ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

ASM International

Update vrijdag 25 aug 2023: Opmerkelijke draai gemaakt
 
 • Een opmerkelijke omkeercandle in de daggrafiek van ASM International is het tweede onderwerp van vanmorgen. Het aandeel opende hoger (+4%), maar sloot flink lager (-6,3%). Hierdoor werd een potentieel toppatroon neergezet, een candlestickpatroon, dat luistert naar de naam engulfing bearish line. Het dient nog bevestigd te worden met een lager slot, alleen dan kunnen we zekerder zijn van deze top.

 • Belangrijk in deze grafiek is de omgekeerde rechthoekige driehoek die is gevormd door lijn h en de stippellijn op  € 420,15. Deze driehoek kan zowel een voortzettings- als een toppatroon worden. Dit is afhankelijk van de uitbraakrichting. Zou een daling met een slotstand onder € 420,15 volgen dan wordt het een toppatroon. Het logische gevolg zou een daling naar de bodems rond € 369,65 zijn. Ook onder beleggers met belangen in dit bedrijf heerst dus wat spanning vandaag -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 25 aug 2023: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 26 jul 2022: Spanning na orderhalvering
 
 • Spannend is het rond ASM International. Het bedrijf maakte vanmorgen bekend dat de aantal orders is gehalveerd. Het kwam het aandeel op een lagere opening te staan, een opening onder twee voorgaande bodems. U ziet dit hiernaast in de daggrafiek van 09.30 uur vanmorgen. Het aandeel werd vervolgens direct gekocht. Het stond om 09.30 uur op ruim twee procent winst. Het is een merkwaardige reactie, een daling onder voorgaande bodems is normaal gesproken een verkoopsignaal. Een belangrijk deel van de markt probeert de prijs van de stukken in het gebied € 369,65 - € 416,70 te houden. Zou op slotbasis een uitbraak naar beneden plaatsvinden dan zou dat een koersdoel van € 323 geven, bepaald door het verloop boven  € 369,65 om te klappen naar beneden. De kans op een terugkeer naar € 301,55 zou dan groot zijn. Dit is het scenario dat kopers proberen af te wenden, we gaan zien of hen dit uiteindelijk lukt. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 26 jul 2023: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 27 apr 2023: De markt was niet tevreden
 
 • ASMI verloor gisteren 7,5% van haar beurskoers, beleggers waren niet blij met de cijfers en vooruitzichten van het bedrijf. In de daggrafiek werd een gap ontwikkeld. Zoals altijd na de vorming van een gap kunnen we gaan kijken of het gesloten wordt. Dat vergt een stijging naar € 343,45 of hoger.

 • Het aandeel vond steun op € 301,55, ter hoogte van vorige bodems. Hier kan in theorie weer een bodem ontstaan.

 • Wordt € 301,55 echter blijvend doorbroken dan komt het van een daling naar het 61,8% Fibonacci niveau rond € 287. Mocht ook dat doorbroken worden dan mogen we aannemen dat de prijs van het aandeel naar € 233,95 zakt. Het is verder aan de markt om een van de scenario's te kiezen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 27 apr 2023: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 19 jan 2023: Stijging van 9,8% na cijfers 
 
 • Beleggers kochten na de bekendmaking van kwartaalcijfers het aandeel ASM International dermate enthousiast dat een stijging met 9,8% tot stand kwam. Hiernaast ziet u de weekgrafiek. De prijs van de stukken steeg tot bij het 50% Fibonacci van de daling € 438,10 - € 193,72 rond € 315,90. Ter hoogte van dit niveau kan in theorie een top worden gevormd, ook na de sterke opmars van het aandeel. Topvorming zou velen tegenvallen, want de kopers van gisteren verwachten ongetwijfeld hogere standen. 

 • Ontstaat bij het 50% niveau geen top dan krijgen deze beleggers hun zin en volgt een stijging naar het volgende weerstandsniveau, het 61,8% Fibonacci niveau rond € 344,75.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 19 jan 2023: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 24 nov 2022: Een afgeronde dalende wig
 
 • In de daggrafiek van ASM International werd gisteren een dalende wig afgemaakt. Het koersdoel dat dit patroon ons geeft is de top rond € 279,30. Voor echte verbetering dient die top te worden doorbroken, want dan kan de koers terug naar € 320,85. Laten we echter eerst nagaan of inderdaad een vervolg naar € 279,30 wordt gerealiseerd, want ik beoordeel het graag stap voor stap.

 • De positieve ontwikkeling zou teruggedraaid worden bij een slotstand onder de bodem € 241,30. Het gisteren met de uitbraak geλtaleerde vertrouwen zou dan weg zijn. Dit is relevant mocht volgend op deze uitbraak toch nog een daling volgen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 24 nov 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 7 sep 2022: Een vlag in ontwikkeling
 
 • In de daggrafiek van ASM International doet zich een boeiende situatie voor. Enige tijd geleden werd de dalende rechthoekige driehoek g-h afgerond met een uitbraak naar beneden. Dit toppatroon zorgde voor een koersdoel van ongeveer € 237,65. Dat werd tot dusverre niet bereikt. Er ontstond een bodem waardoor ik lijn i kon tekenen. De lijn vormt samen met lijn h een vlag in ontwikkeling. Het is een teken dat een deel van de markt ondanks de afgeronde driehoek nog steeds denkt aan een vervolg naar boven. Dat vervolg komt daadwerkelijk tot stand indien een uitbraak naar boven  uit de vlag volgt. 

 • Het aandeel staat vanmorgen om half tien op een verlies van 1,2%. Laten we daarom niet alleen naar de bovenkant van de vlag kijken, maar ook naar het verloop ten opzichte van de onderkant ervan. Een uitbraak naar beneden zou een verslechtering van het beeld inhouden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 7 sep 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 22 jul 2022: Na cijfers omhoog uit vlag
 
 • ASM International maakte afgelopen woensdagavond bekend voor het afgelopen kwartaal haar omzetdoel gehaald te hebben. Het bedrijf heeft bovendien een recordaantal orders geboekt. De markt verwachtte dit vooraf niet. Er was namelijk een vlag in ontwikkeling, een teken dat in de markt rekening werd gehouden met een daling. Op de cijfers brak het aandeel naar boven uit.

 • Het beeld is hierdoor beter geworden, al moeten er nog wel enkele stappen gezet worden. Het 61,8% Fibonacci niveau rond € 287 moet blijvend doorbroken worden, alsmede de top op € 303,20. Daarna kan de koers naar de top op € 343,60 of hoger gaan.

 • De ontwikkeling van een lagere top onder die uit maart van dit jaar zou een gemiste kans zijn, op die koersontwikkeling zou toch nog een daling kunnen volgen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als het algehele beurssentiment weer zou verslechteren. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 22 jul 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 21 jun 2022: Onder de bodem uit februari
 
 • Vorige week brak de beurskoers van ASM International door de bodem uit februari van dit jaar. Die bodem lag bij het 50% Fibonacci niveau. Nu dat is doorbroken gaat de focus naar het 61,8% Fibonacci niveau rond € 200. Dat is het eerstvolgend potentieel steunniveau. Of de bodem rond € 216,10 uit mei vorig jaar nog een rol gaat spelen kan ik niet zeggen. Daar kijk ik echter wel naar. 

 • Zou de beurs als geheel een herstelbeweging opbouwen dan zal de koers niet afzakken naar € 200, maar meegaan naar boven. Een doorbraak door de top rond € 303,30 zou de technische situatie dan verbeteren. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 21 jun 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 17 mrt 2022: Een omgekeerd H-S patroon
 
 • Een omgekeerd hoofd en schouders patroon, dat is de formatie die te zien is in de daggrafiek van ASM International.  Het bodempatroon zorgt voor een koersdoel van ongeveer € 339. Dit geldt zolang het aandeel boven de neklijn van het patroon sluit. Ik neem echter een kleine marge en gebruik het laagste punt € 279,50 van de voorlaatste candle hiervoor.

 • Potentiλle weerstanden waar in theorie een top kan volgen zijn de Fibonacci niveaus € 316,40 (38,2%), € 340 (50%) en € 362,30 (61,8%). Het patroon suggereert dat het aandeel naar het 50% niveau of hoger gaat. Hiervoor moet allereerst het 38,2% niveau met een slotstand doorbroken worden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 17 mrt 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 6 jan 2022: Parallel met grafiek Nasdaq
 
 • In de daggrafiek ontwikkelde zich vorige week net als in de Nasdaq een voortzettingspatroon, een dalende wig. Daar ging het om een naar beneden gerichte vlag. De dalende wig en deze vlag hebben echter dezelfde betekenis. Ze worden over het algemeen namelijk afgerond met een uitbraak aan de bovenkant, waarna een voortzetting naar boven wordt gerealiseerd. Net als de Nasdaq even boven de vlag kwam stond ASMI afgelopen dinsdag even boven de wig. Nog dezelfde dag echter volgde een uitbraak naar beneden, gisteren ging het fonds verder omlaag en vanochtend volgde zoals u links ziet in navolging van de Nasdaq een grotere daling. De gelijkenis tussen beide grafieken is groot. 

 • Het aandeel bereikte vanmorgen het 61,8% Fibonacci niveau in de grafiek en vond daar steun. In theorie kan daarom nog een nieuwe stijgingsfase volgen. Wordt het niveau evenwel met een slotstand doorbroken dan wordt de kans op een daling naar de bodem rond € 310,30 of wellicht lager groot. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 6 jan 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 24 nov 2021: Slot 6% onder voorgaand slot
 
 • De afgelopen dagen zagen we een correctie van de aandelenmarkt. Een van de grotere dalers was het het aandeel ASM International. De koers hiervan daalde met zes procent. Het verlies was overigens nog groter, maar er werd steun gevonden bij de stippellijn rond € 370,80 door de top uit september. Vanaf dit niveau is een hervatting van de opgaande koersontwikkeling mogelijk. Het gap van gisteren kan dan gesloten worden.

 • Zou vanaf € 370,80 geen opwaarts vervolg aan het verloop worden gegeven dan is dat ook nog mogelijk vanaf lijn g of de Fibonacci niveaus € 375 en € 360. Elke hogere bodem boven € 310 voldoet om het algehele beeld goed te houden.

 • Een slot onder € 360 zou een verandering van het positieve beeld zijn, want dat zou een terugkeer naar de bodem rond € 310 waarschijnlijk maken. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 24 nov 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 5 aug 2021: Aan bovenkant uit stijgende wig
 
 • In de weekgrafiek ontwikkelde zich dit jaar de naar boven gerichte wig g-g'. Het patroon vertelde ons rekening te houden met een uitbraak naar beneden, want dat is de ontwikkeling die je historisch gezien het meest ziet bij dit patroon. Zolang de uitbraak naar beneden uit dit patroon niet is gerealiseerd doe je er echter goed aan nog niet op een daling te handelen. Er kan immers nog een uitbraak naar boven volgen, de trend is tenslotte naar boven gericht. In de grafiek van ASMI is die uitbraak naar boven gisteren tot stand gekomen. Het aandeel stijgt dus verder. Een koersdoel geeft de grafiek helaas niet. Wat ons te doen staat is te controleren dat het aandeel boven de wig blijft. Soms is een beweging erboven namelijk maar tijdelijk, dan noemt men dan een throw-over. In zulke gevallen kan het alsnog gedaan zijn met de opmars. In principe betekent de stap van gisteren echter goed nieuws voor het komend verloop. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 5 aug 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 30 juni 2021: Vorige toppen gister uitgenomen
 
 • Techfondsen blijven het uitstekend doen. Het aandeel ASM International brak gisteren naar boven door toppen rond € 272,50 en zet hiermee de opgaande beweging voort. In de grafiek ziet u de naar boven gerichte wig g-g'. De bovenste lijn van deze wig is het potentiλle koersdoel. Het aandeel zou hierdoor in de buurt van € 300 komen. Beloven dat deze lijn wordt bereikt kan ik nochtans niet. Een wig is namelijk vaak het laatste stadium van een stijgingsfase en het is daardoor niet zeker dat de bovenkant ervan wordt bereikt. Het is aan ons om dat te controleren door het koersverloop van dag tot dag te checken op eventuele topvorming. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 30 jun 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 28 apr 2020: Stijgende wig afgerond in grafiek
 • De eerste grafiek van vandaag, de daggrafiek van ASM International, bevat een stijgende wig. Het patroon werd gisteren afgemaakt, maar nog niet op een overtuigende manier. Vanochtend is het aandeel de dag begonnen met een daling, vandaag wordt het dus een wat overtuigender beweging. We kunnen nu gaan letten op de koersontwikkeling ten opzichte van de potentiλle steunniveau. Dat zijn de bodem op € 246,20 en de Fibonacci niveaus € 243,45, € 234,50 of € 225,55. Een blijvende daling onder € 252,55 zou een terugkeer naar € 196,50 aannemelijk maken. Zolang het aandeel boven € 225,55 koerst blijft het algehele beeld ondanks de daling echter positief.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 28 apr 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 15 jan 2021: Forse stijging, met vorming gap
 
 • Het koersverloop van ASM International was gisteren verrassend sterk, net als dat van andere techfondsen trouwens. Ik weet niet wat beleggers bezielde. De koers van ASMI sloot 7,3% hoger. Resultaten van het Taiwanese bedrijf TSMC gaven de techfondsen vleugels. Bij de stijging werd een stuk koersgebied overgeslagen, dat heet een gap. Gaps worden meestal gesloten, ik ga er dan ook van uit dat de koers van ASM International binnenkort zal terugkeren naar de onderkant ervan € 197,35 of lager. Zekerheid daarover hebben we uiteraard niet, zoals het verloop in december ons leerde blijft een gap een enkele keer toch open. Dit keer verwacht ik desondanks dat het gesloten wordt. De volledig overtrokken beweging van gisteren kan namelijk betekenen dat we in de buurt van de top in het koersverloop van dit aandeel zijn. Dat is op dit moment nog maar gissen. Belangrijk is lijn f. Zolang de koers boven deze lijn ligt is de stijgende trend intact. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 15 jan 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 2 dec 2020: Doorbraak met candle van gister
 
 • Stijgt het aandeel ASMI verder? Als je naar de candle van gisteren kijkt is dat inderdaad het geval. Het aandeel brak gisteren naar boven door de top uit juli van dit jaar op € 151,25. Op grond van het omgekeerd hoofd en schouders patroon onder lijn e is een koersdoel van ongeveer € 165 te bepalen. Nemen we het 161,8% Fibonacci niveau van de correctie € 151,25 - €  112,15 als richtpunt dan kunnen we ons op een koers van € 175,40 richten.

 • Vanochtend staat het aandeel echter onder druk. Blijft het aandeel boven de doorbroken stippellijn rond € 151,25 en het laagste punt van gisteren € 148,10 van gisteren dan is er niets aan de hand en kan de blik naar boven gericht blijven. Een terugkeer (met een slot) onder € 148,10 zou daarentegen onzekerheid brengen over de vervolgbeweging. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 2 dec 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 8 sep 2020: Een van de fondsen die daalde
 
 • Vorige week donderdag en vrijdag deden zich dalingen voor in de zogenaamde techfondsen. ASM International was een van de fondsen die daalden. Op woensdag ging het nog goed met het aandeel, want toen brak het naar boven uit een zijwaarts verloop. De dag erop volgde echter een draai. Het is reden voor mij om te kijken bij welke niveaus eventueel steun kan worden gevonden. Potentiλle steunniveaus zijn € 114,30 (38,2%), € 102,90 (50%), de stippellijn rond € 98,60 waar eerder steun lag en € 91,50 (61,8%). Hoe hoger de volgende bodem wordt geplaatst, hoe beter dat is voor dit fonds en de bezitters van deze stukken. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 8 sep 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 14 jul 2020: Onder stijgende trendlijn gekomen
 
 • De Nasdaq daalde gisteren met 2,1%. Dat is niet veel in verhouding tot de stijging die zich heeft voorgedaan in deze index, maar het zorgde toch voor wat schrik onder beleggers. We zien dat onder andere terug in de daggrafiek van ASM International. Het aandeel brak vanmorgen door een stijgende trendlijn. De markt moet nu gaan bepalen wat zij een goed punt vindt voor de ontwikkeling van een volgende bodem. Potentiλle steunniveaus zijn in ieder geval de Fibonacci niveaus €141,10 (23,6%), € 135,65 (38,2%), € 131,25 (50%) en € 126,85 (61,8%). U ziet dat beleggers nog alle mogelijkheden hebben om een hogere bodem te creλren boven die op € 112,60 en zo het beeld, ondanks de daling onder de stijgende lijn, goed te houden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 14 jul 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 2 jul 2020: Verwachtingen zijn hooggespannen
 
 • De markt gaat in het aandeel ASMI voortvarend te werk. Vorige week werden alle toppen van dit jaar doorbroken. Hierbij ontstond een omgekeerd hoofd en schouders patroon, waarvan het koersdoel zich rond € 194,45 laat berekenen. Het patroon is geldig zolang het fonds boven de neklijn blijft die rond € 124,50 ligt. Een kleine marge nemen is verstandig, u kunt bijvoorbeeld de onderkant van de candle van vorige week rond € 121,45 als beslissende grens nemen in plaats van € 124,50. Beleggers verwachten gezien de stijging naar nieuwe hoogten en het grote patroon goede resultaten van de onderneming. Het bedrijf komt op 28 juli aanstaande om 18.00 uur met kwartaalcijfers. Daarmee zal het bedrijf aan deze hooggespannen verwachtingen moeten beantwoorden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 2 jul 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 11 mei 2020: Doorbraak met een inverted hammer
 
 • Het beeld in ASMI dat ik u vandaag presenteer is dubbel. In het aandeel werd afgelopen vrijdag een doorbraak door de top op €  107,55 gerealiseerd. De deur naar € 125,80 werd door kopers opengegooid, daar kwam het op neer. Het was in het licht van de eerder afgeronde stijgende wig een sterke ontwikkeling, want daar zou normaliter een daling op zijn gevolgd. De candle waarmee de doorbraak vrijdag tot stand werd gebracht is echter een inverted hammer en dus een potentiλle top. Vandaag staat het aandeel rond 11.30 uur op een verlies van twee procent, alle kans dus dat de inverted hammer een top wordt. Het hoogste punt van vrijdag € 111,25 moet doorbroken worden wil de deur naar € 125,80 open blijven. Een daling onder de bodem rond € 95 zou daartegen inhouden dat die deur wordt dichtgeklapt. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 11 mei 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 9 apr 2020: Voor groot deel hersteld van daling
 
 • ASM International is voor een flink deel hersteld van de koersval uit februari en maart. Het aandeel bereikte afgelopen dinsdag het 61,8% Fibonacci niveau in de daggrafiek en dat is een potentieel weerstandsniveau waar in theorie een top kan ontstaan. Daar ontstond een hammer, maar die werd niet bevestigd. Het is niet zeker dat een top tot ontwikkeling gaat komen bij de Fibonacci grens, al is dat nog wel steeds een mogelijkheid. Weerstand kan er bij een voortzetting naar boven zijn rond € 105, want daar lagen zoals u links in de grafiek ziet eerder enkele toppen. Ik let op de eventuele vorming van een stijgende wig. Wordt dat patroon namelijk gemaakt dan kan dat op een nieuwe daling uitlopen.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 9 apr 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 9 jan 2020: Naar boven uit een rechthoek gebroken
 
 • ASMI brak gisteren naar boven uit de rechthoek die in de daggrafiek was ontstaan. Dit zorgt op grond van de hoogte van het patroon voor een koersdoel van ongeveer € 111,20. Het zou ook nog € 112,60 kunnen worden als ik de uitschieter naar beneden van afgelopen maandag meereken. Het is voor de voortzetting van het aandeel naar € 111,20 of € 12,60 van belang dat het fonds boven de doorbroken lijn rond € 104,95 bliijft, waarbij u er goed aan doet om een kleine marge toe te passen ten opzichte van de lijn. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 9 jan 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 17 okt 2019: Koersdoel patroon is vrijwel bereikt
 
 • Op dinsdag 23 jul 2019 jongstleden besprak ik een omgekeerd hoofd en schouders patroon in de weekgrafiek van ASMI. Het koersdoel daarvan lag rond € 89,95. Afgelopen dinsdag werd een hoogste koers van € 89,36 bereikt en gisteren volgde een daling. Het is nu het aandeel zo dicht bij het doel is gekomen verstandig om rekening te houden met eventuele topvorming. Het onderste uit de kan halen door ervan uit gaan dat het tot op de cent nauwkeurig wordt bereikt is niet altijd de juiste aanpak. Zo'n lange termijn doel is tenslotte niet meer dan een indicatie, een indicatie die bij dit fonds overigens prima heeft uitgepakt.  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 17 okt 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 23 jul 2019: Doorbraken door een aantal toppen
 
 • Het aandeel ASMI brak afgelopen woensdag door de stippellijn rond € 61,85 en gisteren vervolgens door de top op € 63 van maart 2018. Er zijn nu verschillende manieren om naar het verloop te kijken, waarvan de eerste is ons te richten op het koersdoel van de vorige maand in deze weekgrafiek afgeronde vlag. Dat ligt in de buurt van € 73,40.
 • Een tweede manier is het gebruik te maken van het omgekeerd hoofd en schouders patroon dat onder de stippellijn rond € 61,85 is ontstaan. Daaraan is een koersdoel gekoppeld dat hoger ligt, namelijk rond € 89,95.
 • Gebruik ik het 161,8% Fibonacci niveau van de daling € 61,85 - € 51,10 dan kom ik uit rond € 68,50. Laat ik me eerst daarop richten en dan verder kijken of de vervolgstap naar boven wordt gemaakt.
 • Ik controleer of het fonds boven € 61,85 blijft. Handhaving boven dit niveau is van belang voor het vervolg naar boven. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 23 jul 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 26 apr 2019: Gap naar boven naar aanleiding van cijfers
 
 • ASM International maakte gisteren kwartaalcijfers bekend. Die werden positief ontvangen door beleggers, want zij zorgden voor de vorming van een gap in de grafiek. We kunnen de komende tijd gaan kijken of dit eventueel gesloten wordt met een daling naar de onderkant ervan rond € 55,40, want dat is wel een optie waar je na een gap rekening mee moet houden.
 • Het fonds nadert de top op € 63, het hoogste punt ooit van het aandeel dat in maart 2018 werd neergezet. Het zou vanzelfsprekend een goede ontwikkeling zijn zou dit niveau doorbroken worden. De komende tijd zal blijken of het sentiment hier goed genoeg voor is. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 26 apr 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 11 apr 2019: Na afronding driehoek nu bij weerstandszone
 
 • Omdat ik lang niet over dit aandeel heb geschreven ga ik meteen naar de situatie van dit moment. In de daggrafiek rechts is vorige week maandag een driehoek afgerond met een uitbraak naar boven. Aan het patroon is een koersdoel van ongeveer € 62 verbonden. 
 • In de weekgrafiek ziet u aan Fibonacci lijnen die ik plaatste dat het 61,8% niveau in die grafiek de afgelopen week eveneens werd uitgenomen. Dit niveau staat een vervolg naar het genoemde doel € 62 dus niet meer in de weg.
 • Potentiλle weerstand in het gebied tussen de stippellijnen rond € 53,60 en € 57,20 bemoeilijkt die voortzetting echter mogelijk nog wel. Oude toppen en bodems kunnen in deze zone namelijk voor weerstand zorgen. Het laat zich vooraf niet voorspellen of dit een probleem wordt, maar het is wel iets om te controleren. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 23 aug 2018: Hoofd schouders patroon met schuine neklijn
 
 • In de weekgrafiek links is in juni een top gevormd bij het niveau € 62,45 dat ik in maart besprak, waarna zich een daling ontspon. Wat opvalt is het patroon boven lijn e, dat is een hoofd en schouders patroon. Ik gebruik over het algemeen geen patronen met schuine neklijnen, onder andere vanwege de verwarring die het kan geven met driehoeken of wiggen waarin zo'n hoofd en schouders patroon kan staan. Het kan je compleet op het verkeerde been zetten. Bovendien kun je als je schuine neklijnen tekent na iedere lagere top en een daling onder een voorgaande bodem wel dat patroon tekenen. Dit keer maak ik echter een uitzondering. Dit is gelegen in de test die onlangs bij lijn e heeft plaatsgevonden, waarbij de lijn weerstandslijn werd. Het gaf het belang aan van de lijn. Als doel neem ik vooralsnog lijn x. Die lijn is namelijk een belangrijke steunlijn, die teruggaat tot maart 2009. Op de lijn richt ik me dus.
 • Daar is wel een voorwaarde aan verbonden, namelijk dat ASMI naar beneden door de bodems rond € 44 in de daggrafiek rechts breekt. Daar is tot dusverre een dubbele bodem gevormd. Het beeld zou omslaan in een positieve ontwikkeling zou vanaf dit niveau een stijging boven de top rond € 50,30 tot stand worden gebracht. Bij een doorbraak door de dubbele bodem rond € 44 ga ik echter uit van een vervolg naar lijn x. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 9 mrt 2018: Afgelopen dinsdag naar boven uit vlag gebroken
 
 • Het aandelenfonds ASMI brak zoals u in de daggrafiek links kunt zien afgelopen dinsdag naar boven uit de vlag d-d', waarmee dit patroon afgerond is. Op 1 mrt jongstleden deed zich ook al een uitbraak voor, maar toen keerde het fonds terug in het patroon. Dit mag niet nogmaals gebeuren. We doen er goed aan na te gaan of het aandeel inderdaad boven het patroon blijft. Nu we al drie slotstanden hebben boven de vlag zou een terugkeer een zwakke ontwikkeling zijn.
 • Voor de realisatie van een vervolg naar boven dienen nu twee grenzen te worden doorbroken. Het gaat om de top rond € 62,45 en het 161,8% Fibonacci niveau rond € 63,25 in de weekgrafiek. Een doorbraak door deze niveaus zou een belangrijke stap zijn, op de ontwikkeling ten opzichte van deze grenzen kunnen we het koersverloop de komende tijd dus beoordelen. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 23 feb 2018: Grote vlag in ontwikkeling in de weekgrafiek
 
 • ASMI heeft vorig jaar het 161,8% Fibonacci niveau rond € 63,25 waarover ik schreef niet bereikt. Het beeld van dit moment is echter dat dit alsnog zou kunnen gebeuren. In de weekgrafiek ziet u namelijk een grote vlag in ontwikkeling, het patroon d-d'. Breekt ASMI naar boven uit dan betekent dat een voortzetting naar boven, naar € 63,25 of hoger.
 • Er kan eventueel nog weerstand liggen in de buurt van de stippellijn door de top uit mei 2017 rond € 57,20. Zou daar een daling starten dan wordt het oppassen. Mocht zich namelijk een uitbraak naar beneden uit de vlag in wording voordoen dan verliest dit patroon zijn waarde. Dit zou een terugkeer naar de bodem rond € 47,35 waarschijnlijk maken. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 31 okt 2017: Sterke opmars voorafgaand aan cijfers
 
 • In de koersontwikkeling van ASM International heb ik me danig vergist, dat mag duidelijk zijn. Het aandeel is na mijn vorige update namelijk zonder dralen opgestoomd naar boven en kwam gisteren ook nog boven de top uit mei van dit jaar rond € 57,20. In de daggrafiek ziet u lijn c, een voor de korte termijn nuttige lijn. De ontwikkeling is sowieso positief zolang het aandeel boven deze lijn noteert.
 • Blijft de koers nu op slotkoersbasis boven € 57,20 dan wordt het 161,8% Fibonacci niveau rond € 63,25 in de maandgrafiek rechts het volgende doel.
 • Het is vandaag nabeurs aan het bedrijf om met kwartaalcijfers te komen die recht doen aan de stijging. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 9 sep 2017: Hoofd schouders patroon ongeldig geworden
 
 • Op 2 augustus jongstleden werd een hoofd en schouders patroon afgerond in de daggrafiek van ASMI. Het wees op een voortzetting naar beneden. De koers is echter teruggekeerd boven de neklijn van het patroon en brak gisteren ook door de grens € 50,65 die ik koos voor de beoordeling van de geldigheid van het toppatroon. Het patroon is niet geldig meer, ik kan dus niet zonder meer uit gaan van een daling.
 • Toch houd ik een slag om de arm, dat heeft te maken met het hoogste punt van gisteren. Dat lag op het 38,2% Fibonacci niveau van de daling € 57,20 - € 47,35. Dit is als potentieel weerstandsniveau een punt waar een top kan ontstaan. Na enig beraad heb ik daarom besloten om zolang dit niveau niet doorbroken wordt toch maar vast te houden aan mijn dalingsverwachting. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 3 aug 2017: Hoofd en schouders patroon gister afgemaakt
 
 • Het hoofd en schouders patroon dat in ontwikkeling was is gisteren afgerond met een doorbraak naar beneden door de stippellijn rond € 49,90. Die stippellijn is nu de neklijn van het patroon, dat geldig blijft zolang het aandeel onder deze lijn blijft. Ik wil hier echter de bovenkant van de laatste candle rond € 50,65 voor gebruiken, want je ziet nog wel eens een tijdelijke terugkeer boven zo'n lijn. Het toppatroon is geldig zolang er geen slotstand boven € 50,65 wordt gerealiseerd.
 • Het koersdoel van het patroon vinden we rond € 42,70. In eerste instantie neem ik echter de stippellijn op € 46,30 als doel, want dat is een potentieel steunniveau waar in theorie een bodem kan ontstaan. Zou dat niveau doorbroken worden dan richt ik me vervolgens op € 42,70. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 1 aug 2017: Een potentieel toppatroon in ontwikkeling
 
 • Het aandeel ASM International heeft het dit jaar met een doorbraak door de top uit 2015 op € 46,30 goed gedaan. Het niveau is overigens nog niet getest als steunniveau, iets dat na een doorbraak als deze wel vaak gebeurt. Het heeft er echter veel van weg dat dit binnenkort gaat plaatsvinden. Boven de stippellijn rond € 49,80 ontwikkelt zich namelijk een hoofd en schouders patroon, dat afgerond zou worden bij een dagslot onder € 49,80. Dit zou een terugkeer naar € 46,30 veroorzaken. Het koersdoel van het patroon zou lager liggen, maar ik wil niet speculeren op een daling onder een potentieel steunniveau als dat. Oude weerstand kan immers nieuwe steun worden. 
 • Het fonds is zoals u in de daggrafiek rechts ziet niet ver meer verwijderd van de kritieke grens € 49,80. De afronding van het patroon kan dus elk moment plaatsvinden, al moet gezegd worden dat dit zolang de doorbraak niet daadwerkelijk is gerealiseerd nog voorkomen kan worden.  Wellicht zorgt het gap dat vorige week woensdag ontstond nog voor kooplust, gaps worden immers meestal gesloten. Het aandeel moet dan wel snel worden gekocht voordat het onder € 49,80 duikt. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

170117: Na doorbraak in een stijgend trendkanaal gebleven

021216: Het beeld is de afgelopen maanden flink verbeterd

260816: Potentieel gevaarlijke situatie in de weekgrafiek

210716: Lagere top kan voorbode zijn voor een omslag

261015: Lange trend intact zolang steunlijn intact blijft

280814: Grens €31,45 nog altijd niet blijvend doorbroken

280814: Aangekomen bij toppen van voorgaande jaren

121113: Onder druk in de buurt van 50% Fibonacci

190313: Weerstand bleef intact, aandeel onder druk

121012: Derde kwartaal opnieuw geen doorbraak

290512: Vlag onder een viertal uit te nemen grenzen

141211: Koersverloop in een beslissende fase

260711: Toppatroon ontstaan na bereiken top 2001

150211: Beurskoers staat bijna bij een top uit 2001

280910: Wachten op uitbraak uit consolidatiezone

280410: Ter hoogte van toppen 2003, 2007 en 2008

151209: Koers met sterke trend boven 61,8% niveau

100909: Flink gestegen tot 50% Fibonacci niveau

080409: Herstel brengt wat twijfel aan koersdoel

241008: Naar beneden door lange termijn trendlijn

180608: Koers afhankelijk van verloop machtsstrijd

050608: Dalende wig wijst op optimisme in de markt

050208: Gerucht was nodig om lijn intact te laten

090108: Doel €14,50 bereikt, kan nog verder dalen

131107: Daling vervolgd na doorbraak eerste doel

021107: Recente daling maakt daling aannemelijk

221007: Doel bereikt, trend kan wel een stootje hebben

030907: Daling onder trendlijn maar van korte duur

 

Nieuwsoverzicht ASMI

 

Naar boven