ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

SBM OFFSHORE maandgrafiek  SBM OFFSHORE weekgrafiek  SBM OFFSHORE daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • Het aandeel SBM Offshore herstelt deze maand onder invloed van een sterk stijgende olieprijs stevig. Het fonds presteert beter dan ik verwachtte, er waren de vorige keer dat ik over dit aandeel schreef een aantal toppatronen in de grafieken te zien op grond waarvan ik de kans op een stijging op dat moment niet groot achtte. Deze maand echter staat er tot dusverre een lange groene candle in de grafiek, er is kooplust onder de beleggers.
  • Om een inschatting te kunnen maken van mogelijke weerstandsniveaus plaatste ik in de weekgrafiek Fibonacci lijnen over de daling 31,52 - 15,10. Het enige nog resterende weerstandsniveau op grond van de Fibonacci lijnen is het 61,8% niveau rond 25,25.
  • Rond 25,85 is er verder nog de stippellijn door voorgaande bodems die ook nog weerstand op kan leveren. Vanuit dit perspectief is de huidige stijging mogelijk dus geen lang leven meer beschoren.
  • In de daggrafiek is echter een omgekeerd hoofd en schouders patroon te zien, dat als koersdoel 29,25 heeft, berekend op grond van het gegeven dat vanaf de neklijn rond 22,20 een stijging ter grootte van het hoofd zou kunnen volgen. Dit doel zorgt voor een kans op een doorbraak door de mogelijke weerstandsniveaus rond 25,25 en 25,85, al vormt het geen garantie daarvoor. We zullen het koersverloop rond de genoemde punten af moeten wachten om vast te kunnen stellen of er al dan niet een voortzetting naar 29,25 gaat volgen. 
  • Rond 29,10 vinden we overigens een voorgaande top, daarom zou ik bij een eventuele stijging boven 28,85 die waarde als eerste richtpunt nemen in plaats van 29,25. Een tweede richtpunt zou de top rond 31,50 zijn, een beweging naar die waarde zou zeker ook mogelijk zijn.
  • Voorwaarde om de mogelijkheid van een stijging boven 25,85 open te houden is dat de koers van SBM Offshore boven de stippellijn rond 22,20 blijft, noodzakelijk om het omgekeerd hoofd en schouders patroon geldig te houden. -Ad Nooten-

Naar boven