ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Fugro

Update vrijdag 1 mrt 2024: Naar boven uit het kanaal
 
 • Op kwartaalcijfers van Fugro reageerde de markt gisteren met een stijging van 7,8%. Het aandeel brak hierdoor naar boven uit het stijgend trendkanaal a-a', een opvallende ontwikkeling. Het betekent een versnelling naar boven ten opzichte van de hellingshoek van dat kanaal. Mocht het aandeel terugvallen, je weet het nooit, dan is de opgaande beweging intact zolang het boven lijn b blijft. De lijn heeft de taak van steunlijn van lijn a overgenomen. Het is overigens het beste als Fugro niet terugkomt in het kanaal, omdat de uitbraak anders een valse uitbraak wordt. Dat is over het algemeen geen goed teken.

 • Als de vaart naar boven erin blijft zijn mogelijke doelen het 38,2% Fibonacci niveau rond € 25,95, het 50% niveau rond € 33,15, de stippellijn rond € 36,85 of het 61,8% niveau in de buurt van € 40,35. We kunnen dan van niveau tot niveau gaan bekijken of een stap naar de volgende grens volgt of de ontwikkeling van een top -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 1 mrt 2024: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 25 jan 2024: ING bracht koers omhoog
 
 • Een aandeel dat het de laatste dagen goed doet is Fugro. Het is na een koersdoelverhoging van ING in twee dagen met 8,9% gestegen. We kijken naar de maandgrafiek, waarin de adviesverhoging in een uitbraak naar boven uit de stijgende wig b-b' heeft geresulteerd. Op die wig zou normaliter een daling zijn gevolgd, ING heeft het moment van het advies bewust of onbewust dus goed gekozen. Het aandeel moet nu wel boven de wig blijven in het overgebleven deel van de maand. Daar heeft ING geen invloed op en dat wordt dus nog spannend. Blijft het boven de wig b-b' dan kan de koers door naar de bovenkant van de vlag a-a'. Het komt dan afhankelijk van het moment waarop die bovenkant wordt bereikt rond € 20 เ € 21 uit. Keert de koers daarentegen terug in de wig dan kan alsnog de daling komen die zonder het advies van ING normaliter op de wig zou zijn gevolgd. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 25 jan 2024: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 26 mei 2023: Stijgende lijn doorbroken
 
 • Het aandeel is naar beneden door de stijgende lijn z gebroken. Omdat dit theoretisch de start kan zijn van een correctie heb ik Fibonacci lijnen in de grafiek gezet. De magenta stippellijnen zijn als correctieniveaus van de voorgaande stijging mogelijke doelen. Het gaat om de grenzen € 13,45 (23,6%), € 12,85 (38,2%), € 12,40 (50%) en € 11,90 (61,8%). Is de doorbraak door lijn z inderdaad het begin van een correctie dan zou de koers van de stukken naar € 12,85 of lager gaan. Een 38,2% correctie of meer is bij een correctie namelijk de normale ontwikkeling.

 • Een daling onder een trendlijn mondt echter niet per definitie uit op een correctie. In veel gevallen zegt het doorbreken van een trendlijn niets en wordt de oorspronkelijke beweging weer snel opgepakt. We doen er daarom goed aan om aan de hand van het komend verloop na te gaan of de doorbraak daadwerkelijk het begin van een dalingsfase is. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 26 mei 2023: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 14 feb 2023: Gap van 19 dec '22 gesloten
 
 • Op 19 december van het afgelopen jaar werd in de daggrafiek van Fugro een groot gap neergezet. Vervolgens ontwikkelde zich de stijgende wig x-x', waarmee het aandeel het gap in ging. In de loop van deze maand brak het naar boven uit deze wig. Bij een stijgende wig is een uitbraak naar beneden de ontwikkeling die je van oudsher het meest ziet, al moet ik opmerken dat je de laatste tijd vaker uitbraken naar boven ziet dan in het verleden. Het betrof hier de laatste fase van het sluiten van het gap. We kunnen gaan kijken of nu het gap gesloten is eventueel een daling wordt ingezet. De kans daarop is na het sluiten van een gap immers groot. Het aandeel zou dan binnenkort alsnog onder de wig belanden, wat een hervatting van de daling zou inhouden. Dit is uiteraard speculeren, de markt zou er ook voor kunnen kiezen de koers verder te doen oplopen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 21 feb 2023: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 25 jan 2023: Vorige week flink hersteld
 
 • Fugro kende vorige week plots een sterk herstel van de beurskoers. Het aandeel schoot naar boven. Een nieuwe analyse is nodig. Naar blijkt uit de daggrafiek eindigde de opmars bij het 50% Fibonacci niveau rond € 12,35. Daar ontstond een top, een bearish counterattack line. Die werd gisteren bevestigd.

 • Door de ontwikkeling zien we nu de stijgende wig x-x' in de grafiek. Op grond van de bij het 50% niveau ontwikkelde top en dit patroon moeten we ondanks de herstelbeweging van vorige week uit gaan van een volgend dalingsstadium. Dat breekt aan zodra de wig wordt afgemaakt met een uitbraak aan de onderzijde. Die stap zou dan de aanzet zijn tot een voortzetting naar beneden.

 • Dit verandert mocht een uitbraak naar boven uit de wig volgen. Die zou dan onbruikbaar worden en de markt zou doorgaan met het sluiten van het gap van 19 december 2022.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 25 jan 2023: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 20 dec 2022: Bijna kwart eraf na uitzending
 
 • Het televisieprogramma Pointer meldde dat Braziliaanse autoriteiten een onderzoek zouden doen naar de betrokkenheid van Fugro bij een dambreuk in Brazili๋ in 2019. De schuldvraag wordt opnieuw onderzocht. Het bedrijf verloor vervolgens 23% van haar beurskoers. Er ontstond een groot gap in de grafiek. Of dit gesloten wordt zoals bij gaps meestal gebeurt kan ik niet zeggen. Het zal afhangen van het waarheidsgehalte van het nieuws. Fugro noemt de uitzending eenzijdig en suggestief, uit eerder onderzoek bleek naar zeggen van Fugro geen schuld voor het bedrijf. Hoe dan ook, de beurskoers is enorm geschaad en bereikte het potenti๋le steunniveau € 10, waar in september van dit jaar een bodem werd ontwikkeld. Vanaf dit niveau is een herstel mogelijk. Wordt het daarentegen blijvend doorbroken dan is niet te voorspellen waar de koers naar toe gaat. In het gebied € 6,30 - € 8,10 waar eerder bodems ontstonden kan theoretisch steun liggen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 20 dec 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 24 aug 2022: Patroon ongeldig geworden
 
 • De olieprijs steeg gisteren met 4,3%. Saoedi-Arabi๋ heeft gesuggereerd de olieproductie te gaan verlagen. Het had gevolgen voor het koersverloop van alle oliegerelateerde aandelen, waaronder Fugro. De aandelenkoers van dit bedrijf steeg met 7,6% en keerde ruimschoots terug boven de neklijn van het eerder afgerond hoofd en schouders patroon die u rond € 12 ziet. Dat patroon is niet meer bruikbaar. Het komend verloop is nu geheel afhankelijk van het olieprijsverloop. Potenti๋le weerstand is aanwezig in de buurt van de Fibonacci niveaus € 12,50 en € 12,95. Ter hoogte van die grenzen is topvorming mogelijk, als de olie dan tenminste niet duurder wordt. Het eerste van de twee is vanmorgen inmiddels bereikt. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 24 aug 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 7 jul 2022: Afgeronde hoofd schouders
 
 • De Fugro daggrafiek toont ons een afgerond hoofd en schouders patroon. Het is eergisteren afgemaakt met een doorbraak van de stippellijn rond € 12. Het koersdoel van het patroon is ongeveer € 9,70. Dit geldt zolang het aandeel de beursdagen afsluit onder het hoogste punt van afgelopen maandag rond € 12,15. Officieel gebruik je de neklijn daarvoor, maar ik neem wat ruimte.

 • Potenti๋le steunniveaus zijn Fibonacci niveaus van de stijging € 6,29 - € 14,30 rond € 10,30 en € 9,35. Het koersdoel ligt daar niet ver boven, wat van de grens € 9,35 zolang de beweging omlaag intact blijft een valide richtpunt maakt.

 • Het is verstandig om de loop van de olieprijs te betrekken bij het toekomstig oordeel over her aandeel. Zou die weer aantrekken dan gaat de koers van Fugro namelijk mee naar boven. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 7 jul 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 31 mrt 2022: Bodempatroon maandgrafiek
 
 • Een omgekeerd hoofd en schouders patroon in de maandgrafiek van Fugro, daar wil ik uw aandacht voor vragen. Zie je de stippellijn rond € 10,10 als de neklijn van het patroon dan is het patroon afgerond. Dat geeft dan een koersdoel van ongeveer € 17.

 • Complicerende factor is echter de top rond € 11,15 uit februari 2020 die deze maand werd bereikt. Het is een potentieel weerstandsniveau, in die buurt kan dus eventueel een top worden gevormd. Dit niveau moet blijvend doorbroken worden, willen we het bodempatroon in deze maandgrafiek daadwerkelijk kunnen gebruiken. Tot dat moment is aangebroken is het de vraag wat de waarde is van het patroon. Die waarde gaat blijken uit het verloop ten opzichte van € 11,15. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 31 mrt 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 7 okt 2021: Daling van 8,1% is een draai
 
 • Een daling van 8,1%, dat is de koersontwikkeling die we gisteren zagen in de daggrafiek van Fugro. Het is een omslag ten opzichte van de voorgaande beweging. Het is na zo'n daling zaak te kijken waar eventueel steun aanwezig kan zijn. Het slot van gisteren lag op zo'n niveau, het 38,2% Fibonacci niveau dat naar beneden afgerond op € 8,40 ligt. Hier kan eventueel direct al een bodem worden gevormd. Andere niveaus waar steun kan liggen zijn het 50% niveau net boven € 8,15, het 61,8% niveau rond € 7,95 en de stippellijn rond € 7,80. Op grond van de W-vormige top in deze grafiek is het 61,8% niveau een plausibel koersdoel. Voor een gang naar dat doel moeten dan nog wel twee mogelijke steunniveaus worden doorbroken, laten we kijken of dat gebeurt. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 7 okt 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 3 sep 2021: Een bodempatroon afgerond
 
 • Een omgekeerd hoofd en schouders patroon, dat is het patroon dat ik vanochtend wil bespreken aan de hand van de daggrafiek van Fugro waarin dat is ontstaan. Het koersdoel van het patroon is ongeveer € 9,90. De stippellijn rond € 9,45 is echter een belangrijke potenti๋le barri่re, laten we ons vizier daar eerst op richten. Er is overigens een kans dat de neklijn van het patroon rond € 8,55 eerst zal worden getest. Een slot onder de neklijn en de onderkant van de voorlaatste candle net boven € 8,40 zou het patroon ongeldig maken. Ik gebruik die € 8,40 overigens omdat ik bij een neklijn in verband met tijdelijke doorbraken door zulke lijnen graag wat marge neem. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 3 sep 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 29 apr 2020: Terug in omgekeerde driehoek

 • De olieprijs loopt op en dat is een steun in de rug voor Fugro. Het aandeel is deze week teruggekeerd boven de vorige week doorbroken stippellijn rond € 8,15 en de beweging naar boven kreeg met name gisteren vorm. Dit is goed presteren, gezien de omgekeerde driehoek die nu ongeldig is geworden. Of het aandeel nog verder omhoog gaat hangt voor een aanzienlijk deel af van de ontwikkeling van de prijs die voor een vat olie wordt betaald. Beleggers tonen zich bij een oplopende olieprijs in ieder geval bereid om deel te nemen in het bedrijf. Potenti๋le weerstand vinden we rond de Fibonacci niveaus € 8,70, € 8,95 of € 9,20 en daarboven pas weer bij de top rond € 10,10 of bij lijn y. Nu maar zien hoever het aandeel komt. Het mag niet meer onder de stippellijn rond € 8,15 komen, want dan zou het risico op een vervolg omlaag weer toenemen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 29 apr 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 23 apr 2020: Onder eerdere bodems beland

 • Een daling onder de bodems rond € 8,17 van het aandeel,  daar wil ik het vanmorgen met u over hebben. De daling betekent de afronding van een omgekeerde rechthoekige driehoek, een patroon dat voor een koersdoel van € 6,25 zorgt. De bodem rond € 6,90 is echter een belangrijk potentieel steunniveau, het lijkt me het beste om ons eerst op dat niveau te richten. Gaat het aandeel daadwerkelijk naar € 6,90 dan blijkt daar uit het verloop of het vervolg naar € 6,25 of lager er komt of niet. Zo eenvoudig ligt het echter niet. De candle van gisteren is als hammer namelijk een potenti๋le bodem. Dit is een teken dat een deel van de beleggers het ondanks de daling onder de voorgaande bodems nog ziet zitten met het aandeel. Fugro staat rond 09.25 uur op 0,6% winst. Er wordt dus geprobeerd een bodem te maken van de hammer. Het hangt van het succes van deze poging af of de vermeende daling naar € 6,90 inderdaad volgt, dat is nu nog de vraag. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 23 apr 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 3 dec 2020: Claimemissie zorgde voor verkopen
 
 • Bodemonderzoeker Fugro geeft middels een claimemissie nieuwe aandelen uit, waardoor het totaal aantal aandelen meer dan twee keer zo groot wordt. De reactie van bezitters van de stukken ziet u hiernaast, de aandelen werden verkocht en sloten 19% lager. Er ontstond een gap in de grafiek en ik kijk de komende tijd of eventueel nog pogingen worden gedaan om dit gap te sluiten. Ik let verder op het koersverloop ten opzichte van het 61,8% Fibonacci niveau rond € 3,65 in de grafiek. Dit is een potentieel steunniveau, waar in theorie een bodem kan worden ontwikkeld. Een doorbraak met een slotstand zou echter een terugkeer naar de stippellijn rond € 3, de bodem rond € 2,60 of lager voor de hand liggend maken. De daling van gisteren heeft het aandeel dus meteen op een voor het toekomstig verloop belangrijk niveau gebracht. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 3 dec 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 21 okt 2020: Financiering, beleggers enthousiast
 
 • Fugro maakte gisteren bekend 695 miljoen euro te gaan ophalen bij banken en beleggers. Het bedrijf wordt hiermee overeind gehouden, wat met een koersstijging van maar liefst 22,1% werd beloond. Er zal sprake zijn geweest van een enorme short squeeze. Het aandeel was vorige week door het steunniveau € 3 gezakt, het niveau waar in maart en april van dit jaar bodems ontstonden. De stijging van gisteren lijkt een draai, maar is dat nog niet. Er wachten het fonds in de buurt van € 3,70, € 3,85 en € 4,10 toppen die zullen moeten worden doorbroken om in lange termijn termen daadwerkelijk een draai te maken. Laten we de komende tijd gaan kijken of het vertrouwen van beleggers in het bedrijf zover reikt dat deze toppen worden uitgenomen. Ontstaat opnieuw een lagere top dan blijft de dalende trend intact en kan het aandelenfonds alsnog verder dalen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 21 okt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 26 aug 2020: Naar boven uit een vlag gebroken
 
 • Er zit nog steeds leven in het aandeel Fugro, dat blijkt uit de gisteren afgeronde vlag in de daggrafiek van het fonds. De uitbraak uit het patroon is de aanzet voor een poging om de koers van het aandeel op te krikken. Om dit een succes te laten worden dienen drie potenti๋le weerstandsgrenzen te worden doorbroken. Het gaat om de Fibonacci niveaus rond € 4,10, € 4,40 en € 4,70. Alleen dan is de toestand zodanig dat een terugkeer naar de top rond € 5,65 of hoger kan worden gerealiseerd. Er staat de kopers die gisteren voor de uitbraak zorgen dus nog het een en ander te doen. Ze moeten nu laten zien dat ze er voldoende geld in durven steken om het fonds na deze eerste stap door de drie genoemde potenti๋le barri่res te brengen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 26 aug 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 6 apr 2020: Stappen naar boven maar beperkt
 
 • Fugro vond vorige maand steun, maar stappen naar boven in de laatste week van maart waren maar een kort leven beschoren. In de grafiek ziet u lijn y. De ontwikkeling is positief zolang het aandeel boven deze lijn koerst. Gaat het aandeel vanaf deze lijn verder omhoog dan zijn de blauwe en magenta stippellijnen potenti๋le weerstandsniveaus waar een top tot ontwikkeling kan komen. De blauwe stippellijnen zijn niveaus die eerder een rol speelden in het koersverloop, de magenta stippellijnen zijn Fibonacci niveaus. De koopbereidheid in dit aandelenfonds zal overigens nog wel flink moeten toenemen willen deze grenzen inderdaad betekenis krijgen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 6 apr 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 31 okt 2019: Door recente top € 8,25 gebroken
 
 • Fugro brak gisteren naar boven door de top rond € 8,25. Eerder was een dubbele bodem gevormd en werd de daartussen gelegen top rond € 7,90 uitgenomen. Hierdoor ontstond een W-vormige bodem, op grond waarvan het aandeel verder zou kunnen stijgen. Dat moeten we wel controleren, want het fonds staat vandaag rond 11.30 uur op een verlies van 0,3%. De koers dient boven de top rond € 7,90 te blijven wil het bodempatroon geldig blijven. Een kleine marge is daarbij op zijn plaats. Mogelijke doelen zijn de stippellijnen rond € 8,80 of € 10,10. Een significante daling onder € 7,90 zou het nu positieve beeld verzwakken. -Ad Nooten-

PS U kunt op de grafiek klikken voor een grotere weergave ervan.

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 31 okt 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 1 aug 2019: Koerssprong met een gap in de daggrafiek
 
 • Fugro heeft een overeenkomst met de bank bereikt, waardoor de angst voor de uitgifte van nieuwe aandelen is verdwenen. Het zorgde voor een koerssprong. Weerstand kan er nu zijn bij het 50% Fibonacci niveau van de daling € 10,50 - € 5,87 rond € 8,20, het 61,8% niveau rond € 8,70 of de stippellijn rond € 8,80 door voorgaande bodems. 
 • Waar we nog op moeten letten is of het gap van gisteren eventueel gesloten wordt. Dat is na de ontwikkeling van een gap namelijk altijd een mogelijke ontwikkeling waar we rekening mee dienen te houden. 
 • Verder moeten we afwachten wat op deze ene groene candle volgt, want dat gaat bepalen of de dalende trend ten einde is of niet. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 1 aug 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 29 apr 2019: Hoofd en schouders patroon in daggrafiek
 
 • In de daggrafiek van Fugro is afgelopen vrijdag een hoofd en schouders patroon afgemaakt. Een terugkeer naar de bodem op € 7 van december van het afgelopen jaar ligt voor de hand. Dit geldt formeel zolang de koers onder de neklijn rond € 8,80 blijft. Ik neem de bovenkant van de laatste candle op € 9,05 echter hiervoor, want ik hanteer graag een kleine marge. Zolang het fonds onder dit punt sluit ga ik uit van een terugkeer naar € 7. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 29 apr 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 16 jan 2019: In december uitgebroken, nu vindt test plaats
 
 • In de weekgrafiek links ziet u dat het aandeel in december naar beneden uit een rechthoek is gebroken, een patroon gevormd door de stippellijnen rond € 14,25 en € 10,10. Het gaf een koersdoel van ongeveer € 6, maar dat werd niet bereikt. Er ontstond een bodem op € 7. Momenteel vindt een test plaats van het weerstandsgebied € 9,70 - € 10,10. Resulteert die test in de weekgrafiek in een duidelijke draai naar beneden dan houdt dat een hervatting van de daling is. Het fonds kan dan alsnog naar € 6. Dit is zolang het weerstandsgebied € 9,70 - € 10,10 niet is doorbroken het meest waarschijnlijke scenario.
 • Een eventuele achtereenvolgende terugkeer boven de stippellijn rond € 10,10 en de toppen rond € 11,25 / € 11,40 in de daggrafiek zou het beeld veranderen. Dat zou een terugkeer naar € 14,25 aannemelijk maken. Dit is een optie zolang de voorzichtige draai die is ingezet in de daggrafiek geen overtuigend vervolg naar beneden heeft gekregen. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 27 apr 2018: Stijging 16,3% na bekendmaking omzetgroei
 
 • Fugro kwam gisteren met kwartaalcijfers. Het bedrijf boekte voor het eerst in twaalf kwartalen een omzetgroei, de omzet steeg met 3,3%. De aandelenmarkt reageerde enorm positief, het aandeel steeg met 16,3%. Een flink deel van de stijging zal overigens het resultaat zijn van partijen die met posities op een daling speculeerden en ter aanpassing van hun posities gedwongen waren het aandeel te kopen. Dit effect zal binnen een paar dagen uitgewerkt zijn en dan zal blijken hoe beleggers werkelijk over het fonds gaan denken.
 • Belangrijk hierin in het koersverloop ten opzichte van de stippellijn rond € 14,25 in de weekgrafiek rechts. Een doorbraak door dit niveau en  de top rond € 14,40 zou een teken zijn dat beleggers structureel positiever gaan denken over het aandeel, dat zou namelijk bodemvorming betekenen. Tot dat moment is het ondanks de enorme stijging van vandaag afwachten hoe de houding van de markt ten opzichte van dit aandeel zich uiteindelijk ontwikkelt. Voor de korte termijn is de ontwikkeling in ieder geval positief. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 28 mrt 2018: Maandag door voorgaande bodem gebroken
 
 • Nadat het fonds eerder onder het 61,8% Fibonacci niveau gesloten was is het afgelopen maandag naar beneden door de bodem rond € 11,35 gebroken. De aandelenmarkt heeft hiermee gekozen voor een vervolg naar beneden. Het aandeel gaat naar ik vooralsnog aanneem naar de stippellijn door de bodem links in de grafiek rond € 10,20, naar de stippellijn rond € 10,10 door de bodem van september vorig jaar of eventueel lager. 
 • Ik kan me voorstellen dat grote partijen die deze stukken bezitten nog gaan proberen een hogere bodem boven € 10,20 te bewerkstelligen. Als het aandeel terugkeert naar € 10,20 of € 10,10 is het risico op een voorzetting daaronder immers groot. -Ad Nooten-

 

 

Update woensdag 21 mrt 2018: Een merkwaardig koersverloop deze maand
 
 • Dit aandeel kende deze maand een bijzonder koersverloop. De koers brak op 2 maart jongstleden namelijk door het 61,8% Fibonacci niveau en de bodem rond € 11,60, maar steeg vervolgens toch weer. Dat is ongebruikelijk. Nu is het fonds na de ontwikkeling van een dubbele top rond € 12,75 echter weer bijna terug bij de bodem rond € 11,35. Wordt dat doorbroken dan ligt een terugkeer naar € 10,20 voor de hand.
 • Weten kopers Fugro daarentegen boven de dubbele top rond € 12,75 te manoeuvreren dan ontstaat een bodempatroon. 
 • Beide voorgaande opties zijn nog mogelijk, wel zou een daling naar € 10,20 gezien het gegeven dat het aandeel al tweemaal onder het 61,8% niveau is gesloten de meest logische ontwikkeling zijn. -Ad Nooten-

PS Klikt u op de grafiek als u de grafiek in een grotere weergave wilt zien.

 

Update woensdag 21 feb 2018: Bodem gevormd bij 61,8% Fibonacci niveau
 
 • Het aandeel Fugro is vorig jaar na een tweede bodem in de buurt van € 10,10 gestegen naar de top uit juli 2017 rond € 14,25, dat ziet u in de weekgrafiek links. Vervolgens trad een correctie op in de grafiek. In de daggrafiek rechts ziet u dat het fonds daarbij steun vond bij het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging okt 2017 - jan 2018. Een bodem bij een 61,8% niveau kan in principe uitlopen op een nieuwe stijgingsfase.
 • Gaat de koers van het aandeel inderdaad omhoog en wordt in de weekgrafiek links vervolgens de top op € 14,40 doorbroken dan ontstaat een omgekeerd hoofd en schouders patroon. Dit is het positieve scenario.
 • In het negatieve scenario wordt de recent rond € 11,60 gevormde bodem naar beneden doorbroken en volgt een terugkeer naar € 10,10. Zolang het zoals op dit moment ontbreekt aan een overtuigende stijging is behalve het positieve scenario ook het negatieve nog mogelijk. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 7 sep 2017: Bodem 2016 bereikt, kooplust teruggekomen
 
 • In de weekgrafiek van Fugro rechts is een bodem ontstaan ter hoogte van de bodem van februari 2016. Die bodem lag op € 10,04, de nieuwe bodem op € 10,09. Tot op de cent nauwkeurig zul je een voorgaande bodem nooit bereikt zien worden, een nieuwe bodem valt er altijd net onder of, zoals in dit geval, net boven. Het verschil is verwaarloosbaar, het doel bereikt. 
 • De lust om dit aandeel te kopen is de afgelopen dagen teruggekeerd, dat leert de daggrafiek links ons. Omdat ik wil weten waar de huidige stijging eventueel stuk zou kunnen lopen heb ik Fibonacci lijnen over het laatste deel van de daling geplaatst. Grenzen waar dat zou kunnen gebeuren zijn € 11,70, € 12,20 of € 12,70. Ik neem voorlopig aan dat bij een van die niveaus een top ontwikkeld gaat worden. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 4 aug 2017: Ruim tien procent gedaald na kwartaalcijfers
 
 • Het aandeel Fugro is gisteren na de bekendmaking van kwartaalcijfers met 10,4% gedaald, beleggers waren erg ontevreden met het gepresenteerde cijfermateriaal. Het aandeel brak door de stippellijn rond € 12,70, in de buurt waarvan zoals u in de daggrafiek links kunt zien onlangs nog steun lag. Dat niveau moet nu als potentieel weerstandsniveau worden behandeld.
 • De candle van gisteren betekende de vorming van een gap. Gaps worden meestal gesloten en dat vraagt om een koersherstel naar ongeveer € 13,20, de onderkant van de voorlaatste candle. Of dit gap gesloten gaat worden is gezien de mogelijke weerstand rond € 12,70 echter twijfelachtig. Er wordt een poging gedaan om het te sluiten indien het fonds ondanks de mogelijke weerstand boven € 12,70 en tevens boven het hoogste punt van gisteren € 12,85 komt.
 • Kijken we naar de rechtse grafiek, de weekgrafiek, dan ligt een daling naar de bodem rond € 10,05 veeleer voor de hand. Klap ik het koersverloop boven € 12,70 om naar beneden dan kom ik overigens lager uit. Speculeren op een daling onder zo'n belangrijke bodem doe ik echter niet, je weet immers nooit zeker of een punt als dat doorbroken wordt.
 • Recapitulerend ga ik uit van een daling naar € 10,05, met de kanttekening dat ik dit bij een stijging boven € 12,85 los zou moeten laten. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

040417: Maanden zijwaarts boven 61,8% Fibonacci grens

160916: M-vormig toppatroon zorgt voor een negatief beeld

080816: Dalend sinds mislukte doorbraakpoging bij € 19

200416: Markt stuurt tot nu toe aan op vervolg stijging

111114: Na enorme daling herstel door belang Boskalis

310714: Lange termijn beeld negatief door toppatroon

080414: Gestegen tot bijna bij dalende weerstandslijn

220114: Een dalende trendlijn en enkele wiggen

300913: Behoedzaamheid verstandig bij dit aandeel

190413: Niets te zeggen over wat er gaat komen

201112: Grote daling na slechte berichten

190912: Positieve ontwikkeling in de koersgrafieken

150512: Vier potenti๋le steunniveaus voor het fonds

051211: Veel strijd nodig voor bodem rond 61,8%

200611: In correctie na top ter hoogte van top 2007

210211: In dec bereikte top 2007 vormt weerstand

181010: Aandeel nadert top uit april van dit jaar

170510: Top rond 76,4% niveau en stijgende wig

120110: Bij belangrijk potentieel weerstandsniveau

280809: Na stijging ook nog naar boven uit kanaal

070409: Wachtend op beslissende beweging

301008: Gereserveerdheid bij doorbraak trendlijn

020908: Top gevormd rond 61,8% Fibonacci niveau

110808: Onder trendlijn is daling het waarschijnlijkst

160608: Lagere top en vier mogelijke steunniveaus

170408: Door 61,8% Fibonacci niveau gebroken

310108: Verder gedaald dan ik in november aannam

191107: Correctieve beweging na dubbele top

101007: Dalend in richting van laatste trendlijn

 

Nieuwsoverzicht Fugro

 

Naar boven