ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

 • De beurs heeft deze week winst geboekt en is zodoende weer een stukje dichter bij het magenta stippellijn op 332 en de grijze stippellijn rond 336 gekomen. De magenta lijn betreft het 61,8% niveau van de daling 417,4 - 195 en de grijze lijn is het 38,2% Fibonacci niveau van de daling 564 - 195. Zolang de opwaartse beweging aanhoudt moeten we deze punten als richtpunten hanteren, zeker zolang we er iedere week iets dichterbij komen.

 • We naderen tevens de dalende lijn p, een lijn die uiteraard van belang is voor het vervolg dat we gaan krijgen. Zolang deze lijn niet is doorbroken is een neerwaarts vervolg de meest waarschijnlijke ontwikkeling. Daarbij ga ik er zoals je in de technische analyse hoort te doen van uit dat deze lijn niet doorbroken wordt. Je kunt immers nooit bij voorbaat zeggen dat een lijn wel doorbroken gaat worden en dat maakt het veiliger om te veronderstellen dat dit niet zal gebeuren. Vanuit deze optiek naderen we dus het eind van de hersteltrend.

 • Kijk ik naar de candle van deze week dan is het de vraag of we nog verder zullen gaan naar lijn p, 332 of 336, want er is een zogenaamde inverted hammer ontstaan. Dit is een potentieel toppatroon, dat volgende week nog wel bevestigd dient te worden middels de vorming van een rode candle. Vooralsnog kan ik dus niet meer zeggen dan dat de top mogelijkerwijs gezet is, maar dat het bewijs daarvoor nog ter tafel moet komen.

 • In de daggrafiek ziet u dat de top van deze week gezorgd heeft voor de vorming van een dubbele top rond de stippellijn op 328,5. Een dubbele top kan betekenen dat we op een omslagpunt staan, maar dat hoeft echter niet. Kijk naar de dubbele top die vorige maand rond 323,2 ontstond, die hebben we na het ontstaan van een hogere bodem alsnog uitgenomen.

 • Wat we dus moeten gaan doen is volgen of er wellicht wederom een hogere bodem gaat ontstaan, dan zouden we namelijk toch nog verder kunnen stijgen. Ik bepaal verderop aan de hand van de uurgrafiek en de kwartiergrafiek de punten waar eventueel nog zo'n hogere bodem (boven 311,2) zou kunnen volgen, eerst ga ik zoals gewoonlijk naar de daggrafiek met Bollinger Bands.

 • Hier is inmiddels sprake van een stijgende trend. De drie lijnen waaruit de Bollinger Bands bestaan stijgen namelijk, wat het formeel tot een opwaartse trend maakt. Deze blijft intact zolang de beursindex boven de middellijn blijft, waarbij die middellijn een potentiŽle steunlijn is.

 • Zoals beloofd kom ik in de uurgrafiek toe aan mogelijke steunniveaus. Die bepaal ik aan de hand van Fibonacci lijnen over de stijging 311,2 - 329,1. Laat ik met het belangrijkste niveau beginnen, dat is het 61,8% niveau rond 318. Op een eventuele daling onder die grens zou een terugkeer naar 311,2 volgen, wat de waarde 318 tot een cruciale grens maakt.

 • Op 318 kan echter nog steun liggen, net als op het 50% niveau rond 320,1 en het 38,2% niveau rond 322,2.

 • Dan zijn er nog drie blauwe stippellijnen waar de beursgraadmeter steun zou kunnen vinden, die liggen rond 324, 323,2 en 321,2. We zijn vandaag aangekomen bij 324, wat wil zeggen dat de beursindex maandag mogelijkerwijs al weer zou kunnen gaan stijgen.

 • Mocht er inderdaad een stijging komen dan zal ik nieuwe Fibonacci lijnen in de kwartiergrafiek plaatsen, teneinde vast te stellen welke barriŤres er eventueel naar boven zouden kunnen zijn.
 • Die lijnen treft u nu niet aan, u ziet lijnen die van belang zijn als we verder dalen. Ik heb de Fibonacci lijnen uit de uurgrafiek overgenomen in deze grafiek en deze grijs getekend. De lijn die als potentieel steunniveau van belang is voor de korte termijn vindt u rond 322,2.
 • Andere lijnen die ik overgenomen heb uit de uurgrafiek zijn de blauwe stippellijnen rond 324, 323,2 en 321,2, eveneens lijnen waar een bodem zou kunnen ontstaan. Vandaag is bij de stippellijn op 324 een hammer gevormd, hetgeen wijst op een mogelijke bodem.
 • Verder ziet u nog magenta stippellijnen in de grafiek. Dat zijn Fibonacci niveaus over de stijging 321,4 - 329,1, een deel van de beweging waarover ik u in de uurgrafiek Fibonacci lijnen presenteerde. De magenta stippellijn rond 324,3, het 61,8% niveau, geldt als mogelijk steunniveau. Het lichaam van de hammer is erboven gebleven, waardoor het niet doorbroken is en dus als steunpunt zou kunnen gaan fungeren. De vorming van een bodem is mogelijk.
 • Zouden we echter verder dalen (onder 323,8) dan komen de waardes 323,2, 322,2, 321,4 en 321,2 in het spel, alsmede eventueel de grenzen 320,1 en 318 die buiten deze grafiek vallen. Het is dan zaak het koersverloop van niveau tot niveau te volgen, net zo lang tot er ergens een bodem ontstaat. Dat kan op 323,2 zijn, maar ook op 318. Vooruitlopen op een daling onder 318 doe ik nog niet.

Resumerend: 

We zijn weer wat dichter bij de Fibonacci niveaus 332 en 336 in de weekgrafiek gekomen en naderen tevens de dalende lijn p in die grafiek. Het moment van de waarheid nadert, want die lijn kan bepalend worden voor het vervolg. We moeten er zolang deze lijn niet doorbroken is van uit gaan dat we de daling op een zeker moment hervatten. Dat moment zou nu al aangebroken kunnen zijn, maar dat is nog niet zeker. De weekgrafiek toont ons een inverted hammer, wat een potentieel toppatroon is. Het moet echter nog wel bevestigd worden. In de daggrafiek is een dubbele top ontstaan, hetgeen eveneens zou kunnen uitmonden in een omkeer. Dat is echter zoals we zagen pas onder 318 het geval, want dat is het uiterste niveau waar nog een hogere bodem gemaakt zou kunnen worden. Daarboven liggen nog de grenzen 324, 323,2, 322,2, 321,4, 321,2 en 320,1, net als 318 potentiŽle steunniveaus. Er zijn kortom nog mogelijkheden genoeg om tot de vorming van een hogere bodem te komen en zo de stijgende trend vast te houden. De grens 324 hebben we vandaag bereikt, wat wil zeggen dat we maandag eventueel al zouden kunnen gaan stijgen. Gebeurt dat dan zal ik in mijn updates mogelijke weerstandsniveaus bepalen. Zakken we door 323,8, het laagste punt van vandaag, dan gaan we naar 323,2, het eerstvolgende punt uit de rij grenzen die ik noemde. Ik ga daar kijken of er al dan niet steun gevonden wordt, wat zolang we dalen voor alle genoemde niveaus geldt. Eerst moet maandag in ieder geval helder worden of we het omhoog proberen of verder dalen, beide opties zijn mogelijk.

En dan nog dit...

Afgelopen woensdag vertelde ik u dat de AEX en de DAX een nieuw hoogtepunt voor het jaar hadden bereikt, maar de overige indices nog niet. Ik illustreerde dat aan de hand van de daggrafiek van de Dow Jones Eurostoxx50 index die ik vandaag opnieuw wil bekijken.

 • Er is een duidelijke top ontstaan doordat de Eurostoxx50 zowel gisteren als vandaag is gedaald. Deze top betekent echter nog niet dat er geen stijging meer kan komen. Lijn k die ik langs drie recente bodems heb getrokken zou namelijk nog steun kunnen geven. De top zou weliswaar het einde van de stijgingspogingen kunnen betekenen, maar niet eerder dan dat de index door lijn k is gezakt en op zijn minst onder de laatste bodem rond 2800 is gekomen. Tot dan kunnen de bulls hoop houden.
 • Die hoop hebben zij ook nodig. Betrekt u namelijk de drie grijze lijnen in het beeld die ik langs de contouren van het koersverloop heb getekend dat ziet u dat er een diamant in ontwikkeling is. Dit is een niet erg vaak voorkomend omkeerpatroon, dat afgerond zou worden mocht de index door lijn k zakken. Zo'n ontwikkeling zou duiden op een top en een daling veroorzaken met een hellingshoek en lengte die ongeveer gelijk zou zijn aan de beweging die vooraf is gegaan aan de ontwikkeling van het patroon. Het patroon wordt niet afgerond als er zich alsnog een stijging boven de laatste top voordoet, dus een stijging boven 2926. Zolang die zich niet heeft voorgedaan ziet het toekomstig koersverloop er in verband met de mogelijke afronding van dit patroon niet goed uit.
 • Tot slot nog een ander onderwerp, ik wil namelijk uw aandacht vestigen op een vervolgcursus die ik op zaterdag 30 januari aanstaande in De Bilt zal geven. De koppeling naar de aankondiging van deze cursus vindt u -zolang er plaatsen beschikbaar zijn- op de homepage, namelijk tussen de updates van 14u en 15u. In die aankondiging treft u desgewenst nadere informatie aan. -Ad Nooten-

 

 

(geplaatst vrijdag 18 dec 2009, 19.41u)

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

18 dec 09.15u: Ondanks dalingen elders omhoog

18 dec 10.00u: Nog geen richting gekozen in AEX

18 dec 11.00u: Markt kijkt nog steeds omhoog

18 dec 12.00u: AEX volgde vanochtend weer

18 dec 13.00u: Beursindex heeft daling hervat

18 dec 14.00u: AEX vond steun op 50% niveau

18 dec 15.00u: Stijgende wig AEX kwartiergrafiek

18 dec 16.00u: AEX op en neer tijdens expiratie

18 dec 17.00u: Beurs heeft alsnog daling ingezet

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven