ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Philips

Update dinsdag 31 jan 2023: Stijging 7% door inkrimping
 
 • Philips maakte gisteren bekend dat het bedrijf inkrimpt en daarop steeg de beurskoers met 7%. Hoop doet leven voor beleggers. In de grafiek heeft zich echter een stijgende wig ontwikkeld, waardoor die hoop wellicht misplaatst is. Breekt het aandeel naar beneden uit de wig f - f ' dan houdt dat de hervatting in van de naar beneden gerichte koersontwikkeling. De wig doet er niet meer toe indien een uitbraak naar boven volgt, dan zou het aandeel naar € 18,60 gaan. Een daling is bij een stijgende wig het meest waarschijnlijk, voor wat het waard is. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 31 jan 2023: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 5 jan 2023: Naar boven uit rechthoek
 
 • Nadat in de daggrafiek van Philips de afgelopen twee maanden een rechthoek was ontstaan volgde gisteren een belangrijke uitbraak. Het aandeel brak naar boven uit het patroon, dat hierdoor een bodem werd. Op grond hiervan is een koersdoel van ongeveer € 17,30 te berekenen. Het is voor de realisatie van een voortzetting naar dat doel belangrijk dat de koers niet terugvalt in de rechthoek. Ik neem wat marge, laten we zeggen dat de prijs van de stukken niet meer onder het laagste punt van de voorlaatste candle rond € 14,45 mag sluiten.

 • Potentiλle hindernissen waar een top kan volgen zijn het 50% Fibonacci niveau rond € 15,35 dat is bereikt en het 61,8% niveau rond € 16,15. Naar het koersdoel € 17,30 kan het aandeel alleen lopen indien deze grenzen binnenkort doorbroken worden. Daar kunnen we het verloop op gaan controleren  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 5 jan2023: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 13 okt 2022: Ellende is nog niet voorbij
 
 • De gifbeker is voor Philips nog bepaald niet leeg. Gisteren kwam het bedrijf met een extra afschrijving van 1,3 miljard euro op de proppen. Het kostte het bedrijf 12,3% van de beurskoers. Die koers was vorig en dit jaar al fors gedaald, dat ziet u in de kwartaalgrafiek hiernaast. Het aandeel ging in ιιn lijn naar beneden. Nu is het onderweg naar het gebied € 10 - € 12 waarbinnen vanaf 1998 een viertal bodems is ontstaan. Als in dat gebied geen steun wordt gevonden krijgen we een nog zwarter scenario, want dan kan de koers zomaar nog eens halveren. Alle hens aan dek zou ik zeggen. Alles binnen Philips moet nu gericht zijn op het oplossen van de problemen met de slaapapneu-apparaten, iets dat tot dusverre niet is gebeurd. Het is een dure les voor het bedrijf. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 13 okt 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 16 aug 2022: Frans van Houten vertrekt
 
 • De topman van Philips Frans van Houten treedt af, zo werd vanmorgen bekend gemaakt. In mei van dit jaar bedeelde de raad van commissarissen hem nog met een bonus van 1,8 miljoen euro, ondanks massale tegenstand vanuit de aandeelhouders. Nu, een paar maanden later, blijkt zijn positie onhoudbaar. Het handelen van de raad van commissarissen zal naar ik aanneem niet onbesproken blijven. Het zou me niet verbazen als president-commissaris Feike Sijbesma binnen enkele maanden ook het veld ruimt. Vraagt u zich af wat de reden is van het vertrek van Frans van Houten, kijkt u dan maar eens naar de laatste zes candles in de kwartaalgrafiek hiernaast. Het aandeel is enorm gedaald. De schade kan nog groter worden, namelijk als het steunniveau € 19,15 doorbroken zou worden. De koers kan in dat geval naar een stand van  € 10 ΰ € 12. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 16 aug 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 26 jul 2022: Waarschuwing, daling volgde
 
 • De bonus die voorman Frans van Houten van Philips zichzelf met hulp van zijn vrienden in de Raad van Commissarissen heeft toebedacht is gisteren in een ander daglicht komen te staan. Het is een bonus voor wanpresteren geworden. Philips kwam met een waarschuwing en de koers daalde met 7,7%. Aandeelhouders hebben overigens niet alleen voor wat het koersverloop betreft het nakijken. De bonus gaat door, ondanks een meerderheid die tegen is. De daling van gisteren hield de afronding in van een vlag. Het koersdoel dat dit patroon geeft is ongeveer € 17,45. Naar dat doel of lager gaat de koers indien de bodem rond € 19,15 blijvend doorbroken wordt. In theorie kan nog een dubbele bodem worden ontwikkeld ter hoogte van dit niveau.  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 26 jul 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 26 apr 2022: Grote daling na resultaten
 
 • Na de bekendmaking van kwartaalcijfers is het aandeel Philips gisteren 11,25% lager gesloten. Beleggers zijn hun vertrouwen in het bedrijf en met name de capaciteit om de problemen met hun beademingsapparatuur op te lossen kwijt. De bodem rond € 26,90 uit 2020 werd doorbroken. Het aandeel is op weg naar de stippellijn rond € 20,70 waar in de jaren 2013 -  2016 een aantal bodems zijn ontstaan. 

 • In het gebied dat bestaat uit de doorbroken bodem € 26,90, de stippellijn rond € 28,30 en toppen rond € 29,30 die op dagbasis de laatste tijd zijn ontstaan kan bij een eventuleel herstel weerstand gevonden worden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 26 apr 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 13 jan 2022: Daling 15% na waarschuwing
 
 • Na een winstwaarschuwing daalde het aandeel gisteren met 15%. We bekijken naar aanleiding hiervan het lange termijn beeld, waarbij een patroon dat ik bijna twee jaar geleden in de maandgrafiek tekende terugkomt. Op 26 mrt 2020 besprak ik de omgekeerde rechthoekige drieheek w-w'. Het aandeel stond toen bij de onderkant van dat patroon. Er volgde destijds een stijging naar de bovenkant van het patroon, maar nu is het weer terug bij die onderkant. Er dreigt wederom een uitbraak naar beneden. Blijft de koers onder lijn w en volgt een daling onder de bodem rond € 26,90 dan kunnen we op grond van de hoogte van de driehoek speculeren op een daling naar de bodem van 2009 rond € 10,85 of lager. Rond € 20,70 of € 12,45 kan eventueel steun liggen. Keert het aandeel net als in 2020 terug boven lijn w dan kan dit scenario nog worden afgewend. Er staat wederom heel veel op het spel.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 13 jan 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 24 dec 2021: Naar boven uit een rechthoek
 
 • In de daggrafiek van Philips werd gisteren een uitbraak naar boven uit een rechthoek verwezenlijkt. Een rechthoek is over het algemeen een voortzettingspatroon, maar fungeert soms ook wel als omkeerpatroon. Het is een poging om tot de vorming van een bodem te komen. Er wachten nu vijf hindernissen in de daggrafiek, grenzen waar de herstelpoging in theorie vast kan lopen. Het gaat om de stippellijnen in de grafiek. Bij elk van deze vijf is topvorming en hervatting van de daling mogelijk, om te beginnen bij het gisteren bereikte 23,6% Fibonacci niveau. De stap van gisteren is bemoedigend, maar verder dan die kwalificatie zou ik op grond van de barriθres die het aandeel wachten op grond van deze ene candle nog niet willen gaan. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 24 dec 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 16 nov 2021: Problemen zijn nog niet over
 
 • Gisteren werd in de daggrafiek van Philips een een gap naar beneden gevormd. De zorgen omtrent de beademingsapparatuur houden aan. Teruggeroepen en vervolgens gerepareerde apparaten zouden volgens de Amerikaanse toezichthouder nog steeds niet voldoen aan de normen. Het zorgde voor een fikse daling, waarbij een gap ontstond. Of dat eventueel alsnog gesloten wordt hangt af van nadere berichtgeving. Daar zal goed nieuws voor moeten volgen. Zolang dat uitblijft en het aandeel onder druk staat kunnen we letten op de ontwikkeling ten opzichte van de recent rond € 36,20 ontwikkelde bodems. Worden deze doorbroken dan gaat het aandeel verder onderuit. Het is aannemelijk dat in dat geval een daling naar het eerstvolgend potentieel steunniveau rond € 29,25 of lager volgt. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 16 nov 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 21 okt 2021: Stijging laatste dagen opvallend
 
 • Philips kwam eerder deze week met kwartaalcijfers, het bedrijf kwam met een winstwaarschuwing. Beleggers reageerden er aanvankelijk negatief op, maar de afgelopen twee dagen kreeg het aandeel ineens vleugels. Ik kan u geen reden geven. Naar aanleiding van het plotse herstel heb ik Fibonacci lijnen in de grafiek gezet. Deze lijnen geven ons samen met de lijnen die al in de grafiek stonden potentiλle weerstandsniveaus waar eventueel een volgende top kan ontstaan. Dat zijn achtereenvolgens € 40,25 (38,2%), € 41,15, € 41,55 (50%), € 42,80 (61,8%) en € 44,35. Het niveau € 41,55 is hiervan absoluut het belangrijkst. Een doorbraak hiervan zou namelijk inhouden dat zowel de top uit juli van dit jaar als die uit september doorbroken zouden zijn. Dat zou een draai inhouden. Een eventuele daling onder de bodem rond € 36,20 zou negatief zijn en een voortzetting naar beneden inhouden, dat zal u duidelijk zijn. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 21 okt 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 15 juni 2021: Spannend voor aandeelhouders
 
 • Voor bezitters van het aandeel Philips zijn vandaag en de komende dagen spannende dagen. Naar aanleiding van een gisteren aangekondigde terugroepactie werd in de daggrafiek van het aandeel een hoofd en schouders patroon afgemaakt. De stippellijn rond € 44,85 is de neklijn van het patroon en als koersdoel kunnen we een waarde van € 38,80 berekenen. Vanchtend staat het aandeel rond half tien echter op € 45,15 en dus iets boven de neklijn. Eventueel kan het toppatroon dus ongeldig worden, waarbij ook het bijbehorende koersdoel € 38,80 zou vervallen. Bij een neklijn zie je regelmatig tijdelijke bewegingen door lijnen. De terugkeer boven de neklijn van vanmorgen betekent dus nog niet dat het aandeel in veiligheid is. Dat hangt echt af van de vraag of de koers blijvend boven € 44,85 staat of maar tijdelijk. Het koersverloop gaat ons dit vertellen, dat maakt het verloop dezer dagen spannend. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 15 jun 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 28 apr 2020: Slechte beursdagen na cijfers
 • Philips heeft na de kwartaalcijfers van afgelopen maandag negatieve beursdagen gekend. De koers van het aandeel daalde naar het 61,8% Fibonacci niveau dat u rond € 47 in de grafiek ziet. Dit is een punt waar eventueel een bodem kan ontstaan. Vanaf deze grens zou de prijs van de stukken in theorie weer kunnen gaan oplopen. Een eventuele daling onder de Fibonacci grens zou daarentegen een terugkeer naar de bodems rond € 44,85 of lager waarschijnlijk maken. De gisteren bereikte grens is dus belangrijk voor het oordeel over de vervolgontwikkeling. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 28 apr 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 22 apr 2020: Hammer gevormd en bevestigd
 • In de daggrafiek van Philips ontstond bij een daling eergisteren een opvallend grote hammer. Deze candle is gisteren bevestigd als bodem. We kunnen constateren dat oude weerstand (rond € 48,20) nieuwe steun is geworden. De koers van het fonds kan op grond hiervan verder omhoog gaan, waarvoor de top rond € 50,95 nog wel dient te worden gepasseerd.

 • Het laagste punt van de hammer lag rond € 48. Het zal u duidelijk zijn dat de koers van het aandeel hier voor behoud van het positieve beeld niet meer onder mag komen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 22 apr 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 26 jan 2021: Na cijfers door voorgaande toppen
 
 • Na kwartaalcijfers brak Philips gisteren naar boven door toppen rond € 46, u ziet dit in de weekgrafiek. Een vervolg naar lijn v is de te verwachten stap, mits het aandeel boven het doorbroken niveau € 46 blijft. Het aanhouden van een kleine marge is daarbij zoals gewoonlijk op zijn plaats. Koersbewegingen stoppen maar zelden exact bij lijnen. 

 • Het algehele beursbeeld telt vanzelfsprekend ook. Mocht de beurs als geheel flink onder druk komen dan zal ook dit aandeel daaronder lijden. Het algehele beursbeeld verdient dus aandacht, net als de grafieken van het aandeel zelf. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 26 jan 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 21 okt 2020: Na lange rode candle toch omhoog
 
 • Gisteren schreef ik over Philips en vandaag doe ik dat weer. Het aandeel maakte gisteren namelijk een sprong naar boven en sloot 8,3% boven het slot van de dag ervoor. De lange rode candle van eergisteren is dus niet bevestigd als top. Het aandeel heeft gezien de sprong trouwe fans, die zich niet lieten afschrikken door het koersverloop van eergisteren. Het koersverloop draait nu in eerste instantie rond het 61,8% Fibonacci niveau rond € 43,20 dat blijvend doorbroken dient te worden wil een terugkeer naar de stippellijn rond € 45,90 of hoger mogelijk worden. Zolang het Fibonacci niveau niet met een slotstand doorbroken is kan hier in theorie nog een top tot ontwikkeling komen, dat maakt het verloop dezer dagen spannend. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 21 okt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 20 okt 2020: Van 4,4% naar 3,9% verlies
 
 • Philips opende gisteren na de bekendmaking van kwartaalcijfers 4,4% hoger, maar sloot 3,9% lager. Het resultaat is een bijzonder lange rode candle. Het zijn niet alleen de lengte en de kleur die de candle eruit doen springen, maar ook het gegeven dat het om een engulfing bearish line gaat. Het is een potentieel toppatroon. Het wordt nu zien of de candle bevestigd wordt, want dat is nodig willen we wat meer zekerheid hebben dat het bij deze candle om een top gaat. Komt de bevestiging inderdaad dan kunnen we gaan kijken of de bodem rond € 38 eventueel doorbroken wordt. Dat zou namelijk een voortzetting omlaag betekenen. Zover is het nu nog niet, laten we eerst gaan kijken wat deze en de komende dagen met het fonds gebeurt na de grote stappen omhoog en omlaag van gisteren. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 20 okt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 29 sep 2020: Toppatroon is ongeldig geworden
 
 • U ziet de daggrafiek van Philips van gisteren. In deze grafiek werd vorige week een hoofd en schouders patroon afgerond. De koers van het aandeel keerde gisteren niet alleen terug boven de neklijn, maar sloot daar ook ruim boven. Rond € 38.90, de neklijn van het patroon, kan nu opnieuw steun komen te liggen. De koersontwikkeling van de komende dagen moet ons leren of de stijging van gisteren het begin was van een nieuwe stijgingsfase of een misstap van beleggers. Zolang Philips boven € 38,90 staat kan het om een nieuwe stijgingsfase gaan. 

 • Komt de koers van het aandeel achtereenvolgens onder € 38,90 en de bodem rond €38 dan daalt het fonds alsnog verder en hebben beleggers gisteren een verkeerde inschatting gemaakt van de mogelijkheden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 29 sep 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 23 sep 2020: Hoofd schouders patroon afgerond
 
 • In de daggrafiek van Philips is gisteren een hoofd en schouders patroon afgemaakt. De stippellijn rond € 38,90 is de neklijn van de formatie. Het koersdoel van het patroon vinden we rond € 31,45. Vanochtend stijgt het aandeel. Tijdens het schrijven van deze update staat de koers om 09.25 uur op € 38,85. Het is dus de vraag of het gisteren afgemaakte toppatroon geldig blijft. Dat hangt af van het koersverloop ten opzichte van de neklijn rond € 38,90, een neklijn die vandaag wordt getest. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 23 sep 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 1 sep 2020: Daling 3,5% na schrappen contract
 
 • In plaats van 43.000 beademingsapparaten mag Philips nog maar 12.300 apparaten leveren aan de Amerikaanse overheid. Het contract is opgezegd. Schandalig overigens hoe de Amerikanen hiermee zijn omgegaan. Eerst wordt een grote hoeveelheid machines geclaimd, wat ten koste had kunnen gaan van andere landen. Nu ze de apparaten niet meer in die hoeveelheid nodig hebben gaat de rem er weer net zo gemakkelijk op, iets dat het contract met Philips kennelijk toelaat. Ergens heeft ook het bedrijf een steek laten vallen, lijkt me. Het aandeel daalde met 3,5% op het bericht.

 • Het fonds bevond zich al in een dalende fase. We kunnen gaan kijken naar het verloop ten opzichte van de potentiλle steunniveaus in de grafiek. Het betreft de Fibonacci niveaus rond  € 39, € 36,55 en  € 34,30. Dit zijn drie niveaus waar eventueel een bodem tot ontwikkeling kan komen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 1 sep 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 20 jul 2020: Stijging gevolgd op de kwartaalcijfers
 
 • Philips maakte vanmorgen kwartaalcijfers bekend en sprak de verwachting later dit jaar weer winst te gaan maken. Om elf uur stond het fonds door dit nieuws 4,6% hoger. We kunnen de blik richten op de koersontwikkeling ten opzichte van de top rond € 45,90 uit januari van dit jaar. Een doorbraak zou een vervolg naar lijn v tot de waarschijnlijke ontwikkeling maken. Zolang de grens € 45,90 niet blijvend is doorbroken is het afwachten of deze belangrijke stap naar boven daadwerkelijk wordt gezet. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 20 jul 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 16 jul 2020: Beleggers verwachten geen schade
 
 • Het aandeel Philips sloot gisteren ter hoogte van candles die in de daggrafiek ontstonden voordat de coronauitbraak in volle omvang plaatsvond. Het fonds stond gisteren bij het slot nog maar 3,4% onder het hoogste punt van het jaar. De mening die beleggers hiermee impliciet weergeven is dat Philips in hun optiek door de wereldwijde coronauitbraak niet geraakt gaat worden in haar resultaten. Er werd immers hetzelfde voor het aandeel betaald als voorafgaand aan de uitbraak. Aanstaande maandag, 20 juli, brengt het bedrijf de nieuwste kwartaalcijfers naar buiten. Uit deze cijfers en de marktreactie daarop zal blijken of kopers van deze stukken die de koers terugbrachten naar een pre-corona stand hier verstandig aan hebben gedaan. Dat wordt interessant maandag. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 16 jul 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 21 apr 2020: Wig door stijging ongeldig geworden
 
 • Na de bekendmaking van kwartaalcijfers bewerkstelligden kopers van het aandeel Philips gisteren een doorbraak door de recente top. De eerder ontwikkelde stijgende wig werd ongeldig, Philips deed het beter dan beleggers op het moment van de ontwikkeling van de wig voor mogelijk hielden. Weerstand vinden we in dit fonds rond € 41,40, daarboven zou een terugkeer naar de toppen uit januari en februari mogelijk worden. Dit is het positieve scenario.

 • Een zwakker scenario zou zich ontrollen bij een achtereenvolgende daling onder lijn y en de bodem rond € 35,90. De markt zou dan op zoek moeten naar een volgende bodem in het aandeel en het laat zich niet voorspellen waar die zou komen te liggen. Het algehele beurssentiment zou hier uiteraard ook een rol in spelen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 21 apr 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 26 mrt 2020: Potentieel toppatroon in ontwikkeling
 
 • In de maandgrafiek van Philips ziet u de omgekeerde rechthoekige driehoek w-w'. Het is een potentieel toppatroon. Het patroon wordt afgerond bij een blijvende doorbraak door lijn w. De koers van het fonds is al onder de lijn geweest, maar keerde terug erboven. Daarna steeg het fonds behoorlijk. Het is dus nog de vraag of het patroon wordt afgemaakt. Zou zich een uitbraak naar beneden ontwikkelen dan wordt het doel de stippellijn rond € 12,45. Ter hoogte van bodems rond € 20,70 kan dan echter eventueel nog wel steun worden gevonden. Een daling naar € 12,45 zou zoals u zult begrijpen een erg slechte ontwikkeling zijn, er staat deze maanden voor dit aandeel dus heel veel op het spel. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 26 mrt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 18 nov 2019: Gap na winstwaarschuwing is gesloten
 
 • Op 10 oktober jongstleden zorgde een winstwaarschuwing voor een gap naar beneden in de daggrafiek van Philips. Dat gap is zoals u ziet afgelopen vrijdag gesloten, want het fonds heeft de onderkant van de candle van 9 oktober bereikt. Het betekent eigenlijk dat beleggers de winstwaarschuwing ter zijde hebben geschoven als zijnde niet van belang. De kopers van de stukken menen gezien het koersverloop dat de resultaten van Philips in de toekomst beter zullen zijn dan het bedrijf zelf aangeeft, een interessante houding.
 • Nu het gap gesloten is kan er eventueel weerstand worden gevonden en een lagere top ontstaan onder die uit september. Dat kan in theorie gebeuren bij het 50% Fibonacci niveau rond € 41,05 of het 61,8% niveau rond € 41,85. Dat zijn dus de punten om dezer dagen op te gaan letten. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 18 nov 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 11 okt 2019: Gap naar beneden na winstwaarschuwing
 
 • Philips kwam gisteren met een winstwaarschuwing, waarop het aandeel 8,8% lager sloot. Beleggers straften het bedrijf stevig af. Het fonds vond zowel gisteren als vanochtend steun ter hoogte van een punt waar in juni al steun lag. Zojuist om elf uur stond het aandeel ten opzichte van gisteren op 1,2% winst. Er is dus een herstelpoging gaande. Volgende week moet uit het koersverloop blijken of de aandelenmarkt eventueel een poging doet om het gap dat gisteren ontstond geheel of gedeeltelijk te sluiten. Daarvoor zal als eerste stap het hoogste punt van gisteren dat rond € 38,95 lag moeten worden gepasseerd.
 • Zou de bodem van gisteren rond € 37,45 echter doorbroken worden dan volgt een daling naar het gebied € 34,80 - € 35 voor Philips, een gebied waarin eerder meerdere bodems zijn neergezet -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 11 okt 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 30 sep 2019: Vrijdag onverwachts met 5,4% gedaald
 
 • Het aandeel Philips daalde afgelopen vrijdag onverwachts met 5,4%. Het is gissen naar de reden. Het bedrijf ontving analisten, wellicht hebben die informatie ontvangen die hen aanleiding gaf hun mening over het aandeel in negatieve zin bij te stellen. Hoe dan ook, het fonds daalde fors. Het ziet er vandaag tot dusverre naar uit dat in de markt wordt geprobeerd een bodem neer te zetten ter hoogte van die van 10 september jongstleden op € 42. We zullen het resultaat van die poging moeten afwachten. Daalt het fonds toch verder dan hebben we potentiλle steunniveaus nodig, daarom heb ik Fibonacci lijnen in de grafiek geplaatst. Potentiλle steunniveaus zijn dan de Fibonacci niveaus € 40, €39,80 en € 38,70. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 30 sep 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 23 sep 2019: Afgelopen vrijdag weerstandslijn bereikt
 
 • Philips bereikte afgelopen vrijdag lijn v die ik door toppen heb getrokken die vanaf oktober 2017 zijn ontwikkeld. Het is een weerstandslijn gebleken en dat wil zeggen dat zich de komende tijd een daling kan voordoen in dit fonds. De magenta stippellijnen in de grafiek zijn de Fibonacci niveaus waar eventueel steun gevonden kan worden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 23 sep 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 23 jul 2019: Door top van vorig jaar rond € 40 gebroken
 
 • Philips brak gisteren door de top van vorig jaar rond € 40. Om te bepalen wat het gevolg daarvan kan zijn gaan we naar de kwartaalgrafiek links. Rond € 40 lag het 61,8% Fibonacci niveau van de daling uit de jaren 2000 tot 2009. Onder voorwaarde dat het fonds niet terugkeert onder € 40 maakt dit een terugkeer naar de top op € 58,30 aannemelijk. Hiervoor zal eerst het voor alle zekerheid getekende 76,4% niveau rond € 47 moeten worden bereikt en uitgenomen.
 • Een eventuele daling onder € 40, mocht die zich voordoen, zou inhouden dat in de buurt van het 61,8% niveau toch nog een top kan ontstaan. Het is dus goed te controleren of het fonds boven het niveau blijft. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 23 jul 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 7 mei 2019: Aandeel teruggekeerd in voortzettingspatroon
 
 • Philips brak op 30 april jongstleden naar boven uit de omgekeerde rechthoekige driehoek in deze grafiek.  Dat werd hierdoor afgerond als voortzettingspatroon. Een daling gisteren betekende echter een terugkeer onder de doorbroken lijn. Het patroon werd ongeldig en er moet een vraagteken worden gezet bij het vervolg naar boven.
 • De candle van gisteren was echter een hammer en dat vormt een aanwijzing voor de eventuele vorming van een bodem. De kans op een voortzetting naar boven is nog niet verkeken. De hammer moet hiervoor bevestigd worden als bodem en de top rond € 38 vervolgens doorbroken. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 7 mei 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 1 mei 2019: Omgekeerde driehoek werd voortzettingspatroon
 
 • Het aandeel Philips is gisteren naar boven uit een omgekeerde rechthoekige driehoek gebroken. Dit patroon kan afhankelijk van de uitbraakrichting zowel een omkeer- als een voortzettingspatroon zijn. In dit geval is het door een uitbraak naar boven een voortzettingspatroon geworden. Het aandeel beweegt nu verder in de richting van de top die in september 2018 rond € 40 ontstond. Vereist hiervoor is dat het fonds boven de nu afgeronde driehoek blijft, want het patroon moet uiteraard geldig blijven. Dat zou niet meer het geval zijn zou het aandeel terugkeren in het patroon. 
  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 1 mei 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 23 apr 2019: Momenteel in belangrijke fase koersverloop
 
 • In de weekgrafiek van Philips links is momenteel maar ιιn ding van belang, namelijk de vraag of in deze grafiek een lagere top gaat ontstaan of niet. De vorming van een lagere top zou in theorie namelijk negatieve lange termijn gevolgen kunnen krijgen. Het zou daarom beter zijn zou de top rond € 40 doorbroken worden. 
 • De koers van het fonds gaat echter al weken op en neer, rode en groene candles wisselden elkaar met name vorige maand af. De markt wist geen richting te kiezen met het fonds. Dit maakt het onduidelijk of de vereiste stap naar € 40 gemaakt gaat worden. 
 • Wordt de recente top rond € 36,90 in de daggrafiek rechts blijvend uitgenomen dan gaat het de goede kant op, namelijk verder in de richting van die grens €40. Een eventuele daling onder € 34,80 zou daarentegen negatief zijn. Dat zou van de verzameling candles van deze en vorige maand namelijk een top maken en de grens € 40 juist verder weg brengen. Het fonds bevindt zich momenteel dus in een belangrijke fase in het verloop. -Ad Nooten-

 

Update maandag 12 nov 2018: Bericht is poging om aandelenkoers te stutten
 
 • Philips kondigde vanmorgen aan voor 10 miljoen euro extra eigen aandelen in te gaan kopen, in aanvulling op het bestaande inkoopprogramma. Het is een wat doorzichtige poging om de eigen aandelenkoers te stutten, die staat namelijk sinds vorige maand nogal onder druk.
 • Het aandeel brak die maand naar beneden uit de omgekeerde driehoek gevormd door lijn u en de stippellijn rond € 34,90, dat ziet u in de weekgrafiek links. Die driehoek werd hiermee afgemaakt als toppatroon. Het patroon zal de deelnemers van de vervolgcursus van afgelopen zaterdag bekend voorkomen . Het koersdoel € 29,90 ervan werd niet bereikt, want het fonds vond steun bij het oude steunniveau € 31. Vanaf die grens is het gestegen, we gaan naar de daggrafiek rechts om te kijken waar eventueel weerstand kan liggen.
 • Potentiλle weerstandsniveaus (waar dus eventueel een top met een hervatting van de daling kan ontstaan) zijn € 34,35 (38,2%), de stippellijn rond € 34,90, € 35,40 (50%) of € 36,50 (61,8%). Worden deze niveaus doorbroken dan wordt een terugkeer naar € 40 waarschijnlijk. 
 • Hervat Philips vanaf een van de genoemde grenzen € 34,35, € 34,90, € 35,40 of € 36,50 echter de daling dan kan de bodem rond € 30,85 doorbroken worden. Dat zou zoals de weekgrafiek ons laat zien in een daling naar € 29,25 of wellicht lager resulteren. 
 • Dit laatste is het scenario dat Philips probeert af te wenden met het bericht van vandaag. Het wordt interessant om te volgen of het bedrijf beleggers hiermee overtuigt de stukken vast te houden. Dat is immers in eerste instantie van belang nu de koers van het fonds wat is hersteld en verkoop van de aandelen dus interessanter is geworden voor bezitters van de stukken. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 12 sep 2018: Omgekeerde rechthoekige driehoek in wording 
 
 • Het aandeel is vanaf april gestegen. Bijzonder daarbij is dat voortdurend hogere toppen ontstonden, terwijl we aan de onderkant van het verloop bodems rond eenzelfde niveau zagen. Het patroon dat wordt gevormd door de stippellijn rond € 34,90 en lijn u is een omgekeerde rechthoekige driehoek. Het kan een voortzettingspatroon worden (bij een doorbraak door lijn u) of een toppatroon (bij een daling onder € 34,90). Dat wordt dus afwachten.
 • Binnen de driehoek ziet u lijn v. Een eventuele daling onder die lijn en de laatste bodem rond €37,05 zou een hoofd en schouders patroon doen ontstaan en een terugkeer naar € 34,90 waarschijnlijk maken. De kans op een uitbraak naar beneden uit de driehoek zou toenemen.
 • Een stijging boven de top rond € 39,10 zou inhouden dat het hoofd en schouders patroon niet meer ontstaat, dat zou de kans op een uitbraak naar boven uit de driehoek vergroten. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 6 apr 2018: De daggrafiek van Philips leest als een spannend boek
 
 • De daggrafiek van Philips leest de laatste maanden als een spannend boek. Eerst werd bij punt 1 een hoofd en schouders patroon ongeldig, u heeft daarover kunnen lezen. Vervolgens ontstond een stijgende wig en leek het alsnog van een vervolg omlaag te komen. Het fonds brak bij punt 2 echter naar boven uit, waarmee de wig ongeldig werd. De uitbraak werd door een terugkeer evenwel een valse uitbraak en bij punt 3 volgde een uitbraak naar beneden uit de wig. Het zag er opnieuw naar uit dat het aandeel verder ging dalen. Vorige week is bij punt 4 echter een hogere bodem neergezet, een bodem boven die rond € 29,25. Het aandelenfonds stijgt opnieuw.
 • Beleggers die positief en negatief zijn over het fonds strijden dus al maanden met elkaar. Weten kopers de koers nu boven € 31,60 te krijgen dan winnen zij deze strijd, bij een successievelijke daling onder € 30 en € 29,25 trekken verkopers daarentegen aan het langste eind. De uitkomst van de spannende strijd hebben we dus bij een slot boven € 31,60 of onder € 29,25. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 16 mrt 2018: Toppatroon ongeldig, nu echter stijgende wig
 
 • In de weekgrafiek rechts stel ik vast dat het hoofd en schouders patroon in die grafiek ongeldig is geworden. De koers van Philips is namelijk teruggekeerd boven de neklijn en ook boven de grens € 31,35 die ik noemde. Dat neemt niet weg dat de daling die voortvloeide uit het patroon zich toch nog voor kan gaan doen. In beide grafieken ziet u namelijk de stijgende wig t-t'. Wordt dit patroon afgerond met een uitbraak naar beneden dan hervat het aandeel de daling namelijk, dan kan alsnog een daling naar € 26,10 volgen. Er kan dan nog steun zijn  bij het 50% niveau rond € 28,50 of het 61,8% niveau rond € 26,70. Breekt het aandelenfonds echter naar boven uit de wig t-t' dan gaat een en ander niet meer door en moeten we ons richten op een verder herstel van het aandeel. -Ad Nooten-

 

Update maandag 12 feb 2018: Vorige week hoofd schouders patroon ontstaan
 
 • Het aandeel Philips brak vorige week dinsdag naar beneden door de stippellijn rond € 31 en bleef daar zoals u in de daggrafiek links ziet de rest van de week onder. In de weekgrafiek rechts ziet u wat dit betekende. Het hield de afronding in van een hoofd en schouders patroon. Het koersdoel ligt iets onder de stippellijn rond € 26,10. Die lijn loopt door meerdere voorgaande toppen en is dus een potentieel steunniveau. Dat niveau wordt daarom het doel.
 • Voorwaarde is dat het toppatroon geldig blijft en dat is het geval indien de koers onder de neklijn rond € 31 blijft. Laat ik enige marge nemen en € 31,35 gebruiken, het laagste punt van de candle voorafgaand aan de doorbraak door € 31. Ik houd mijn doel € 26,10 aan zolang Philips onder € 31,35 blijft sluiten.
 • Potentiλle steunniveaus zijn nog het 50% niveau rond € 28,50 en het 61,8% niveau rond € 26,70. Ik controleer de komende tijd of die niveaus naar beneden doorbroken worden, wat zou moeten ge dan beuren wil het aandeel inderdaad naar € 26,10 gaan. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 31 jan 2018: Patroon ongeldig geworden na kwartaalcijfers
 
 • Voorafgaand aan de kwartaalcijfers van gisteren werd in de daggrafiek van Philips (de grafiek hierboven links) een omgekeerd hoofd en schouders patroon gevormd. Dit bodempatroon gaf aan dat beleggers optimistisch gestemd waren. De cijfers vielen beleggers echter tegen, want het aandeel keerde na de bekendmaking ervan terug onder de neklijn van het patroon. Dit werd hierdoor ongeldig.
 • Het laagste punt van gisteren lag bij het 61,8% Fibonacci niveau rond € 32,15 en dat is een potentieel steunniveau. Blijft het fonds boven dit niveau dan kan alsnog een stijging volgen.
 • Een terugkeer onder € 32,15 zou een daling naar de stippellijn rond € 30 waarschijnlijk maken. Dat zou de technische situatie spannend maken, dat leert de weekgrafiek rechts ons. Een eventuele daling onder die stippellijn zou namelijk de afronding van een groot toppatroon inhouden, wat dus een negatieve ontwikkeling zou zijn. Deze ontwikkeling kan nog worden voorkomen. Hoe eerder een bodem ontstaat, hoe beter dat in dit kader is. -Ad Nooten-    PS Klikt u op een grafiek voor een grotere versie ervan.

 

Update donderdag 4 jan: Koersdoelen van de vorige update zijn bereikt
 
 • Philips heeft zoals u in de daggrafiek links kunt zien de doelen € 32,25 en € 31,10 die ik vorige keer noemde bereikt, het is dus tijd om verder te kijken. De stippellijn rond € 31,10 is de bovenkant van een oud gap en dus een potentieel steunniveau. De stippellijn rond € 30,60 is de onderkant ervan en dus eveneens een punt waar steun gevonden kan worden. 
 • Rond € 30,75 vinden we de bodem uit juli van het afgelopen jaar en dat is eveneens een belangrijke grens, een niveau waar net als bij de twee andere genoemde niveaus een bodem tot ontwikkeling kan komen. Het is de komende tijd zaak te volgen of er zich vanaf een van deze drie grenzen € 31,10, € 30,75 en € 30,60 eventueel een stijging voordoet, om aan de hand daarvan vervolgens verder te kijken. Op grond van het huidige beeld is nog geen prognose te geven over het aanstaande koersverloop. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 14 nov 2017: Vrijdag hoofd en schouders patroon afgerond
 
 • In de daggrafiek die u hiernaast ziet is afgelopen vrijdag een hoofd en schouders patroon afgerond. Bij het patroon is een koersdoel van ongeveer € 32,25 te berekenen. Het patroon en het doel zijn geldig zolang het aandeel onder de neklijn blijft. Ik neem een kleine marge ten opzichte van die lijn en hanteer de grens € 34,40 als stoploss niveau, waarbij het me om de slotstand gaat.
 • De stippellijn rond € 33,25 is een potentiλle steunlijn. De lijn is afkomstig van een top uit juli 2007 en loopt door de top uit mei van dit jaar. Hier kan eventueel een bodem tot stand komen.
 • Wordt het niveau doorbroken dan gaat Philips daadwerkelijk naar het koersdoel € 32,25 of wellicht lager (€ 31,10). -Ad Nooten-

 

Update woensdag 13 sep 2017: Doorbraak door recente top gerealiseerd
 
 • Philips is gisteren door de top rond € 34,30 gebroken en dat behelst een vervolgstap naar boven. U ziet dit in de daggrafiek links. Het is tijd om te kijken naar mogelijke volgende doelen, dat doe ik aan de hand van de kwartaalgrafiek rechts. In die grafiek staan Fibonacci lijnen. Het aandeel bereikte gisteren het 50% niveau rond € 34,60. In de buurt hiervan kan eventueel een top worden gevormd. Wordt € 34,60 blijvend doorbroken dan maakt dat het 61,8% niveau rond € 40,15 tot het volgende doel. 
 • Een top bij een Fibonacci niveau ontstaat maar zelden precies op zo'n grens. Meestal komt het van een kleine overshoot, een tijdelijke beweging boven een dergelijk niveau. Het aandeel staat vanmorgen tegen elf uur een fractie boven het 50% Fibonacci niveau € 34,60. Het is zaak na te gaan of het fonds erboven blijft, want dat geeft dan ruimte voor een beweging naar € 40,15. Keert het aandeel terug onder € 34,60 en wordt dat niveau dus niet blijvend doorbroken dan kan hier ondanks de doorbraak van gisteren eventueel een top uit voortvloeien. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 10 aug 2017: Foute waarde dubbele bodem in vorige update
 
 • De reden dat ik deze update schrijf is dat ik op 31 juli jongstleden een foutje heb gemaakt in de update die u onder deze ziet. Ik schreef over de dubbele bodem rond € 33,75, dat moet de dubbele bodem rond € 30,75 zijn. 
 • De top bij het 61,8% Fibonacci niveau in de grafiek is nog steeds intact. Zou vanaf hier een daling volgen onder de twee bodems rond € 30,75 dan zou dat een teken van topvorming zijn. Het koersverloop zou daarmee namelijk de vorm van een hoofd en schouders patroon krijgen, al moet ik zeggen dat de neklijn niet goed te tekenen is. De vorm van het patroon zou er desalniettemin staan en dat is belangrijk.
 • Wordt het 61,8% niveau daarentegen alsnog doorbroken dan volgt een stijging naar de top rond € 34,30 of hoger. Dit is nog mogelijk, want lijn r is een potentiλle steunlijn. -Ad Nooten-

 

Update maandag 31 jul 2017: Top gevormd bij 61,8% Fibonacci niveau
 
 • De koers van Philips is na de vorming van een dubbele bodem rond € 30,75 opgelopen. Dat is positief.
 • Bekijken we de stijging echter dan zien we dat die gestopt is bij het 61,8% Fibonacci niveau van de voorgaande daling. Daar is een inverted hammer neergezet en die candle is afgelopen vrijdag bevestigd als top. De ontwikkeling van een top bij een 61,8% niveau kan in principe resulteren in een vervolg naar beneden. Een daling onder de dubbele bodem net boven € 33,75 zou negatief zijn en topvorming inhouden. Zolang het aandeel daalt in het dus zaak scherp te letten op de stappen ten opzichte van die bodems rond € 33,75. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 14 jul 2017: Stijgende trend, maar wel in de gaten houden
 
 • Het technische beeld bij Philips is tweezijdig. Allereerst zijn er de lijnen r en s die samen een stijgend trendkanaal vormen. Lijn r is een lijn door de bodem uit 2016 en de februaribodem van dit jaar. De ontwikkeling is positief zolang het fonds binnen dit kanaal blijft.
 • Aan de andere kant vormen lijn s en de stippellijn rond € 31,10 samen een omgekeerde driehoek die zowel omkeerpatroon als voortzettingspatroon kan zijn. Het patroon geeft aan dat een stijging mogelijk is, maar ook een daling. Hoewel de trend stijgend is doen we er verstandig aan het verloop van Philips goed te volgen, dit met het oog op een eventuele negatieve ontwikkeling. Een achtereenvolgende daling onder lijn r en de onderkant van het onlangs gevormde gap rond € 30,60 zou negatief zijn.
 • Blijft het aandeel boven lijn r dan kunnen we uit gaan van een voortzetting naar boven. Het aandeel kan in dat geval in theorie oplopen naar lijn s. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

230217: Doorbraak door top 2014 werd valse beweging

191216: Belangrijke top uit 2014 rond € 28,30 bereikt

150916: Er zijn drie niveaus om de komende tijd op te letten

080816: Stijging nodig om vorming toppatroon af te wenden

260416: Technische beeld lijkt nog altijd op dat uit 2008

191115: Ter afwending patroon doorbraak €28,30 nodig

051214: Opmerkelijke gelijkenis met jaren 2005-2008

050814: Dubbele bodem na vorming van toppatroon

040414: Door stijging ongeldig geworden toppatroon

060214: In januari even boven top uit 2010 geweest

081013: Inverted hammer september in maandgrafiek

040613: Vlag in ontwikkeling, wachten op uitbraak

250213: Fraaie stijgende trend, weerstand 76,4%

280912: Hersteld tot 50% niveau van laatste daling

230512: Stijgende wig en potentieel toppatroon

091211: Vlag in wording iets boven bodem uit 2009

230611: Na waarschuwing met gap verder omlaag

260411: Onder bodems aug en dec 2010 gekomen

110111: Stijgend vanaf bodem op een 38,2% niveau

230810: Zijwaartse trend nu overgegaan in daling

280710: Van stijgende naar zijwaartse trend gegaan

220310: Aangekomen bij mogelijk weerstandsniveau

071209: Door het 38,2% niveau gebroken

020909: Uitbraak vorige maand teruggedraaid

260809: Vlag geeft vertrouwen van markt weer

140709: Door dalende lange trendlijn gebroken

050509: Toch gestegen, dalende trend nog intact

090309: Door bodem uit 2003, fonds daalt verder

211008: Koersdoel €12,45 op vier cent na bereikt

091008: Daling onder 61,8% maakt €12,45 tot doel

120808: Herstel, door dalende trendlijn gebroken

050808: Afwachten of dalende trend gestopt wordt

280408: 50% Fibonacci niveau tot dusverre steun

180108: Naar beneden uit lange termijn trendkanaal

281207: Weerstand gevonden rond 76,4% niveau

111207: Lange stijgende trend is vooralsnog gered

191107: Daling naar onderzijde kanaal waarschijnlijk

161007: Mogelijke top door tegenvallende cijfers

200907: Met een gap boven 61,8% niveau in de daggrafiek

 

Nieuwsoverzicht Philips

 

Naar boven