ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

ARCELOR MITTAL maandgrafiek  ARCELOR MITTAL weekgrafiek  ARCELOR MITTAL daggrafiek 

  • Arcelor Mittal is de afgelopen tijd flink gestegen en de motor onder het herstel van de AEX-index. Alle reden om eens naar het fonds te kijken. Je kunt je overigens afvragen wat een niet Nederlands bedrijf als dit in onze aandelenindex doet. Het heeft een extreem grote weging, maar geen enkele binding met ons land. Ik begin zoals gewoonlijk met de maandgrafiek waarin het aandeel duidelijk uit de gevarenzone is gekomen waarover ik in maart schreef. In de grafiek staan Fibonacci lijnen over de daling €67,81 - €12,57 getekend, de magenta stippellijnen rond €25,60, €33,65, €40,20 en €46,70 zijn potenti๋le weerstandsniveaus. Het fonds heeft het eerste uit deze reeks bereikt, namelijk het 23,6% niveau rond €25,60. Het verdient aanbeveling hier uit te kijken voor eventuele topvorming.
  • Uit de weekgrafiek blijkt dat het aandeel eventueel nog verder zou kunnen stijgen. Het is in die grafiek namelijk naar boven uit de zone €12,90 - €22,50 gebroken. Na een dergelijke doorbraak volgt vaak een stijging ter grootte van de hoogte van de verlaten zone. Dit zou neerkomen op een voortzetting naar de stippellijn rond €33,25 door een oude top en het 38,2% niveau rond €33,65. Hier moeten we dus rekening mee houden.
  • De beweging staat of valt met het verloop rond het 23,6% niveau rond €25,60 dat u in de daggrafiek ziet. Het fonds probeert daar vandaag 11 juni naar boven doorheen te breken en zo de stijging voort te zetten.
  • Een tweede factor om in de daggrafiek rekening mee te houden is het kanaal n-n'. De huidige herstelbeweging blijft intact zolang het aandeel zich binnen dit kanaal beweegt. De stijging zou daarentegen over kunnen zijn als er zich een daling onder lijn n voordoet.
  • Naast lijn n kan de stippellijn op €22,50 als voormalig weerstandsniveau steun gaan vormen. Het komt er daarom op neer dat de huidige stijging pas echt be๋indigd zou zijn bij een stand onder die grens €22,50 en lijn n.
  • Momenteel probeert het aandeel zoals ik zei naar boven door het 23,6% weerstandsniveau rond €25,60 te breken en ziet de markt dus nog stijgingsperspectief. Wordt dat niveau doorbroken dan zit er een beweging naar €33,65 in het vat, als het fonds tenminste boven lijn n blijft. Lukt het dit staalfonds daarentegen niet om door €25,60 te breken dan zou dat het einde van de opwaartse beweging kunnen betekenen, dat zou dan zoals we zagen pas onder €22,50 en lijn n het geval zijn. -Ad Nooten-

Naar boven