ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

DSM kwartaalgrafiek  DSM maandgrafiek  DSM weekgrafiek  DSM daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • Uit de kwartaal- en de maandgrafiek blijkt dat beleggers eind vorig jaar voor een vervolg naar boven hebben gekozen voor het aandeel DSM. Deze beweging blijft intact zolang het aandeel boven lijn z koerst.
  • Het fonds ondervond in januari weerstand ter hoogte van de top van vorig jaar rond 47,40. Wordt die top uitgenomen dan zet het aandeel de stijging voort. Doel zou dan worden de lijn a die ik langs toppen uit 2006 en 2011 heb getrokken.
  • Van belang is dat de lijnen z en a samen een wigvorm hebben. Op een wig volgt meestal een daling, we moeten dus goed in de gaten houden of er wellicht een daling onder lijn z komt. Wordt de januaritop doorbroken dan zou dit uiteraard even niet aan de orde zijn, omdat ik ervan uit ga dat er in dat geval een voortzetting naar lijn a zou volgen. Het doorbroken niveau zou dan steunniveau kunnen worden.
  • Voor de wat kortere termijn hebben we bij het aandelenfonds te maken met de dalende lijn b in de weekgrafiek. Wordt die lijn doorbroken dan kan er een poging worden gedaan om het fonds de stippellijn rond 47,40 te doen doorbreken. Zolang lijn b echter niet doorbroken wordt kan dat resulteren in een daling naar lijn z, waar het dan spannend zou worden.
  • De daggrafiek leert ons dat er steun ligt in de buurt van 44,10 en het laagste punt rond 43,30 van een onlangs gevormde hammer. Een eventuele daling onder die hammer zou negatief zijn en uitmonden in een daling naar de stijgende lijn z.
  • Op dit moment is op grond van de besproken grafieken niet te zeggen of er een vervolg naar boven of naar beneden komt. Daarvoor zullen we echt af moeten wachten tot een doorbraak naar boven of beneden. Een doorbraak naar boven zou bestaan uit een stijging boven lijn b en 47,40, een doorbraak naar beneden uit een achtereenvolgende daling onder 43,30 en lijn z. Het eerste zou positief zijn, de tweede ontwikkeling negatief. -Ad Nooten-

Geplaatst dinsdag 26 mrt 2013 13.41u.

Naar boven