ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Vopak

Update vrijdag 10 mei 2019: Spannende fase, toppatroon in weekgrafiek
 
 • In de weekgrafiek van Vopak ziet u een daling onder de stippellijn rond € 38. Die stippellijn is de onderkant van de omgekeerde rechthoekige driehoek waarvan lijn c de bovenkant is. Op grond van deze doorbraak verwacht ik een gang naar de stippellijn door de bodem uit februari 2018 rond € 32,95, wat een belangrijk potentieel steunniveau is. Het koersdoel van de driehoek ligt daaronder. Ik wil echter niet voorbijgaan aan zo'n bodem en richt me daarom daarop. Voorwaarde is dat de koers onder de stippellijn rond € 38 blijft, waarbij we er goed aan doen enige speling te nemen. Vanochtend staat het aandeel er rond half elf iets boven, het wordt dus spannend of het patroon geldig blijft. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 10 mei 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 25 mrt 2019: Donderdag hoofd schouders patroon afgerond
 
 • In de daggrafiek van Vopak is vorige week donderdag een hoofd en schouders patroon afgerond. Het koersdoel van het patroon vinden we rond € 39,25. Het patroon is geldig zolang de koers onder de neklijn rond € 42,80 blijft, waarbij het wel raadzaam is een kleine marge in acht te nemen.
 • Het 61,8% Fibonacci niveau rond € 41,20 en het 76,4% niveau rond € 40,10 zijn potentiële steunniveaus. Het laatste niveau heb ik toegevoegd omdat Vopak al lange tijd met op- en neergaande bewegingen in een grote zijwaartse koersontwikkeling gevangen zit. Dat niveau € 40,10 lijkt me een goed koersdoel, want het ligt vlak boven het doel van het hoofd en schouders patroon.
 • Een eventuele blijvende daling onder € 40,10 zou een terugkeer naar de bodem rond € 38,30 aannemelijk maken. -Ad Nooten-

PS Klikt u op de grafiek voor een grotere weergave.

 

Update maandag 11 feb: Op en neer in een band in de maandgrafiek
 
 • Het aandeel Vopak is na mijn vorige update in een band tussen de grenzen € 44,80 - € 38 geraakt, dat ziet u in de maandgrafiek links. Het wachten is op een beslissende uitbraak uit deze band. Is dat een uitbraak naar boven met daaropvolgend een doorbraak door de recente top rond € 46 dan gaat het fonds naar lijn y'. Deze lijn, die deze maand rond € 48,60 ligt, is dan een potentiële weerstandslijn. Een daling onder € 38 zou daarentegen een terugkeer naar de stippellijn rond € 33 waarschijnlijk maken. Welk scenario de markt kiest kan ik niet zeggen. Zolang het aandeel in de bovenkant van de band koerst ambieert de markt in ieder geval een vervolg naar boven. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 9 aug 2018: Sterke stijging in de afgelopen dagen
 • Vopak is na maart gestegen, vervolgens gedaald naar € 38,90 en de laatste vijf beursdagen plots naar boven geschoten. Die laatste beweging was bijzonder krachtig en kwam als een verrassing. Daarvoor was namelijk een vlag in ontwikkeling en dat patroon gaf aan dat veel partijen zich aan het voorbereiden waren voor een daling. De uitbraak naar boven moet voor een enorme short squeeze hebben gezorgd, wat bijgedragen heeft aan de snelheid van de stijging. Het moet partijen die op een daling speculeerden uit hun posities hebben gejaagd. Nieuws was er niet. Het bedrijf komt op 17 augustus aanstaande met cijfers en dat wil zeggen dat het nu niets naar buiten mag brengen. Wellicht vernemen we die dag een eventuele oorzaak van de snelle opmars.
 • In de weekgrafiek is een potentieel weerstandniveau bereikt, het 61,8% Fibonacci niveau rond € 43. Deze grens en de recente top daar net boven liggen onder aanval. Er kan hier een nieuwe top ontstaan. Een doorbraak zou daarentegen de afronding van een omgekeerd hoofd en schouders patroon inhouden, een patroon met een koersdoel van € 53.
 • We hebben in dat geval nog te maken met de stijgende wig b-b' waarvan de bovenste lijn weerstand kan vormen. Zou die lijn doorbroken worden dan heeft de wig geen betekenis meer, de koers gaat dan naar de dalende lijn bovenin de grafiek of naar de toppen rond € 49,20.
 • Zolang er evenwel geen uitbraak naar boven uit de wig tot stand is gekomen lijkt het me ondanks de recente scherpe stijging van belang om rekening te houden met een eventuele nieuwe daling. Dat is bij een stijgende wig namelijk de gebruikelijke ontwikkeling. Die daling zou starten bij een uitbraak naar beneden uit het patroon. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 21 mrt 2018: Bodem gevormd ruim boven onderkant van gap
 
 • In mijn vorige update stelde ik rekening te houden met een daling naar € 34,14, dit in verband met het nog te sluiten gap. In de daggrafiek hiernaast ziet u dat het aandeel vervolgens een klein stukje het gap in is gegaan. Bij € 37 ontstond echter een bodem, waarna de koers opnieuw steeg. Dit maakt het onzeker of de door mij veronderstelde terugkeer naar € 34,14 nog volgt. Het komt van die terugkeer indien de koers onder € 37 zou geraken. Momenteel echter denkt de markt gezien de vlag die in ontwikkeling is aan een vervolg naar boven en een aanval op lijn z. Dit krijgt vorm indien de vlag afgerond wordt met een uitbraak naar boven. -Ad Nooten-

PS Klikt u op de grafiek voor een grotere weergave.

 

Update maandag 19 feb 2018: Enorme short squeeze na bekendmaking cijfers
 
 • In de daggrafiek van Vopak hierboven rechts ziet u het klassieke voorbeeld van een short squeeze, het gevolg van een uiterst doortrapt spel dat het bedrijf met de Amsterdamse aandelenmarkt heeft gespeeld. Nadat Vopak eerder bekend maakte dat de resultaten zouden tegenvallen kwam het bedrijf afgelopen vrijdag plots met cijfers die beter waren dan verwacht. De koers van het fonds was vooruitlopend op de bekendmaking van de cijfers gedaald, veel partijen speculeerden met posities gericht op een vervolg naar beneden. Toen het nieuws beter uitpakte dan was verwacht zaten deze partijen volledig scheef en waren gedwongen hun posities aan te passen. Het gevolg was een exorbitante stijging van 13,7%. Vopak heeft deze speculanten dus flink te grazen genomen. Je zult je na deze ontwikkeling wel twee keer bedenken voor je bij dit aandeel nog speculeert op een daling. 
 • Toch is dat wat je technisch gezien zou moeten doen. Er is tussen € 34,14 en € 37,91 namelijk een gap gevormd en de kans is groot dat dit gap op een gegeven moment gesloten gaat worden door een terugkeer naar € 34,14 of lager. Wat het lastig maakt is dat niet voorspeld kan worden wanneer dit gebeurt. Het kan snel zijn, maar ook nog maanden duren. Ik houd er desalniettemin rekening mee.
 • Weerstand is er bij de stippellijn rond € 40,45 ter hoogte van voorgaande bodems en bij lijn z. Bij die lijnen kan de stijging eventueel al gekeerd worden en het fonds kan in dat geval al snel het gap in gaan.
 • Zou de top van afgelopen vrijdag € 40,45 doorbroken worden dan hebben we naar de maandgrafiek links ons leert met vijf potentiële weerstandsniveaus te maken. Het zijn de stippellijnen rond € 42, € 43,70, € 44,60, € 48 en € 49,20. Ik heb geen idee hoever Vopak dan ten opzichte van deze potentiële barrières zou stijgen, alvorens weer naar beneden te draaien en alsnog naar het gap te gaan. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 24 jan 2018: Omgekeerd hoofd schouders patroon afgerond
 
 • In de daggrafiek rechts ziet u dat zich gisteren een doorbraak door de stippellijn rond € 37,70 heeft voorgedaan in dit fonds. Het betekende de afronding van een omgekeerd hoofd en schouders patroon. Het koersdoel van het patroon is te berekenen op € 41,60. Het bodempatroon is geldig zolang de koers van Vopak boven de neklijn blijft, dat is de stippellijn rond € 37,70. Het is in verband met overshoots die kunnen voorkomen overigens verstandig niet exact deze grens te nemen, maar bijvoorbeeld € 37,40 als stoploss niveau te gebruiken.
 • In de grafiek links, de maandgrafiek, staan Fibonacci lijnen tussen de top rond € 49,20 en de bodem rond € 33,85. Dit geeft als potentiële weerstandsniveaus € 39,70 (38,2%), € 41,50 (50%) en € 43,30 (61,8%). Dit zijn niveaus waar een top tot ontwikkeling kan komen. Lijn z is een potentiële weerstandslijn, ook bij die lijn kan zich eventueel een top vormen. 
 • Het koersdoel € 41,50 uit het eerste punt ligt bij het 50% niveau € 41,50. Dat is daarom een aannemelijk doel, al moeten we rond € 39,70 en bij lijn z uiteraard wel uitkijken voor eventuele topvorming.
 • Deze stijging komt neer op een terugkeer binnen de grote driehoek y-y' in de maandgrafiek. Zo'n terugkeer is een ongewone gebeurtenis, we doen er daarom goed aan te controleren of deze stijging aangehouden wordt. De stijging boven lijn y zou in theorie nog van tijdelijke aard kunnen zijn. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 21 okt 2017: Na eerdere uitbraak onderkant driehoek getest
 
 • Vopak is in augustus naar beneden uit de grote driehoek y-y' gebroken, dat ziet u in de maandgrafiek links. In de daggrafiek rechts ziet u dat vervolgens lijn y is getest en daarbij weerstand is gebleken. Een vervolg omlaag ligt voor de hand, zeker omdat het aandeel gisteren naar beneden door lijn a is gebroken.
 • Fibonacci lijnen in de daggrafiek tonen echter dat er nog twee potentiële steunniveaus zijn, het betreft het 50% niveau rond € 36,20 en het 61,8% niveau rond € 35,85. Een daling onder deze beide grenzen zou een gang naar € 34,35 en lager inhouden, met de grenzen € 34,10 en € 32,30 waar eerder bodems lagen als mogelijke doelen en potentiële steunniveaus. 
 • Ontstaat echter een bodem bij het 50% niveau € 36,20 of het 61,8% niveau € 35,85 dan hangt het toekomstig verloop opnieuw af van de ontwikkeling ten opzichte van lijn y, want dan wordt die lijn wellicht nogmaals getest. -Ad Nooten-

 

Update maandag 21 aug 2017: Naar beneden uit rechthoekige driehoek
 
 • In de daggrafiek rechts zien we dat Vopak naar beneden uit een dalende rechthoekige driehoek is gebroken die gevormd wordt door de stippellijn rond € 40,45 en lijn z. Het gap dat daarbij ontstond is een breakaway gap en dat is het soort gap dat niet per se gesloten wordt. Breakaway gaps blijven nog wel eens open. Het koersdoel van de driehoek laat zich berekenen rond € 36,40.  
 • Een belangrijke potentiële steunlijn in de grafieken is lijn y. Het gaat om de onderkant van de grote driehoek y-y' die u in de maandgrafiek links ziet. Zou Vopak deze maand naar beneden uit het patroon breken dan zou dat vanzelfsprekend een slechte ontwikkeling zijn. De lijn ligt deze maand rond € 37,30. Het slot van de maand van 31 augustus telt hiervoor, maar we krijgen deze week al een indicatie. De koers staat halverwege de ochtend (maandag 21 aug) onder de lijn. Zet deze beweging omlaag door dan kan er steun zijn in het gebied € 34 - € 35,95 waar van september 2015 t/m februari 2016 bodems lagen. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 21 jul 2017: Wachten nog steeds op uitbraak uit driehoek
 
 • De koersontwikkeling van Vopak verloopt nog steeds zijwaarts. Het fonds bevindt zich in de maandgrafiek links in de grote driehoek y-y'. Er is een uitbraak nodig om het beeld van een zijwaartse, steeds smaller wordende beweging te veranderen. 
 • Er leek zoals we in de daggrafiek rechts zien eind mei een beweging naar de onderkant van de driehoek opgestart te worden, maar die werd teruggedraaid. De lagere top die ontstond heeft me lijn z doen tekenen. 
 • Steun lag er onlangs net als in april rond € 40,50. Een eventuele daling onder dat punt en de bodem rond € 40,10 zou het aandeel naar lijn y doen dalen. Een doorbraak door lijn z daarentegen zou juist een beweging in de richting van de bovenkant van de driehoek geven. Zolang de koers onder lijn z staat is de kans op een daling het grootst. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

260517: Aandeel vraagt heel veel geduld van beleggers

090117: Wachten is nog steeds op uitbraak uit driehoek

230916: Pas duidelijkheid bij een uitbraak uit de driehoek

090816: Oplopend binnen een driehoek in kwartaalgrafiek

030516: Beeld positiever dan vorig jaar september

250915: Het lange termijn beeld ziet er niet goed uit

031014: Bodempatroon, maar nog wel gap te sluiten

201213: Fonds dreigt dit kwartaal uit kanaal te breken

201213: Dalend in richting van onderkant trendkanaal

160113: Poging tot bodemvorming in stijgend kanaal

021012: Sterke opwaartse trend nog steeds intact 

250512: In sterke lange trend, nu een dalende wig

121211: Sterke opwaartse trend met stijgend kanaal

200711: Gecorrigeerd tot 23,6% Fibonacci niveau

140211: Wachten op beweging uit de rechthoek

200910: Bovenste van drie richtpunten is bereikt

160410: Stijgende trend duurt nog altijd voort

191109: Sterker gepresteerd dan ik verwachtte

200709: Gap ontstaan na verhogen verwachting

050509: Lijn doorbroken, nu weerstand oude bodem

160309: Toppatroon door stijging ongeldig geworden

240209: Toppatroon wijst op hervatting daling

111108: Pas op de plaats tot markt keuze maakt

050908: Koersdoel ondanks reparatie onveranderd

200808: Uitbraak uit wig betekent vervolg daling

250608: Op de terugtocht na valse uitbraak

230408: Doorbraak na verhoging winstverwachting

310308: Terug boven lange termijn lijn en neklijn

100108: Naar beneden door lange termijn trendlijn

261107: Stijgende trend gered, maar toch twijfels

291007: Omslag na cijfers mogelijk voorbode daling

190907: Fibonacci niveau €39,40 belangrijke grens

 

Nieuwsoverzicht Vopak

 

Naar boven