ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

PHILIPS maandgrafiek  PHILIPS weekgrafiek  PHILIPS daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • Philips is afgelopen vrijdag door de bodem uit 2003 gezakt die op 12,45 lag. Dit is een negatieve ontwikkeling en wijst op toekomstige lagere koersen. Daarbij maak ik de kanttekening dat de maand nog niet afgelopen is, waardoor het fonds eind maart eventueel alsnog boven 12,45 zou kunnen sluiten. Dat zou het verkoopsignaal dat het aandeel door de daling onder 12,45 afgegeven heeft terugdraaien. Ik ga er echter vooralsnog van uit dat het fonds onder die grens zal blijven, al zal ik dat uiteraard nagaan.
  • Het eerstvolgende mogelijke steunniveau in de maandgrafiek is de bodem uit 1998 op afrond 9,35. Dat lijkt dus het richtpunt voor de huidige beweging.
  • Ik heb echter aanleiding om te veronderstellen dat Philips onder die grens kan komen. In de weekgrafiek is namelijk een rechthoek te zien, waaruit het aandelenfonds naar beneden uitgebroken is. Er kan vanaf de onderkant van deze rechthoek een daling ter grootte van de hoogte van dit patroon volgen, dat is namelijk gebruikelijk bij dit patroon.
  • Waar we dan uitkomen ziet u in de daggrafiek bepaald met behulp van twee verticale groene lijnen van gelijke lengte onder en boven de onderkant van de rechthoek op 12. Het koersdoel ligt rond 8. Een bodem uit 1998 is niet in mijn optiek veel meer waard. Daarom richt ik mijn pijlen de komende maanden op een gang naar 8, waarbij ik aanteken dat ik rond 9,35 voor alle zekerheid wel uitkijk voor eventuele bodemvorming en uiteraard verifieer dat het fonds onder 12,45 blijft. -Ad Nooten-

Naar boven