ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

VOPAK maandgrafiek  VOPAK weekgrafiek  VOPAK daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • Laat ik er geen doekjes om winden, ik heb me volledig verkeken op de kracht van Vopak. Ik veronderstelde in mijn analyse van 20 juli jongstleden dat het aandeel terug zou keren naar €38,20 of €36,50 om het gap dat was ontstaan te sluiten en op een van die punten steun te vinden. Deze beweging heeft niet plaatsgevonden, het gap is namelijk open gebleven en het fonds heeft de stijging voortgezet. Op 12 november jongstleden is na cijfers en het verhogen van de winstverwachting wederom een gap gevormd. Ook dit is tot dusverre open gebleven, hoewel de stand dichtbij het overgeslagen gebied tussen afgerond €52,20 en €52,70 het dit keer mogelijk maakt dat het alsnog gesloten wordt met een daling naar €52,20 of lager.
  • Dit is echter niet bepalend voor het vervolg, dat is namelijk het verloop ten opzichte van lijn p. De stijgende trend blijft intact zolang Vopak boven die lijn koerst.
  • U ziet deze lijn ook in de weekgrafiek, een grafiek waaruit daarnaast blijkt dat het aandeel vorige week door de top uit juni 2008 gebroken is. De stippellijn door deze top rond €49,20 zou nu steun moeten gaan vormen. Oude weerstand kan tenslotte nieuwe steun worden. Een daling onder €49,20 zou het vervolg af doen hangen van lijn p. Zolang Vopak echter boven €49,20 noteert kan er daar nog steun gevonden worden.
  • Het is lastig om bij een stijging zoals die boven €49,20 vast te stellen waar de koers heen gaat, temeer daar het ook van de bewegingen van de markt als geheel afhangt waar de beweging naar boven op een zeker moment strandt. Om in ieder geval wat potentiële weerstandsniveaus te vinden heb ik de maandgrafiek voorzien van Fibonacci lijnen over de daling €49,18 - €20,52. Mogelijke weerstandsniveaus zijn het 138,2% niveau rond €60, het 150% niveau rond €63,60 en het 161,8% niveau rond €66,90. Dit zijn punten waar het in ieder geval raadzaam is om op eventuele topvorming te letten, zonder dat ik daarmee overigens gezegd wil hebben dat deze niveaus zullen worden bereikt.
  • Tot slot nog een punt van niet-technische aard. Vopak profiteert dit jaar van speculatie die plaats vindt op de markt van olieproducten. Klanten van Vopak speculeren met de opslag van olie op prijsstijgingen, doel is de opgeslagen olie op een later moment voor een hogere prijs te verkopen. Er drijven om diezelfde reden vele tot de nok toe met olie gevulde tankers op de wereldzeeën. Zou de olieprijs gaan dalen, bijvoorbeeld door een sterker wordende dollar, dan is dit een ballon die erg snel leeg kan lopen. Er komt dan namelijk veel aanbod los waardoor de prijzen scherp zouden kunnen gaan dalen en de behoefte aan opslag snel afneemt. Dit lijkt me iets om in de gaten te houden. -Ad Nooten-

Geplaatst donderdag 19 november 2009 14.35u.

Naar boven