top), € 14,50 (50% Fibonacci niveau), € 14,85 (61,8% niveau) en €15,45 (lijn door voorgaande toppen en bodems). Daar zullen beleggers eerst mee moeten afrekenen voordat het van een uitbraak naar boven kan komen. Op dit moment is een uitbraak naar beneden gezien het feit dat de koers daar niet al te ver boven staat nog een re๋le mogelijkheid. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 31 jan 2018: Gestegen na slecht nieuws in november
 
 • Beleggers houden niet zo van verrassingen, dat schreef ik vorige keer na een daling die tot stand kwam door slecht nieuws van het bedrijf. Ik zat ernaast. Beleggers in dit fonds geven niet om negatieve verrassingen, dat heeft het koersverloop van SBM me geleerd. Het gap dat ontstond naar aanleiding van een voorziening die werd genomen werd niet alleen gesloten, het aandeel brak vervolgens ook nog door toppen uit september en november 2017. Het bericht van begin november had geen invloed, beleggers kochten het fonds vanwege de oplopende olieprijs. Ze zullen ervan uit gaan dat SBM niet nogmaals met slecht nieuws komt. Ik kijk wat dat betreft met nieuwsgierigheid uit maar 8 februari, wanneer het bedrijf met kwartaalcijfers komt.
 • In de daggrafiek rechts ziet u dat de doorbraak door de toppen rond € 15,45 gisteren is teruggedraaid. Ik heb daarom Fibonacci lijnen geplaatst, aan de hand waarvan we zien waar eventueel steun gevonden kan worden. Potenti๋le steunniveaus zijn te vinden rond € 14,90, € 14,55 en € 14,20. Steun kan er ook zijn in de buurt van toppen rond € 15,05. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 8 nov 2017: Maandag daling 13,6%, vandaag winst
 
 • SBM Offshore maakte afgelopen maandag bekend een voorziening van 240 miljoen euro te nemen voor een boete in de VS in verband met het Braziliaans omkoopschandaal waarin het bedrijf is verwikkeld. Het aandeel sloot 13,6% lager. Het betekende een complete verandering van het technische beeld. Het aandeel stond op het punt door te breken naar boven, in plaats daarvan ontstond een gap naar beneden.
 • Vandaag kwam het bedrijf met kwartaalcijfers en een prognose. Het aandeel staat op grond hiervan halverwege de middag op 3,9% winst en bij de onderkant van het gap. Gisteren was al een hammer gevormd die op steun wees, dit wordt dus een bodem.
 • We kunnen gaan kijken of het gap eventueel geheel of gedeeltelijk gesloten wordt. Het is gesloten indien de stippellijn rond € 15,35 wordt bereikt. Weerstand kan er zijn rond € 14,50. Of beleggers voldoende zeker van hun zaak zijn om het aandeel inderdaad boven € 14,10 te kopen zal overigens nog moeten blijken. Beleggers houden niet zo van verrassingen als die van afgelopen maandag. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 31 jan 2018: l
 
 •  -Ad Nooten-

 

Update woensdag 6 sep 2017: Stijgend na bodem onderkant kanaal
 
 • Een oplopende koers nadat eerder een bodem werd neergezet bij de onderkant van het kanaal d-d', dat is wat we zien in de daggrafiek links. Het zou in theorie een stijging naar lijn d' kunnen worden.
 • Er zijn echter twee mogelijke weerstandniveaus, namelijk het 50% en het 61,8% Fibonacci niveau van de voorgaande daling van lijn d' naar lijn d. Deze niveaus ziet u respectievelijk rond € 14,15 en € 14,50. Ter hoogte van eerder bij € 15,05 gevormde toppen kan eventueel ook nog weerstand zijn. Op het koersverloop ten opzichte van deze drie grenzen kunnen we onze aandacht dus allereerst richten en dan blijkt vanzelf of we ons op lijn d' kunnen richten of, bij een top rond een van de grenzen, opnieuw van een daling uit moeten gaan. -Ad Nooten-

 

Update maandag 21 aug 2017: Na top bij 61,8% bijna bij junibodem
 
 • In het aandeel SBM Offshore is de afgelopen weken een top bij het 61,8% Fibonacci niveau gevormd. Het fonds is vanaf dat niveau gedaald en niet ver meer verwijderd van de bodem rond € 13,35 uit juni van dit jaar. De kans dat die bodem naar beneden doorbroken wordt is na de top bij het 61,8% niveau groot.
 • Een negatieve conclusie is echter op dit moment desondanks niet gerechtvaardigd. In de weekgrafiek ziet u namelijk de vlag d-d' in wording en dat patroon wijst op een mogelijke voortzetting naar boven. Komt op een gegeven moment inderdaad een stijging tot stand in de richting van de bovenkant van de vlag dan kunnen we gaan volgen of dit patroon vervolgens afgemaakt wordt met een uitbraak naar boven. Een uitbraak aan de bovenkant zou een sterke ontwikkeling zijn.
 • Dat geldt niet voor een eventuele uitbraak aan de onderkant. Een uitbraak naar beneden uit de vlag, dus een daling onder lijn d, zou een zwakke stap zijn. Het zou de vlag ongeldig maken en dus een negatieve ontwikkeling zijn. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 26 jul 2017: Verloop t.o.v. 61,8% niveau is cruciaal
 
 • SBM Offshore zakte vorige maand naar beneden door bodems uit maart en april van dit jaar en de stippellijn op € 13,80 door voorgaande toppen. Een ontwikkeling als deze is normaliter een  negatieve ontwikkeling die extra verkopen uitlokt. Dat ging bij dit aandeel anders, het veerde op vanaf een laagste punt net boven € 13,35 en dat is sterk.
 • Niet zo sterk is de top die vervolgens bij het 61,8% Fibonacci niveau tot stand kwam. Een top bij een 61,8% niveau kan namelijk uitlopen op een vervolg naar beneden. Tot nog toe hebben kopers van de stukken dit nog kunnen voorkomen. Weten zij het aandeel blijvend boven € 15,10 te tillen dan is een voortzetting naar de top net onder € 16,20 of hoger waarschijnlijk. Zet het fonds uiteindelijk echter een daling in vanaf het 61,8% niveau dan kan een daling naar € 13,35 of lager het resultaat daarvan zijn. Het is deze en volgende week of weken dus erop of eronder voor dit aandelenfonds. -Ad Nooten-

PS Klikt u op de grafiek dan krijgt u in een nieuw venster een grotere versie ervan.

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

020317: Steun gevonden boven doorbroken toppen

221216: Doorbraak door top 2015 is positieve stap

050916: Feitelijk terug bij af na afwijzing schikking

010816: Gestegen, maar met een nog te sluiten gap

300316: Stijging nodig om buiten gevaar te komen

020115: Kans op afronding patroon is aanwezig

070814: Het aandeel staat in de gevarenzone

190214: Vorming van enorm toppatroon dreigt

161013: In stijgend kanaal, bij 61,8% grens

130513: Omgekeerd hoofd en schouders patroon

310113: Beeld flink verbeterd de laatste maanden

221112: Extreem laag lange termijn koersdoel

201212: SBM Offshore 18,5% gestegen na winstwaarschuwing

150812: Hoofd en schouders patroon in maandgrafiek

020312: Ook na forse stijging nog flink risico

190911: Twee stappen boven cruciale grens

200411: Dalende wig in een stijgende trend

071210: Bijna bij de top uit april van dit jaar

190710: Steun rond €11,40 is nu cruciaal

140510: Na valse uitbraak dreigt een daling

060110: Tegen mijn verwachting in omhoog

271109: Toppatroon ontstaan in daggrafiek

151009: Kopers hebben nog steeds controle

120509: Gestegen naar potenti๋le barri่re

090908: Enige twijfel bij laatste koersdoel

290708: Winstwaarschuwing heeft voor gap gezorgd

240608: Doorbraakpoging mislukt, correctie ingezet

290408: Sterker dan ik enige tijd geleden verwachtte

080208: Veel weerstand bij herstelbeweging

211207: Doel hoofd en schouders patroon bereikt

301107: Stijgende wig na bereiken eerste koersdoel

191107: Al snel door 23,6% niveau gezakt

161107: Daling uit lange termijn trendkanaal

120907: Koers opnieuw bij onderkant kanaal

 

Nieuwsoverzicht SBM Offshore

 

Naar boven