ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Het aandeel ASMI bereikte in het tweede kwartaal van dit jaar de stippellijn rond 31,45 door oude toppen. Deze stippellijn is echter nog altijd niet blijvend doorbroken. Zou dat wel gebeuren dan wordt een vervolg naar 38,25 aannemelijk. Mijn aandacht is momenteel dus gericht op het koersverloop ten opzichte van 31,45.

  • Ik sla de maandgrafiek over, die geeft dezelfde informatie als de kwartaalgrafiek, en ga meteen naar de weekgrafiek. Hier heb ik Fibonacci lijnen geplaatst. Er is een bodem ontstaan bij het 50% niveau en er is vanaf deze grens een beweging omhoog aan de gang. De kans op een terugkeer naar de stippellijn rond 31,45 is op deze grond aanwezig.

  • Wil er een poging gedaan kunnen worden om die stippellijn rond 31,45 of de toppen daarboven te bereiken, dan zullen er nog wel twee hindernissen genomen moeten worden. Het betreft het 50% en het 61,8% niveau van de daling 32,25 - 27 rond 29,65 en 30,25. Worden deze grenzen gepasseerd dan volgt er een nieuwe poging van de markt om het fonds boven 31,45 te brengen. De toppen op 32,25 en 33 (weekgrafiek) moeten vervolgens blijvend uitgenomen worden om een vervolg naar 38,25 mogelijk te maken.

  • Ontstaat er een top bij 29,65 of 30,25 dan kan dat in tegenstelling tot het voorgaande scenario evenwel leiden tot een hervatting van de daling.

  • Punt van twijfel is nog het stijgend kanaal w-w' waarin het fonds zich al even bevindt. Het kan gezien worden als een vlag in wording. Het patroon is daarvoor echter vrij lang en loopt erg steil. Dat roept twijfels op omtrent de betrouwbaarheid van dit patroon. Een eventuele uitbraak naar beneden zou desalniettemin negatief zijn.

Resumerend: 

De aandelenkoers van ASMI keerde vorig kwartaal terug bij de stippellijn rond 31,45. De lijn werd echter wederom niet blijvend doorbroken. Zou de lijn alsnog uitgenomen worden en een doorbraak door 32,25 en 33 volgen dan wordt een voortzetting naar 38,25 waarschijnlijk. Nu is dat echter nog onzeker. De bodem bij het 50% Fibonacci niveau in de weekgrafiek maakt een voortzetting naar boven mogelijk. Voor de realisatie daarvan moeten echter nog hobbels genomen worden, namelijk de grenzen 29,65 en 30,25. Zolang die niet genomen zijn kan alsnog een beweging omlaag volgen. -Ad Nooten-

 

Geplaatst donderdag 28 aug 2014, 14.59u.

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

280814: Aangekomen bij toppen van voorgaande jaren

121113: Onder druk in de buurt van 50% Fibonacci

190313: Weerstand bleef intact, aandeel onder druk

121012: Derde kwartaal opnieuw geen doorbraak

290512: Vlag onder een viertal uit te nemen grenzen

141211: Koersverloop in een beslissende fase

260711: Toppatroon ontstaan na bereiken top 2001

150211: Beurskoers staat bijna bij een top uit 2001

280910: Wachten op uitbraak uit consolidatiezone

280410: Ter hoogte van toppen 2003, 2007 en 2008

151209: Koers met sterke trend boven 61,8% niveau

100909: Flink gestegen tot 50% Fibonacci niveau

080409: Herstel brengt wat twijfel aan koersdoel

241008: Naar beneden door lange termijn trendlijn

180608: Koers afhankelijk van verloop machtsstrijd

050608: Dalende wig wijst op optimisme in de markt

050208: Gerucht was nodig om lijn intact te laten

090108: Doel 14,50 bereikt, kan nog verder dalen

131107: Daling vervolgd na doorbraak eerste doel

021107: Recente daling maakt daling aannemelijk

221007: Doel bereikt, trend kan wel een stootje hebben

030907: Daling onder trendlijn maar van korte duur

 

Nieuwsoverzicht ASMI

 

Naar boven