ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Arcelor Mittal

Update dinsdag 23 okt 2018: Vorige week door drietal bodems gebroken
 
 • Het fonds heeft na de dubbele top rond € 30,75 tweemaal steun gevonden in de buurt van de bodem € 24,35. Vorige week zijn die bodems echter doorbroken, wat een negatieve ontwikkeling is. Klap ik het verloop boven € 24,35 om naar beneden dan geeft dat een koersdoel vlakbij de bodem rond € 17,75. Die bodem wordt voor de komende maanden mijn koersdoel. 
 • Als stoploss niveau kies ik € 24,60, waar bodems hebben gelegen. Zolang het aandeel dagelijks onder deze grens sluit is het beeld negatief.
 • Rond € 22,70 ziet u het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging jun 2017 - jan 2018. Dat is een potentieel steunniveau. We zullen met het oog op de veronderstelde daling naar € 17,75 dus niet alleen naar de slotstanden ten opzichte van € 24,60 moeten kijken, maar ook moeten nagaan of dit niveau € 22,70 bij de koersdaling doorbroken wordt. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 31 mei 2018: Dubbele top te zien in de weekgrafiek
 
 • In de weekgrafiek van Arcelor Mittal links ziet u rond € 30,75 een dubbele top. Volgt hierop een daling onder de daartussen gelegen bodem rond € 24,35 dan ontstaat een M-vormige top, met een koersdoel van ongeveer € 17,90. Een eventuele daling onder € 24,35 zou dus een slechte ontwikkeling zijn. 
 • Beleggers hebben echter nog de optie om een hogere bodem boven € 24,35 te realiseren en daarmee de afronding van de M-vormige top te voorkomen. Vervolgens dient voor een vervolg omhoog de dubbele top te worden uitgenomen. De komende tijd moet blijken of beleggers in dit fonds deze mogelijkheid benutten. Potentiλle steunniveaus waar een bodem kan ontstaan zijn de stippellijn rond € 27,40 en het 61,8% Fibonacci niveau rond € 26,80 in de daggrafiek rechts. 
 • Een eventuele daling onder de laatste grens zou een gang naar € 24,35 aannemelijk maken, wat risico zou brengen op de afronding van de besproken potentiλle M-vormige top. Het zou dus het beste zijn zou de koers van het aandeel boven € 26,80 blijven, om vervolgens op te lopen en door de dubbele top te breken. De komende tijd zal blijken voor welke van de geschetste ontwikkelingen onze aandelenmarkt kiest. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 22 mrt 2018: Gerichte poging om top af te wenden
 
 • We zagen vorig en dit jaar in de AEX index dat dalingen onder voorgaande bodems voor beleggers aanleiding vormden de index te kopen. Dit fenomeen deed zich deze week ook bij dit aandeel voor. Arcelor Mittal brak afgelopen maandag naar beneden door bodems rond € 26, maar werd de dag erop meteen gekocht. Gisteren keerde het ook nog eens terug boven lijn i die ruim een week voor de daling onder € 26 volgend op de vorming van een lagere top al doorbroken was. Het is een gerichte poging om topvorming af te wenden, een voortzetting naar beneden zou namelijk een toppatroon opleveren. Het koersverloop moet ons de komende tijd leren of kopers van deze stukken er inderdaad in gaan slagen de ontwikkeling ten goede te keren of toch een daling onder de nieuwe bodem rond € 25,55 en dus de start van een correctie toe moeten staan. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 22 feb 2018: Boven trendlijn is de stijgende trend intact
 
 • Nadat in december het weerstandsniveau € 26,50 doorbroken werd is eet aandeel in januari de stippellijn rond € 31,15 tot op veertig cent genaderd. U ziet dit in de maandgrafiek links. De grens € 31,15 zou eventueel doorbroken kunnen worden, want in juli 2017 werd een dalende wig met een doel van ongeveer € 35,30 afgerond. Zolang het fonds boven lijn i koerst is de kans op een doorbraak in ieder geval groot.
 • In de daggrafiek ziet u dat Arcelor Mittal eerder deze maand steun vond ter hoogte van de bodem van 15 december 2017 rond € 26. De koers van het aandeel loopt momenteel op. Zou daarbij een lagere top onder die rond € 30,75 tot stand komen en de koers vervolgens naar beneden door lijn i en € 26 breken dan betekent dat topvorming.
 • Wordt de top rond € 30,75 echter doorbroken dan is de kans groot dat ook € 31,15 wordt gepasseerd en een vervolg naar het koersdoel € 35,30 van de dalende wig volgt. Zolang er nog geen lagere top is neergezet is dit het scenario waar de markt naar streeft. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 14 dec 2017: Door top uit maart € 26,50 gebroken
 
 • De koers van het Arcelor Mittal is afgelopen maandag naar boven door het weerstandsniveau € 26,50 gebroken, dat ziet u in de daggrafiek links. De maandgrafiek rechts leert ons dat het om de top uit maart van dit jaar gaat. Het is van belang dat het fonds vanaf nu boven het doorbroken niveau blijft, opdat een vervolgstap naar boven kan worden gezet. Het eerste doel is de stippellijn rond € 31,15 door de top van januari 2014. 
 • Dat doel zou overigens doorbroken kunnen worden. In juli werd een dalende wig afgerond en op grond van dat patroon is een doel van ongeveer € 35,30 te berekenen. Dat wordt het richtpunt zou € 31,15 gepasseerd worden.
 • Een en ander vervalt zou het aandeel terugkeren onder € 26,50, dan zou de doorbraak namelijk teruggedraaid worden. Dat zou ons dwingen te zoeken naar nieuwe aanwijzingen. Rond € 26,50 dan opnieuw weerstand kunnen komen te liggen. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 22 nov 2017: Bodem bij 61,8% en terug boven neklijn
 
 • Het aandeel heeft na de vorming van een hoofd en schouders patroon steun gevonden bij het 61,8% Fibonacci niveau rond € 22,85, daar is een bodem ontstaan. Een terugkeer boven de neklijn van het hoofd en schouders patroon heeft die formatie gisteren ongeldig gemaakt. De markt kiest hiermee voor een positieve ontwikkeling.
 • De bodem betekent dat ik lijn i heb kunnen tekenen. U ziet de lijn zowel in de daggrafiek links als in de weekgrafiek rechts. Het beeld is positief zolang het fonds boven deze lijn en de nieuwe bodem rond € 22,65 blijft. In de weekgrafiek ziet u dat een doorbraak door de top rond € 26,50 nodig is wil men vorm geven aan een voortzetting naar boven. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 15 nov 2017: Hoofd en schouders patroon afgerond
 
 • Gisteren is in de daggrafiek van dit aandeel een hoofd en schouders patroon afgemaakt. De stippellijn rond € 24,15 is de neklijn van het patroon, dat geldig blijft zolang het fonds onder deze lijn blijft. Neem daarbij overigens wel een kleine marge. Het koersdoel van het patroon laat zich berekenen op € 22,40.
 • Potentiλle steunniveaus zijn de Fibonacci niveaus € 23,45 (50%) en € 22,85. Een daling naar het laatste niveau ligt voor de hand.
 • Zou het 61,8% niveau naar beneden doorbroken worden dan volgt een daling naar € 22,40 en met grote waarschijnlijkheid ook naar de stippellijn door bodems rond € 21. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 6 okt 2017: In zijwaarts verloop onder 61,8% niveau
 
 • Arcelor Mittal bevindt zich sinds de afronding van de vlaggen waar ik vorige keer over schreef in een zijwaartse beweging tussen € 21 en het 61,8% Fibonacci niveau rond € 23,20. Ik schreef op 10 augustus jongstleden overigens dat dit niveau op € 22,15 lag, het moest € 23,20 zijn. Wordt dit niveau blijvend doorbroken dan is een terugkeer naar € 26,50 aannemelijk. Een eventuele daling onder € 21 zou in tegenstelling hiermee een verzwakking zijn, een verandering in negatieve zin van het momenteel positieve beeld. Het is positief omdat het aandeel steeds weer de stijging zoekt en het koersverloop de vorm heeft van een rechthoek. Waar het nog aan ontbreekt is een doorbraak naar boven uit het zijwaartse koersverloop. Zolang die er niet is doen we er uiteraard wel verstandig aan ook op het koersverloop ten opzichte van de bodems rond € 21 te letten, omdat een daling daaronder in dat geval niet uit te sluiten is. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 10 aug 2017: Na nieuwe vlag nu bij 61,8% niveau
 
 • Op de vlag f-g die ik de vorige keer besprak is na een uitbraak slechts een beperkte daling gevolgd. Die daling kreeg vervolgens de vorm van de vlag h-h' in de grafiek. Dat patroon werd afgerond met een uitbraak naar boven, waarmee de markt vooralsnog heeft gekozen voor een voortzetting naar boven.
 • De koers van Arcelor staat nu bij het 61.8% Fibonacci niveau rond € 22,15 Wordt dat niveau blijvend doorbroken dan maakt dat een vervolg naar € 26,50 aannemelijk. De voortzetting naar boven wordt dan daadwerkelijk gerealiseerd.
 • De koers mag niet meer onder de bodem rond € 21 komen, want dat zou de vlag h-h' ongeldig en een voortzetting naar boven onzeker maken. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 20 juli 2017: Er is nog steeds sprake van een vlag
 
 • Vorige week woensdag tekende ik de vlag f-f ' in de weekgrafiek van Arcelor. In de daggrafiek links ziet u dat het aandeel naar boven door lijn f ' is gebroken. Vervolgens heb ik lijn g getekend. De conclusie is dat het fonds zich nog steeds in een vlag in wording bevindt, namelijk het patroon gevormd door de lijnen f en g. De vlag wordt afgemaakt indien een uitbraak naar de onderzijde tot stand komt, wat vervolgens uit kan lopen op een voortzetting naar beneden.
 • Het 50% Fibonacci niveau rond € 22,15 waar ik over schreef is doorbroken, wat het 61,8% niveau rond € 23,20 tot het eerstvolgend potentieel weerstandsniveau maakt. Lijn g is een  potentiλle weerstandslijn. Het toekomstig koersverloop wordt bepaald door de stappen ten opzichte van deze hindernissen, die uitgenomen moeten worden wil een hervatting van de daling worden afgewend. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 12 juli 2017: In een stijging na afronding dalende wig
 
 • Het aandeel Arcelor Mittal brak eind juni naar boven uit de dalende wig e-e', dat ziet u in de weekgrafiek links. Het betekent in principe een voortzetting naar boven.
 • De grafiek bevat Fibonacci lijnen over de daling die plaatsvond in de wig. Potentiλle weerstandsniveaus zijn € 21,10 (38,2%), € 22,15 (50%) en € 23,20 (61,8%). Deze grenzen dienen de komende tijd te worden uitgenomen voor de verwezenlijking van het vervolg naar boven. 
 • Punt van aandacht bij de beweging naar boven is de vlag f-f ' in wording. Een eventuele uitbraak naar beneden zou namelijk een nieuwe dalende fase aannemelijk maken voor dit fonds. Voor de realisatie van een vervolg omhoog dient deze vlag dus ongeldig te worden, waarvoor een uitbraak aan de bovenkant van het patroon nodig is. Een uitbraak naar beneden uit f-f ' zou een negatieve ontwikkeling zijn. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

150317: Patronen schetsen een contrair beeld

211216: Zowel vlag als bodempatroon mogelijk

060916: Nog steeds in buurt van bovenkant kanaal

040816: Bij bovenkant van dalend langjarig kanaal

120416: Oplopend binnen een dalend trendkanaal

301115: In een dalend kanaal in de daggrafiek

180615: Nog altijd in lange omlaag gerichte wig

241014: Lange dalende trend in vorm van wig

250714: Opgeveerd vanaf bekend steunniveau

170114: Gestegen en bijna bij top uit jan 2013

300813: Bij onderkant eerder verlaten gebied

290413: Dalende trendlijn bepaalt het beeld

141212: Stijging gerealiseerd de laatste weken

100812: Weer voortzettingspatroon in wording

230212: Stijgende wig vraagt om aandacht

150911: Aandeel koerst rond cruciale bodem

210411: Tussen €23,40 en €26,40 onzekerheid

131210: Belangrijke contribuant stijging AEX

051110: Potentieel omkeerpatroon in wording

110610: Vooralsnog steun bij bodem nov '09

050510: Uit stijgend trendkanaal gevallen

090210: Steun gevonden rond het koersdoel

050110: Nu een grote kans op topvorming

231009: Nog immer strijd om 23,6% Fibonacci niveau

110609: Herstel tot 23,6% Fibonacci niveau

070109: Herstel met onbekende bestemming

211008: Flink gedaald, nabij mogelijke steun

180908: Naar beneden door trendlijn heen

110908: Koersdoel al bereikt, nu afwachten

050908: Door cruciaal Fibonacci niveau heen

310708: Gap na bekendmaking van kwartaalcijfers

120608: Daling, maar veel mogelijke steunniveaus

070508: Door top van vorig jaar gebroken

240408: Aangekomen bij top afgelopen jaar

060308: Weerstand bereikt, dus voorzichtig

110108: Gisteren door trendlijn gebroken

021107: Omkeerpatroon in weekgrafiek

210907: Voortzettingspatroon in stijgende trend

 

Nieuwsoverzicht Arcelor Mittal

 

Naar boven