ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

PHILIPS maandgrafiek  PHILIPS weekgrafiek  PHILIPS daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • De koers van de stukken Philips is na een maanden durende strijd rond het 61,8% Fibonacci niveau van de daling uit de jaren 2007 - 2009 zijwaarts uit het kanaal x-x' geraakt. De stijgende trend stokt.
  • Of de trend later nog opgepakt kan worden hangt af van het verloop ten opzichte van de twee grenzen 22,45 en 27 die u in de weekgrafiek ziet. Een koers boven 27 betekent de voortzetting naar boven, een koers onder 22,45 de omzetting van de zijwaartse in een neerwaartse beweging.
  • Binnen het gebied 22,45 - 27 zijn er zoals u in de daggrafiek kunt zien nog een aantal niveaus die als eerste indicatie kunnen dienen bij de beantwoording van de vraag waar we heen gaan. Dat zijn boven de huidige koers de grenzen 25 en 26,45 en eronder het niveau 23,25. Een stijging boven 25 en 26,45 zou de kans op een opwaarts vervolg doen toenemen, een daling onder 23,25 die op een overgang naar een neerwaartse trend.
  • Uiteindelijk zijn het echter de grenzen 22,45 en 27 waar het om gaat. Zolang Philips zich daartussen bevindt handhaaft het zich in een zijwaartse beweging en is alles nog mogelijk. -Ad Nooten-

Geplaatst woensdag 28 juli 2010 15.50u.

Naar boven