ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

DSM kwartaalgrafiek  DSM weekgrafiek  DSM daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • De eerste grafiek van DSM in deze analyse is een kwartaalgrafiek, wat wil zeggen dat iedere candle een kwartaal koersverloop weergeeft. Ik gebruik deze grafiek vanwege het lange termijn beeld, dat is gisteren namelijk drastisch veranderd. De koers van het aandeel is door de lange termijn trendlijn gezakt die teruggaat tot 1992. Volgend op de felle daling die we dit jaar al zagen eindigt nu ook de lange termijn stijgende trend, wat zoals u zult begrijpen een negatief gegeven is.
  • Om een mogelijk koersdoel vast te stellen maak ik gebruik van Fibonacci lijnen over de lange stijging van 5,02 naar 41,41. Op het 61,8% niveau rond 18,90 na zijn alle niveaus doorbroken, wat het 18,90 tot een doel maakt dat naar ik aanneem bereikt gaat worden. 
  • De weekgrafiek schetst een negatiever beeld. Op een zijwaartse beweging als die tussen de stippellijnen rond 25,60 en 39,95 volgt na een uitbraak aan de onderkant namelijk erg vaak een daling die gemeten vanaf het uitbraakpunt even groot is als de afstand tussen de lijnen van de zijwaartse beweging. Ik heb dat aangegeven door een verticale groene lijn te tekenen over het zijwaartse gebied en tegen de onderkant ervan een lijn met gelijke lengte te plaatsen. Het onderste punt daarvan wordt het koersdoel, dat op deze manier rond 11,25 uitkomt.
  • Ga ik terug naar de kwartaalgrafiek dan moet ik constateren dat er van 2000 tot 2003 een paar bodems zijn ontstaan in het gebied 14,20 - 15,50. Dat is een gebied waar eventueel steun zou kunnen liggen, een daling richting 11,25 zou hier nog kunnen worden gestopt. 
  • De vraag is nu of ik me moet richten op 18,90 of al op bijvoorbeeld de bodem rond 15,50 of het doel 11,25 uit de weekgrafiek. Daar ik zuiver in de leer wil blijven heb ik besloten me in eerste instantie op 18,90 te richten. Het 61,8% niveau kan immers steun vormen. Eenmaal bij 18,90 aangekomen blijkt uit het koersverloop vervolgens automatisch of ik verder naar beneden moet gaan kijken naar een van de andere genoemde waardes.
  • Sluit ik af met de opmerking dat het verloop voor de korte termijn sowieso negatief blijft zolang DSM in de daggrafiek onder de dalende lijn r koerst. -Ad Nooten-

Naar boven