ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

ASMI kwartaalgrafiek  ASMI maandgrafiek  ASMI weekgrafiek  ASMI daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • ASMI is in het derde kwartaal flink gedaald en vond steun op €15,10, een koerspeil waar in 2010 ook al steun lag. De koers is vanaf die grens opgelopen en ontmoet momenteel weerstand in de stippellijn op €21,35. Het is onduidelijk of het fonds nog verder kan stijgen.
  • Uit de maandgrafiek blijkt dat de bodem rond €15,10 vrijwel gelijk ligt met het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging €4,41 - €31,78. Zou dit naar beneden doorbroken worden dan volgt een daling naar de stippellijn rond €6,40 of de bodem rond €4,40. Zo'n daling zou tevens de afronding van een hoofd en schouders patroon inhouden, waarvan de neklijn op €15,10 zou liggen. Voor de bepaling van een doel laat dit patroon zich niet gebruiken, want dit zou een negatief doel opleveren. Het toont echter wel aan dat een eventuele daling onder €15,10 en €14,90 een slechte ontwikkeling zou zijn voor dit aandelenfonds.
  • Het is echter nog niet zover dat we kunnen zeggen dat de koers daalt en dus de vraag of het hiervan gaat komen. De herstelbeweging waaraan het fonds bezig is blijft intact zolang het in de weekgrafiek boven lijn s koerst. Een eventuele daling onder lijn s zou daarentegen een voorbode kunnen zijn voor de in het vorige punt geschetste scenario.
  • In de daggrafiek staan Fibonacci lijnen over de daling €28,52 - €15,10. Potentiλle weerstandsniveaus zijn nog het 50% rond €21,80 en het 61,8% niveau rond €23,40. Dit zijn de grenzen die uitgenomen dienen te worden willen beleggers ASMI in veilige wateren brengen.
  • Op dit moment is het nog niet uitgesloten dat deze ontwikkeling zich voor gaat doen. Er kan immers nog een hogere bodem boven die rond €17,90 tot stand worden gebracht, waarna met een stijging boven €22 zelfs nog een omgekeerd hoofd en schouders patroon zou kunnen worden gemaakt. Dat zou dan een doel van €26 geven, een doel boven de twee te passeren grenzen €21,80 en €23,40 uit het vorige punt. 
  • Zou het aandeel door lijn s en de bodem rond €17,90 zakken dan doet dit positieve scenario zich niet meer voor, de balans verschuift dan naar de negatieve kant. De kans op een doorbraak door de grenzen €15,10 en €14,90 met daaraan verbonden een daling naar €6,40 of €4,40 zou dan groot worden.
  • Aan de hand van het voorgaande kan gezegd worden dat het koersverloop zich in een beslissende fase bevindt, een fase waarin de markt kiest voor de weg naar boven of voorsorteert voor een vervolg naar beneden. -Ad Nooten-

Geplaatst woensdag 14 dec 2011 15.40u.

Naar boven