ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

ARCELOR MITTAL maandgrafiek  ARCELOR MITTAL weekgrafiek  ARCELOR MITTAL daggrafiek 

  • Mijn vorige analyse van Arcelor Mittal is geheel achterhaald, het is tijd om daar wat aan te doen. Het aandeel heeft het doel 37,55 dat ik half januari koos zoals u ziet nog dezelfde maand bereikt en is daarna sterk gestegen. Meer is er aan de maandgrafiek niet te ontlenen, ik neem u mee naar de weekgrafiek.
  • Daar tekende ik Fibonacci lijnen over de daling 58,26 - 35,50 die ik gebruik om de stijgingskansen te beoordelen. Het fonds staat boven het 61,8% niveau, wat wil zeggen dat een stijging naar de top rond 58,26 aannemelijk is.
  • In dit geval maak ik echter nog een voorbehoud, dat te maken heeft met de vorige top uit januari die vrijwel samenvalt met het 76,4% Fibonacci niveau dat ik aan de overige niveaus heb toegevoegd. Er is hier een kleine kans op weerstand.
  • De voorlaatste candle betreft een zogenaamde dark cloud cover die deze weerstand bevestigt. Ik kan kortom hier niet voetstoots van een verdere stijging uitgaan.
  • Kijken we vervolgens naar de daggrafiek dan sta ik voor een dilemma. Daar is bij de pijlen midden februari namelijk een voortzettingspatroon met de naam rising three methods ontstaan, een patroon waarmee de opwaartse trend aangehouden is. Vervolgens heeft lijn h in combinatie met lijn b steun gevormd, waarbij het gap dat op 21 februari ontstond gesloten is en het aandeel de opmars naar boven heeft vervolgd.
  • Wat nu?!? Voorzichtigheid is de hoeder van de porseleinkast, daarom houd ik voorlopig toch maar even rekening met een daling. Ik heb nog wel bewijs nodig in de vorm van een daling onder de laatste bodem rond 49,30. Ik heb rekening houdend met een daling lichtgrijze Fibonacci lijnen in de grafiek getekend over de stijging 35,50 - 53,33, mogelijke steunniveaus bij een daling zijn 46,50, 44,40 of 42,30. Rond ieder van deze punten kan er als er zich daadwerkelijk een daling voordoet eventueel bodemvorming gezien worden. Ook rond de stippellijn 45,65 zou nog steun kunnen liggen. 
  • Een daling onder 42,30 of een stijging boven 54,20 zouden pas weer zekerheid geven, onder 42,30 zou de daling worden voorgezet naar de bodem uit januari en boven 54,20 naar de top rond 58,25 en waarschijnlijk ook hoger. 
  • De komende dagen moet echter allereerst blijken of het fonds inderdaad zoals ik uit voorzichtigheid voorlopig aanneem naar beneden gaat om nieuwe steun te zoeken, daar ga ik eerst op letten. -Ad Nooten-

Naar boven