ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 250113

  • Onze aandelenmarkt boekte deze week wederom winst, de opmars van de AEX houdt nog steeds aan. We komen stapje bij stapje dichter bij het koersdoel 359 dat zich op grond van de in december afgeronde omgekeerde driehoek w-w' aftekende. Een koersdoel van een patroon wordt overigens niet altijd bereikt, je zult zolang we er niet zijn steeds moeten controleren of je nog op de weg naar zo'n punt bent. Dat kunnen we hier doen aan de hand van lijn g. De beweging omhoog is immers intact zolang we boven die lijn koersen. Ik neem lijn g mee naar de daggrafiek.

AEX daggrafiek 250113

  • In deze daggrafiek heb ik daarnaast de nieuwe lijn f geplaatst. Deze lijn geeft samen met lijn g een interessante formatie, namelijk een wig. We kunnen alleen verder omhoog indien de AEX naar boven door lijn f breekt. Uit een wigvorm vloeit echter over het algemeen een uitbraak naar beneden voort, al zagen we vanmiddag om 15.15u dat het ook anders kan tegenwoordig. Toen brak de index namelijk met een gap naar boven uit zo'n patroon. Het lijkt me dus verstandig om alle opties open te laten, maar zolang de beursgraadmeter onder lijn f noteert rekening te houden met de mogelijkheid dat het van een daling naar en onder lijn g komt. Een eventuele daling onder lijn g en de stippellijn rond 352,3 zou verzwakking betekenen. Voorlopig ziet het koersverloop er echter sterk uit, want we hebben weer een hoogste slotstand in dit nog jonge beursjaar neergezet.  

AEX daggrafiek BB 250113

  • Een oppervlakkige blik op de daggrafiek met Bollinger Bands is genoeg om ons te realiseren dat we best verder omhoog kunnen. U ziet hier een fraaie stijgende trend in deze indicator, een trend die in stand blijft zolang de AEX boven de middellijn staat. Hier bevinden we ons zoals u ziet ruim boven. 

AEX uurgrafiek 250113

  • Voor de grote lijn hebben we behalve met lijn g die afkomstig is uit week- en daggrafiek volgende week ook nog te maken met lijn d, uiteraard een potentiŽle steunlijn. negatief zou de ontwikkeling alleen worden bij een daling onder de lijnen d en g en het niveau 352,3 dat we al in de daggrafiek zagen.

AEX kwartiergrafiek 250113

  • Voor de korte termijn hebben we in de kwartiergrafiek te maken met het steunniveau 354,9 en vanzelfsprekend met de al bij de daggrafiek besproken lijn f. Breekt de index naar boven door lijn f dan gaan we in gezwinde spoed verder richting 359 uit de weekgrafiek. Zakken we daarentegen door 354,9 dan hebben we een hoofd en schouders patroon in deze kwartiergrafiek met als koersdoel 353,6. Op 353,8 vinden we een stippellijn die eerder weerstand vormde. Die stippellijn zou na de afronding van het patroon daarom mijn doel worden, niet 353,6.

Resumerend: 

Er staat nog steeds een fraaie stijgende trend in de grafieken van de AEX. We hebben in lijn g in de grafieken een prima lijn aan de hand waarvan we kunnen controleren of deze trend gehandhaafd blijft. Zolang dat het geval is hebben we ook een koersdoel, dat is het niveau 359 dat ik bepaalde op grond van de wijder wordende driehoek w-w'. Er is wel aanleiding om rekening te houden met de mogelijkheid dat we niet verder meer stijgen. Lijn f in de daggrafiek vormt samen met lijn g een wig en dat kan leiden tot een omkeer. De kans daarop is aanwezig indien we onder 354,9 komen. Dat zou namelijk gezien het dan gevormde hoofd en schouders patroon een doel van 353,8 of lager geven. Zouden we vervolgens door lijn d, lijn g en 352,3 zakken dan zou dat een negatieve ontwikkeling zijn. Dergelijke zorgen worden overbodig mocht de markt een doorbraak naar boven door lijn f realiseren, want dan gaan we gewoon verder omhoog.   

En dan nog dit...

Terwijl Amerikaanse beleggers hun uiterste best doen om de S&P500 index vanavond alsnog boven 1500 punten te laten eindigen kijk ik vanavond naar de maandgrafiek van de DAX. De Duitsers worden immers geacht om de kar te trekken in Europa, van andere landen zal het niet komen. Ik kan u al vertellen, het is optimisme troef bij onze oosterburen.

  • Dat het optimisme groot is ziet u aan de toenemende hellingshoeken van de lijnen 1 t/m 4. Er is steeds weer een versnelling gekomen in het koersverloop, zoals u ziet aan de steeds steiler lopende lijnen die elkaar aflosten. Ik heb dit al vaker gezien in andere grafieken, het leidt op een zeker moment tot een vrij drastische omkeer. Daar staat tegenover dat de DAX deze maand door de top van vorig jaar is gebroken en dientengevolge onderweg lijkt naar de top rond 8152 uit 2007. Het is moeilijk een en ander tegen elkaar af te wegen. Een stijging naar 8152 is haalbaar zolang de DAX maar boven de laatste trendlijn blijft. Dat houden we dan maar in de gaten nietwaar. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 25 jan 2013, 18.57u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

25 jan 09.15u: De eerste candle past in een vlag

25 jan 10.00u: Stijging AEX-index gevolgd op vlag

25 jan 11.00u: Beursindex staat net onder de lijn d'

25 jan 12.00u: Korte termijn top gevormd bij de lijn

25 jan 13.00u: Bar weinig beweging afgelopen uren

25 jan 14.00u: Twee inverted hammers gevormd

25 jan 15.00u: Ondanks daling onder wig omhoog

25 jan 16.00u: AEX op slimme wijze hoger gestuurd

25 jan 17.00u: Stijging beursindex is teruggedraaid

 

Agenda van maandag 21 jan t/m vrijdag 25 jan 2013

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven