ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Vopak

Update maandag 20 mrt 2023: Stijging 7,25% na advies
 
 • ING liet zich vorige week in een analistenrapport positief uit over Vopak. Het gevolg afgelopen vrijdag was een stijging van 7,25%. In de weekgrafiek van het aandeel ziet u een doorbraak door het 38,2% Fibonacci niveau van de lange daling € 54,24 - € 18,14 rond € 31,95. Het 50% Fibonacci niveau rond € 36,20 en het 61,8% niveau rond € 40,45 zijn mogelijke doelen.

 • Uiteraard controleer ik of het vermeende vervolg naar boven inderdaad plaatsvindt. De mening van ING is immers niet zaligmakend. Ik check dat aan de hand van het verloop ten opzichte van lijn g, daar moet de koers van het aandeel boven blijven. De lijn kan eventueel de onderkant worden van een stijgende wig of een vlag, daarom heeft dit mijn aandacht. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 20 mrt 2023: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 14 nov 2022: Dagwinst 15,3% na cijfers
 
 • Na kwartaalcijfers steeg Vopak afgelopen vrijdag met 15,3%. Heel wat beleggers die short zaten in het aandeel moeten zijn gedraaid. Het lange termijn beeld is echter nog niet goed, dat wordt bij een eerste blik op de lange termijn grafiek hiernaast duidelijk. De lange groene candle van vorige week is bemoedigend en kan in theorie het begin zijn van een herstelfase. De lange dalende trend die in april 2020 begon is echter nog steeds intact. Dit blijkt uit het patroon van lagere toppen (met rode stippen aangegeven) en lagere bodems (groene stippen). De laatste top in die cyclus is die rond € 28,40 uit juni van dit jaar. Zolang deze top niet doorbroken is blijft het patroon van lagere toppen in deze grafiek intact, dus ook de negatieve lange termijn ontwikkeling. Het verloop ten opzichte € 28,40 (9% boven het hoogste punt € 26 van vorige week) is de komende tijd daarom cruciaal. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 14 nov 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 1 nov 2022: Vlag ongeldig door stijging
 
 • Onlangs werd een vlag afgerond in de daggrafiek. De ontwikkeling wees op een voortzetting naar beneden. Gisteren veranderde het beeld plots. Het aandeel steeg met 6,5% en keerde met die stap terug in de vlag. Dat patroon is niet meer te gebruiken. Een oorzaak heb ik overigens niet kunnen vinden. Wellicht was het doel van de kopers van de stukken de vlag onbruikbaar te maken en zo de negatieve ontwikkeling de keren. Of die inderdaad keert hangt af van het vervolg. Het aandeel sloot in de buurt van het 61,8% Fibonacci niveau dat rond € 20,75 ligt. Dit is een koersniveau waar eventueel een top kan ontstaan. Voor een verdere verbetering van het beeld is achtereenvolgens een doorbraak door dit niveau en de bovenkant van de vlag nodig. Ook dan zouden kopers er echter nog niet zijn. ook de grenzen € 21,60 en € 22,85 dienen dan nog doorbroken te worden. Er is dus nog veel te doen, Vopak is met deze ene candle nog niet in veilig vaarwater. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 1 nov 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 20 okt 2022: Vlag is een waarschuwing 
 
 • In de daggrafiek van Vopak is een waarschuwingssignaal te zien, namelijk de vlag die in ontwikkeling is. Het patroon is een waarschuwing omdat een uitbraak aan de onderkant een voortzetting naar beneden waarschijnlijk zou maken. Bezit u het aandeel dan kan een uitbraak reden zijn om dit bezit te herzien. Wilt u speculeren op een daling dan kunt u overwegen dat te doen op het moment dat de uitbraak naar beneden is gerealiseerd.

 • Wellicht ben ik voorbarig met de vermelding van dit signaal en loopt het met de komende ontwikkeling niet zo negatief als het patroon aankondigt. In theorie kan nog een uitbraak naar boven worden gerealiseerd. De vlag zou dan ongeldig worden en het beeld zou verbeteren. Nu al handelen op het patroon zou ik dus nog niet doen, dat is pas interessant indien Vopak naar beneden uitbreekt. Als u er nu al op handelt neemt u het risico dat het toch anders loopt. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 20 okt 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 9 sep 2022: Een voortzettingspatroon
 
 • Een hoofd en schouders patroon dat fungeert als voortzettingspatroon, dat is wat te zien is in de daggrafiek van Vopak. Het koersdoel van het patroon ligt rond € 20,20. Dit doel is te gebruiken indien het patroon geldig blijft en dat is het geval bij slotstanden onder de neklijn rond € 21,60.  

 • Een doorbraak door die neklijn met daaropvolgend een stijging boven de top rond € 22,25 zou een andere ontwikkeling inhouden. Het patroon zou dan niet meer bruikbaar zijn en het zou wachten worden op nieuwe aanwijzingen.

 • Vandaag wordt het door de positieve sfeer waarin de handel vanmorgen begon spannend. Het aandeel koerst om half tien rond € 21,50. Dat wil zeggen dat de neklijn wordt getest als weerstandslijn. De ontwikkeling die volgt hangt af van het resultaat van deze test, waarbij een kleine tijdelijke beweging boven de neklijn (een overshoot) voorstelbaar is. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 9 sep 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 22 jun 2022: Lagere toppen en bodems
 
 • Het loont bij het bestuderen van grafieken om niet alleen naar korte termijn grafieken te kijken, maar ook eens uit te zoomen. Doen we dat bij Vopak dan zien we meteen dat dit een aandeel is dat je beter niet in bezit kunt hebben. U ziet de weekgrafiek, Elke candle geeft ιιn week koersverloop weer, waardoor we wat langer kunnen terugkijken. Ik vraag uw aandacht voor het verloop vanaf begin vorig jaar. De toppen die sindsdien zijn ontstaan zijn aangegeven met rode stippen, de bodems met groene stippen. Elke top die is gevormd kwam uit onder de voorgaande top. elke bodem onder de voorgaande bodem. Hier staat een patroon van lagere toppen en lagere bodems, dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Zolang dit patroon in stand blijft kun je deze stukken het beste niet in je portefeuille hebben. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 22 jun 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 11 mei 2022: Op lange termijn 61,8% grens
 
 • Het gebeurt niet vaak dat ik in deze rubriek een kwartaalgrafiek plaats. De koersontwikkeling van Vopak geeft me daar echter aanleiding toe. Het aandeel heeft namelijk het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging uit de jaren 2003-2012 rond € 24,80 bereikt. Een 61,8% niveau is in het algemeen een cruciaal potentieel steunniveau. Wat het hier bijzonder maakt is dat het niveau betrekking heeft op een stijging die lang geleden plaatsvond. Je krijgt niet vaak de gelegenheid om het koersverloop ten opzichte van zo'n niveau te volgen. Of het niveau in dit geval voor steun en bodemvorming gaat zorgen kan ik dan ook niet met zekerheid zeggen. De kans op steun is in ieder geval aanwezig. Het is interessant om te volgen of het eventueel daadwerkelijk van de ontwikkeling van een bodem komt. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 11 mei 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 23 mrt 2022: Daling na wig is nog beperkt
 
 • Afgelopen vrijdag is in de daggrafiek van Vopak een stijgende wig afgemaakt. Het aandeel brak die dag namelijk naar beneden uit het patroon. De afgelopen dagen is het echter maar in beperkte mate gedaald, dat trok mijn aandacht. Over het algemeen volgt op een stijgende wig namelijk een daling die ongeveer even snel verloopt als de daling die voorafging aan de wig. Die ontwikkeling bleef tot dusverre uit. Wellicht gaat het aandeel een dezer dagen alsnog onderuit en is het dus een kwestie van tijd. Vooralsnog wordt de soep echter nog niet zo heet gegeten als zij werd opgediend en viel de koersdruk na de afronding van het patroon mee. Het is boeiend om te volgen of dat zo blijft.  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 23 mrt 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 1 mrt 2022: Een bodempatroon afgerond
 
 • In de daggrafiek van Vopak deed zich gisteren een doorbraak voor waarmee een bodempatroon werd afgemaakt. Het betreft een omgekeerd hoofd en schouders patroon. Het patroon geeft een toekomstige stijging naar € 34,85 aan, want dat is het koersdoel van het patroon. Dit geldt zolang de koers van het aandeel boven de neklijn blijft. Ik neem wat marge en gebruik het laagste punt van gisteren rond € 31,10 hiervoor. Weerstand is mogelijk aanwezig ter hoogte van het 61,8% Fibonacci niveau rond € 33,40. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 1 mrt 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 3 dec 2021: Technisch beeld is niet best
 
 • In de maandgrafiek van Vopak ziet u een situatie die niet best is. Het aandeel is door de bodems uit 2014 en 2018 gebroken. Het eerstvolgend steunniveau waar het aandeel nu waarschijnlijk naar toe gaat is dat rond € 27,50. De daling kan op de lange termijn echter groter worden. Klap ik het koersverloop boven € 33 om naar beneden dan kom ik rond € 11,60 uit, niet ver meer boven de bodem rond € 10,25 uit 2008. 

 • Slaagt men er in de markt echter in de koers van het fonds terug te brengen boven de stippellijn € 33 dan wordt de soep niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend. Denk dan wel aan een overtuigende terugkeer, dus een stand boven bijvoorbeeld € 35, de bovenkant van de voorlaatste candle  Dat zou nog enig soelaas bieden. Op dit moment ziet de toekomst voor Vopak er op grond van het technische beeld in deze maandgrafiek echter niet goed uit. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 3 dec 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 18 okt 2021: Omgekeerde hoofd schouders
 
 • Vorige week donderdag vond in de daggrafiek van Vopak de afronding van een omgekeerd hoofd en schouders patroon plaats. De doorbraak door de stippellijn rond € 35,50 was die dag nog klein, op vrijdag volgde pas een overtuigende beweging. Het doel van het patroon ligt rond € 37,60. De koers van het aandeel zou dus door het 50% Fibonacci niveau rond € 36,80 breken en naar het 61,8% niveau rond 37,60 gaan.

 • Voorwaarde is dat het patroon geldig blijft, dus dat de koers boven de neklijn van het afgeronde bodempatroon blijft. Een kleine marge aanhouden is in verband met eventuele overshoots slim. Laten we het laagste punt van donderdag rond € 35,25 als criterium nemen voor de geldigheid van het patroon. Daar mag het aandeel niet meer onder sluiten. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 18 okt 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 31 aug 2021: Patroon is ongeldig geworden
 
 • De afgelopen dagen deed zich een bijzondere ontwikkeling voor in de daggrafiek van Vopak. Kopers zagen namelijk kans een stijging af te dwingen en maakten zo de eerder gevormde vlag ongeldig. Of het voldoende is om het tij te keren kan echter nog niet worden gezegd. Er ligt namelijk nog weerstand bij de bovenkant van de vlag. Daar kan dus eventueel een top ontstaan, waardoor toch nog een daling kan volgen. Een doorbraak naar boven in combinatie met doorbraken door de Fibonacci niveaus € 37, € 37,60 en € 38,25 is nodig voor een echte verbetering van het technische beeld. Alleen met de koersontwikkeling van de afgelopen twee dagen zijn de kopers van de stukken er nog niet. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 31 aug 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 25 aug 2021: Vlag afgemaakt in daggrafiek
 
 • In de daggrafiek van Vopak werd gisteren een vlag afgemaakt, wat een aanwijzing is voor een vervolg naar beneden. De stippellijn rond € 36 door een bodem uit juni 2019 is uitgebreid getest en weerstand gebleken en gebleven. Het koersdoel van de vlag ligt in de buurt van € 33,40. Terwijl ik dit rond 09.25 uur schrijf staat het aandeel echter op bijna 0,4% winst. Kopers roeren zich dus en leggen zich nog niet neer bij een hervatting van de daling. Gaat het aandeel binnenkort daadwerkelijk verder onderuit? Het spant erom. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 25 aug 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 4 juni 2021: Gisteren uit een vlag gebroken
 
 • Vopak brak gisteren naar beneden uit een vlag en die stap maakt het in de daggrafiek van het aandeel momenteel spannend. De vraag is of de uitbraak gaat uitmonden in een volgende dalingsfase. Dat is een reλle mogelijkheid, want een vlag is immers een voortzettingspatroon. Zou de koers waartegen de stukken verhandeld worden terugkeren in de vlag en vervolgens door de top rond € 39,55 breken dan gaat de veronderstelde dalingsfase niet door. De vlag zou dan ongeldig worden en een verder herstel gerealiseerd worden. Een achtereenvolgende daling onder de stippellijn rond € 38 en de bodem € 37,05 zou echter de bevestiging vormen van de vlag en inhouden dat het aandeel daadwerkelijk verder naar beneden gaat. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 4 jun 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 19 feb 2021: Januaribodems gister doorbroken
 
 • Vopak brak gisteren naar beneden door de januaribodems en daalt dus verder. De stippellijn rond € 40,25 is het doel en tevens ook een cruciaal potentieel steunniveau. Zou dat doorbroken worden dan volgt een gang naar de stippellijn rond € 38 of de bodem op € 36,05. Het is nu aan beleggers om te bepalen welke stappen naar beneden volgend op de doorbraak van gisteren de komende tijd worden gezet. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 19 feb 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 17 feb 2021: Doorbraak voorafgaand aan cijfers
 
 • In de daggrafiek van Vopak werd gisteren een doorbraak gerealiseerd. De kopers die voor deze doorbraak zorgden zullen hebben gespeculeerd op goede kwartaalcijfers, die vanmorgen voorbeurs op het programma stonden. De cijfers vielen echter tegen, waardoor het aandeel vanmorgen onder druk is gekomen en terugkeerde onder het doorbroken niveau € 44. U zit dit in de grafiek van kwart over negen hiernaast. Een slot boven dit niveau is nodig om verder herstel mogelijk te maken. De vraag vandaag is of beleggers voldoende overtuigd zijn van de winstmogelijkheden van het bedrijf om het aandeel te kopen. Worden de stukken niet in voldoende mate gekocht dan mislukt de poging van gisteren om een bodem neer te zetten in deze grafiek en wordt het voor de markt zoeken naar een volgende bodem -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 17 feb 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 12 jan 2021: Door dalende lijn en bodems heen
 
 • Vorig jaar tekende ik de dalende lijn d in de daggrafiek van Vopak. De lijn kwam in december van het afgelopen jaar onder druk, maar bezweek nog niet definitief. Dat is deze maand echter alsnog gebeurd. Zowel deze lijn als de bodems uit december werden doorbroken. Het eerstvolgend potentieel steunniveau vinden we rond € 40,25. Het is de plek waar in maart vorig jaar een bodem ontstond. Zolang het aandeel niet op een overtuigende wijze terugkomt boven de stippellijn rond € 42,40 en onder lijn e koerst is mijn aanname dat de koers naar die oude bodem rond € 40,25 gaat. Het is uiteraard goed de vinger aan de pols te houden. Een aanname is tenslotte niet meer dan een aanname.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 12 jan 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 13 okt 2020: Naar boven uit kanaal gebroken
 
 • Het is (te) lang geleden dat ik over Vopak schreef, de tijd ontbrak me.  Er is sinds 19 juni, de laatste keer dat ik het het behandelde, veel gebeurd met het aandeel. De uitbraak van gisteren uit een dalend kanaal is in ieder geval de reden dat ik er vandaag over schrijf. Het fonds heeft twee mislukte doorbraken door weerstand rond € 49,65 achter zich. Beide stappen werden valse uitbraken. Wellicht dat de uitbraak uit het kanaal van gisteren de voorbode is van een nieuwe poging, de tijd zal het ons leren.
  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 13 okt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 19 jun 2020: Uitbraak uit een omgekeerde driehoek
 
 • Het aandeel Vopak brak vanmorgen naar boven uit een omgekeerde rechthoekige driehoek. Het koersdoel van de formatie ligt rond € 52,65. Het verloop houdt in dat een hogere bodem is neergezet, hetgeen in theorie op een vervolg naar boven kan uitlopen. De bovenkant van de driehoek zou steun moeten gaan vormen, mocht het fonds terugkeren in de richting van dat patroon. Een terugkeer in de driehoek, met enige marge, zou dat patroon ongeldig maken. Dat zou een verzwakking zijn en aanleiding vormen om te letten op een eventuele uitbraak naar beneden uit het patroon. Dan zou alsnog een daling volgen. Zolang het aandeel boven de driehoek koerst is de ontwikkeling positief.   -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 19 jun 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 9 mrt 2020: Vandaag niet alleen verliezers op de beurs
 
 • Er zijn niet alleen verliezers vandaag op de beurs, er is ook een winnaar. Het gaat om Vopak, waarvan u hiernaast de daggrafiek ziet. Het aandeel opende net als alle andere aandelen vanmorgen lager. Het duurde echter niet lang voordat beleggers zich realiseerden dat de prijzenslag in olie die vandaag is begonnen een grote vraag naar opslagcapaciteit kan veroorzaken. Het aandeel werd gekocht. Het is nog te vroeg om te zeggen of dit bodemvorming gaat inhouden, dat hangt af van de ontwikkeling van de olieoorlog. De eerste stap naar mogelijke bodemvorming is echter gezet.  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 9 mrt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 15 nov 2019: Top uit 2016 is vandaag doorbroken
 
 • Het aandeel Vopak doet het goed. Vorige maand werd de dalende lijn y' in de maandgrafiek hiernaast doorbroken, maar de stippellijn rond € 49,20 door de top uit 2016 vormde nog weerstand. Die grens werd gisteren echter doorbroken, dat is een volgende positieve stap. Beleggers zien het zitten met dit fonds. Mogelijke doelen zijn nu de stippellijnen rond € 54,30 en € 58,05, die respectievelijk komen van toppen uit 2015 en 2012. Het aandeel moet deze maand uiteraard wel boven het gisteren doorbroken niveau € 49,20 blijven, laten we dat controleren. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 15 nov 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 5 aug 2019: Nieuwe top ter hoogte van voorgaande top
 
 • Vopak bereikte afgelopen donderdag de top die eind januari van dit jaar op € 46 werd neergezet. Vrijdag volgde daarop een rode candle, waarmee een nieuwe top werd neergezet bij deze grens. Het is nu speuren naar het volgende punt waar een bodem komt te staan. Niveaus waar dat in theorie zou kunnen gebeuren zijn de Fibonacci niveaus rond € 44,05, € 42,55, 41,30 of € 40,05 en de stippellijn rond € 38 die eerder een rol speelde. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 5 aug 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 10 mei 2019: Spannende fase, toppatroon in weekgrafiek
 
 • In de weekgrafiek van Vopak ziet u een daling onder de stippellijn rond € 38. Die stippellijn is de onderkant van de omgekeerde rechthoekige driehoek waarvan lijn c de bovenkant is. Op grond van deze doorbraak verwacht ik een gang naar de stippellijn door de bodem uit februari 2018 rond € 32,95, wat een belangrijk potentieel steunniveau is. Het koersdoel van de driehoek ligt daaronder. Ik wil echter niet voorbijgaan aan zo'n bodem en richt me daarom daarop. Voorwaarde is dat de koers onder de stippellijn rond € 38 blijft, waarbij we er goed aan doen enige speling te nemen. Vanochtend staat het aandeel er rond half elf iets boven, het wordt dus spannend of het patroon geldig blijft. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 10 mei 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 25 mrt 2019: Donderdag hoofd schouders patroon afgerond
 
 • In de daggrafiek van Vopak is vorige week donderdag een hoofd en schouders patroon afgerond. Het koersdoel van het patroon vinden we rond € 39,25. Het patroon is geldig zolang de koers onder de neklijn rond € 42,80 blijft, waarbij het wel raadzaam is een kleine marge in acht te nemen.
 • Het 61,8% Fibonacci niveau rond € 41,20 en het 76,4% niveau rond € 40,10 zijn potentiλle steunniveaus. Het laatste niveau heb ik toegevoegd omdat Vopak al lange tijd met op- en neergaande bewegingen in een grote zijwaartse koersontwikkeling gevangen zit. Dat niveau € 40,10 lijkt me een goed koersdoel, want het ligt vlak boven het doel van het hoofd en schouders patroon.
 • Een eventuele blijvende daling onder € 40,10 zou een terugkeer naar de bodem rond € 38,30 aannemelijk maken. -Ad Nooten-

PS Klikt u op de grafiek voor een grotere weergave.

 

Update maandag 11 feb: Op en neer in een band in de maandgrafiek
 
 • Het aandeel Vopak is na mijn vorige update in een band tussen de grenzen € 44,80 - € 38 geraakt, dat ziet u in de maandgrafiek links. Het wachten is op een beslissende uitbraak uit deze band. Is dat een uitbraak naar boven met daaropvolgend een doorbraak door de recente top rond € 46 dan gaat het fonds naar lijn y'. Deze lijn, die deze maand rond € 48,60 ligt, is dan een potentiλle weerstandslijn. Een daling onder € 38 zou daarentegen een terugkeer naar de stippellijn rond € 33 waarschijnlijk maken. Welk scenario de markt kiest kan ik niet zeggen. Zolang het aandeel in de bovenkant van de band koerst ambieert de markt in ieder geval een vervolg naar boven. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 9 aug 2018: Sterke stijging in de afgelopen dagen
 • Vopak is na maart gestegen, vervolgens gedaald naar € 38,90 en de laatste vijf beursdagen plots naar boven geschoten. Die laatste beweging was bijzonder krachtig en kwam als een verrassing. Daarvoor was namelijk een vlag in ontwikkeling en dat patroon gaf aan dat veel partijen zich aan het voorbereiden waren voor een daling. De uitbraak naar boven moet voor een enorme short squeeze hebben gezorgd, wat bijgedragen heeft aan de snelheid van de stijging. Het moet partijen die op een daling speculeerden uit hun posities hebben gejaagd. Nieuws was er niet. Het bedrijf komt op 17 augustus aanstaande met cijfers en dat wil zeggen dat het nu niets naar buiten mag brengen. Wellicht vernemen we die dag een eventuele oorzaak van de snelle opmars.
 • In de weekgrafiek is een potentieel weerstandniveau bereikt, het 61,8% Fibonacci niveau rond € 43. Deze grens en de recente top daar net boven liggen onder aanval. Er kan hier een nieuwe top ontstaan. Een doorbraak zou daarentegen de afronding van een omgekeerd hoofd en schouders patroon inhouden, een patroon met een koersdoel van € 53.
 • We hebben in dat geval nog te maken met de stijgende wig b-b' waarvan de bovenste lijn weerstand kan vormen. Zou die lijn doorbroken worden dan heeft de wig geen betekenis meer, de koers gaat dan naar de dalende lijn bovenin de grafiek of naar de toppen rond € 49,20.
 • Zolang er evenwel geen uitbraak naar boven uit de wig tot stand is gekomen lijkt het me ondanks de recente scherpe stijging van belang om rekening te houden met een eventuele nieuwe daling. Dat is bij een stijgende wig namelijk de gebruikelijke ontwikkeling. Die daling zou starten bij een uitbraak naar beneden uit het patroon. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 21 mrt 2018: Bodem gevormd ruim boven onderkant van gap
 
 • In mijn vorige update stelde ik rekening te houden met een daling naar € 34,14, dit in verband met het nog te sluiten gap. In de daggrafiek hiernaast ziet u dat het aandeel vervolgens een klein stukje het gap in is gegaan. Bij € 37 ontstond echter een bodem, waarna de koers opnieuw steeg. Dit maakt het onzeker of de door mij veronderstelde terugkeer naar € 34,14 nog volgt. Het komt van die terugkeer indien de koers onder € 37 zou geraken. Momenteel echter denkt de markt gezien de vlag die in ontwikkeling is aan een vervolg naar boven en een aanval op lijn z. Dit krijgt vorm indien de vlag afgerond wordt met een uitbraak naar boven. -Ad Nooten-

PS Klikt u op de grafiek voor een grotere weergave.

 

Update maandag 19 feb 2018: Enorme short squeeze na bekendmaking cijfers
 
 • In de daggrafiek van Vopak hierboven rechts ziet u het klassieke voorbeeld van een short squeeze, het gevolg van een uiterst doortrapt spel dat het bedrijf met de Amsterdamse aandelenmarkt heeft gespeeld. Nadat Vopak eerder bekend maakte dat de resultaten zouden tegenvallen kwam het bedrijf afgelopen vrijdag plots met cijfers die beter waren dan verwacht. De koers van het fonds was vooruitlopend op de bekendmaking van de cijfers gedaald, veel partijen speculeerden met posities gericht op een vervolg naar beneden. Toen het nieuws beter uitpakte dan was verwacht zaten deze partijen volledig scheef en waren gedwongen hun posities aan te passen. Het gevolg was een exorbitante stijging van 13,7%. Vopak heeft deze speculanten dus flink te grazen genomen. Je zult je na deze ontwikkeling wel twee keer bedenken voor je bij dit aandeel nog speculeert op een daling. 
 • Toch is dat wat je technisch gezien zou moeten doen. Er is tussen € 34,14 en € 37,91 namelijk een gap gevormd en de kans is groot dat dit gap op een gegeven moment gesloten gaat worden door een terugkeer naar € 34,14 of lager. Wat het lastig maakt is dat niet voorspeld kan worden wanneer dit gebeurt. Het kan snel zijn, maar ook nog maanden duren. Ik houd er desalniettemin rekening mee.
 • Weerstand is er bij de stippellijn rond € 40,45 ter hoogte van voorgaande bodems en bij lijn z. Bij die lijnen kan de stijging eventueel al gekeerd worden en het fonds kan in dat geval al snel het gap in gaan.
 • Zou de top van afgelopen vrijdag € 40,45 doorbroken worden dan hebben we naar de maandgrafiek links ons leert met vijf potentiλle weerstandsniveaus te maken. Het zijn de stippellijnen rond € 42, € 43,70, € 44,60, € 48 en € 49,20. Ik heb geen idee hoever Vopak dan ten opzichte van deze potentiλle barriθres zou stijgen, alvorens weer naar beneden te draaien en alsnog naar het gap te gaan. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 24 jan 2018: Omgekeerd hoofd schouders patroon afgerond
 
 • In de daggrafiek rechts ziet u dat zich gisteren een doorbraak door de stippellijn rond € 37,70 heeft voorgedaan in dit fonds. Het betekende de afronding van een omgekeerd hoofd en schouders patroon. Het koersdoel van het patroon is te berekenen op € 41,60. Het bodempatroon is geldig zolang de koers van Vopak boven de neklijn blijft, dat is de stippellijn rond € 37,70. Het is in verband met overshoots die kunnen voorkomen overigens verstandig niet exact deze grens te nemen, maar bijvoorbeeld € 37,40 als stoploss niveau te gebruiken.
 • In de grafiek links, de maandgrafiek, staan Fibonacci lijnen tussen de top rond € 49,20 en de bodem rond € 33,85. Dit geeft als potentiλle weerstandsniveaus € 39,70 (38,2%), € 41,50 (50%) en € 43,30 (61,8%). Dit zijn niveaus waar een top tot ontwikkeling kan komen. Lijn z is een potentiλle weerstandslijn, ook bij die lijn kan zich eventueel een top vormen. 
 • Het koersdoel € 41,50 uit het eerste punt ligt bij het 50% niveau € 41,50. Dat is daarom een aannemelijk doel, al moeten we rond € 39,70 en bij lijn z uiteraard wel uitkijken voor eventuele topvorming.
 • Deze stijging komt neer op een terugkeer binnen de grote driehoek y-y' in de maandgrafiek. Zo'n terugkeer is een ongewone gebeurtenis, we doen er daarom goed aan te controleren of deze stijging aangehouden wordt. De stijging boven lijn y zou in theorie nog van tijdelijke aard kunnen zijn. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 21 okt 2017: Na eerdere uitbraak onderkant driehoek getest
 
 • Vopak is in augustus naar beneden uit de grote driehoek y-y' gebroken, dat ziet u in de maandgrafiek links. In de daggrafiek rechts ziet u dat vervolgens lijn y is getest en daarbij weerstand is gebleken. Een vervolg omlaag ligt voor de hand, zeker omdat het aandeel gisteren naar beneden door lijn a is gebroken.
 • Fibonacci lijnen in de daggrafiek tonen echter dat er nog twee potentiλle steunniveaus zijn, het betreft het 50% niveau rond € 36,20 en het 61,8% niveau rond € 35,85. Een daling onder deze beide grenzen zou een gang naar € 34,35 en lager inhouden, met de grenzen € 34,10 en € 32,30 waar eerder bodems lagen als mogelijke doelen en potentiλle steunniveaus. 
 • Ontstaat echter een bodem bij het 50% niveau € 36,20 of het 61,8% niveau € 35,85 dan hangt het toekomstig verloop opnieuw af van de ontwikkeling ten opzichte van lijn y, want dan wordt die lijn wellicht nogmaals getest. -Ad Nooten-

 

Update maandag 21 aug 2017: Naar beneden uit rechthoekige driehoek
 
 • In de daggrafiek rechts zien we dat Vopak naar beneden uit een dalende rechthoekige driehoek is gebroken die gevormd wordt door de stippellijn rond € 40,45 en lijn z. Het gap dat daarbij ontstond is een breakaway gap en dat is het soort gap dat niet per se gesloten wordt. Breakaway gaps blijven nog wel eens open. Het koersdoel van de driehoek laat zich berekenen rond € 36,40.  
 • Een belangrijke potentiλle steunlijn in de grafieken is lijn y. Het gaat om de onderkant van de grote driehoek y-y' die u in de maandgrafiek links ziet. Zou Vopak deze maand naar beneden uit het patroon breken dan zou dat vanzelfsprekend een slechte ontwikkeling zijn. De lijn ligt deze maand rond € 37,30. Het slot van de maand van 31 augustus telt hiervoor, maar we krijgen deze week al een indicatie. De koers staat halverwege de ochtend (maandag 21 aug) onder de lijn. Zet deze beweging omlaag door dan kan er steun zijn in het gebied € 34 - € 35,95 waar van september 2015 t/m februari 2016 bodems lagen. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 21 jul 2017: Wachten nog steeds op uitbraak uit driehoek
 
 • De koersontwikkeling van Vopak verloopt nog steeds zijwaarts. Het fonds bevindt zich in de maandgrafiek links in de grote driehoek y-y'. Er is een uitbraak nodig om het beeld van een zijwaartse, steeds smaller wordende beweging te veranderen. 
 • Er leek zoals we in de daggrafiek rechts zien eind mei een beweging naar de onderkant van de driehoek opgestart te worden, maar die werd teruggedraaid. De lagere top die ontstond heeft me lijn z doen tekenen. 
 • Steun lag er onlangs net als in april rond € 40,50. Een eventuele daling onder dat punt en de bodem rond € 40,10 zou het aandeel naar lijn y doen dalen. Een doorbraak door lijn z daarentegen zou juist een beweging in de richting van de bovenkant van de driehoek geven. Zolang de koers onder lijn z staat is de kans op een daling het grootst. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

260517: Aandeel vraagt heel veel geduld van beleggers

090117: Wachten is nog steeds op uitbraak uit driehoek

230916: Pas duidelijkheid bij een uitbraak uit de driehoek

090816: Oplopend binnen een driehoek in kwartaalgrafiek

030516: Beeld positiever dan vorig jaar september

250915: Het lange termijn beeld ziet er niet goed uit

031014: Bodempatroon, maar nog wel gap te sluiten

201213: Fonds dreigt dit kwartaal uit kanaal te breken

201213: Dalend in richting van onderkant trendkanaal

160113: Poging tot bodemvorming in stijgend kanaal

021012: Sterke opwaartse trend nog steeds intact 

250512: In sterke lange trend, nu een dalende wig

121211: Sterke opwaartse trend met stijgend kanaal

200711: Gecorrigeerd tot 23,6% Fibonacci niveau

140211: Wachten op beweging uit de rechthoek

200910: Bovenste van drie richtpunten is bereikt

160410: Stijgende trend duurt nog altijd voort

191109: Sterker gepresteerd dan ik verwachtte

200709: Gap ontstaan na verhogen verwachting

050509: Lijn doorbroken, nu weerstand oude bodem

160309: Toppatroon door stijging ongeldig geworden

240209: Toppatroon wijst op hervatting daling

111108: Pas op de plaats tot markt keuze maakt

050908: Koersdoel ondanks reparatie onveranderd

200808: Uitbraak uit wig betekent vervolg daling

250608: Op de terugtocht na valse uitbraak

230408: Doorbraak na verhoging winstverwachting

310308: Terug boven lange termijn lijn en neklijn

100108: Naar beneden door lange termijn trendlijn

261107: Stijgende trend gered, maar toch twijfels

291007: Omslag na cijfers mogelijk voorbode daling

190907: Fibonacci niveau €39,40 belangrijke grens

 

Nieuwsoverzicht Vopak

 

Naar boven