ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

ASM International

Update donderdag 9 jan 2020: Naar boven uit een rechthoek gebroken
 
 • ASMI brak gisteren naar boven uit de rechthoek die in de daggrafiek was ontstaan. Dit zorgt op grond van de hoogte van het patroon voor een koersdoel van ongeveer € 111,20. Het zou ook nog € 112,60 kunnen worden als ik de uitschieter naar beneden van afgelopen maandag meereken. Het is voor de voortzetting van het aandeel naar € 111,20 of € 12,60 van belang dat het fonds boven de doorbroken lijn rond € 104,95 bliijft, waarbij u er goed aan doet om een kleine marge toe te passen ten opzichte van de lijn. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 9 jan 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 17 okt 2019: Koersdoel patroon is vrijwel bereikt
 
 • Op dinsdag 23 jul 2019 jongstleden besprak ik een omgekeerd hoofd en schouders patroon in de weekgrafiek van ASMI. Het koersdoel daarvan lag rond € 89,95. Afgelopen dinsdag werd een hoogste koers van € 89,36 bereikt en gisteren volgde een daling. Het is nu het aandeel zo dicht bij het doel is gekomen verstandig om rekening te houden met eventuele topvorming. Het onderste uit de kan halen door ervan uit gaan dat het tot op de cent nauwkeurig wordt bereikt is niet altijd de juiste aanpak. Zo'n lange termijn doel is tenslotte niet meer dan een indicatie, een indicatie die bij dit fonds overigens prima heeft uitgepakt.  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 17 okt 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 23 jul 2019: Doorbraken door een aantal toppen
 
 • Het aandeel ASMI brak afgelopen woensdag door de stippellijn rond € 61,85 en gisteren vervolgens door de top op € 63 van maart 2018. Er zijn nu verschillende manieren om naar het verloop te kijken, waarvan de eerste is ons te richten op het koersdoel van de vorige maand in deze weekgrafiek afgeronde vlag. Dat ligt in de buurt van € 73,40.
 • Een tweede manier is het gebruik te maken van het omgekeerd hoofd en schouders patroon dat onder de stippellijn rond € 61,85 is ontstaan. Daaraan is een koersdoel gekoppeld dat hoger ligt, namelijk rond € 89,95.
 • Gebruik ik het 161,8% Fibonacci niveau van de daling € 61,85 - € 51,10 dan kom ik uit rond € 68,50. Laat ik me eerst daarop richten en dan verder kijken of de vervolgstap naar boven wordt gemaakt.
 • Ik controleer of het fonds boven € 61,85 blijft. Handhaving boven dit niveau is van belang voor het vervolg naar boven. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 23 jul 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 26 apr 2019: Gap naar boven naar aanleiding van cijfers
 
 • ASM International maakte gisteren kwartaalcijfers bekend. Die werden positief ontvangen door beleggers, want zij zorgden voor de vorming van een gap in de grafiek. We kunnen de komende tijd gaan kijken of dit eventueel gesloten wordt met een daling naar de onderkant ervan rond € 55,40, want dat is wel een optie waar je na een gap rekening mee moet houden.
 • Het fonds nadert de top op € 63, het hoogste punt ooit van het aandeel dat in maart 2018 werd neergezet. Het zou vanzelfsprekend een goede ontwikkeling zijn zou dit niveau doorbroken worden. De komende tijd zal blijken of het sentiment hier goed genoeg voor is. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 26 apr 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 11 apr 2019: Na afronding driehoek nu bij weerstandszone
 
 • Omdat ik lang niet over dit aandeel heb geschreven ga ik meteen naar de situatie van dit moment. In de daggrafiek rechts is vorige week maandag een driehoek afgerond met een uitbraak naar boven. Aan het patroon is een koersdoel van ongeveer € 62 verbonden. 
 • In de weekgrafiek ziet u aan Fibonacci lijnen die ik plaatste dat het 61,8% niveau in die grafiek de afgelopen week eveneens werd uitgenomen. Dit niveau staat een vervolg naar het genoemde doel € 62 dus niet meer in de weg.
 • Potentiλle weerstand in het gebied tussen de stippellijnen rond € 53,60 en € 57,20 bemoeilijkt die voortzetting echter mogelijk nog wel. Oude toppen en bodems kunnen in deze zone namelijk voor weerstand zorgen. Het laat zich vooraf niet voorspellen of dit een probleem wordt, maar het is wel iets om te controleren. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 23 aug 2018: Hoofd schouders patroon met schuine neklijn
 
 • In de weekgrafiek links is in juni een top gevormd bij het niveau € 62,45 dat ik in maart besprak, waarna zich een daling ontspon. Wat opvalt is het patroon boven lijn e, dat is een hoofd en schouders patroon. Ik gebruik over het algemeen geen patronen met schuine neklijnen, onder andere vanwege de verwarring die het kan geven met driehoeken of wiggen waarin zo'n hoofd en schouders patroon kan staan. Het kan je compleet op het verkeerde been zetten. Bovendien kun je als je schuine neklijnen tekent na iedere lagere top en een daling onder een voorgaande bodem wel dat patroon tekenen. Dit keer maak ik echter een uitzondering. Dit is gelegen in de test die onlangs bij lijn e heeft plaatsgevonden, waarbij de lijn weerstandslijn werd. Het gaf het belang aan van de lijn. Als doel neem ik vooralsnog lijn x. Die lijn is namelijk een belangrijke steunlijn, die teruggaat tot maart 2009. Op de lijn richt ik me dus.
 • Daar is wel een voorwaarde aan verbonden, namelijk dat ASMI naar beneden door de bodems rond € 44 in de daggrafiek rechts breekt. Daar is tot dusverre een dubbele bodem gevormd. Het beeld zou omslaan in een positieve ontwikkeling zou vanaf dit niveau een stijging boven de top rond € 50,30 tot stand worden gebracht. Bij een doorbraak door de dubbele bodem rond € 44 ga ik echter uit van een vervolg naar lijn x. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 9 mrt 2018: Afgelopen dinsdag naar boven uit vlag gebroken
 
 • Het aandelenfonds ASMI brak zoals u in de daggrafiek links kunt zien afgelopen dinsdag naar boven uit de vlag d-d', waarmee dit patroon afgerond is. Op 1 mrt jongstleden deed zich ook al een uitbraak voor, maar toen keerde het fonds terug in het patroon. Dit mag niet nogmaals gebeuren. We doen er goed aan na te gaan of het aandeel inderdaad boven het patroon blijft. Nu we al drie slotstanden hebben boven de vlag zou een terugkeer een zwakke ontwikkeling zijn.
 • Voor de realisatie van een vervolg naar boven dienen nu twee grenzen te worden doorbroken. Het gaat om de top rond € 62,45 en het 161,8% Fibonacci niveau rond € 63,25 in de weekgrafiek. Een doorbraak door deze niveaus zou een belangrijke stap zijn, op de ontwikkeling ten opzichte van deze grenzen kunnen we het koersverloop de komende tijd dus beoordelen. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 23 feb 2018: Grote vlag in ontwikkeling in de weekgrafiek
 
 • ASMI heeft vorig jaar het 161,8% Fibonacci niveau rond € 63,25 waarover ik schreef niet bereikt. Het beeld van dit moment is echter dat dit alsnog zou kunnen gebeuren. In de weekgrafiek ziet u namelijk een grote vlag in ontwikkeling, het patroon d-d'. Breekt ASMI naar boven uit dan betekent dat een voortzetting naar boven, naar € 63,25 of hoger.
 • Er kan eventueel nog weerstand liggen in de buurt van de stippellijn door de top uit mei 2017 rond € 57,20. Zou daar een daling starten dan wordt het oppassen. Mocht zich namelijk een uitbraak naar beneden uit de vlag in wording voordoen dan verliest dit patroon zijn waarde. Dit zou een terugkeer naar de bodem rond € 47,35 waarschijnlijk maken. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 31 okt 2017: Sterke opmars voorafgaand aan cijfers
 
 • In de koersontwikkeling van ASM International heb ik me danig vergist, dat mag duidelijk zijn. Het aandeel is na mijn vorige update namelijk zonder dralen opgestoomd naar boven en kwam gisteren ook nog boven de top uit mei van dit jaar rond € 57,20. In de daggrafiek ziet u lijn c, een voor de korte termijn nuttige lijn. De ontwikkeling is sowieso positief zolang het aandeel boven deze lijn noteert.
 • Blijft de koers nu op slotkoersbasis boven € 57,20 dan wordt het 161,8% Fibonacci niveau rond € 63,25 in de maandgrafiek rechts het volgende doel.
 • Het is vandaag nabeurs aan het bedrijf om met kwartaalcijfers te komen die recht doen aan de stijging. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 9 sep 2017: Hoofd schouders patroon ongeldig geworden
 
 • Op 2 augustus jongstleden werd een hoofd en schouders patroon afgerond in de daggrafiek van ASMI. Het wees op een voortzetting naar beneden. De koers is echter teruggekeerd boven de neklijn van het patroon en brak gisteren ook door de grens € 50,65 die ik koos voor de beoordeling van de geldigheid van het toppatroon. Het patroon is niet geldig meer, ik kan dus niet zonder meer uit gaan van een daling.
 • Toch houd ik een slag om de arm, dat heeft te maken met het hoogste punt van gisteren. Dat lag op het 38,2% Fibonacci niveau van de daling € 57,20 - € 47,35. Dit is als potentieel weerstandsniveau een punt waar een top kan ontstaan. Na enig beraad heb ik daarom besloten om zolang dit niveau niet doorbroken wordt toch maar vast te houden aan mijn dalingsverwachting. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 3 aug 2017: Hoofd en schouders patroon gister afgemaakt
 
 • Het hoofd en schouders patroon dat in ontwikkeling was is gisteren afgerond met een doorbraak naar beneden door de stippellijn rond € 49,90. Die stippellijn is nu de neklijn van het patroon, dat geldig blijft zolang het aandeel onder deze lijn blijft. Ik wil hier echter de bovenkant van de laatste candle rond € 50,65 voor gebruiken, want je ziet nog wel eens een tijdelijke terugkeer boven zo'n lijn. Het toppatroon is geldig zolang er geen slotstand boven € 50,65 wordt gerealiseerd.
 • Het koersdoel van het patroon vinden we rond € 42,70. In eerste instantie neem ik echter de stippellijn op € 46,30 als doel, want dat is een potentieel steunniveau waar in theorie een bodem kan ontstaan. Zou dat niveau doorbroken worden dan richt ik me vervolgens op € 42,70. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 1 aug 2017: Een potentieel toppatroon in ontwikkeling
 
 • Het aandeel ASM International heeft het dit jaar met een doorbraak door de top uit 2015 op € 46,30 goed gedaan. Het niveau is overigens nog niet getest als steunniveau, iets dat na een doorbraak als deze wel vaak gebeurt. Het heeft er echter veel van weg dat dit binnenkort gaat plaatsvinden. Boven de stippellijn rond € 49,80 ontwikkelt zich namelijk een hoofd en schouders patroon, dat afgerond zou worden bij een dagslot onder € 49,80. Dit zou een terugkeer naar € 46,30 veroorzaken. Het koersdoel van het patroon zou lager liggen, maar ik wil niet speculeren op een daling onder een potentieel steunniveau als dat. Oude weerstand kan immers nieuwe steun worden. 
 • Het fonds is zoals u in de daggrafiek rechts ziet niet ver meer verwijderd van de kritieke grens € 49,80. De afronding van het patroon kan dus elk moment plaatsvinden, al moet gezegd worden dat dit zolang de doorbraak niet daadwerkelijk is gerealiseerd nog voorkomen kan worden.  Wellicht zorgt het gap dat vorige week woensdag ontstond nog voor kooplust, gaps worden immers meestal gesloten. Het aandeel moet dan wel snel worden gekocht voordat het onder € 49,80 duikt. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

170117: Na doorbraak in een stijgend trendkanaal gebleven

021216: Het beeld is de afgelopen maanden flink verbeterd

260816: Potentieel gevaarlijke situatie in de weekgrafiek

210716: Lagere top kan voorbode zijn voor een omslag

261015: Lange trend intact zolang steunlijn intact blijft

280814: Grens €31,45 nog altijd niet blijvend doorbroken

280814: Aangekomen bij toppen van voorgaande jaren

121113: Onder druk in de buurt van 50% Fibonacci

190313: Weerstand bleef intact, aandeel onder druk

121012: Derde kwartaal opnieuw geen doorbraak

290512: Vlag onder een viertal uit te nemen grenzen

141211: Koersverloop in een beslissende fase

260711: Toppatroon ontstaan na bereiken top 2001

150211: Beurskoers staat bijna bij een top uit 2001

280910: Wachten op uitbraak uit consolidatiezone

280410: Ter hoogte van toppen 2003, 2007 en 2008

151209: Koers met sterke trend boven 61,8% niveau

100909: Flink gestegen tot 50% Fibonacci niveau

080409: Herstel brengt wat twijfel aan koersdoel

241008: Naar beneden door lange termijn trendlijn

180608: Koers afhankelijk van verloop machtsstrijd

050608: Dalende wig wijst op optimisme in de markt

050208: Gerucht was nodig om lijn intact te laten

090108: Doel €14,50 bereikt, kan nog verder dalen

131107: Daling vervolgd na doorbraak eerste doel

021107: Recente daling maakt daling aannemelijk

221007: Doel bereikt, trend kan wel een stootje hebben

030907: Daling onder trendlijn maar van korte duur

 

Nieuwsoverzicht ASMI

 

Naar boven