ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

SBM OFFSHORE maandgrafiek  SBM OFFSHORE weekgrafiek  SBM OFFSHORE daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • SBM Offshore heeft in de maandgrafiek een duidelijke drievoudige top gemaakt rond een voorgaande bodem uit 2008, is vervolgens gedaald en recent onder lijn t gekomen die ik in die grafiek getekend heb. Het kan gaan om hervatting van de dalende trend.
  • Om daarover een oordeel te kunnen vellen heb ik in de weekgrafiek Fibonacci lijnen getekend over de stijging €8,72 - €15,29. Er zijn nog drie mogelijke steunniveaus, te weten het 38,2% niveau rond €12,80, het 50% niveau rond €12 en het 61,8% niveau rond €11,20.
  • In de daggrafiek zijn twee patronen ontstaan die op een vervolg naar beneden wijzen, te weten een driehoek die deze maand is gevormd en een hoofd en schouders patroon. De neklijn van dat laatste patroon ligt rond €12,95 en de driehoek is in feite de rechterschouder van dit toppatroon. Het koersdoel is €10,70 en blijft geldig zolang de koers van SBM niet terugkeert boven €12,95.
  • Het voorgaande wil echter niet zeggen dat ik me met dit aandeel op een daling naar €10,70 ga richten. Ik wil namelijk niet vooruitlopen op een daling onder een 61,8% Fibonacci niveau zoals we dat in de weekgrafiek zagen. Dit wil zeggen dat ik als richtpunt voor de komende maanden dat 61,8% niveau rond €11,20 neem. Ik ga uiteraard verifiλren dat het aandeel onder €12,95 blijft, verder daalt en door het 50% niveau rond €12 zakt. Dat zijn de voorwaarden waaronder een gang naar €11,20 kan plaatsvinden. -Ad Nooten-

Geplaatst vrijdag 27 november 2009 16.55u.

Naar boven