ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 040213

  • De AEX-index brak vandaag naar beneden door lijn g en dat gebeurde met nogal wat geweld. De aandelenindex sloot 1,6% onder het slot van afgelopen vrijdag. Het is helder dat we een correctie in zijn gegaan.

  • Om potentiŽle steunniveaus te bepalen voor die correctie heb ik Fibonacci lijnen geplaatst over de stijging 319,8 - 358,9, de Fibonacci niveaus gelden namelijk als punten waar eventueel een bodem kan ontstaan. Het betreft de magenta stippellijnen rond 349,7 (23,6%), 344 (38,2%), 339,3 (50%) en 334,7 (61,8%). Andere grenzen waar mogelijkerwijs steun gevonden zou kunnen worden zijn de stippellijnen rond 347 en 342,4 en de bodem rond 346,1 van 15 januari jongstleden. Daarnaast moet ook lijn w' rond 339,4 die vrijwel samenvalt met de 50% grens als een belangrijk potentieel steunniveau worden beschouwd.

  • We bereikten vandaag het 23,6% niveau. Een bodem hier zou getuigen van behoud van optimisme, want een 23,6% correctie zou zeer beperkt zijn. Het ligt eigenlijk voor de hand dat we naar het 38,2% niveau rond  344 of eventueel lager gaan. Ik controleer morgen desalniettemin of er niet toch een bodem komt bij de vandaag bereikte grens, al was het maar voor alle zekerheid.

  • Mocht er geen bodem komen dan richt ik me op het eerstvolgende mogelijke steunniveau, de stippellijn rond 347 en zo verder.

AEX daggrafiek BB 040213

  • De technische situatie in de daggrafiek met Bollinger Bands is in ťťn klap in negatieve zin veranderd, dit vanwege het gegeven dat de AEX door de middellijn is gezakt. Dit maakt de onderste lijn van deze indicator in deze grafiek tot doel. Zekerheid daaromtrent heb ik echter niet. De onderste lijn werd de voorgaande maanden bij dalingen immers niet bereikt en het is daarom niet zeker of dat dit keer wel gebeurt. Wordt de lijn echter wel bereikt dan dient hij als mogelijke steunlijn en dat is waar het mij bij deze banden om gaat. PotentiŽle steunlijnen zijn van belang voor mijn oordeel over het koersverloop.  

AEX uurgrafiek 040213

  • De marktindex sloot op het 23,6% niveau uit de uurgrafiek rond 349,7 dat ik in de uurgrafiek overgenomen heb vanuit de daggrafiek. Er is nog geen enkel teken van bodemvorming, de kans op een voortzetting naar beneden is zonder meer aanwezig.

AEX kwartiergrafiek 040213

  • Om iets concreets in handen te hebben aan de hand waarvan ik morgen kan constateren of de markt al dan niet aan herstel denkt heb ik lijn r in de kwartiergrafiek gezet. Deze lijn zal op zijn minst doorbroken moeten worden wil er een herstel kunnen komen, daarnaast zal de index boven de laatste top rond 352 in deze grafiek moeten geraken. Als dat zou gebeuren ga ik op zoek naar mogelijke hindernissen, iets dat ik op dit moment vanwege het bij de uurgrafiek gememoreerde gebrek aan tekenen van bodemvorming nog niet wil doen.

Resumerend: 

De AEX brak met kracht naar beneden door lijn g, hetgeen wil zeggen dat er een correctie is gestart. Mogelijke steunniveaus annex potentiŽle doelen zijn achtereenvolgens de niveaus 349,7, 347, 346,1, 344, 342,4, 339,4/339,3 en 334,7. We hebben het eerste van deze reeks bereikt. Hoewel het hier om een 23,6% niveau gaat waar niet vaak bodemvorming voor komt kijk ik morgen of we hier eventueel toch steun vinden. Dit is het geval indien lijn r in de kwartiergrafiek en de laatste top rond 352 in diezelfde grafiek worden doorbroken, we krijgen dan een herstelbeweging. Daalt de graadmeter daarentegen verder dan wordt 347 het volgende doel, daar kijk ik of er steun ligt of niet. Zolang we blijven dalen werk ik het lijstje potentiŽle steunniveaus grens voor grens af, steeds volgend of er ergens een bodem komt. De gebruikelijke pragmatische aanpak dus.

En dan nog dit...

Op 25 januari en 30 januari jongstleden schreef ik op deze plaats over de DAX en vertelde u rekening te houden met topvorming. In de maandgrafiek was namelijk een patroon van versnellingen waarneembaar, in de daggrafiek deed zich een terugkeer naar een driehoek voor. De veronderstelde topvorming kwam er vandaag dan, dat wil ik u vanavond laten zien.

  • De DAX brak door een daling van 2,5% van boven naar beneden door de onlangs afgeronde driehoek, dat patroon ongeldig makend. Er zijn nu meerdere potentiŽle steunlijnen waar we mee te maken hebben. De horizontale grenzen waar een bodem zou kunnen ontstaan zijn 7600, 7520 (38,2%), 7410 (50%), 7300 (61,8%) en 7195. Uiteraard is de laatste stijgende trendlijn uit mijn korte analyse van afgelopen 25 januari, de lijn aangegeven met het cijfer 4, een cruciale lijn. Vindt de DAX immers steun op deze lijn dan blijft de ontwikkeling op een wat langere termijn bezien sterk. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst maandag 4 feb 2013, 18.40u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

4 feb 09.15u: Een licht hogere start voor de beurs

4 feb 10.00u: Wachten op beslissende beweging

4 feb 11.00u: Benodigde beweging is er nog niet

4 feb 12.00u: AEX-index naar beneden uitgebroken

4 feb 13.00u: Tijdens lunch niet veel verder gedaald

4 feb 14.00u: Doel bereikt, nu weer verder kijken

Niet afgeronde patronen (column Beursplaza)

4 feb 15.00u: Beursgraadmeter verder weggezakt

4 feb 16.00u: Afgeronde vlag in de kwartiergrafiek

4 feb 17.00u: AEX aangekomen bij 23,6% niveau

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven