ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Philips

Update maandag 12 nov 2018: Bericht is poging om aandelenkoers te stutten
 
 • Philips kondigde vanmorgen aan voor 10 miljoen euro extra eigen aandelen in te gaan kopen, in aanvulling op het bestaande inkoopprogramma. Het is een wat doorzichtige poging om de eigen aandelenkoers te stutten, die staat namelijk sinds vorige maand nogal onder druk.
 • Het aandeel brak die maand naar beneden uit de omgekeerde driehoek gevormd door lijn u en de stippellijn rond € 34,90, dat ziet u in de weekgrafiek links. Die driehoek werd hiermee afgemaakt als toppatroon. Het patroon zal de deelnemers van de vervolgcursus van afgelopen zaterdag bekend voorkomen . Het koersdoel € 29,90 ervan werd niet bereikt, want het fonds vond steun bij het oude steunniveau € 31. Vanaf die grens is het gestegen, we gaan naar de daggrafiek rechts om te kijken waar eventueel weerstand kan liggen.
 • Potentiλle weerstandsniveaus (waar dus eventueel een top met een hervatting van de daling kan ontstaan) zijn € 34,35 (38,2%), de stippellijn rond € 34,90, € 35,40 (50%) of € 36,50 (61,8%). Worden deze niveaus doorbroken dan wordt een terugkeer naar € 40 waarschijnlijk. 
 • Hervat Philips vanaf een van de genoemde grenzen € 34,35, € 34,90, € 35,40 of € 36,50 echter de daling dan kan de bodem rond € 30,85 doorbroken worden. Dat zou zoals de weekgrafiek ons laat zien in een daling naar € 29,25 of wellicht lager resulteren. 
 • Dit laatste is het scenario dat Philips probeert af te wenden met het bericht van vandaag. Het wordt interessant om te volgen of het bedrijf beleggers hiermee overtuigt de stukken vast te houden. Dat is immers in eerste instantie van belang nu de koers van het fonds wat is hersteld en verkoop van de aandelen dus interessanter is geworden voor bezitters van de stukken. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 12 sep 2018: Omgekeerde rechthoekige driehoek in wording 
 
 • Het aandeel is vanaf april gestegen. Bijzonder daarbij is dat voortdurend hogere toppen ontstonden, terwijl we aan de onderkant van het verloop bodems rond eenzelfde niveau zagen. Het patroon dat wordt gevormd door de stippellijn rond € 34,90 en lijn u is een omgekeerde rechthoekige driehoek. Het kan een voortzettingspatroon worden (bij een doorbraak door lijn u) of een toppatroon (bij een daling onder € 34,90). Dat wordt dus afwachten.
 • Binnen de driehoek ziet u lijn v. Een eventuele daling onder die lijn en de laatste bodem rond €37,05 zou een hoofd en schouders patroon doen ontstaan en een terugkeer naar € 34,90 waarschijnlijk maken. De kans op een uitbraak naar beneden uit de driehoek zou toenemen.
 • Een stijging boven de top rond € 39,10 zou inhouden dat het hoofd en schouders patroon niet meer ontstaat, dat zou de kans op een uitbraak naar boven uit de driehoek vergroten. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 6 apr 2018: De daggrafiek van Philips leest als een spannend boek
 
 • De daggrafiek van Philips leest de laatste maanden als een spannend boek. Eerst werd bij punt 1 een hoofd en schouders patroon ongeldig, u heeft daarover kunnen lezen. Vervolgens ontstond een stijgende wig en leek het alsnog van een vervolg omlaag te komen. Het fonds brak bij punt 2 echter naar boven uit, waarmee de wig ongeldig werd. De uitbraak werd door een terugkeer evenwel een valse uitbraak en bij punt 3 volgde een uitbraak naar beneden uit de wig. Het zag er opnieuw naar uit dat het aandeel verder ging dalen. Vorige week is bij punt 4 echter een hogere bodem neergezet, een bodem boven die rond € 29,25. Het aandelenfonds stijgt opnieuw.
 • Beleggers die positief en negatief zijn over het fonds strijden dus al maanden met elkaar. Weten kopers de koers nu boven € 31,60 te krijgen dan winnen zij deze strijd, bij een successievelijke daling onder € 30 en € 29,25 trekken verkopers daarentegen aan het langste eind. De uitkomst van de spannende strijd hebben we dus bij een slot boven € 31,60 of onder € 29,25. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 16 mrt 2018: Toppatroon ongeldig, nu echter stijgende wig
 
 • In de weekgrafiek rechts stel ik vast dat het hoofd en schouders patroon in die grafiek ongeldig is geworden. De koers van Philips is namelijk teruggekeerd boven de neklijn en ook boven de grens € 31,35 die ik noemde. Dat neemt niet weg dat de daling die voortvloeide uit het patroon zich toch nog voor kan gaan doen. In beide grafieken ziet u namelijk de stijgende wig t-t'. Wordt dit patroon afgerond met een uitbraak naar beneden dan hervat het aandeel de daling namelijk, dan kan alsnog een daling naar € 26,10 volgen. Er kan dan nog steun zijn  bij het 50% niveau rond € 28,50 of het 61,8% niveau rond € 26,70. Breekt het aandelenfonds echter naar boven uit de wig t-t' dan gaat een en ander niet meer door en moeten we ons richten op een verder herstel van het aandeel. -Ad Nooten-

 

Update maandag 12 feb 2018: Vorige week hoofd schouders patroon ontstaan
 
 • Het aandeel Philips brak vorige week dinsdag naar beneden door de stippellijn rond € 31 en bleef daar zoals u in de daggrafiek links ziet de rest van de week onder. In de weekgrafiek rechts ziet u wat dit betekende. Het hield de afronding in van een hoofd en schouders patroon. Het koersdoel ligt iets onder de stippellijn rond € 26,10. Die lijn loopt door meerdere voorgaande toppen en is dus een potentieel steunniveau. Dat niveau wordt daarom het doel.
 • Voorwaarde is dat het toppatroon geldig blijft en dat is het geval indien de koers onder de neklijn rond € 31 blijft. Laat ik enige marge nemen en € 31,35 gebruiken, het laagste punt van de candle voorafgaand aan de doorbraak door € 31. Ik houd mijn doel € 26,10 aan zolang Philips onder € 31,35 blijft sluiten.
 • Potentiλle steunniveaus zijn nog het 50% niveau rond € 28,50 en het 61,8% niveau rond € 26,70. Ik controleer de komende tijd of die niveaus naar beneden doorbroken worden, wat zou moeten ge dan beuren wil het aandeel inderdaad naar € 26,10 gaan. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 31 jan 2018: Patroon ongeldig geworden na kwartaalcijfers
 
 • Voorafgaand aan de kwartaalcijfers van gisteren werd in de daggrafiek van Philips (de grafiek hierboven links) een omgekeerd hoofd en schouders patroon gevormd. Dit bodempatroon gaf aan dat beleggers optimistisch gestemd waren. De cijfers vielen beleggers echter tegen, want het aandeel keerde na de bekendmaking ervan terug onder de neklijn van het patroon. Dit werd hierdoor ongeldig.
 • Het laagste punt van gisteren lag bij het 61,8% Fibonacci niveau rond € 32,15 en dat is een potentieel steunniveau. Blijft het fonds boven dit niveau dan kan alsnog een stijging volgen.
 • Een terugkeer onder € 32,15 zou een daling naar de stippellijn rond € 30 waarschijnlijk maken. Dat zou de technische situatie spannend maken, dat leert de weekgrafiek rechts ons. Een eventuele daling onder die stippellijn zou namelijk de afronding van een groot toppatroon inhouden, wat dus een negatieve ontwikkeling zou zijn. Deze ontwikkeling kan nog worden voorkomen. Hoe eerder een bodem ontstaat, hoe beter dat in dit kader is. -Ad Nooten-    PS Klikt u op een grafiek voor een grotere versie ervan.

 

Update donderdag 4 jan: Koersdoelen van de vorige update zijn bereikt
 
 • Philips heeft zoals u in de daggrafiek links kunt zien de doelen € 32,25 en € 31,10 die ik vorige keer noemde bereikt, het is dus tijd om verder te kijken. De stippellijn rond € 31,10 is de bovenkant van een oud gap en dus een potentieel steunniveau. De stippellijn rond € 30,60 is de onderkant ervan en dus eveneens een punt waar steun gevonden kan worden. 
 • Rond € 30,75 vinden we de bodem uit juli van het afgelopen jaar en dat is eveneens een belangrijke grens, een niveau waar net als bij de twee andere genoemde niveaus een bodem tot ontwikkeling kan komen. Het is de komende tijd zaak te volgen of er zich vanaf een van deze drie grenzen € 31,10, € 30,75 en € 30,60 eventueel een stijging voordoet, om aan de hand daarvan vervolgens verder te kijken. Op grond van het huidige beeld is nog geen prognose te geven over het aanstaande koersverloop. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 14 nov 2017: Vrijdag hoofd en schouders patroon afgerond
 
 • In de daggrafiek die u hiernaast ziet is afgelopen vrijdag een hoofd en schouders patroon afgerond. Bij het patroon is een koersdoel van ongeveer € 32,25 te berekenen. Het patroon en het doel zijn geldig zolang het aandeel onder de neklijn blijft. Ik neem een kleine marge ten opzichte van die lijn en hanteer de grens € 34,40 als stoploss niveau, waarbij het me om de slotstand gaat.
 • De stippellijn rond € 33,25 is een potentiλle steunlijn. De lijn is afkomstig van een top uit juli 2007 en loopt door de top uit mei van dit jaar. Hier kan eventueel een bodem tot stand komen.
 • Wordt het niveau doorbroken dan gaat Philips daadwerkelijk naar het koersdoel € 32,25 of wellicht lager (€ 31,10). -Ad Nooten-

 

Update woensdag 13 sep 2017: Doorbraak door recente top gerealiseerd
 
 • Philips is gisteren door de top rond € 34,30 gebroken en dat behelst een vervolgstap naar boven. U ziet dit in de daggrafiek links. Het is tijd om te kijken naar mogelijke volgende doelen, dat doe ik aan de hand van de kwartaalgrafiek rechts. In die grafiek staan Fibonacci lijnen. Het aandeel bereikte gisteren het 50% niveau rond € 34,60. In de buurt hiervan kan eventueel een top worden gevormd. Wordt € 34,60 blijvend doorbroken dan maakt dat het 61,8% niveau rond € 40,15 tot het volgende doel. 
 • Een top bij een Fibonacci niveau ontstaat maar zelden precies op zo'n grens. Meestal komt het van een kleine overshoot, een tijdelijke beweging boven een dergelijk niveau. Het aandeel staat vanmorgen tegen elf uur een fractie boven het 50% Fibonacci niveau € 34,60. Het is zaak na te gaan of het fonds erboven blijft, want dat geeft dan ruimte voor een beweging naar € 40,15. Keert het aandeel terug onder € 34,60 en wordt dat niveau dus niet blijvend doorbroken dan kan hier ondanks de doorbraak van gisteren eventueel een top uit voortvloeien. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 10 aug 2017: Foute waarde dubbele bodem in vorige update
 
 • De reden dat ik deze update schrijf is dat ik op 31 juli jongstleden een foutje heb gemaakt in de update die u onder deze ziet. Ik schreef over de dubbele bodem rond € 33,75, dat moet de dubbele bodem rond € 30,75 zijn. 
 • De top bij het 61,8% Fibonacci niveau in de grafiek is nog steeds intact. Zou vanaf hier een daling volgen onder de twee bodems rond € 30,75 dan zou dat een teken van topvorming zijn. Het koersverloop zou daarmee namelijk de vorm van een hoofd en schouders patroon krijgen, al moet ik zeggen dat de neklijn niet goed te tekenen is. De vorm van het patroon zou er desalniettemin staan en dat is belangrijk.
 • Wordt het 61,8% niveau daarentegen alsnog doorbroken dan volgt een stijging naar de top rond € 34,30 of hoger. Dit is nog mogelijk, want lijn r is een potentiλle steunlijn. -Ad Nooten-

 

Update maandag 31 jul 2017: Top gevormd bij 61,8% Fibonacci niveau
 
 • De koers van Philips is na de vorming van een dubbele bodem rond € 30,75 opgelopen. Dat is positief.
 • Bekijken we de stijging echter dan zien we dat die gestopt is bij het 61,8% Fibonacci niveau van de voorgaande daling. Daar is een inverted hammer neergezet en die candle is afgelopen vrijdag bevestigd als top. De ontwikkeling van een top bij een 61,8% niveau kan in principe resulteren in een vervolg naar beneden. Een daling onder de dubbele bodem net boven € 33,75 zou negatief zijn en topvorming inhouden. Zolang het aandeel daalt in het dus zaak scherp te letten op de stappen ten opzichte van die bodems rond € 33,75. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 14 jul 2017: Stijgende trend, maar wel in de gaten houden
 
 • Het technische beeld bij Philips is tweezijdig. Allereerst zijn er de lijnen r en s die samen een stijgend trendkanaal vormen. Lijn r is een lijn door de bodem uit 2016 en de februaribodem van dit jaar. De ontwikkeling is positief zolang het fonds binnen dit kanaal blijft.
 • Aan de andere kant vormen lijn s en de stippellijn rond € 31,10 samen een omgekeerde driehoek die zowel omkeerpatroon als voortzettingspatroon kan zijn. Het patroon geeft aan dat een stijging mogelijk is, maar ook een daling. Hoewel de trend stijgend is doen we er verstandig aan het verloop van Philips goed te volgen, dit met het oog op een eventuele negatieve ontwikkeling. Een achtereenvolgende daling onder lijn r en de onderkant van het onlangs gevormde gap rond € 30,60 zou negatief zijn.
 • Blijft het aandeel boven lijn r dan kunnen we uit gaan van een voortzetting naar boven. Het aandeel kan in dat geval in theorie oplopen naar lijn s. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

230217: Doorbraak door top 2014 werd valse beweging

191216: Belangrijke top uit 2014 rond € 28,30 bereikt

150916: Er zijn drie niveaus om de komende tijd op te letten

080816: Stijging nodig om vorming toppatroon af te wenden

260416: Technische beeld lijkt nog altijd op dat uit 2008

191115: Ter afwending patroon doorbraak €28,30 nodig

051214: Opmerkelijke gelijkenis met jaren 2005-2008

050814: Dubbele bodem na vorming van toppatroon

040414: Door stijging ongeldig geworden toppatroon

060214: In januari even boven top uit 2010 geweest

081013: Inverted hammer september in maandgrafiek

040613: Vlag in ontwikkeling, wachten op uitbraak

250213: Fraaie stijgende trend, weerstand 76,4%

280912: Hersteld tot 50% niveau van laatste daling

230512: Stijgende wig en potentieel toppatroon

091211: Vlag in wording iets boven bodem uit 2009

230611: Na waarschuwing met gap verder omlaag

260411: Onder bodems aug en dec 2010 gekomen

110111: Stijgend vanaf bodem op een 38,2% niveau

230810: Zijwaartse trend nu overgegaan in daling

280710: Van stijgende naar zijwaartse trend gegaan

220310: Aangekomen bij mogelijk weerstandsniveau

071209: Door het 38,2% niveau gebroken

020909: Uitbraak vorige maand teruggedraaid

260809: Vlag geeft vertrouwen van markt weer

140709: Door dalende lange trendlijn gebroken

050509: Toch gestegen, dalende trend nog intact

090309: Door bodem uit 2003, fonds daalt verder

211008: Koersdoel €12,45 op vier cent na bereikt

091008: Daling onder 61,8% maakt €12,45 tot doel

120808: Herstel, door dalende trendlijn gebroken

050808: Afwachten of dalende trend gestopt wordt

280408: 50% Fibonacci niveau tot dusverre steun

180108: Naar beneden uit lange termijn trendkanaal

281207: Weerstand gevonden rond 76,4% niveau

111207: Lange stijgende trend is vooralsnog gered

191107: Daling naar onderzijde kanaal waarschijnlijk

161007: Mogelijke top door tegenvallende cijfers

200907: Met een gap boven 61,8% niveau in de daggrafiek

 

Nieuwsoverzicht Philips

 

Naar boven