ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

ARCELOR MITTAL maandgrafiek  ARCELOR MITTAL weekgrafiek  ARCELOR MITTAL daggrafiek 

  • Vorige week koos ik in bovenstaande weekgrafiek op grond van de daling onder het 61,8% Fibonacci niveau dat rond 48 lag lijn k als koersdoel. Een stand onder een 61,8% Fibonacci niveau maakt weliswaar een terugkeer naar het 100% niveau mogelijk, hier een daling naar 35,50, maar ik wilde niet vooruitlopen op een mogelijke doorbraak door lijn k.
  • Naar u in de daggrafiek ziet is lijn k gisteren steun gebleken, wat de keuze voor de lijn achteraf juist maakt.
  • Ik sluit echter niet uit dat er alsnog een daling naar 35,50 volgt. Het aandeel bevindt zich sinds juni in een proces van lagere toppen en lagere bodems en dat heeft voor de dalende trendlijn j gezorgd. De mogelijkheid van een neerwaartse doorbraak door lijn k blijft bestaan zolang het aandeel voor prijzen onder lijn j wordt verhandeld.
  • Daar ik echter niet vooruit wil lopen op een daling onder een lijn als lijn k wacht ik af wat er met het fonds gaat gebeuren. Bij een eventueel herstel kunnen de stippellijn rond 48,30 of lijn j weerstand vormen. Worden die lijnen doorbroken dan geldt dat als een positieve ontwikkeling. Zolang dat niet is gebeurd kan het verloop nog een negatieve wending nemen in de vorm van een daling onder lijn k. Over het toekomstig koersverloop is pas weer wat te zeggen na ofwel een neerwaartse doorbraak door deze lijn ofwel een opwaartse doorbraak door 48,30 en trendlijn j. Tot dan wacht ik af welke keuze de markt maakt. -Ad Nooten-

Naar boven