ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

PHILIPS maandgrafiek  PHILIPS weekgrafiek  PHILIPS daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • Philips heeft met een laagste koers van €12,49 mijn koersdoel €12,45 op een haar na bereikt. Ik sluit niet uit dat het nog geheel bereikt zal worden, maar op vier cent nauwkeurig kun je dat echter niet nemen. Ik beschouw het doel als behaald en kijk verder.
  • Dat doe ik aan de hand van Fibonacci lijnen over de daling €23,45 - €12,49. Eventuele weerstandsniveaus zijn te vinden rond €15,10, €16,70, €18 en €19,30. 
  • Behalve dat kunnen ook de lijnen s en r de weg naar boven afsluiten. De trend is omlaag gericht zolang Philips onder lijn r noteert en zeker zolang lijn s niet doorbroken is blijft de ontwikkeling negatief.
  • Wat ik de komende tijd doe is aan de hand van de mogelijke barriθres uit de vorige twee punten kijken hoever het aandeel komt met de huidige stijging. Daarbij kijk ik in verband met de geldende dalende trend naar de vorming van een toppatroon waaruit blijkt dat het fonds de daling hervat, dat is zolang de trend gehandhaafd blijft de meest waarschijnlijke optie. Daar de stippellijn rond €12,45 steun kan vormen en ik pas bij een daling onder dat niveau met enige zekerheid over het aanhouden van de neerwaartse beweging kan spreken houd ik me op dit moment even gedeisd en wacht af wat het aandeel ten opzichte van de genoemde weerstanden en €12,45 doet. -Ad Nooten-

Naar boven