ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 270810

 • De tijd vliegt, we hebben weer een beursweek achter de rug en ik start daarom met de weekgrafiek. Voor nieuwe bezoekers, een weekgrafiek is een grafiek waarin iedere candle een week koersverloop weergeeft. De laatste candle omvat dus de koersbewegingen van afgelopen maandag tot en met vandaag. De beurs is deze week gedaald, maar is grotendeels teruggekomen op deze beweging. Het lichaam, gevormd door de openingskoers van maandag en de slotkoers van vandaag, staat namelijk bovenaan de candle. Dit maakt het tot een zogenaamde hammer, wat een potentieel bodempatroon is. De candle moet bevestigd worden door middel van een groene candle, daar moeten we volgende week vrijdag dus naar kijken.

 • De plaats waar de hammer is ontstaan is de moeite van het bespreken waard. De onderkant ligt namelijk zowel rond de stippellijn op 311,5 als op de onderste lijn van de diamant die ik vorige week vrijdag met grijze lijnen overnam uit de maandgrafiek. Dit patroon is dus nog niet afgerond en de markt tracht dit gezien de hammer ook te voorkomen. Zouden we volgende week alsnog naar beneden uit het patroon breken dan is dit toppatroon gecompleteerd. Nu is dat nog niet het geval en kan theoretisch dus nog voorkomen worden dat het daadwerkelijk afgerond wordt. Daarvoor is dan wel een uitbraak naar boven noodzakelijk. Komende week doen we er in ieder geval goed aan om te volgen of we naar de bovenzijde van de diamant gaan. Aanstaande dinsdag zal ik het patroon overigens nogmaals bespreken aan de hand van de maandgrafiek.

AEX daggrafiek 270810

 • Hoewel er in de weekgrafiek een hammer staat die op mogelijke bodemvorming wijst kan ik op grond van de daggrafiek nog niet zeker zijn van stappen naar boven. In de daggrafiek ziet u namelijk de vlag s-s' en dat is een voortzettingspatroon dat zolang we niet naar boven uitgebroken zijn een voorbode is voor een daling. We zijn bovendien gesloten ter hoogte van een voorgaande bodem, wat weerstand en topvorming op kan leveren. Dit is een extra aanleiding om niet voetstoots uit te gaan van een vervolg naar boven. Verlaten we de vlag daadwerkelijk aan de onderzijde en komen we vervolgens ook onder het laagste punt van vandaag 311,3 dan is er alle kans dat we door de voorgaande bodems zakken die dit jaar zijn ontstaan.

AEX daggrafiek BB 270810

 • De daggrafiek met Bollinger Bands geeft geen aanleiding voor optimisme. We bevinden ons namelijk in een dalende trend, wat zo blijft zolang we met onze beursbarometer onder de middellijn van deze indicator koersen. Dit noopt me tot terughoudendheid aangaande een eventuele stijging. We zouden wel hoger kunnen gaan, maar moeten er rekening mee houden dat de middellijn vervolgens deze opmars kan stoppen.

AEX uurgrafiek 270810

 • Uit het voorgaande is gebleken dat we tegengestelde signalen hebben. Enerzijds is er de hammer in de weekgrafiek die wijst op een stijging, anderzijds de vlag in de daggrafiek die een aanwijzing vormt voor een daling. U ziet de vlag s-s' ook in deze uurgrafiek.

 • Het is het beste de markt aanstaande maandag te laten spreken. Breken we naar boven door lijn s' dan ontwikkelt de vlag zich niet verder, we stijgen in dat geval verder. Mogelijke koersdoelen zijn dan het 50% Fibonacci niveau van de daling 330,3 - 308,5 rond 319,4, de stippellijn rond 320,9 en het 61,8% niveau rond 321,9. Dit zijn tevens drie potentiŽle weerstandsniveaus, wat wil zeggen dat ik rond elk van deze punten zal beoordelen of we al dan niet verder omhoog gaan.

 • Dalen we maandag direct dan ontwikkelt de vlag s-s' zich verder, in welk geval we naar beneden uit zouden kunnen breken. Ik kijk dan uiteraard eerst of we ons naar de onderzijde van het patroon begeven.

 • Met de laatste candle van vandaag in deze uurgrafiek is het gap gesloten dat op 24 augustus jongstleden ontstond. Ik zag het gap als een breakaway gap, waardoor ik er niet bij voorbaat van uit wilde gaan dat het gesloten zou worden. Dit blijkt nu toch te zijn gebeurd. De bovenkant van een gap kan weerstand vormen, wat bijdraagt aan de mogelijkheid dat we komende maandag dalen.

AEX kwartiergrafiek 270810

 • Tot slot wil ik uw aandacht vragen voor de uitzonderlijke bewegingen die we vandaag met name vanaf 16u met onze AEX hebben gekend. Op een daling van ruim vijf indexpunten volgde een stijging van zes indexpunten, dit alles in anderhalf uur handel. Het sterkt me in de gedachte dat we de ontknoping naderen. We krijgen straks ofwel te maken met een sterke stijging of krijgen een stevige daling voor onze kiezen. De ultieme en verbeten strijd tussen kopers en verkopers zoals die vanmiddag werd gevoerd past overigens uitstekend binnen de diamant zoals we die zagen in de weekgrafiek. Dit niet vaak voorkomende toppatroon is de exponent van een maandenlange strijd om de hegemonie. Het ligt voor de hand dat de klappen die gemaakt worden net voordat dit patroon al dan niet afgerond wordt het heftigst zijn. Ik zal de komende weken dan ook uitermate geconcentreerd aan het werk zijn, want ik wil als trader uiteraard profiteren van de resultante van deze strijd.

Resumerend: 

Er komen tegengestelde signalen uit deze analyse. Aan de ene kant is er de hammer in de weekgrafiek, die aangeeft dat de markt een bodem probeert te maken aan de onderkant van de diamant die ik eerder schetste. Hier staat een vlag in de daggrafiek tegenover, een patroon dat net als de diamant in de weekgrafiek een duidelijke aanwijzing vormt voor een daling. De markt moet het maar zeggen. Breken we naar boven uit de vlag s-s' dan heeft dat patroon geen waarde meer. Mogelijke koersdoelen zijn dan 319,4, 320,9 en 321,9, tevens potentiŽle weerstandsniveaus waar een top zou kunnen worden gezet. Dalen we en blijven we in de vlag dan neemt de kans op een neerwaarts vervolg toe. Dit komt er met name zodra we naar beneden uit het patroon breken en onder het laagste punt 311,3 van vandaag komen. Dan staat ons een daling te wachten die ons zonder meer onder alle voorgaande bodems van dit jaar zou kunnen brengen.

En dan nog dit...

Laat ik tot slot proberen de wilde bewegingen van vandaag in een lange termijn perspectief te plaatsen. Dit wil ik doen aan de hand van de weekgrafiek van de S&P500 index.

 • Allereerst wil ik terugkijken naar de ontwikkeling die zich in de eerste twee weken van vorige maand voordeed. In de eerste week van juli werd er door een daling onder de stippellijn rond 1040 een hoofd en schouders patroon afgerond, maar dat werd de week erop door een terugkeer boven de neklijn direct ongeldig. De S&P500 is na de vorming van een dubbele top rond 1130 nu teruggekeerd bij diezelfde stippellijn. Dat de reactie van het deel van de markt dat aanstuurt op hogere koersen heftig is mag geen verrassing zijn. Er zijn nu twee scenario's mogelijk, laat ik ze allebei schetsen. 
 • In het positieve scenario vindt de S&P500 steun rond 1040, maakt hier een bodem en breekt vervolgens naar boven door 1130. Dit zou de afronding van een omgekeerd hoofd en schouders patroon en een stijging naar de top van dit jaar of hoger betekenen. De verkopers zouden in dat geval in moeten binden.
 • Bij het negatieve scenario zakt de Amerikaanse index door 1040 en de bodem rond 1010. Ik zou in dat geval de twee candles van begin juli negeren en me alsnog richten op het koersdoel van het oorspronkelijke hoofd en schouders patroon. Dit wil zeggen dat ik van een daling naar het 61,8% niveau rond 880 uit zou gaan. 
 • Men zegt wel eens dat een kat in het nauw rare sprongen maakt. Dat die kat in het nauw is behoeft gezien de hierboven geschetste situatie geen betoog. De terugkeer van de S&P500 index bij de stippellijn op 1040, de diamant in de AEX-index en de Commodity Index waar ik afgelopen woensdagavond over schreef, de verbeten bewegingen van de indices van vanmiddag, het wijst allemaal op een stevige krachtmeting tussen partijen met tegengestelde belangen. Die krachtmeting krijgt wellicht komende week al zijn apotheose, maak de riemen dus maar vast. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 27 aug 2010, 19.37u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

27 aug 09.15u: AEX na lagere start direct omhoog

27 aug 10.00u: AEX met S&P500 futures omlaag

27 aug 11.00u: Beursindex nu  rond 50% niveau

27 aug 12.00u: Bodem, maar wel vlag in wording

27 aug 13.00u: Na afronding vlag plots omhoog

27 aug 14.00u: Markt speculeert op een stijging

27 aug 15.00u: Cijfer minder slecht dan verwacht

27 aug 16.15u: Daling na opening beurzen VS

27 aug 17.00u: Uitzonderlijke bewegingen AEX

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven