ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

VOPAK maandgrafiek  VOPAK weekgrafiek  VOPAK daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • De koers van het aandeel Vopak is in het eerste deel van het jaar teruggelopen, waarbij het fonds steun heeft gevonden ter hoogte van het 23,6% Fibonacci niveau van de stijging van de voorgaande jaren. De correctie mag hierdoor tot dusverre beperkt worden genoemd. Een correctie bedraagt gewoonlijk namelijk 38,2% of meer. Ik kan uiteraard niet uitsluiten dat er alsnog een beweging naar het 38,2% niveau rond 26,90 komt, maar dat zou pas aan de orde zijn bij een eventuele daling onder de bodem rond 29,80.
  • Gaan we naar de weekgrafiek dan zien we dat hieronder nog steun kan liggen rond 28,50, pas daaronder zou er een daling naar 26,90 komen. Hiermee hebben we de onderzijde in kaart gebracht.
  • De bovenzijde moet echter ook worden benoemd. De markt is er zoals de week- en de daggrafiek ons leren namelijk in geslaagd om vanaf de bodem rond 29,80 drie hogere bodems te realiseren. De laatste ligt rond 33,10. Dit wil zeggen dat beleggers de blik naar boven hebben gericht. Komt het van een stijging boven de dubbele top rond 34,85 dan is het leed geleden en volgt een terugkeer naar de stippellijn rond 37,20. 
  • De ontwikkeling zou alsnog negatief worden bij een daling onder 33,10, met name als dat gevolgd zou worden door een daling onder 32,30. Het patroon van lagere toppen zou dan behouden blijven en het proces van hogere bodems zou verloren gaan, hetgeen de kans op een neerwaarts vervolg richting 26,90 zou vergroten vergroten. Er zou in dat geval rond 30,70, 29,80 en 28,50 nog steun kunnen liggen. 
  • Met het voorgaande zijn de twee mogelijke scenario's geschetst. Het belangrijkst is de constatering dat de markt gezien het feit dat er een patroon van hogere bodems is ontstaan momenteel aan een positieve ontwikkeling bouwt. Een doorbraak door 34,85 is nodig om hier een vervolg naar boven aan te geven. -Ad Nooten-

Geplaatst woensdag 20 jul 2011 15.30u.

Naar boven