ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

SBM OFFSHORE maandgrafiek  SBM OFFSHORE weekgrafiek  SBM OFFSHORE daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • SBM Offshore heeft het koersdoel 20 bereikt dat ik op 30 november jongstleden bepaalde op grond van Fibonacci lijnen in de maandgrafiek en een hoofd en schouders patroon in de weekgrafiek. Het gaat in de maandgrafiek om het 50% niveau dat eventueel steun zou kunnen vormen.
  • Het is ook mogelijk dat er nog een daling naar het 61,8% niveau rond 17,30 volgt, maar daar kan ik op dit moment vanwege de eventuele steun rond 20 nog niet van uit gaan. Het mag duidelijk zijn dat een beweging onder 20 17,30 alsnog tot het volgende koersdoel zou maken.
  • Het aandeel is in de weekgrafiek na de afronding van het hoofd en schouders patroon snel naar het koersdoel gedaald. De neklijn rond 25,80 is nog niet getest, dat gaat nu wellicht gebeuren.
  • Dat kan echter alleen als het fonds in de daggrafiek naar boven door de dalende lijn p breekt, daarop is dus het wachten dus. Zolang SBM onder lijn p noteert kan het de daling nog voortzetten. 
  • In die daggrafiek is eind november en begin december een vlag gevormd die wijst op een verdere daling. Volgt op het patroon zoals dat hierbij gebruikelijk is een daling die even groot is als de beweging die eraan vooraf ging dan komen we rond 17,30 uit. De kaarten zijn dus ondanks het bereiken van 20 dus nog niet geschud. Beleggers moeten kiezen tussen een herstelbeweging waarvoor zij de koers boven lijn p moeten brengen of een daling onder 20 waarop SBM Offshore naar 17,30 gaat. -Ad Nooten-

Naar boven