ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

DSM

Update dinsdag 2 apr 2019: Terugkeer koers in naar boven gerichte wig
 
 • n de daggrafiek van DSM is een terugkeer tot stand gebracht in de naar boven gerichte wig in deze grafiek. Eerder deed zich een uitbraak naar beneden voor uit dit patroon. Weten kopers van deze stukken nu ook nog een doorbraak aan de bovenkant van de wig te bewerkstelligen dan maakt dat het beeld compleet, dat zou een keuze voor een voortzetting naar boven zijn. Nu is het nog even afwachten wat volgt op deze terugkeer. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 2 apr 2019: Wat is me opgevallen?

PS Klikt u op de grafiek voor een grotere versie ervan.

 

Update dinsdag 5 mrt 2019: Onwaarschijnlijk hard gestegen vanaf dec
 
 • DSM is vanaf een bodem die eind september ter hoogte van een top uit 2017 tot stand kwam onwaarschijnlijk hard gestegen, namelijk 41,9%. Ik ben er compleet door verrast, moet ik eerlijk zeggen. Beleggers koesteren kennelijk enorme verwachtingen. Vorige maand werd bij deze stijging ook nog de top uit september 2018 doorbroken. Het aandeel heeft nog nooit zo hoog gestaan. Wat is gebeurd is na het technische beeld dat het fonds eind oktober vorig jaar had al exceptioneel, maar het aandeel kan als het beeld zo zou blijven als nu nog verder omhoog. Als ik op grond van de weekgrafiek links namelijk een koersdoel bepaal kom ik bij het 161,8% Fibonacci niveau rond € 108,45 uit, wat ten opzichte van het slot van gisteren nog eens een stijging met 12,4% zou inhouden. 

 • In de daggrafiek rechts ziet u een bodem rond € 90,25. Die bodem kunnen we gebruiken. We kunnen het doel € 108,45 aanhouden zolang het aandeel boven deze bodem staat. Een eventuele terugkeer eronder zou het beeld daarentegen veranderen. De toekomst zou vervolgens namelijk afhangen van de plaats waar dan steun gevonden wordt en dus ongewis worden. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 24 okt 2018: Uit kanaal en omgekeerde driehoek gebroken
 
 • Het aandeel is deze week door lijn o en bodems rond € 77,50 gebroken. Dit is een negatieve ontwikkeling, het zorgde namelijk voor de afronding van een omgekeerde rechthoekige driehoek. Het is het patroon gevormd door lijn p' en de stippellijn rond € 77,50. Het geeft een koersdoel van ongeveer € 62. Het is aannemelijk dat DSM terugkeert naar de bodem uit augustus 2017.
 • Als stoploss niveau kunnen we de stippellijn rond € 77,50 nemen. Ik kies echter voor wat ruimte en gebruik hiervoor het hoogste punt van deze week € 79,90. Patroon en doel zijn geldig zolang het fonds dagelijks onder deze grens sluit.
 • het 61,8% Fibonacci niveau rond € 73,75 is een potentieel steunniveau. Naar € 62 gaat het aandeel alleen als deze grens doorbroken wordt, hetgeen vooraf niet zeker is. Dat wordt de komende tijd dus controleren of het niveau daadwerkelijk doorbroken wordt. -Ad Nooten-

PS Klikt u op de grafiek voor een grotere versie ervan.

 

Update donderdag 10 okt 2018: Beleggers afgestraft voor merkwaardig gedrag
 
 • Het is merkwaardig hoe beleggers zich vorige maand na de daling onder lijn p in de daggrafiek rechts hebben gedragen. Het aandeel werd de dag na de doorbraak al gekocht en teruggebracht naar boven. De afstraffing volgde, dat ziet u aan de reeks rode candles waarmee het fonds naar beneden dook. 

 • Het aandeel brak naar beneden door de stippellijn rond € 84, waarmee een toppatroon werd afgemaakt. Het gaat om de omgekeerde rechthoekige driehoek gevormd door lijn p' en de stippellijn rond € 84, een patroon dat overigens voor hen die zich ingeschreven hebben of nog inschrijven in de vervolgcursus op 10 november aanstaande besproken wordt. Het patroon geeft een koersdoel van ongeveer € 75.

 • In de weekgrafiek links ziet u echter de stijgende lijn o en dat is een potenti๋le steunlijn. Verder kan er bij de bodem rond € 77 uit februari van dit jaar in theorie steun gevonden worden. Het wordt volgen of lijn o opnieuw als steunlijn dient, die lijn zou het aandeel kunnen opvangen en weer naar boven kunnen sturen. Doet de lijn dat niet dan richt ik mijn pijlen in eerste instantie op € 77. -Ad Nooten-

 

Update maandag 6 aug 2018: Een naar boven gerichte wig in de grafieken
 
 • Onze aandelenmarkt heeft na de vorige keer dat ik over het fonds schreef gekozen voor een voortzetting naar boven. Momenteel is een patroon te zien in de grafieken op grond waarvan het de komende tijd opletten is bij het koersverloop van DSM. Het gaat om de wig p-p' die u zowel in de weekgrafiek links als in de daggrafiek rechts ziet. Voor een grotere weergave van de grafieken kunt u er overigens op klikken. Breekt DSM naar boven uit dan heeft de wig geen betekenis meer, de keuze van beleggers valt dan op een voortzetting naar boven. Bij een naar boven gerichte wig  is een uitbraak naar beneden evenwel de meest voorkomende ontwikkeling. We doen er dus goed aan rekening te houden met een eventuele daling onder lijn p. Komt die inderdaad tot stand dan zou een successievelijke daling onder de stippellijn rond € 84 en de bodem rond € 83,40 de afronding van een toppatroon inhouden en dus negatief zijn.  -Ad Nooten-

 

Update woensdag 14 mrt 2018:  Twee scenario's waaruit de markt kan kiezen
 
 • De grafiek hierboven links is de maandgrafiek van DSM. Hoewel er deze maand wat druk staat op het aandeel is de stijgende trend intact. Dit is in ieder geval zo zolang het fonds boven lijn o koerst.

 • In de daggrafiek rechts ziet u dat vorige maand een bodem is ontstaan rond € 77. De koers van DSM liep vervolgens op, maar de stippellijn rond € 85,30 vormde een weerstandslijn die ondanks aanhoudende pogingen daartoe niet blijvend werd doorbroken. Het aandeel heeft te lijden onder verkoopdruk. 

 • Volgt een daling onder € 77 dan hebben we te maken met topvorming in deze grafiek, dan wordt het verloop namelijk een M-vormige top. Het aandeel zou naar lijn e of lijn o gaan, of naar beide lijnen. Dit gaat niet door als het fonds achtereenvolgens door het weerstandsniveau € 85,30 en de top op € 86,70 breekt, want dat zou een voortzetting naar boven inhouden. Dit zijn de scenario's waaruit de aandelenmarkt te kiezen heeft. -Ad Nooten-

 

Update maandag 5 feb 2018: Na daling onder tweede trendlijn correctie gestart
 
 • In oktober van het afgelopen jaar sloot ik mijn analyse van DSM (die u onder het voor de continu๏teit van de site noodzakelijke reclameblokje hieronder ziet) af met de opmerking dat een daling onder lijn n aanleiding zou zijn voor mij om te controleren of DSM boven de doorbroken lijn e blijft. U ziet in de daggrafiek links dat het niet alleen lang heeft geduurd voor het aandeel onder lijn n kwam, maar dat vervolgens ook nog een opvolgende trendlijn ontstond die de 'taak' van lijn n overnam. Pas nadat die lijn doorbroken werd is de stemming negatief geworden en startte een correctie.

 • In de beide grafieken ziet u rond € 79 een stippellijn door de bodem van begin januari, dat is uiteraard een potentieel steunniveau. Verder ziet u magenta stippellijnen, ook dat zijn potenti๋le steunniveaus. Het gaat zoals u in de weekgrafiek rechts kunt zien om Fibonacci lijnen over de stijging van augustus 2017 - januari 2018. Die lijnen, waar een bodem gevormd kan worden, vinden we rond € 79,75, € 76,30, € 73,55 en € 70,75. Een correctieve beweging bedraagt over het algemeen 38,2% of meer, DSM zou dus naar € 76,30 of lager gaan. Laten we dan wel controleren of € 79,75 en € 79 naar beneden doorbroken worden. Gebeurt dat namelijk niet dan blijft de stemming sterk en komt de daling naar € 76,30 of lager wellicht niet tot stand. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 20 okt 2017: Tegen mijn verwachting in boven het kanaal
 
 • Hoewel ik het niet verwachtte is DSM in de kwartaalgrafiek rechts toch naar boven uit het grote trendkanaal i-e gebroken. Blijft het fonds boven dit kanaal dan is dat een erg sterke ontwikkeling, dat kunnen we de rest van dit kwartaal controleren. De uitbraak mag geen valse uitbraak worden, want dan zouden we toch weer aan een daling moeten gaan denken.

 • Van belang in de kwartaalgrafiek is daarnaast lijn m. Het lange termijn koersverloop is in ieder geval sterk naar boven gericht zolang DSM boven deze lijn noteert. De daggrafiek links leert ons dat het aandeel momenteel ruim boven lijn m koerst, daar is dus veel ruimte. Voor de belegger met een kortere horizon is de lijn op dit moment daarom niet interessant.

 • In de daggrafiek ziet u verder de steile lijn n, die is wel nuttig voor deze belegger. Zolang het fonds boven deze lijn staat doen we er goed aan het bij het koersverloop te houden op een vervolg naar boven. Een koersdoel is daarvoor niet te geven, daarvoor geeft de grafiek geen aanwijzingen. Een daling onder lijn n zou voor mij aanleiding zijn te gaan controleren of DSM boven de doorbroken lijn e blijft. -Ad Nooten-

 

Update maandag 9 okt 2017: Adviesverhoging ING op een opmerkelijk punt
 
 • DSM bereikte vorige week de weerstandslijn e waar ik eerder over schreef en daar ontstond vervolgens een top. Wie schetst mijn verbazing toen ik vanmorgen het bericht zag dat ING vanochtend met een adviesverhoging is gekomen. Men heeft bij ING ofwel geen technisch analist ingeschakeld ofwel met de adviesverhoging het doel om de koers door lijn e te praten. Hoe dan ook, een adviesverhoging bij de bovenkant van een groot trendkanaal is bijzonder. De kwartaalgrafiek rechts leert ons dat het kanaal enorm is. Lijn e loopt door toppen uit 1997, 2006, 2013 en vorig kwartaal. Het is na๏ef om te denken dat je als ING de beurskoers van DSM door een dergelijke lijn kunt praten, ik vermoed dus dat er geen technisch analist aan deze adviesverhoging te pas is gekomen. Een beweging omlaag is vanaf deze lijn immers een veel aannemelijker toekomstige ontwikkeling. Ik volg met veel nieuwsgierigheid wat het vervolg wordt na dit advies van ING, maar ga ondanks de koerswinst die vanmorgen die tot dusverre het resultaat is van het bericht toch maar uit van een daling vanaf de bovenkant van dit kanaal. Dat ligt veel meer voor de hand. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 29 sep 2017: Gisteren door toppen uit mei en juni gebroken
 
 • Na mijn update van de vorige keer is het gap waarover ik schreef gesloten, waarna het aandeel de stijging oppakte. Het fonds is in de daggrafiek links gisteren vervolgens naar boven door toppen uit mei en juni van dit jaar gebroken, tijd dus om te kijken wat de stijgingspotentie is. 

 • Niet ver boven de huidige stand ziet u lijn e. In de maandgrafiek rechts ziet u dat deze lijn de bovenkant is van een stijgend trendkanaal. Hoewel een uitbraak naar boven nooit uit te sluiten is zorgt deze lijn ervoor dat de ruimte voor een stijging beperkt is. Zolang lijn e niet doorbroken wordt ga ik er namelijk van uit dat de lijn weerstand zal vormen. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 2 aug 2017: Flinke sprong naar boven na kwartaalcijfers
 
 • De kwartaalcijfers die DSM gisteren bekend maakte bevielen de markt goed. Het aandeel maakte een flinke sprong naar boven en keerde daarmee terug boven de stippellijn rond € 64,40. De M-vormige top waarover ik op 7 juli jongstleden schreef werd ongeldig, er kan een streep door het koersdoel € 60,55.
 • In mijn zoektocht na nieuwe aanwijzingen heb ik Fibonacci lijnen over de daling van de afgelopen maanden geplaatst. Potenti๋le weerstandsniveaus in de buurt waarvan eventueel een top kan volgen zijn het 61,8% niveau rond € 65,90 en het 76,4% niveau rond € 66,90. Het eerste is nog niet blijvend doorbroken, het tweede voegde ik toe omdat DSM hier eerder zijwaarts bewoog.
 • Waar ik verder op let is het gap. Gaps worden meestal gesloten, DSM zou op een gegeven moment nog naar € 62,65 terug moeten keren. Het sluiten van een gap kan bij aandelen overigens soms lang duren.
 • Op topvorming bij een van beide Fibonacci niveaus kan eventueel alsnog een daling volgen, daarop let ik dus eerst. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 7 jul 2017: M-vormig toppatroon en daling onder trendlijn
 
 • DSM brak gisteren door lijn m, nadat vorige week donderdag in de daggrafiek een M-vormige top was afgerond. De daling onder de lijn vormt een bevestiging van de daling. Het koersdoel van het patroon is € 60,55, dat heb ik met een oranje gestreepte lijn aangegeven in de grafieken.

 • In de weekgrafiek rechts ziet u twee sets Fibonacci lijnen die van toepassing zijn, grijs over de stijging vanaf okt 2015 en magenta over die vanaf nov 2016. Ik kijk voor mogelijke steunniveaus in eerste instantie naar de magenta lijnen rond € 63,05 (38,2%), € 61,40 (50%) en € 59,75 (61,8%). De grijze stippellijnen rond € 57,10 en lager komen aan de orde mocht het aandeel onder € 59,75 komen en blijven.

 • Wil het doel € 60,55 bereikt kunnen worden dan dient zich een daling onder het magenta 50% niveau € 61,40 voor te doen, we kunnen gaan controleren of dit gebeurt. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

020517: Nog steeds oplopend binnen stijgend kanaal

200117: Oplopend vanaf 38,2% niveau in stijgend kanaal

041016: In lange termijn grafiek richting bovenkant kanaal

120816: Stijgend en door top € 60,20 uit 2013 gebroken

120516: De vraag of uitbraak uit dalend kanaal er komt

080915: Na iedere nieuwe bodem een groter herstel

101114: Voortdurend pogingen om wig af te ronden

290714: Tweemaal uitbraak uit een wig teruggedraaid

210114: Grote daling van vandaag start van correctie

260913: Na mooie stijging weerstand bij 161,8% niveau

260313: Stijgende trend, weerstand bij top uit 2011

191012: Beleggers staan voor keuze uit twee opties

270612: Vlag in daggrafiek rond 50% Fibonacci niveau

160112: Volgen of er eventueel een lagere top komt

110811: Na forse daling nog vijf mogelijke steunniveaus

160311: Er is in de daggrafiek een toppatroon afgerond

201210: Aandeel staat bijna bij top €41,41 uit 2008

230710: Horde 76,4% niveau is genomen

080310: Stijgende trend, tot nu toe top rond 76,4%

210909: Boven doel gekomen, weerstand 50% niveau

300409: Countertrend beweging vanaf bodem 2003

201108: Na daling onder trendlijn nu ook onder 61,8%

131108: Lange termijn stijgende trend is afgebroken

231008: Koers rond belangrijk potentieel steunniveau

300708: Ondanks koerssprong nog even afwachten

190608: Stijging maakt aanpassing richtpunten nodig

120608: Correctie gestart, schuivend koersdoel

070508: In vakantieweek boven 61,8% niveau beland

150408: Sterker gestegen dan ik eerder verwachtte

270308: Forse stijging, maar toch dreigt nog een daling

220108: Daling onder bodem 2006 is negatief

151107: Onder trendlijn, verdere daling waarschijnlijk

280907: Strategiewijziging is positief ontvangen

 

Nieuwsoverzicht DSM

 

Naar boven