ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Wat direct opvalt in de daggrafiek van Fugro is het gap dat op 10 juli jongstleden tussen €34,20 en €40,30 ontstond. Het bedrijf kwam die dag met een winstwaarschuwing en dat viel bij beleggers niet in goede aarde. Het aandeel ging fors onderuit en brak met het gap door de stippellijn op €34. We gaan in de maandgrafiek kijken wat de betekenis hiervan is.

  • De stippellijn rond €34 is een lijn door de bodem uit 2011. De daling onder deze bodem houdt in dat op de bodem uit 2009 na alle voorgaande bodems zijn doorbroken. Dit is uiteraard een negatieve ontwikkeling.

  • Kijkt u naar het koersverloop boven de stippellijn rond €36,85. U ziet een afgerond hoofd en schouders patroon, waarvoor zich een koersdoel van ongeveer €10 laat berekenen. Een daling naar de bodem uit 2009 rond €19 is hiermee waarschijnlijk, op een eventuele daling onder die belangrijke bodem wil ik nog niet speculeren.

  • Bij dit negatieve toekomstbeeld van een daling naar €19 is er nog wel ιιn technisch aspect dat om aandacht vraagt. In de daggrafiek zagen de vorming van een gap. Gaps worden meestal gesloten en dat wil zeggen dat we theoretisch rekening moeten houden met een terugkeer naar de bovenkant van het gap rond €40,30.

  • Laat ik daar meteen een kanttekening bij maken. Omdat het gap leidde tot de afronding van het hoofd en schouders patroon in de maandgrafiek is het gap een breakaway gap, een type gap dat niet altijd gesloten wordt. Komt de koers van Fugro boven €34,20, de onderkant van het gap, dan kan er bovendien weerstand gevonden worden rond €36,85. Dit is immers de neklijn van het hoofd en schouders patroon. Het is dus twijfelachtig of het gap nog overbrugd gaat worden.

  • Dat neemt niet weg dat het zeer wel kan komen van een stijging naar €34 en een poging om het gap in te gaan. Zodra er een bodem wordt gevormd in de daggrafiek wordt een terugkeer richting €34 of hoger aannemelijk. Hiermee hebben we dus een dubbel beeld. Voor de korte termijn dienen we rekening te houden met een eventuele stijging naar €34 of eventueel €36,85, terwijl er een lange termijn doel van €19 staat. Dat doel blijft geldig zolang Fugro onder de neklijn op €36,85 van het hoofd en schouders patroon staat.

  • De laatste twee candles in de daggrafiek zijn hammers. Het is een teken dat er momenteel wordt geprobeerd tot de vorming van een bodem te komen, voor wat het waard is. De hammers moeten nog bevestigd worden door middel van een stijging. Het fonds stond aan het einde van de ochtend op een verlies van bijna een procent, erg succesvol lijkt de poging tot dusverre dus nog niet. Het is echter wel raadzaam de ontwikkeling in de gaten te houden.

Resumerend: 

Fugro kwam op 10 juli jongstleden naar buiten met een winstwaarschuwing en dat zorgde voor een grote daling. Er ontstond een gap tussen €34 en €40,30, een gebied dat overgeslagen werd. Het fonds is daarna verder gedaald. Gaps worden meestal gesloten, zo leert de theorie ons. Voor dit gap is dat evenwel onzeker. De daling leidde namelijk tot de afronding van een groot hoofd en schouders patroon, wat van het overgeslagen gebied een breakaway gap maakt. Dit type gap wordt niet altijd gesloten. De mogelijkheid is echter wel aanwezig dat er op een zeker moment een bodem wordt gevormd in de daggrafiek en een terugkeer richting €34 of hoger, €36,85, volgt. Bij €34 vinden we de onderkant van het gap, rond €36,85 ligt de neklijn van het hoofd en schouders patroon. Beide niveaus zijn potentiλle weerstandsniveaus. Het hoofd en schouders patroon blijft geldig zolang de koers van Fugro onder de neklijn blijft. Aan het patroon is een koersdoel van €10 gekoppeld, een doel waar ik me echter nog niet op wil richten. Rond €19 vinden we immers een bodem uit 2009. Het ligt zolang Fugro onder de neklijn op €36,85 blijft voor de hand dat het aandeel op termijn naar die bodem gaat. Daar kan omdat het om een lange termijn doel gaat overigens nog wel enige tijd overheen gaan, dat kan best volgend jaar worden. Het beeld is dus tweeledig. Aan de ene kant is een herstel op een zeker moment mogelijk, aan de andere kant moeten we rekening houden met een daling naar €19. Dat is lastig handelen, moet ik bekennen. Concreter kan ik het echter niet maken. -Ad Nooten-

 

Geplaatst donderdag 31 jul 2014, 12.28u.

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

080414: Gestegen tot bijna bij dalende weerstandslijn

220114: Een dalende trendlijn en enkele wiggen

300913: Behoedzaamheid verstandig bij dit aandeel

190413: Niets te zeggen over wat er gaat komen

201112: Grote daling na slechte berichten

190912: Positieve ontwikkeling in de koersgrafieken

150512: Vier potentiλle steunniveaus voor het fonds

051211: Veel strijd nodig voor bodem rond 61,8%

200611: In correctie na top ter hoogte van top 2007

210211: In dec bereikte top 2007 vormt weerstand

181010: Aandeel nadert top uit april van dit jaar

170510: Top rond 76,4% niveau en stijgende wig

120110: Bij belangrijk potentieel weerstandsniveau

280809: Na stijging ook nog naar boven uit kanaal

070409: Wachtend op beslissende beweging

301008: Gereserveerdheid bij doorbraak trendlijn

020908: Top gevormd rond 61,8% Fibonacci niveau

110808: Onder trendlijn is daling het waarschijnlijkst

160608: Lagere top en vier mogelijke steunniveaus

170408: Door 61,8% Fibonacci niveau gebroken

310108: Verder gedaald dan ik in november aannam

191107: Correctieve beweging na dubbele top

101007: Dalend in richting van laatste trendlijn

 

Nieuwsoverzicht Fugro

 

 

Naar boven