ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

ASMI maandgrafiek  ASMI weekgrafiek  ASMI daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • ASMI heeft het koersdoel 21,30 dat ik in de analyse van 3 september jongstleden noemde bereikt en dat is het teken om verder te kijken. Laat ik beginnen met de maandgrafiek waarin het aandeel voor de lange termijn nog steeds onderweg is naar het 50% Fibonacci niveau rond 22,30, wat zo blijft zolang het fonds de lange termijn trend weet te handhaven. Daarin zet echter nogal wat rek omdat lijn a deze trend representeert, de koers zou dus nogal wat kunnen dalen zonder dat er een streep hoeft door dit lange termijn doel.
  • Voor de korte termijn vormt het dus nog geen garantie van een stijging naar die waarde. Bij een eventuele doorbraak door de top rond 21,30 uit juli van dit jaar wordt 22,30 uiteraard wel direct het doel voor de korte termijn, dat spreekt voor zich.
  • Het aandeel staat vandaag maandag 22 oktober met een koers van 20,18 rond 12.30u onder de stippellijn rond 21,30 in de weekgrafiek, wat wil zeggen dat er een dubbele top zou kunnen ontstaan. Dat kan zowel een pauze in als het einde van de stijgende trend betreffen, dat zal het koersverloop uit moeten wijzen.
  • Ik let de komende tijd daarom op lijn i, de lijn die na de korte breuk in augustus alsnog als steunlijn is gaan dienen. De ervaring leert dat een stijging na een korte breuk vaak van korte duur is en vaak alsnog door een daling wordt gevolgd. We zullen dus goed op lijn i moeten letten.
  • Belangrijker nog zijn de Fibonacci niveaus over de stijging 17,40 - 21,35 in de daggrafiek, dat zijn tenslotte allen mogelijke steunniveaus. Ik doel op de magenta stippellijnen rond 19,85, 19,40 en 18,90, dat zijn de niveaus waar mijn aandacht de komende tijd zal liggen. Een korte termijn koersdoel kan ik u in de huidige situatie niet geven, dan kan pas weer bij een daling onder 18,90 of een stijging boven 21,35. De stijgende trend kan ik elk geval wel een stootje in de vorm van een daling naar 18,90 hebben, wat voor bezitters van de stukken een nuttig gegeven is. -Ad Nooten-

Naar boven