ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

FUGRO maandgrafiek  FUGRO weekgrafiek  FUGRO daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • Fugro bevindt zich in de maandgrafiek onder het 61,8% Fibonacci niveau en lijkt dus door te gaan zakken naar lijn a, dat is de situatie in de maandgrafiek.
  • Uit de weekgrafiek blijkt echter dat er al enkele weken strijd is rond het huidige koersniveau. Er zijn twee candles gevormd met grote uitslagen naar boven en beneden, maar een klein lichaam. Dit geeft aan dat noch kopers noch verkopers hun stempel op het koersverloop hebben kunnen drukken. De candle die deze week tot dusverre gevormd is laat een stijging zien, het heeft er veel van weg dat de kopers aan de overhand zijn.
  • Dat beeld komt ook uit de daggrafiek naar voren. De koers van Fugro brak gisteren door de dalende lijn n, waarmee kopers voor de korte termijn in ieder geval een voor herstel noodzakelijke stap tot stand hebben weten te brengen. 
  • Er is echter nog geen reden voor optimisme, net als er dat bij andere fondsen die zich in een soortgelijke positie bevinden nog niet is. Er wachten het aandeel bij een stijging namelijk nogal wat potentiële drempels, zijnde de Fibonacci niveaus over de laatste daling van €48,58 naar €22,25. Deze vinden we rond €28,45, €32,30, €35,40 en €38,50. 
  • Het eerste niveau uit deze rij valt ongeveer samen met de laatste top rond €28,65. Dat maakt het al direct tot een pittig en mogelijk al niet te overbruggen weerstandsniveau. Zolang Fugro die laatste top niet gepasseerd heeft is het zinloos om over een stijging naar hoger gelegen niveaus te filosoferen. In eerste instantie stel ik me in weerwil van de doorbraak om die reden dan ook neutraal op. -Ad Nooten-

Naar boven