ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Arcelor Mittal

Update vrijdag 5 mei 2023: Scherp letten op verloop
 
 • Arcelor brak gisteren naar beneden uit een stijgende wig. Het aandeel nadert een cruciaal niveau, namelijk de stippellijn rond € 24,10. Zakt ArcelorMittal met een slotstand door deze grens dan wordt daarmee een toppatroon afgemaakt, namelijk een groot hoofd en schouders patroon waarvan de ontwikkeling in november 2022 startte. Het is alle reden om het koersverloop ten opzichte van dat niveau € 24,10 de komende tijd scherp te volgen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 5 mei 2023: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 6 apr 2023: Spannende tijd aangebroken
 
 • Enkele dagen geleden werd een vlag afgemaakt in de daggrafiek van  Arcelor Mittal. Wat nu? Welnu, het koersverloop ten opzichte van de bodem rond € 24,10 is de komende tijd doorslaggevend voor het koersverloop van het aandeel. Een daling onder dit niveau (met een slotstand) zou de afronding van een hoofd en schouders patroon inhouden. Dit zou dus topvorming betekenen voor dit aandeel. De lagere top en de vlag die zijn ontwikkeld houden niet veel goeds in, maar zijn niet alleszeggend. Het verloop kan altijd nog een andere wending nemen. Een ding is zeker, er is een spannende tijd aangebroken voor bezitters van deze stukken. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 6 apr 2023: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 9 jan 2023: Doorbraak en stijgende wig
 
 • Arcelor Mittal brak afgelopen vrijdag naar boven door toppen rond € 26,50 uit november en december van vorig jaar. De stijging betekende tevens de doorbraak door het 61,8% Fibonacci niveau dat ter hoogte van die toppen ligt. Beleggers stuurden met die koersontwikkeling aan op een vervolg naar boven. Op grond van de doorbraak door het 61,8% niveau zouden we uit kunnen gaan van een terugkeer naar de top rond € 30,95 uit juni 2022. 

 • De vraag is op dit moment echter nog of dat gebeurt. In de grafiek ziet u de stijgende wig k-k' Wordt een top neergezet bij de bovenkant van dit patroon dan kan namelijk ondanks de doorbraak van vorige week een daling volgen. Een uitbraak naar boven uit deze wig is nodig wil de koers naar € 30,95 kunnen gaan. Zolang die uitbraak niet is gerealiseerd zet ik een vraagteken bij het komend verloop. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 9 jan 2023: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 7 nov 2022: Test onderkant van wig
 
 • In de daggrafiek van het aandeel deed zich op vrijdag 28 okt j.l. een uitbraak uit een een stijgende wig voor. De reden dat ik vandaag over de beursontwikkeling schrijf is de test van de onderkant van de wig in de grafiek. De beurskoers steeg afgelopen vrijdag met 6,5%. Het bedrijf komt op 10 nov aanstaande met kwartaalcijfers, beleggers verwachten kennelijk goede resultaten. Het vervolg in de grafiek is afhankelijk van het verloop ten opzichte van de onderkant van de wig en de niveaus € 24,45 en € 25,20 enerzijds en € 21,65 anderzijds. Een terugkeer in de wig samen met een doorbraak door toppen rond € 24,45 en € 25,20 zorgt voor een vervolg naar boven. Een daling onder de bodem rond € 21,15 zou inhouden dat eerder rond € 20,55 en € 19,40 gevormde bodems onder druk zouden komen en eventueel doorbroken zouden kunnen worden. Het is aan de markt om de keuze uit beide scenario's te maken.  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 7 nov 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 23 jun 2022: Koers door twee bodems
 
 • Gisteren werden in de daggrafiek van Arcelor Mittal zowel de bodem uit februari van dit jaar als de bodem uit juni van vorig jaar doorbroken. De koers kwam tevens iets onder het 38,2% Fibonacci niveau rond € 22,70 in de weekgrafiek hiernaast. Het wordt controleren of de aandelenkoers onder dit niveau blijft. is dat het geval dan zijn het 50% niveau rond € 19,50 en het 61,8% niveau rond € 16,30 als volgende potentiλle steunniveaus de komende richtpunten waar de prijs naar toe kan gaan. Bij een vlotte terugkeer boven het 38,2% niveau rond € 22,70 zou hier in theorie nog een bodem kunnen ontstaan. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 23 jun 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 7 jun 2022: Ter hoogte van reeks toppen
 
 • We kijken naar de maandgrafiek van Arcelor Mittal. In deze grafiek zien we een worsteling met het weerstandsniveau € 31,15. In de buurt van dit niveau zijn vanaf 2012 meerdere toppen ontwikkeld. Deze maand is dit jaar de vijfde maand dat vanuit de markt een poging wordt gedaan om Arcelor door deze barriθre te brengen. Een blijvende doorbraak door de toppen rond € 31,15 zou van het verloop tussen € 6 en € 31,15 een enorm bodempatroon maken. Het is dus een cruciale fase in het verloop van de aandelenkoers van dit bedrijf. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 7 jun 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 15 feb 2022: Afgeronde vlag in daggrafiek
 
 • Er staat een met een uitbraak afgeronde vlag in de daggrafiek van Arcelor Mittal. De stippellijn rond € 22,90, waar in juni vorig jaar een bodem werd gevormd, is het koersdoel dat de vlag aangeeft. De eerste stappen die zouden moeten volgen zijn die naar en door de bodems van oktober en november. Daar kunnen we het koersverloop op gaan controleren.

 • De uitbraak ging gepaard met de afronding van een gap. Ik weet niet of dit gesloten gaat worden, want het is namelijk een breakaway gap. Dat type gap wordt niet noodzakelijkerwijs gesloten. Er wordt vanmorgen in ieder geval wel een poging toe gedaan, want het aandeel staat om half tien ter hoogte van de bovenkant van de candle van gisteren. Mogelijk gaat het gap dus toch gesloten worden, waarna het koersverloop ten opzichte van de onderkant van de vlag het beeld zou gaan bepalen. 
  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 15 feb 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 15 dec 2021: Dagwinst van acht procent
 
 • Het aandeel ArcelorMittal steeg gisteren met maar liefst acht procent. Het bedrijf gaat een deel van de obligaties die kunnen worden omgezet in aandelen (convertibles) terugkopen. Het aantal uitstaande aandelen zal hierdoor in de toekomst lager zijn. Dat is gunstig voor bezitters van de stukken. Bij de stijging van gisteren werd het 61,8% Fibonacci niveau in de grafiek doorbroken. Vanochtend is het aandeel in het eerste half uur verder gestegen. De koersontwikkeling ten opzichte van de top € 30,15 telt de komende tijd. Die top moet voor echte verbetering bereikt en doorbroken worden. De doorbraak door het 61,8% niveau biedt hier de mogelijkheid toe. De vorming van een lagere top onder de top op € 30,15 zou evenwel een zwakke ontwikkeling zijn, omdat daarna eventueel toch weer een daling zou kunnen volgen.  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 15 dec 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 15 okt 2021: Stijging maakte wig ongeldig
 
 • In de daggrafiek van Arcelor Mittal werd vorige maand een vlag gevormd. Volgend op de afronding van dit patroon werd de bodem rond € 24,45 met een slotstand doorbroken, maar het aandeel steeg vervolgens desondanks. Het hoogste punt van de vlag werd doorbroken, dit patroon was daardoor niet meer te gebruiken voor het inschatten van het koersverloop. Potentiλle weerstandsniveaus zijn de stippellijn rond € 27,90 en het 61,8% Fibonacci niveau rond € 28,30. Ter hoogte van beide grenzen kan het aandeel eventueel een draai naar beneden maken en opnieuw een daling inzetten. Een doorbraak door het 61,8% niveau zou positief zijn, wel zou er dan veel weerstand gevonden kunnen worden in het gebied € 29 - € 30,90. In dat gebied zijn in de voorgaande maanden immers op diverse niveaus toppen gevormd die duidden op de aanwezigheid van weerstand in deze zone. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 15 okt 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 4 okt 2021: Een stijgende wig afgemaakt
 
 • De daggrafiek van Arcelor Mittal toont ons een met een uitbraak afgeronde stijgende wig. Het is een aanwijzing voor een vervolg naar beneden, want de wig is een voortzettingspatroon. Onlangs ontstond echter een gap, dat maakt de situatie dubbel. Eventueel gaat het gap namelijk nog gesloten worden, waarbij de wig ongeldig zou worden. Daalt het aandeel echter verder zoals de wig dat aangeeft dan krijgen we te maken met drie potentiλle steunniveaus. Dit zijn achtereenvolgens € 24,50, € 23,90 en € 22,85. Het zijn grenzen waar eventueel een bodem kan ontstaan. Echt negatief zou het verloop pas worden bij een daling onder het laagste punt van deze drie. De afronding van de wig van afgelopen vrijdag is zwak, maar zegt dus nog niet heel erg veel. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 4 okt 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 11 aug 2021: Driehoek afgerond met uitbraak
 
 • Vanochtend nemen we de daggrafiek van Arcelor Mittal in beschouwing. In deze grafiek is gisteren namelijk een driehoek afgemaakt met een uitbraak naar boven. Het koersdoel van het patroon ligt in de buurt van € 34,40. Klap ik het koersverloop onder de stippellijn rond € 27,90 om naar boven dan geeft dat een richtpunt van € 32,90, dat zou dan de eerste stap worden. Interessant is nu dat net onder € 30,80 in 2013 en 2018 toppen zijn ontstaan. De stippellijn daar zal doorbroken moeten worden wil een vervolg naar € 32,90, € 34,40 of hoger kunnen volgen. We gaan uit het koersverloop leren of beleggers bereid zijn om meer te betalen voor de stukken dan die € 30,80. Dat is geen vanzelfsprekende zaak, want het is een stevige barriθre. 
  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 11 aug 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 27 jul 2021: Gisteren drie toppen doorbroken
 
 • In de daggrafiek van Arcelor Mittal werd gisteren een doorbraak gerealiseerd. Het aandeel brak door drie toppen die eerder in de buurt van € 27,90 waren ontstaan. Het is een goede stap, die het fonds verder brengt in de richting van de toppen rond € 30,75 uit 2018 waar het heen zou kunnen gaan. De stippellijn rond € 27,90 moet nu uiteraard een steunniveau worden, waarbij een kleine marge verstandig is. Bij een duidelijk slot onder de stippellijn rond € 27,90 zou de opzet voor een vervolg naar € 30,75 verloren gaan. Het niveau zou dan namelijk opnieuw weerstand kunnen vormen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 27 jul 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 12 mrt 2021: Door top uit januari van dit jaar
 
 • Het aandeel Arcelor Mittal brak gisteren naar boven door de top uit januari van dit jaar en het 61,8% Fibonacci niveau van de daling uit de jaren 2018 - 2020 rond € 21,30. U ziet dit in de maandgrafiek. Het 76,4% niveau rond € 24,90 is het volgende doel, maar wel onder de expliciete voorwaarde dat de koers van het aandeel boven het doorbroken niveau € 21,30 blijft. Je ziet bij Fibonacci niveaus vaak zogenaamde overshoots, dat maakt de techniek lastig in gebruik. Je moet altijd in je achterhoofd houden dat een doorbraak achteraf een tijdelijke ontwikkeling blijkt. Daar moeten we het mee doen, dat is inherent aan de techniek. Ik ga dus na of de koers boven € 21,30 blijft. Om half tien vanmorgen staat het aandeel met een prijs van € 22,30 drie procent boven het slot van gisteren. Op dit moment ziet het er dus positief uit. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 12 mrt 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 8 dec 2020: Aandeel bij potentiλle weerstand
 
 • Arcelor Mittal bereikte gisteren een potentieel weerstandsniveau, namelijk de stippellijn net boven € 17,70. U ziet dit in de weekgrafiek hiernaast. Het is een lijn waar theoretisch een top tot ontwikkeling kan komen. Dat wordt dezer dagen dus volgen of wellicht een top wordt neergezet in de daggrafiek, want in die grafiek zal eventuele topvorming in de buurt van € 17,70 het eerst zichtbaar worden. Bij topvorming zal de markt moeten gaan bepalen waar het volgende steunniveau dan komt te liggen.

 • Stijgt Arcelor daarentegen verder dan zijn de Fibonacci niveaus € 18,35 en € 21,30 de volgende potentiλle weerstandsniveaus waar we ons op kunnen focussen, dat zou de sterkere ontwikkeling zijn.  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 8 dec 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 12 nov 2020: Aandeel bij mogelijke weerstand
 
 • Arcelor Mittal bevindt zich zoals bijna alle fondsen sinds maart in een herstelbeweging, dat ziet u in de weekgrafiek hiernaast. Het aandeel brak gisteren naar boven uit een stijgende wig die ik eerder tekende. Dat patroon heb ik daarom uit de grafiek gehaald, het heeft geen betekenis meer. De lijn die nu de stijgende trend weergeeft is lijn g. Het lange termijn beeld is goed zolang het aandeel boven die lijn blijft. Mogelijke weerstandsniveaus zijn de Fibonacci niveaus € 13,90 en € 15,70. Verder is de neklijn van een vorig jaar afgemaakt hoofd en schouders patroon rond € 17,75 een mogelijke barriθre. Het zijn drie grenzen waar een top kan volgen. Dat kan allereerst gebeuren bij het gisteren bereikte niveau € 13,90, wat mijn reden was om vandaag over het verloop van deze stukken te schrijven. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 12 nov 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 8 okt 2020: Fonds naar boven uit stijgende wig
 
 • Het aandeel Arcelor Mittal is gisteren naar boven uit de stijgende wig f - f ' gebroken. We zagen de afgelopen tijd vaker uitbraken naar boven uit stijgende wiggen. Ik kan niet zeggen waardoor het komt, maar opvallend is het zeker. Of kopers hiermee de handel definitief onder hun controle hebben gebracht is echter nog niet zeker. Rond € 12,70 wacht namelijk nog een belangrijk weerstandsniveau, dat is het 61,8% Fibonacci niveau van de daling € 16,85 - € 5,98. Het is een grens waar in theorie alsnog een top kan ontstaan. Ik let dus op het koersverloop ten opzichte van dat niveau. Verder controleer ik of het aandeel boven de wig blijft. Een terugkeer in het patroon zou van de uitbraak een valse uitbraak maken en daarom een negatieve ontwikkeling zijn. Voor nu is de conclusie in ieder geval dat het kopende deel van de markt gisteren een belangrijke slag heeft geslagen. We kunnen gaan volgen of dat eventueel de opmaat is voor meer. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 8 okt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 17 aug 2020: Een alsmaar groter wordende wig
 
 • In de weekgrafieken van de aandelen uit de AEX springt Arcelor Mittal er zonder meer uit. Dat komt door de alsmaar groter wordende stijgende wig f - f ' in deze grafiek. De markt weet geen richting te kiezen in dit fonds, waardoor het patroon week na week groeit. Een uitbraak naar beneden is de meest aannemelijke ontwikkeling bij het patroon. Die uitbraak hebben we echter nog niet en dat maakt het toekomstig verloop onzeker. Een uitbraak naar beven is immers nog steeds mogelijk. Het is daarom geduldig afwachten hoe het zich in de toekomst ontwikkelt, wachtend op de richtinggevende uitbraak. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 17 aug 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 20 mei 2020: Deze dag wellicht uitbraak uit vlag
 
 • Vandaag is een boeiende dag in het koersverloop van Arcelor Mittal. Hiernaast ziet u de daggrafiek van elf uur vanmorgen van het fonds. De stand op dat tijdstop betekende een uitbraak naar beneden uit de eerder ontwikkelde vlag. Dat patroon wordt vandaag dus mogelijk afgerond, wat een voortzetting naar beneden tot de meest aannemelijke toekomstige ontwikkeling zou maken. Of het patroon wordt afgemaakt is vanavond echter pas zeker. Het is de slotstand waarmee dit wordt uitgemaakt. Na tienen steeg het aandeel gedurende een half uur, een teken dat het nog geen gedane zaak is. Het is dus nog even spannend, de koersontwikkeling van vandaag. -Ad Nooten-

PS Klikt u de grafiek dan krijgt u een grotere versie van de grafiek te zien.

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 20 mei 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 31 mrt 2020: Vandaag wordt een vlag afgemaakt
 
 • Een fonds dat bijdraagt aan de winst van de AEX van deze ochtend is Arcelor Mittal. In dat aandeel bedroeg de winst om tien uur 6,2%. In de daggrafiek van Arcelor is vanmorgen een vlag afgerond met een uitbraak naar boven. Het wil zeggen dat de markt gekozen heeft voor een voortzetting omhoog, in elk geval voor dit moment. Als morgen het nieuwe kwartaal aanbreekt moet blijken of de kooplust in dit aandeel ook dan nog aanwezig is. Het kan zijn dat het fonds vandaag namelijk wordt gekocht om aandelenportefeuilles naar het gewenste percentage van het totale vermogen te brengen, een verplichting waar veel grote beleggers mee te maken hebben. Het wordt morgen nagaan of Arcelor daadwerkelijk verder stijgt of toch weer terugvalt. Relevant bij een voortzetting naar boven is dat het koersdoel van de vlag rond € 10,40 ligt, de onderkant van het gap van 9 maart jongstleden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 31 mrt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 25 mrt 2020: Dit kwartaal werd bodem 2015 bereikt
 
 • De grafiek die ik bespreek is de kwartaalgrafiek van Arcelor Mittal. Het aandeel heeft de bodem uit 2015 rond € 6 bereikt en heeft daar steun gevonden. Het fonds is de laatste dagen gestegen vanaf deze grens. Het gaat vooralsnog om bodemvorming. Het niveau € 6 is cruciaal. Een doorbraak zou een voortzetting omlaag betekenen, waarbij een koersdoel niet zomaar te geven zou zijn. Daar zou ik dan nader onderzoek naar moeten doen. Het zou in ieder geval een slechte ontwikkeling zijn. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 25 mrt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 7 feb 2020: Scherp herstel na bekendmaking cijfers
 
 • ArcelorMittal kwam gisteren met betere cijfers naar buiten dan vooraf werd verwacht. Het resulteerde in een sprong naar boven van het aandeel. Het gevolg hiervan was dat het hoofd en schouders patroon, het toppatroon dat een paar weken geleden in deze grafiek ontstond, ongeldig werd. Beleggers zagen het op het moment van de vorming van het patroon te donker in.

 • Het gap dat gisteren ontstond zou nog gesloten kunnen worden. Daarom houd ik rekening met een eventuele terugkeer naar de stippellijn rond € 14,70. Daar zou dan steun gevonden moeten worden. 

 • Bij een doorbraak door potentiλle weerstand rond € 16,50 en de top rond € 17,25 zou het andere koek worden. Het gap zou dan open blijven en de markt zou kiezen voor een verdere opmars van dit aandeel. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 7 feb 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 22 jan 2020: Hoofd en schouders patroon afgerond
 
 • In de daggrafiek van Arcelor Mittal is gisteren een hoofd en schouders patroon afgemaakt. Ik neem op grond hiervan aan dat de koers van het aandeel de komende tijd naar de stippellijn door een voorgaande bodem rond € 11,50 zal gaan.

 • Voorwaarde is dat het patroon geldig blijft, waarvoor het koersverloop ten opzichte van de neklijn rond € 14,70 belangrijk is. Zolang het fonds onder dat niveau noteert is het patroon geldig en mijn doel dus ook. U kunt overwegen om niet € 14,70 te gebruiken, maar de top van afgelopen vrijdag rond € 15. Het is bij een neklijn namelijk verstandig wat marge aan te houden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 22 jan 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 14 okt 2019: Dubbele bodem ontwikkeld in weekgrafiek
 
 • In de weekgrafiek van Arcelor Mittal is rond € 11,50 een dubbele bodem ontstaan in de grafiek. Wordt de top rond € 15,65 vervolgens uitgenomen dan gaat deze dubbele bodem over in een W-vormige bodem. Een daling onder de dubbele bodem zou daarentegen alsnog een voortzetting naar beneden inhouden. Op die mogelijkheid dienen we te blijven letten zolang € 15,65 niet doorbroken is. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 14 okt 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 6 sep 2019: Ongebruikelijke uitbraak naar boven uit vlag
 
 • In de daggrafiek van Arcelor Mittal deed zich gisteren een uitbraak naar boven uit een vlag voor, een ongebruikelijke ontwikkeling. Gebruikelijk is immers een uitbraak naar beneden. Potentiλle weerstand ligt er nu te wachten bij het 61,8% Fibonacci niveau rond € 14,25. Daar kan eventueel een top ontstaan. Zou dat doorbroken worden dan wordt een terugkeer naar de top rond € 16,10 waarschijnlijk.
 • Een terugkeer in de vlag met daaropvolgend een uitbraak aan de onderkant zou inhouden dat het fonds toch nog verder daalt, in lijn met de ontwikkeling die normaal is bij een vlag. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 6 sep 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 22 aug 2019: Bij een oude bodem, potentieel steunniveau
 
 • Het is goed om af en toe wat afstand te nemen van het korte termijn koersverloop en naar het langere beeld te kijken. Dat doe ik vandaag met een viertal grafieken. In de weekgrafiek van Arcelor Mittal werd in mei een hoofd en schouders patroon afgemaakt. Op grond hiervan koos ik een koersdoel van € 6. (Zie Vrijdag 10 mei 2019: Wat is me opgevallen?) Het aandeel is een stuk gevorderd in de richting van dat doel. Het is gedaald van € 17 naar € 11,20. Dit laatste punt ligt ter hoogte van een bodem van mei 2016. Het is een potentieel steunniveau, dat is dus opletten of hier wellicht een bodem tot stand komt. Wordt € 11,20 doorbroken dan beweegt het fonds gewoon door in de richting van het doel € 6. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 22 aug 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 18 jul 2019: Na toppatroon vlag afgerond in weekgrafiek
 
 • In de weekgrafiek van Arcelor Mittal werd in mei een hoofd en schouders patroon afgerond. Ik schreef daar eerder over en vertelde u dat zolang dit patroon geldig blijft een daling naar de bodem rond € 6 uit 2016 mag worden verwacht. 
 • Er is nu een aanvullende ontwikkeling. Vorige week is namelijk een vlag afgerond in de weekgrafiek en dat patroon bevestigt de negatieve verwachting. Het is namelijk een voortzettingspatroon. Het koersdoel van de vlag ligt rond € 9,50. Daar zou het aandelenfonds op de weg naar beneden dus allereerst naar toe gaan. De eerste stap zou die onder de bodem rond € 12,90 moeten worden.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 18 jul 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 10 mei 2019: Groot hoofd en schouders patroon in maandgrafiek
 
 • Hiernaast ziet u de maandgrafiek van Arcelor Mittal. Het is ongewoon dat ik u nu al de maandgrafiek laat zien. Gisteren was het namelijk pas 9 mei en dat wil zeggen dat de laatste candle zeker nog van vorm zal veranderen. Het fonds zette gisteren echter de stap onder de stippellijn rond € 17,70 en ik wil u aan de hand van deze grafiek laten zien wat het gevolg daarvan is. Bij deze stand zouden we een enorm hoofd en schouders patroon hebben in de grafiek, een toppatroon dat zich uitstrekt over meer dan twee jaar koersverloop. Blijft dit patroon geldig dan mag een daling naar de bodem rond € 6 uit 2016 worden verwacht. De geldigheid van het patroon en dit doel zijn afhankelijk van het koersverloop ten opzichte van de neklijn rond € 17,70. Het beeld ziet er negatief uit zolang het fonds onder dit niveau blijft, waarbij het in verband met eventuele overshoots goed is om wat marge te hanteren. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 10 mei 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 15 apr 2019: Vlag afgerond in daggrafiek van het aandeel
 
 • In de daggrafiek van Arcelor Mittal is afgelopen vrijdag een vlag afgemaakt met een uitbraak naar boven. Amsterdam zet vooralsnog dus in op een terugkeer naar de toppen van februari van dit jaar.
 • Dit is van groot belang. Een daling onder de bodems van dit jaar zou in de hier niet getoonde weekgrafiek namelijk de afronding van een enorm hoofd en schouders patroon betekenen. Dat zou een uitermate negatieve ontwikkeling zijn. De nu gevormde vlag kan inhouden dat het aandeel wat verder stijgt en zodoende wat verder verwijderd raakt van die bodems. Het geraakt dan wat verder van de gevarenzone. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 15 apr 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 2 apr 2019: Terug boven neklijn hoofd en schouders patroon
 
 • In de grafiek is de terugkeer van de koers van Arcelor Mittal boven de neklijn rond € 18,60 van een hoofd en schouders patroon me opgevallen. Het toppatroon werd hierdoor ongeldig en dat is een verbetering van het beeld. Dat is nodig ook, want een daling onder de bodem rond € 17,05 zou de afronding van een enorm hoofd en schouders patroon inhouden dat teruggaat tot november 2016. De candle van gisteren geeft aan dat in ieder geval geprobeerd wordt de verdere ontwikkeling van dat enorme patroon tegen te gaan. Nu maar zien of de toppen van de voorgaande maanden ook doorbroken worden, want dat is nodig voor een verdere verbetering. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 2 apr 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 25 mrt 2019: Situatie wordt geleidelijk heel spannend
 
 • De situatie in de grafieken van Arcelor Mittal wordt geleidelijk erg spannend, laat ik u dit aan de hand van de maand- en daggrafiek toelichten. Eerst ga ik naar de daggrafiek rechts. Hier is een hoofd en schouders patroon afgemaakt waaraan een koersdoel van ongeveer € 12,45 is gekoppeld. 
 • Dit is belangrijk vanwege het beeld in de maandgrafiek links. Zou de stippellijn rond € 17,70 maar beneden doorbroken worden dan geeft dat ook in de maandgrafiek een hoofd en schouders patroon. Een fikse daling zou het waarschijnlijke gevolg zijn. 
 • Het patroon in de daggrafiek suggereert dat de stippellijn rond € 17,70 daadwerkelijk doorbroken kan worden. Met het verloop ten opzichte van € 17,70 en de bodem rond € 17,05 gaat de markt nu beslissen of het enorme potentiλle toppatroon in de maandgrafiek daadwerkelijk wordt afgemaakt. Dat is wat het koersverloop van dit aandeel momenteel erg spannend maakt. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 1 feb 2019: Koersdoel werd bereikt, nu bodempatroon
 
 • In oktober noemde ik € 17,75 als mijn koersdoel, dat doel is zoals u in de daggrafiek ziet eind december bereikt. 
 • Als een doel is bereikt is het vervolgens wachten op en zoeken naar nieuwe aanwijzingen. De daggrafiek bevat zo'n aanwijzing. Het gaat om een omgekeerd hoofd en schouders patroon. De stippellijn rond € 20 is de neklijn en het koersdoel dat we op grond van dit bodempatroon kunnen bepalen is € 22,90. Het patroon en het doel blijven geldig indien het aandeel boven de neklijn blijft, dat is noodzakelijk. Neem daarbij overigens wel een kleine marge. Stijgt de koers daadwerkelijk dan kan er weerstand zijn rond € 21,20 (38,2%), € 21,70, € 22,50 (50%) of € 23,80 (61,8%). 
 • De kleine candles van de afgelopen dagen waren echter geen teken van kracht. Het patroon was al af, maar een stijging bleef uit. Dat is een punt van zorg, een aanwijzing dat het bij de realisatie van een stijging niet van een leien dakje gaat. Dit is reden om kritisch te zijn en zorgvuldig te controleren of het fonds inderdaad naar € 22,90 gaat zoals het patroon zegt. Het is namelijk geen overtuigend begin. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 23 okt 2018: Vorige week door drietal bodems gebroken
 
 • Het fonds heeft na de dubbele top rond € 30,75 tweemaal steun gevonden in de buurt van de bodem € 24,35. Vorige week zijn die bodems echter doorbroken, wat een negatieve ontwikkeling is. Klap ik het verloop boven € 24,35 om naar beneden dan geeft dat een koersdoel vlakbij de bodem rond € 17,75. Die bodem wordt voor de komende maanden mijn koersdoel. 
 • Als stoploss niveau kies ik € 24,60, waar bodems hebben gelegen. Zolang het aandeel dagelijks onder deze grens sluit is het beeld negatief.
 • Rond € 22,70 ziet u het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging jun 2017 - jan 2018. Dat is een potentieel steunniveau. We zullen met het oog op de veronderstelde daling naar € 17,75 dus niet alleen naar de slotstanden ten opzichte van € 24,60 moeten kijken, maar ook moeten nagaan of dit niveau € 22,70 bij de koersdaling doorbroken wordt. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 31 mei 2018: Dubbele top te zien in de weekgrafiek
 
 • In de weekgrafiek van Arcelor Mittal links ziet u rond € 30,75 een dubbele top. Volgt hierop een daling onder de daartussen gelegen bodem rond € 24,35 dan ontstaat een M-vormige top, met een koersdoel van ongeveer € 17,90. Een eventuele daling onder € 24,35 zou dus een slechte ontwikkeling zijn. 
 • Beleggers hebben echter nog de optie om een hogere bodem boven € 24,35 te realiseren en daarmee de afronding van de M-vormige top te voorkomen. Vervolgens dient voor een vervolg omhoog de dubbele top te worden uitgenomen. De komende tijd moet blijken of beleggers in dit fonds deze mogelijkheid benutten. Potentiλle steunniveaus waar een bodem kan ontstaan zijn de stippellijn rond € 27,40 en het 61,8% Fibonacci niveau rond € 26,80 in de daggrafiek rechts. 
 • Een eventuele daling onder de laatste grens zou een gang naar € 24,35 aannemelijk maken, wat risico zou brengen op de afronding van de besproken potentiλle M-vormige top. Het zou dus het beste zijn zou de koers van het aandeel boven € 26,80 blijven, om vervolgens op te lopen en door de dubbele top te breken. De komende tijd zal blijken voor welke van de geschetste ontwikkelingen onze aandelenmarkt kiest. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 22 mrt 2018: Gerichte poging om top af te wenden
 
 • We zagen vorig en dit jaar in de AEX index dat dalingen onder voorgaande bodems voor beleggers aanleiding vormden de index te kopen. Dit fenomeen deed zich deze week ook bij dit aandeel voor. Arcelor Mittal brak afgelopen maandag naar beneden door bodems rond € 26, maar werd de dag erop meteen gekocht. Gisteren keerde het ook nog eens terug boven lijn i die ruim een week voor de daling onder € 26 volgend op de vorming van een lagere top al doorbroken was. Het is een gerichte poging om topvorming af te wenden, een voortzetting naar beneden zou namelijk een toppatroon opleveren. Het koersverloop moet ons de komende tijd leren of kopers van deze stukken er inderdaad in gaan slagen de ontwikkeling ten goede te keren of toch een daling onder de nieuwe bodem rond € 25,55 en dus de start van een correctie toe moeten staan. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 22 feb 2018: Boven trendlijn is de stijgende trend intact
 
 • Nadat in december het weerstandsniveau € 26,50 doorbroken werd is eet aandeel in januari de stippellijn rond € 31,15 tot op veertig cent genaderd. U ziet dit in de maandgrafiek links. De grens € 31,15 zou eventueel doorbroken kunnen worden, want in juli 2017 werd een dalende wig met een doel van ongeveer € 35,30 afgerond. Zolang het fonds boven lijn i koerst is de kans op een doorbraak in ieder geval groot.
 • In de daggrafiek ziet u dat Arcelor Mittal eerder deze maand steun vond ter hoogte van de bodem van 15 december 2017 rond € 26. De koers van het aandeel loopt momenteel op. Zou daarbij een lagere top onder die rond € 30,75 tot stand komen en de koers vervolgens naar beneden door lijn i en € 26 breken dan betekent dat topvorming.
 • Wordt de top rond € 30,75 echter doorbroken dan is de kans groot dat ook € 31,15 wordt gepasseerd en een vervolg naar het koersdoel € 35,30 van de dalende wig volgt. Zolang er nog geen lagere top is neergezet is dit het scenario waar de markt naar streeft. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 14 dec 2017: Door top uit maart € 26,50 gebroken
 
 • De koers van het Arcelor Mittal is afgelopen maandag naar boven door het weerstandsniveau € 26,50 gebroken, dat ziet u in de daggrafiek links. De maandgrafiek rechts leert ons dat het om de top uit maart van dit jaar gaat. Het is van belang dat het fonds vanaf nu boven het doorbroken niveau blijft, opdat een vervolgstap naar boven kan worden gezet. Het eerste doel is de stippellijn rond € 31,15 door de top van januari 2014. 
 • Dat doel zou overigens doorbroken kunnen worden. In juli werd een dalende wig afgerond en op grond van dat patroon is een doel van ongeveer € 35,30 te berekenen. Dat wordt het richtpunt zou € 31,15 gepasseerd worden.
 • Een en ander vervalt zou het aandeel terugkeren onder € 26,50, dan zou de doorbraak namelijk teruggedraaid worden. Dat zou ons dwingen te zoeken naar nieuwe aanwijzingen. Rond € 26,50 dan opnieuw weerstand kunnen komen te liggen. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 22 nov 2017: Bodem bij 61,8% en terug boven neklijn
 
 • Het aandeel heeft na de vorming van een hoofd en schouders patroon steun gevonden bij het 61,8% Fibonacci niveau rond € 22,85, daar is een bodem ontstaan. Een terugkeer boven de neklijn van het hoofd en schouders patroon heeft die formatie gisteren ongeldig gemaakt. De markt kiest hiermee voor een positieve ontwikkeling.
 • De bodem betekent dat ik lijn i heb kunnen tekenen. U ziet de lijn zowel in de daggrafiek links als in de weekgrafiek rechts. Het beeld is positief zolang het fonds boven deze lijn en de nieuwe bodem rond € 22,65 blijft. In de weekgrafiek ziet u dat een doorbraak door de top rond € 26,50 nodig is wil men vorm geven aan een voortzetting naar boven. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 15 nov 2017: Hoofd en schouders patroon afgerond
 
 • Gisteren is in de daggrafiek van dit aandeel een hoofd en schouders patroon afgemaakt. De stippellijn rond € 24,15 is de neklijn van het patroon, dat geldig blijft zolang het fonds onder deze lijn blijft. Neem daarbij overigens wel een kleine marge. Het koersdoel van het patroon laat zich berekenen op € 22,40.
 • Potentiλle steunniveaus zijn de Fibonacci niveaus € 23,45 (50%) en € 22,85. Een daling naar het laatste niveau ligt voor de hand.
 • Zou het 61,8% niveau naar beneden doorbroken worden dan volgt een daling naar € 22,40 en met grote waarschijnlijkheid ook naar de stippellijn door bodems rond € 21. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 6 okt 2017: In zijwaarts verloop onder 61,8% niveau
 
 • Arcelor Mittal bevindt zich sinds de afronding van de vlaggen waar ik vorige keer over schreef in een zijwaartse beweging tussen € 21 en het 61,8% Fibonacci niveau rond € 23,20. Ik schreef op 10 augustus jongstleden overigens dat dit niveau op € 22,15 lag, het moest € 23,20 zijn. Wordt dit niveau blijvend doorbroken dan is een terugkeer naar € 26,50 aannemelijk. Een eventuele daling onder € 21 zou in tegenstelling hiermee een verzwakking zijn, een verandering in negatieve zin van het momenteel positieve beeld. Het is positief omdat het aandeel steeds weer de stijging zoekt en het koersverloop de vorm heeft van een rechthoek. Waar het nog aan ontbreekt is een doorbraak naar boven uit het zijwaartse koersverloop. Zolang die er niet is doen we er uiteraard wel verstandig aan ook op het koersverloop ten opzichte van de bodems rond € 21 te letten, omdat een daling daaronder in dat geval niet uit te sluiten is. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 10 aug 2017: Na nieuwe vlag nu bij 61,8% niveau
 
 • Op de vlag f-g die ik de vorige keer besprak is na een uitbraak slechts een beperkte daling gevolgd. Die daling kreeg vervolgens de vorm van de vlag h-h' in de grafiek. Dat patroon werd afgerond met een uitbraak naar boven, waarmee de markt vooralsnog heeft gekozen voor een voortzetting naar boven.
 • De koers van Arcelor staat nu bij het 61.8% Fibonacci niveau rond € 22,15 Wordt dat niveau blijvend doorbroken dan maakt dat een vervolg naar € 26,50 aannemelijk. De voortzetting naar boven wordt dan daadwerkelijk gerealiseerd.
 • De koers mag niet meer onder de bodem rond € 21 komen, want dat zou de vlag h-h' ongeldig en een voortzetting naar boven onzeker maken. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 20 juli 2017: Er is nog steeds sprake van een vlag
 
 • Vorige week woensdag tekende ik de vlag f-f ' in de weekgrafiek van Arcelor. In de daggrafiek links ziet u dat het aandeel naar boven door lijn f ' is gebroken. Vervolgens heb ik lijn g getekend. De conclusie is dat het fonds zich nog steeds in een vlag in wording bevindt, namelijk het patroon gevormd door de lijnen f en g. De vlag wordt afgemaakt indien een uitbraak naar de onderzijde tot stand komt, wat vervolgens uit kan lopen op een voortzetting naar beneden.
 • Het 50% Fibonacci niveau rond € 22,15 waar ik over schreef is doorbroken, wat het 61,8% niveau rond € 23,20 tot het eerstvolgend potentieel weerstandsniveau maakt. Lijn g is een  potentiλle weerstandslijn. Het toekomstig koersverloop wordt bepaald door de stappen ten opzichte van deze hindernissen, die uitgenomen moeten worden wil een hervatting van de daling worden afgewend. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 12 juli 2017: In een stijging na afronding dalende wig
 
 • Het aandeel Arcelor Mittal brak eind juni naar boven uit de dalende wig e-e', dat ziet u in de weekgrafiek links. Het betekent in principe een voortzetting naar boven.
 • De grafiek bevat Fibonacci lijnen over de daling die plaatsvond in de wig. Potentiλle weerstandsniveaus zijn € 21,10 (38,2%), € 22,15 (50%) en € 23,20 (61,8%). Deze grenzen dienen de komende tijd te worden uitgenomen voor de verwezenlijking van het vervolg naar boven. 
 • Punt van aandacht bij de beweging naar boven is de vlag f-f ' in wording. Een eventuele uitbraak naar beneden zou namelijk een nieuwe dalende fase aannemelijk maken voor dit fonds. Voor de realisatie van een vervolg omhoog dient deze vlag dus ongeldig te worden, waarvoor een uitbraak aan de bovenkant van het patroon nodig is. Een uitbraak naar beneden uit f-f ' zou een negatieve ontwikkeling zijn. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

150317: Patronen schetsen een contrair beeld

211216: Zowel vlag als bodempatroon mogelijk

060916: Nog steeds in buurt van bovenkant kanaal

040816: Bij bovenkant van dalend langjarig kanaal

120416: Oplopend binnen een dalend trendkanaal

301115: In een dalend kanaal in de daggrafiek

180615: Nog altijd in lange omlaag gerichte wig

241014: Lange dalende trend in vorm van wig

250714: Opgeveerd vanaf bekend steunniveau

170114: Gestegen en bijna bij top uit jan 2013

300813: Bij onderkant eerder verlaten gebied

290413: Dalende trendlijn bepaalt het beeld

141212: Stijging gerealiseerd de laatste weken

100812: Weer voortzettingspatroon in wording

230212: Stijgende wig vraagt om aandacht

150911: Aandeel koerst rond cruciale bodem

210411: Tussen €23,40 en €26,40 onzekerheid

131210: Belangrijke contribuant stijging AEX

051110: Potentieel omkeerpatroon in wording

110610: Vooralsnog steun bij bodem nov '09

050510: Uit stijgend trendkanaal gevallen

090210: Steun gevonden rond het koersdoel

050110: Nu een grote kans op topvorming

231009: Nog immer strijd om 23,6% Fibonacci niveau

110609: Herstel tot 23,6% Fibonacci niveau

070109: Herstel met onbekende bestemming

211008: Flink gedaald, nabij mogelijke steun

180908: Naar beneden door trendlijn heen

110908: Koersdoel al bereikt, nu afwachten

050908: Door cruciaal Fibonacci niveau heen

310708: Gap na bekendmaking van kwartaalcijfers

120608: Daling, maar veel mogelijke steunniveaus

070508: Door top van vorig jaar gebroken

240408: Aangekomen bij top afgelopen jaar

060308: Weerstand bereikt, dus voorzichtig

110108: Gisteren door trendlijn gebroken

021107: Omkeerpatroon in weekgrafiek

210907: Voortzettingspatroon in stijgende trend

 

Nieuwsoverzicht Arcelor Mittal

 

Naar boven