ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

FUGRO maandgrafiek  FUGRO weekgrafiek  FUGRO daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • De koers van het aandeel Fugro is de laatste beursdagen zoals u in de daggrafiek hierboven ziet snel gedaald. Ik zag echter nog niet eerder kans om over dit fonds te schrijven en loop dus enigszins achter de feiten aan. Het fonds heeft in de daggrafiek een dubbele top gevormd en heeft daarna de weg naar beneden gekozen, het is de start van een correctie.
  • Een koersdoel voor die correctie ga ik in eerste instantie in de maandgrafiek zoeken. Ik heb deze grafiek voorzien van Fibonacci lijnen over de fenomenale stijging van 6,13 naar 62,50 die het fonds sinds 2003 heeft gehad. Het eerst in aanmerking komende richtpunt in deze grafiek is het 23,6% niveau rond 49,20. Daar een correctie over het algemeen echter wel naar het 38,2% loopt moeten we voor de wat lagere termijn ook een daling naar 40,95 niet uitsluiten.
  • Kijken we echter niet alleen naar de Fibonacci niveaus, maar ook naar de trendlijnen in de weekgrafiek dan zien we dat lijn i de eerstvolgende lijn is die steun zou kunnen vormen en daaronder is lijn e de tweede lijn die bij een eventuele daling onder lijn i een rol zou kunnen gaan spelen.
  • Of lijn e zal worden opgezocht zal afhangen van het verloop ten opzichte van lijn i en het 61,8% niveau rond 51,15 van de Fibonacci lijnen over de laatste stijging 44,14 - 62,50 die ik in de daggrafiek heb geplaatst. Een daling onder dit niveau zou omdat normaal gesproken dan een daling naar het 100% niveau volgt vervolgens waarschijnlijk ook een daling naar lijn e veroorzaken.
  • Zo ontstaat een lastige situatie met meerdere mogelijke steunniveaus en steunlijnen, het valt niet mee om daaruit een koersdoel te kiezen. Omdat ik in het kader van deze analyse toch een keuze wil maken neem ik op grond van de maandgrafiek voorlopig aan dat lijn e het doel wordt, dat zou grafisch logisch zijn. De koers moet dan de komende maanden naar 42,50 45 teruglopen. 
  • Onderweg kijk ik rond 51,15, bij lijn i, rond 49,20 en rond de augustus bodem rond 44 of het koersverloop me aanleiding geeft om af te zien van de verwachting dat er een daling naar lijn e volgt. U ziet aan al deze punten dat de aandelenmarkt nog alle gelegenheid heeft om mijn ongelijk te bewijzen. Behoorlijke kans dus dat mijn koersdoel later veel te ambitieus blijkt, ik houd het voor u in de gaten. -Ad Nooten-

Naar boven