ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

DSM maandgrafiek  DSM weekgrafiek  DSM daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • DSM is gisteren met 9,3% gestegen op de opwaartse bijstelling van de resultaten die het bedrijf voor dit jaar verwacht. De bodem die rond €25,60 ter hoogte van de oude top uit het jaar 2002 was ontstaan is hierdoor verstevigd. Op grond van de maandgrafiek is een hervatting van de stijging mogelijk.
  • Uit de weekgrafiek blijkt echter dat dit nog niet geheel zeker is. Ik tekende de blauwe lijn p onder de laatste twee bodems en de grijze voorlopige studielijn p' parallel daaraan. Er zou zolang DSM niet boven lijn p' staat in theorie nog een vlag gevormd kunnen worden waarop het fonds alsnog verder zou kunnen dalen. Dit zou het geval zijn bij een onverhoopte daling onder lijn p. Van een verdere stijging kan het alleen komen als het aandeel naar boven door de grijze lijn p' breekt.
  • In de daggrafiek tekende ik Fibonacci lijnen over de daling €39,95 - €25,58. De candle van gisteren ligt tegen het 38,2% niveau rond €31,10 aan en dat wil zeggen dat er eventueel al een top zou kunnen ontstaan.
  • Daar er gisteren bovendien een gap is ontstaan dat op grond van het gegeven dat gaps meestal gesloten worden nog gedicht zou moeten worden kan het zo zijn dat de vlag p-p' intact blijft, waardoor er toch nog een daling dreigt.
  • Dit alles wil zeggen dat ik het nog niet verstandig acht om aan de koopkant te opereren, daarvoor is op zijn minst een stijging tot boven de grijze lijn p' nodig. Een dergelijke doorbraak zou een beweging naar het 50% niveau rond €32,75 of het 61,8% niveau rond €34,45 veroorzaken, beiden potentiële weerstandsniveaus.
  • Zolang lijn p' niet doorbroken is bevindt het aandeel zich wat mij betreft nog in de gevarenzone. Het is zolang DSM nog niet naar beneden door lijn p gebroken is prematuur om een daling te voorspellen, maar dreigend is de situatie zolang het aandelenfonds zich tussen de lijnen p en p' bevindt zonder meer. Afwachten en afblijven dus, dat is het oordeel voor dit moment. -Ad Nooten-

Naar boven